en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
2018. gada 24. decembrī

KPMI kolektīvs sveic svētkos

Prieka pilnus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno 2019. gadu  novēl Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta kolektīvs. 

                   
                 
2018. gada 17. decembrī

LU doktorante saņem apbalvojumu par labāko uzstāšanos Eiropas jauno gastroenterologu konferencē

KPMI projektos iesaistītā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktorante Danute Ražuka-Ebela Pirmajā Eiropas jauno gastroenterologu konferencē Zagrebā, Horvātijā, saņēma apbalvojumu par labāko uzstāšanos ar tēmu “Saistība starp gastroezofageālo atvilni, kuņģa atrofiju un Helicobacter pylori Latvijā” (Association between Gastroesophageal Reflux Disease, Gastric Atrophy and Helicobacter pylori in Latvia).

No konferencei iesniegtajām 260 tēzēm zinātniskā komiteja izvēlējās 10, kuru autoriem tēmas bija jāprezentē un jāaizstāv sēdē konferences zinātniskai komitejai, kura izvēlējās labāko prezentāciju. Labākās prezentācijas autorei tiks apmaksāta reģistrācija vadošajā Eiropas gastroenterologu pasākumā UEG Week 2019.

                   
                         Attēlā:  dalībnieces no Latvijas - Zane Straume, Danute
                        Ražuka-Ebela, Zane Dzērve, Sniedze Laivacuma, Helēna Dauvarte
2018. gada 11. decembrī

Intervijā Krievijas zinātniskajam izdevumam stāsta par iespējām kuņģa vēža novēršanā

Krievijas zinātniskā izdevuma, kas veltīts kuņģa un zarnu trakta slimību profilaksei un ārstēšanai "Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология" 2018. gada 3. numurā KPMI direktors, ārsts-gastroenterologs Mārcis Leja un Maskavas Veselības departamenta galvenais ārštata gastroenterologs Dmitrijs Bordins* diskusijas formā sniedz interviju par pieejām kuņģa vēža skrīningā un agrīnā diagnostikā, kā arī par veidiem samazināt saslimstības un mirstības līmeni no šīs slimības. 

*Dmitrijs Bordins - Medicīnas zinātņu doktors, Maskavas Veselības departamenta galvenais ārštata gastroenterologs, A.S.Loginova Maskavas Klīniskā zinātniskā centra aizkuņģa dziedzera, žultsceļu un gremošanas trakta augšējo nodalījumu patoloģijas nodaļas vadītājs (Maskava, Krievijas Federācija).

Intervija pieejama: ŠEIT.

Pilnā zinātniskā izdevuma 2018. gada 3. numura versija: ŠEIT

Vairāk informācijas par zinātnisko izdevumu: ŠEIT

                   
                    
2018. gada 10. decembrī

SNIFFPHONE iekārta iegūst balvu ICT 2018 laikā rīkotajā izsolē

Sniffphone iekārtas izstrādātāja uzņēmuma JLM Innovation izpilddirektors Jans Mitrovics (Dr. Jan Mitrovics) ar viedierīci Sniffphone ICT2018 laikā ir uzvarējis konkursā "Elektronisks-Gudrs-Digitāls: uz izsoles balstīts konkurss"(Electronic - Smart - Digital: an auction-based competition). 

ICT2018 konferencē tika organizēta izsole, lai atbalstītu viedās sistēmas. Uzvarētājam tika dāvināts viedo sistēmu Arduino starteru komplekts. Tas tiks izmantots, lai izglītotu jaunos inženierus uzņēmumā JLM.

ICT 2018 norisinājās Vīnē, no 4. līdz 6. decembrim. Šis pētniecības un inovācijas pasākums pievēršas Eiropas Savienības prioritātēm sabiedrības un rūpniecības digitālajās pārmaiņās. Tas dod iespēju cilvēkiem, kas iesaistīti šajās pārmaiņās, dalīties pieredzē un redzējumā par Eiropu digitālajā laikmetā.

Starptautiskajā zinātinsko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotajā projektā SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma) klīnisko darba daļu organizē un veic LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki. Projekta klīniskās grupas vadītājs – KPMI direktors M.Leja.

                   
                    
2018. gada 6. decembrī

KPMI uzsāk projektu par ētiski atbildīgu biobanku pārvaldību  

2018. gada decembrī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru uzsāk Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” īstenošanu. 

Mūsdienās augsta līmeņa zinātnisko rezultātu sasniegšanai biomedicīnā un sabiedrības veselībā jomā ir nepieciešamas pētniecības biobankas – cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu un saistītās informācijas kolekcijas. Projekta mērķis ir veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi. Mērķis tiks sasniegts, veicot reprezentatīvu sabiedrības aptauju par attieksmi pret biobankām, biobanku donoru aptauju un zinātnieku aptauju. Tiks veiktas arī padziļinātas kvalitatīvas intervijas ar biobanku donoriem un zinātniekiem. Aptaujās un intervijās īpaša uzmanība tiks pievērsta mērķa grupu viedokļa izpētei par biobanku pārvaldības ētiskajiem aspektiem (informētās piekrišanas veidi, datu drošība, vēsturisko kolekciju izmantošana, individuālu rezultātu ziņošana, pētījumu rezultātu publicēšana utml.).

Pētījumu veiks starpdisciplināra pētījumu grupa, ko veido šobrīd divas lielākās Latvijas biobankas, iesaistot dažādu nozaru pārstāvjus – ētikas, socioloģijas, antropoloģijas, statistikas, sabiedrības veselības un biobanku ekspertus. Projekta grupu vada KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. Starpdisciplināra pieeja ļaus, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt ilgtspējīgas rekomendācijas politikas veidotājiem par ētiski un sociāli atbildīgas, sabiedrības interesēm atbilstošas biobanku pārvaldības veidošanu Latvijā.

                   
                    
2018. gada 3. decembrī

LU medicīnas fakultātes studente saņem apbalvojumu par labāko mutisko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas sanāksmē 

Tradicionālajā Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē (EUROPEAN BRIDGING MEETING IN GASTROENTEROLOGY 2018), kas no 30. novembra līdz 1. decembrim norisinājās Berlīnē, Vācijā tika prezentēti Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma rezultāti.

LU Medicīnas fakultātes studente Linda Mežmale šajā sanāksmē saņēma apbalvojumu par labāko mutisko prezentāciju - "Seruma pepsinogēnu kā biomarķieru nozīmība atrofiskā gastrīta skrīningam Kazahstānas iedzīvotāju vidū".

Būtiski atzīmēt, ka šogad sanāksmē notika atgriešanās pie sākotnēji izveidotā klasiskā Apvienošanas sanāksmes modeļa – kas paredz iespēju studentiem kopīgi uzstāties un apspriesties ar saviem vecākajiem un pieredzes bagātākajiem kolēģiem, gūt informāciju par iespējām kopīgi iesaistīties un darboties Eiropas gastroenteroloģijas tīklā. Unikālo mentoru-mācekļu zināšanu apguves koncepciju akadēmiskajā gastroenteroloģijā atbalsta Eiropas gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura jautājumu asociācija (EAGEN) un Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma izpētes grupa (EHMSG). 

Sanāksmes programma: ŠEIT

Vairāk informācijas: ŠEIT

                   
                          Attēlā:  Linda Mežmale Berlīnē ar apbalvojumu par
                         labāko mutisko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas  
                         apvienošanas sanāksmē 
2018. gada 30. novembrī

Studentiem tiek organizēti semināri par manuskriptu apspriešanu

Lai apspriestu jaunu publikāciju idejas, kā arī jau sagatavotos manuskriptus, izvērtējot to struktūras, satura, statistikas un citus aspektus ar mērķi uzlabot topošā raksta kvalitāti, regulāru tikšanos veidā tiek organizēti “Semināri - manuskriptu apspriešana”. Semināru laikā kopīgi mēģināsim sniegt ieteikumus manuskripta uzlabošanai, kā arī analizēt rakstu dažādu speciālistu (gastreonetrologa, statistiķa, mikrobiologa u.c.) skatījumā.

Manuskriptu apspriešanu vada Dr.med. I.Daugule un Assoc.prof. L.Civjāne, pieteikt manuskriptu apspriešanai, kā arī piedalīties diskusijā var ikviens interesents.

Nākošā tikšanās notiks 07.12.2018. LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC, Jelgavas iela 1, 211. telpa) plkst. 15.00. 

Semināri notiks – piektdienās, reizi divās nedēļās, laiki un norises vieta tiks precizēti. 

                   
                         
2018. gada 26. novembrī

Simpozijā spriež par pacientu orientēta aprūpes modeļa ieviešanu tuberkulozes pacientiem

Lai spriestu par tuberkulozes pacientu labāku aprūpi 3. Baltijas simpozijā "UZ CILVĒKU CENTRĒTAIS MODELIS TUBERKULOZES APRŪPĒ LABĀKAI DIAGNOSTIKAI UN ĀRSTĒŠANAS REZULTĀTIEM” pulcējās ārsti un veselības aprūpes speciālisti no Baltijas valstīm, Pasaules Veselības Organizācijas (World Health Organization - WHO) speciālisti, pārstāvji no Veselības ministrijas un citām organizācijām iesaistītām tuberkulozes apkarošanā un izpētē.

Simpozija dalībnieki uzsvēra, ka būtiski ir nodrošināt tieši uz pacientu orientētu tuberkulozes slimnieku aprūpi, kā arī apsprieda panākumus un izaicinājumus, kas saistīti ar uz tuberkulozes un rezistentas tuberkulozes pacientu orientētu aprūpes modeļa ieviešanu Baltijas valstīs.  

Latvijas Universitātes KPMI pētnieks Ģirts Šķenders iepazīstināja simpozija dalībniekus ar jaunākajām tendencēm tuberkulozes diagnostikā un Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) izpētē.

Lasīt tālāk: ŠEIT

                   
                          Attēlā: Ģirts Šķenders iepazīstina simpozija dalībniekus ar
                          jaunākajām tendencēm tuberkulozes diagnostikā
2018. gada 22. novembrī

SNIFFPHONE projektam pasniegta Eiropas Komisijas Inovāciju balva

Starptautiska zinātinsko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotais projekts SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma), kurā klīnisko darba daļu organizē un veic LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki, saņēmis Eiropas Komisijas balvu (European Commission Innovation Award) Inovatīvākā projekta kategorijā. Balva tika pasniegta 21. novembrī Lisabonā, Portugālē, Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu forumā.

Projekta klīniskās grupas vadītājs – KPMI direktors M.Leja.

Balvu SNIFFPHONE  konsorcija vārdā saņēma projekta vadītājs profesors Hossams Haiks (Hossam Haick) no Izraēlas Technion institūta. Savā prezentācijā viņš pieminēja KPMI pētnieku lielo ieguldījumu projekta veiksmīgā īstenošanā un sirsnīgi pateicās par veiksmīgo sadarbību šajā revolucionārajā projektā.

SNIFFPHONE projekta ietvaros tiek izstrādāts ar mobilo telefonu savienojams sensoru izelpas analizators slimību noteikšanai - pārnēsājams "elektroniskais deguns”, kas ar labu precizitāti spēj identificēt kuņģa vēzi pēc pacienta izelpas. Izstrādājamās ierīces potenciālais pielietojums ir ļoti plašs un to var pārnest uz citu slimību atklāšanu un uzraudzību. KPMI projekta ietvaros īsteno ierīces testēšanu klīniskos apstākļos, kā arī analītikas daļu.

Institūta pētnieki turpina pētījumus minētajā jomā arī vairāku citu projektu ietvarā.

                   
                       
                          Vairāk foto  no foruma: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4, Foto_5,
                          Foto_6 Foto_7.
2018. gada 20. novembrī

Gaistošo marķieru noteikšanas pētījumā iekļauts pirmais plaušu vēža pacients

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Audu centru (Biobanka) un citiem speciālistiem piedalās pētījumā “Gaistošo marķieru laboratoriska noteikšana  atšķirīgās organisma vidēs iespējamas  slimības identificēšanai  - VOLATEST”. 
Pētījumu sponsorē TECHNION Pētniecības un attīstības fonds sadarbībā ar TECHNION Universitāti, Haifa, Izraēla.

Šā gada 20. novembrī stacionārā Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, gaistošo marķieru noteikšanas pētījumā tika iekļauts pirmais plaušu vēža pacients.

                          
                 
2018. gada 19. novembrī

LIAA ir atbalstījusi LU KPMI iesniegto projektu 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbalstījusi Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) iesniegto projektu "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam".

Projekta ietvaros paredzēts izveidot portatīvu tehnoloģiju, kas, pamatojoties uz izelpas analīzi, kas veikta ar sensoru palīdzību, bez diskomforta izmeklējamajam indivīdam ļaus agrīni noteikt kuņģa vēzi un ar to saistītos pirmsvēža stāvokļus, piedāvājot unikālu tehnoloģisku risinājumu kuņģa vēža skrīningam ar mērķi mazināt šīs slimības izraisīto mirstību. Jāatzīmē, ka pašlaik pasaulē nav šīs slimības skrīningam piemērotas neinvazīvas metodes. 

Lai pārrunātu LIAA atbalstītā projekta īstenošanu, tika organizēta arī LIAA un LU KPMI pārstāvju tikšanās. LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja iepazīstināja LIAA darbiniekus ar atbalstītā projekta tehnoloģisko pusi, tehniski - ekonomisko pamatojumu, finanšu plānu un riska analīzi, darbībām tehnoloģijas attīstīšanai un komercializēšanai, kā arī ar projekta darbinieku komandu. Savukārt LIAA direktors Andris Ozols prezentēja LIAA skatījumu uz zinātnes sasniegumu komercializāciju, un darbinieki sniedza ieteikumus veiksmīgai projekta dokumentācijas sagatavošanai. 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai

                   
                       
                          Vairāk foto  no sanāsmes: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4,
                          Foto_5,  Foto_6Foto_7, Foto_8.
2018. gada 9. novembrī

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskai zinātniskai medicīnas konferencei, kas notiks 2019.gada 22.februārī Latvijas Universitātē, Rīgā.
Reģistrācija konferencei un abstraktu iesniegšana sāksies 2018.gada 26.novembrī un tiks slēgta 2019.gada 14.janvārī.

Plašāku informāciju par konferenci, tās norisi, programmu, reģistrēšanos dalībai un abstraktu iesniegšanu var apskatīt konferences mājaslapā:
https://www.mf.lu.lv/lu-konferences/

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, līdzdalība ir bez maksas.

Tēžu prasības var apskatīt ŠEIT

Neskaidrību gadījumā par abstraktu iesniegumu un reģistrāciju rakstiet: medconf2019@lu.lv.

Ja rodas citi jautājumi par konferenci, kontaktējiet ar Dr. Danute Ražuka-Ebela d.razuka.ebela@gmail.com.

                   
                         
2018. gada 8. novembrī

Iznācis "Eiropas Helicobacter Pylori pārvaldības reģistra" novembra biļetens

Janunākās ziņas no "Eiropas Helicobacter Pylori pārvaldības reģistra" (Hp-EuReg) novembra biļetena lasiet ŠEIT.

                   
                         
2018. gada 5. novembrī

EHMSG speciālistu grupas sastāvā - KPMI direktors 

Pagājušās nedēļas nogalē Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) speciālistu grupa piedalījās konferencē Erevānā ar mērķi piemērot divas Eiropas vadlīnijas (t.sk. Māstrihtas V vadlīnijas, kas nosaka taktiku H.pylori infekcijas gadījumā) Armēnijas ierobežoto veselības aprūpes resursu apstākļiem. LU klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors  M.Leja bija speciālistu grupas sastāvā.

                   
                          Attēlā (no kreisās): EHMSG locekļi Prof. F.Megraud (Francija),
                         Prof. T.Rokkas (Grieķija), Prof. M.Leja (Latvija), kā arī grupas                                                                   korespondētājloceklis, Maskavas galvenais gastroenterologs
                         Prof.D.Bordin (Krievija) 
2018. gada 31. oktobrī

Seminārs “DATU IZMANTOŠANA MEDICĪNAS PĒTĪJUMOS LATVIJĀ: PIEREDZE UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI”

Aicinām visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV. Šajā seminārā savā pieredzē dalīsies vadošie pētnieki no lielākajām zinātniskajām organizācijām Latvijā, kas īstenojuši lielapjoma datu izmantošanu pētniecībā. Būs pārstāvji no valsts pārvaldes organizācijām, kas nodarbojas ar medicīnas datu apstrādi statistiskas nolūkos, kā arī ētikas un likumdošanas eksperti šajā jomā.

Norises laiks: 2018. gada, 16. novembrī, plkst. 9.00 – 13.30

Norises vieta: Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, 702. auditorijā (7. stāvs), Jelgavas ielā 1.

Pasākuma programma pieejama ŠEIT

                   
                          
2018. gada 26. oktobrī

GISTAR pētījumā iekļauti jau 8 000 respondenti

Latvijā jau piecus gadus norisinās GISTAR pētījums - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta sadarbībā ar Starptautisko vēža pētniecības aģentūru veikts pētījums, kas pēta kuņģa un zarnu vēža izraisītās mirstības samazināšanas iespējas. Ar lepnumu varam paziņot, ka kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits šodien ir sasniedzis 8000! 
No 2013. gada oktobra, kad Cēsīs tika uzsākts GISTAR pētījums, līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauti 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Šobrīd aktīvi darbojas pētījumu centrs Rēzeknē (kopš 2017. gada aprīļa), kurā iekļauti jau 2096 respondenti.
Pētījuma vadītājs ir LU KPMI direktors, LU MF profesors, ārsts - gastroenterologs Mārcis Leja.
Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās.
Respondentu iekļaušana pētījumā turpinās.

                   
                          
2018. gada 22. oktobrī

Aicina piedalīties seminārā “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina LU akadēmisko un zinātnisko personālu un doktorantūras studentus piedalīties seminārā “Laba zinātniskās publicēšanās prakse” (Good practices in scholarly publishing). Seminārā kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca (Katarzyna Gaca) iepazīstinās klātesošos ar labāko zinātniskās publicēšanās praksi, recenzēšanas procesu, žurnālu izvēli, kā arī informācijas meklēšanas iespējām un jaunākajiem uzlabojumiem datubāzē ScienceDirect.

Seminārs notiks pirmdien, 29. oktobrī plkst. 14.30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702.telpā (7.st.). Darba valoda – angļu. Interesenti varēs saņemt apliecinājumus par dalību seminārā.

Pieteikšanās pieejama šeit.

Plašāka informācija šeit.

                   
                          
2018. gada 19. oktobrī

Notiek Pasaules Endoskopijas organizācijas Skrīninga komitejas sēde

Vīnē (Austrija) notika Pasaules Endoskopijas organizācijas (World Endoscopy Organization) Skrīninga komitejas sēde, kas ik gadus jau 20 gadu garumā regulāri tiek organizēta Eiropā, ASV, šobrīd arī Āzijā un Latīņamerikā. Ekspertu grupas sanāksmē ar ziņojumu par skrīninga programmām Austrumeiropā un Centrālāzijā uzstājās KPMI direktors Mārcis Leja un LU Medicīnas fakultātes studente Anna Krīgere. Francijas skrīninga programmu sanāksmē pārstāvēja Aldis Kaufmanis.

                   
                           Attēlā:  LU Medicīnas fakultātes studente Anna Krīgere 
2018. gada 12. oktobrī

Abstraktu iesniegšanai uz IGCC 2019 atlikušas trīs nedēļas

No 2019. gada 8. - 11. maijam Prāgā, Čehijā notiks XIII Starptautiskais kuņģa vēža kongress (International Gastric Cancer Congress - IGCC 2019). 

Kuņģa vēzis Eiropā un visā pasaulē joprojām ir svarīga veselības problēma. Šogad būs brīnišķīga iespēja būvēt tiltu starp vadošajiem zinātniskajiem, klīniskajiem un biznesa speciālistiem, lai salīdzinātu un apspriestu visas tēmas, kas saistītas ar kuņģa vēzi.

Pasaules kongress ir īpaša iespēja paplašināt savas zināšanas, labāk izprast jaunākos zinātnes sasniegumus, iesniegt jaunākos atklājumus un mijiedarboties ar speciālistiem šajā jomā.

Abstraktu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris pl. 23:59 (CET).

Kongresa mājaslapa un abstraktu iesniegšana ŠEIT.

                   
                          
2018. gada 9. oktobrī

Latvijas Patologu Asociācijas sēdē  ar lekciju uzstāsies prof. Nirs Peleds (Nir Peled) no Izraēlas

23. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Patologu Asociācijas sēdē, kas notiks RAKUS Patoloģijas Centrā ar lekciju "Visaptverošā vēža genoma loma Personalizētajā veselības aprūpē" uzstāsies prof. Nirs Peleds (Nir Peled) no Izraēlas.

Profesors Nirs Peleds (Nir Peled), ir Onkoloģijas nodaļas vadītājs, viņš pārstāv Legacy Heritage Oncology Centru un Dr. Larry Norton institūtu, Soroka Medicīnas Centru un Ben-Gurion Universitāti, Ber-Ševā, Izraēlā. 

Šajā sēdē KPMI vadošais pētnieks, ārsts-patologs profesors Sergejs Isajevs uzstāsies ar lekciju "Hroniska gastrīta histopatoloģija''.

Sēdes programma pieejama ŠEIT.

                   
                          Attēlā:  profesors Nirs Peleds (Nir Peled) 
                       
2018. gada 8. oktobrī

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieteikties tīklošanās pasākumam

Latvijas zinātnisko institūciju doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un zinātnieki tiek aicināti pieteikties dalībai tīklošanās pasākumam 2018. gada 25. oktobrī Tallinā, Igaunijā, kuru rīko Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi.

Pasākumā Baltijas valstu un Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātnieki varēs satikties un vienoties par sadarbību kopīgu pētniecības projektu izstrādei Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam finansētajā Baltijas pētniecības programmas (turpmāk – programma) projektu konkursā.

Dalībnieku reģistrācija ir atvērta līdz 2018. gada 20. oktobrim Igaunijas Zinātnes padomes mājaslapā, kur arī ir pieejama pasākuma programma

Tīklošanās ir plānota kā atklāšanas pasākums programmas pirmajam projektu konkursam, ko izsludinās šī gada 25.oktobrī Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi. Informācija par programmas projektu konkursu ir pieejama šeit.

Latvijas zinātnieki, kuri piedalīsies pasākumā, līdz 22. oktobrim  var pieteikties ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensācijai, sīkāka informācija - nolikums un pieteikuma veidlapa - pieejama VIAA mājaslapas sadāļā Dokumenti un veidlapas

Vairāk informācijas ŠEIT

                   
                       
2018. gada 3. oktobrī

KPMI zinātniskais līdzstrādnieks H.Gorskis aizstāv promocijas darbu

2018. gada 1. oktobrī promocijas darbu «Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde» inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēja Henrihs Gorskis.

Darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūtā.

Darba vadītāji ir Dr. habil. sc. comp., profesors Arkādijs Borisovs un Dr. sc. ing., profesore Ludmila Aleksejeva, bet zinātniskā konsultante  - Dr. sc. ing., docente Inese Poļaka.  

                   
                       
2018. gada 1. oktobrī

Paziņoti pieteikšanās termiņi uz EHMSG XXXII Starptautisko kongresu

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress no 2019. gada 5. līdz 7. septembrim norisināsies Austrijas pilsētā Insbrukā. 

Interesentiem ir jāņem vērā šādi svarīgi datumi:

Termiņš abstraktu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš ar samazinātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējās reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

                   
                       
2018. gada 27. septembrī 

Publicēšanai pieņemts starptautiskā STOP projekta ietvaros sagatavotais raksts

Starptautiskā STOP projekta ietvaros sagatavotais raksts "Smēķēšana un Helicobacter pylori infekcija: individuāla dalībnieka apvienotā analīze (Kuņģa vēža apvienošanas projekts)" - "Smoking and Helicobacter pylori infection: an individual participant pooled analysis (Stomach Cancer Pooling Project)" ir pieņemts publicēšanai "Eiropas vēža novēršanas žrnālā" ("European Journal of Cancer Prevention"). 

Raksta autoru starpā ir divi LU KPMI pētnieki -  vadošais pētnieks M.Leja un pētniece E.Gašenko. 

                   
                       
2018. gada 25. septembrī 

Jaunākajā žurnāla Helicobacter nummurā -  divi KPMI autoru raksti

Publicēts jaunākais žurnāla HELICOBACTER numurs. Šoreiz žurnālā ar augstu citējamības indeksu (virs 4) publicēti pat divi raksti, kuru autori ir KPMI jaunie pētnieki, rezidenti: Olga Sjomina un Sabīne Skrebinska. 

Sveicam autorus ar šīm publikācijām!

Papildus iepriekšminētajām pilna apjoma publikācijām žurnālā publicēti arī daudzi Latvijas stenda referātu ziņojumi no Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskā kongresa, vairumā – ar KPMI līdzautoriem.

Žurnāla jaunākais nummurs tiešsaistē pieejams : ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 19. septembrī 

Minhenē ziņo par sasniegto H2020 projektā SNIFFPHONE 

KPMI pētnieki starptautiskā H2020 projekta SNIFFPHONE konsorcija ietvaros Minhenē, SIEMENS firmas birojā sniedza atskaiti Eiropas Komisijas projektu pārraugošajiem speciālistiem un viņu piesaistītajiem nozares ekspertiem par projekta 3 gadu periodā sasniegto. Kaut SNIFFPHONE projekta galvenais uzdevums ir modernas tehnoloģijas attīstīšana, īpaši pozitīvas atsauksmes no speciālistiem tika saņemtas tieši klīnisko pētījumu sakarā. Par visu projekta klīnisko daļu atbildēja KPMI speciālisti un viss darbs veikts Latvijā.

KPMI vārdā par godprātīgi veikto darbu jo īpaši pateicamies vadošajai pētniecei Dr.sc.ing. Inesei Poļakai, pētniekam Edgaram Vasiļjevam, kā arī iesaistītajai studentu un brīvprātīgo komandai.

Savukārt, saistībā ar pētījuma dalībnieku iesaisti paldies galvenajiem darba vadītājiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes  slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrā Aijai Kārkliņai, Rēzeknē – Aigai Rūdulei. Paldies arī Gremošanas slimību centra GASTRO personālam. 

                   
                       
2018. gada 17. septembrī 

EHMSG XXXI Starptautiskajā kongresā piedalās 33 pārstāvji no Latvijas

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskajā kongresā, kas no 13. līdz 15. septembrim norisinājās Lietuvā, Kauņā, Latvija bija trešā no valstīm ar vislielāko dalībnieku skaitu. 

Latvijas dalībnieku vidū bija KPMI pētnieku grupa, kas uzstājās ar 11 stenda un 1 mutisko ziņojumu.

Stenda ziņojumu veidā tika ziņoti KPMI lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma un citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Ar stenda referātiem konferencē piedalījās Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi (Zane Dzērve, Linda Mežmale, Anna Krīgere, Danute Ražuka-Ebela, Ieva Lašina, Petra Kriķe, Edgars Vasiļjevs). Savukārt KPMI direktors un vadošais pētnieks, profesors Mārcis Leja uzstājās ar mutisko ziņojumu. 

Ar lepnumu varam pieminēt, ka KPMI vadošais pētnieks profesors Sergejs Isajevs saņēma apbalvojumu par labāko stenda referātu. 

Kongress norisinājās par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

                   
                       
                          Vairāk foto no kongresa: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4, Foto_5,
                          Foto_6Foto_7, Foto_8Foto_9, Foto_10, Foto_11, Foto_12
2018. gada 11. septembrī 

Starptautiskā onkoloģijas tematikai veltītā medicīnas žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI pētnieki

Šī gada 6.septembrī ikmēneša medicīnas žurnālā "Cancer Medicine" ir publicēts raksts "Pierādījumi par PTGER4, PSCA un MBOAT7 kā kuņģa vēzi izraisošajiem riska gēniem genoma un transkriptēmas līmenī" (Evidence for PTGER4, PSCA, and MBOAT7 as risk genes for gastric cancer on the genome and transcriptome level). 

Raksta autoru starpā ir divi LU KPMI pētnieki -  vadošais pētnieks M.Leja un pētniece E.Gašenko. 

Raksts ir pieejams  "Wiley Online Library" atvērtās piekļuves sadaļā -  vienā no lielākajām un autoritatīvākajām tiešsaistes žurnālu, grāmatu un pētniecības resursu kolekcijām, kas aptver dzīves, veselības, sociālās un fiziskās zinātnes.

Raksta kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 10. septembrī 

KPMI pētnieku grupa dosies uz EHMSG XXXI Starptautisko kongresu

No 13. līdz 15. septembrim Lietuvā, Kauņā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskais kongress par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

Kongresā ar ziņojumiem un stenda referārtiem piedalīsies KPMI pētnieku grupa. 

Atgādināsim, ka pagājušā gada septembrī par EHMSG organizācijas prezidentu ievēlēja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru un Medicīnas fakultātes profesoru, gastroenterologu Mārci Leju.

                   
                       
2018. gada 7. septembris 

KPMI pētnieki piedalās Eiropas biobanku nedēļā

No 4. līdz 7. septembrim KPMI vadošie pētnieki Signe Mežinska un Ģirts Šķenders piedalījās Antverpenē (Beļģija) notikušajā Eiropas biobanku nedēļā, ko organizēja Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium). Eiropas biobanku nedēļa ir viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem kongresiem biobanku jomā, kurā tiek diskutēts par biobanku darbības aktuālajiem un nākotnes izaicinājumiem, kā arī jaunām sadarbības iespējām.  

Vairāk informācijas par Biobanku nedēļu ŠEIT.

                                      
                          Vairāk foto: Foto_2
2018. gada 3. septembris 

Aizsākot jauno mācību gadu, sveic institūtu vadītājus 

Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulcē, kas notika 31. augustā plkst. 10.00 Lielajā aulā, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks sveica jaunievēlēto akadēmisko personālu, jaunos dekānus un institūtu vadītājus. Tika pasniegti apsveikumi un pateicības. 

Pateicības rakstu par izcilību zinātnē saņēma KPMI direktors Mārcis Leja. 

                                      
                       
2018. gada 5. jūlijs 

No 12.-15. jūlijam notiks Baltijas un Eirāzijas klīniskās onkoloģijas meistarklase 

Eiropas Onkoloģijas skola aicina apmeklēt "BALTIJAS UN EIRĀZIJAS MEISTARKLASI KLĪNISKAJĀ ONKOLOĢIJĀ", kas notiks Rīgā, 2018. gada 12.-15. jūlijā.

Meistarklasi vadīs: N.Pavlidis (GR), F.Peccatori (IT), J.Eglītis (LV).

Meistarklases organizēšanā piedalās arī KPMI pārstāvji.

Plašāks apraksts par pieteikšanos atrodams šeit.

Sīkāku informāciju var lejupielādēt šeit vai tīmekļa vietnē.

                   
                       
2018. gada 28. jūnijs 

Apspriež onkoloģisko pētījumu atbalsta iespējas Latvijā

27. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā KPMI darbinieki – direktors, profesors M.Leja, institūta direktora vietnieks Ģ.Šķenders, vadošā pētniece D.Šantare tikās ar SIA Mikrotīkls pārstāvjiem - līdzīpašnieku John Tully un ziedojumu/atbalsta programmas pārstāvi Ingu Narkevicu. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas onkoloģijas pētījumu atbalsta iespējas. M.Leja prezentēja SIA Mikrotīkls pārstāvjiem datus par institūta darbības virzieniem onkoloģijas un onkoprofilakses jomā. Viesi tika iepazīstināti ar institūta zinātnisko darbu: starptautiski atzītu kuņģa vēža prevencijas pētījumu GISTAR (gistar.eu), kura ietvaros tiek veikti arī vairāki satelītpētījumi par pirmsvēžā stāvokļu diagnostiku, Helicobacter pylori, tā eradikācijas iespējām un zarnu mikrobiomu. Tika demonstrētas arī pašreizējās iestrādes gaistošo organisko savienojumu noteikšanā un onkoloģisko slimību diagnostikas izmantošanā. Pēc prezentācijas SIA Mikrotīkls pārstāvjiem tika izrādītas laboratorijas un biobankas telpas, kurās tiek veikts pētnieciskais darbs.

Nobeigumā Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamenta direktora p.i. Marģers Počs iepazīstināja viesus ar esošajām LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra pētniecības telpām un demonstrēja LU kampusa attīstības plānu.

Uzziņai - SIA Mikrotīkls cenšas atbalsīt onkoloģijas pētījumus Latvijā, un apzin pētniecības institūtus Latvijā, kas darbojas šajā jomā.

                   
                             Attēlā (no kreisās):
                            KPMI direktors M.Leja, LU Infrastruktūras departamenta
                            direktora p.i. Marģers Počs un SIA Mikrotīkls līdzīpašnieks
                            John Tully  
                            Vairāk foto: Foto_1, Foto_2
2018. gada 25. jūnijs 

Uz 2018 gada EHMSG ikgadējo konferenci iesniegts rekordliels referātu skaits no Latvijas   

Vīnē notiek Eiropas Helicobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) ikgadējās konferences organizēšanas sanāksme. Uz konferenci šogad ir iesniegts rekordliels referātu skaits no Latvijas: starp citām pasaules valstīm Latvija ir ierindojusies 4. vietā  ar 16 iesniegtajiem referātiem. Lielākā daļa no referātiem nāk no mūsu institūta.

Konference notiks 2018. gada 13.-15. septembrī Kauņā, Lietuvā. 

Vairāk informācijas par konferenci www.helicobacter.org.

                   
                       
2018. gada 22. jūnijs 

KPMI KOLEKTĪVS NOVĒL PRIECĪGU LĪGOŠANU UN LUSTĪGUS JĀŅUS!  

Līgotaji, līgotaji, līgo, līgo!

Nav vairs tālu Jāņa diena: līgo, līgo!

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!

Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!

 

                   
                       
2018. gada 21. jūnijs 

Lielbritānijas GLOBĀLĀS VESELĪBAS iniciatīvas finansējumam iesniegts sadarbības projekts GISTAR pilotpētījuma veikšanai Ukrainā   

Dr. Mangesh Thorat (Vēža novēršanas centrs, Wolfsonas profilaktiskās medicīnas institūts, Barts & Londonas Medicīnas un Zobārstniecības Skola, Londonas Karalienes Marijas Universitāte) vadībā tika iesniegts projekta pieteikums "GISTAR pilotpētījums Ukrainā - H. pylori izskaušana, pepsinogēnu izmeklējumi un FIT kuņģa un kolorektālā vēža mirstības profilaksei (GISTAR-U)".
Ukrainas partneru vidū ir pārstāvji no Viņņicas Nacionālās Pirogova memoriālās universitātes (PI: prof. Vjačeslavs Chernobrovyj), Dņepropetrovskas Nacionālās universitātes (PI: prof. Maryna Shcherbynina) un Nacionālā vēža centra, Ukraina (PI: prof. Andrii Lukašenko).

                   
                       
2018. gada 20. jūnijs 

Eiropas Komisijas pārstāvim demonstrē KPMI sasniegumus pētniecībā

Vizītē Latvijā bija ieradies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta direktors Jean-Eric Paquet. 20. jūnijā Latvijas Universitātē notika tikšanās, kuras ietvaros LU vadošās pētnieku grupas demonstrēja savas iestrādes un sasniegumus pētniecībā. Tikšanās laikā KPMI direktors M.Leja informēja par galvenajiem KPMI pētījumiem onkoloģijā, t.sk. arī informēja par GISTAR pētījuma norisi.

                   
                             Attēlā (no kreisās):
                            LU rektors prof. I.Muižnieks, prof. A.Ambainis un Eiropas                                                                      Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta                                                                           direktors Jean-Eric Paquet vizītes laikā Latvijas Universitātē     
2018. gada 18. jūnijs 

Sākas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress  

Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sākas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tas norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam.
Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcē Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai.
Kongresu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāšu asociāciju, zinātniskajām institūcijām un diasporas organizācijām.
Kongresā piedalās arī pārstāvji no KPMI, to skaitā prof. Mārcis Leja un citi.

Vairāk informācijas par kongresu ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 15. jūnijs 

Upsalas Veselības Samitā diskutē par onkoloģisko pacientu aprūpes uzlabošanu  

KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska 14.-15. jūnijā piedalās Upsalas Veselības Samitā (Uppsala Health Summit), kura tēma šogad ir onkoloģisko slimību ārstēšana. Konferencē tiek diskutēts par izmaiņām prioritātēs un veselības politikā, kas nepieciešamas, lai uzlabotu diagnostikas un veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem. S.Mežinska piedalās darba grupā par biobanku lomu globālās onkoloģisko pacientu aprūpes uzlabošanā. Upsalas Veselības Samitā uzaicināti piedalīties vairāk kā 200 eksperti no 33 valstīm, kas pārstāv veselības aprūpes, politikas, zinātnes, industrijas un pilsoniskās sabiedrības jomas.

Vairāk informācijas par samitu ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 12. jūnijs 

Scandinavian Journal of Gastroenterology publicē KPMI pētnieku grupas rakstu 

Šī gada 11. jūnijā izdevniecība Taylor & Francis publicējusi Scandinavian Journal of Gastroenterology KPMI pētnieku grupas salīdzinājumu dažādiem testiem kuņģa helikobaktērijas noteikšanai. Raksta pirmā autore ir ārste-rezidente Sabīne Skrebinska. Apkopoti apjomīga darba materiāli, kura ietvaros kuņģa endoskopiskie izmeklējumi bija veikti Gremošanas slimību centrā GASTRO, bet morfoloģiskie izmeklējumi – Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā. Pētījuma dati liecina, ka ikdienas praksē ir nepareizi izmantot seroloģiskos izmeklējumus (asins analīzes) kā vienīgo testu helikobaktērijas noteikšanai.

Raksta kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 11. jūnijs 

Vīnē gatavojas Eiropas Apvienotajai Gastroenteroloģijas nedēļai

Vīnē, Eiropas Gastroenteroloģijas mājā notika pēdējā Zinātniskās komitejas sēde, gatavojoties 2018. gada Eiropas lielākajam notikumam specialitātē – Eiropas Apvienotajai Gastroenteroloģijas nedēļai (UEG Week). Zinātniskās komitejas darbā piedalījās arī KPMI direktors M.Leja.

Vairāk informācijas par UEG Week ŠEIT.

                   
                             Attēlā:
                            2018. gada kongresa Zinātniskās komitejas locekļi     
2018. gada 8. jūnijs 

KPMI zinātniskā asistente D.Pūpola aizstāv maģistra darbu

7.06.2018. LU Dabas mājā KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Amoksicilīna un klaritromicīna kombinētās terapijas ilgtermiņa ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu". Maģistra darba vadītājs ir Mārcis Leja (LU KPMI direktors), bet zinātniskā konsultante  - Dita Gudrā (LV BMC).  Rezultātā iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā.

                   
                             Attēlā:
                            2018. gada kongresa Zinātniskās komitejas locekļi     
2018. gada 7. jūnijs 

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors ziņo sanāksmē Vašingtonā

03.06.2018. Vašingtonā (ASV) notika starptautiskās Vesela kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) kārtējā darba grupas sanāksme. Tika nolemts turpmāk katru gadu 2. oktobrī atzīmēt starptautisko kuņģa veselības dienu. Minētais datums izvēlēts, ņemot vērā, ka šajā dienā dienas gaismu ieraudzīja Nobela prēmijas laureātu B.Maršana un R.Varrena helikobaktērijas atklājums, kas izmainījis likteni miljoniem cilvēku visā pasaulē. Sanāksmē ar ziņojumu par kuņģa vēža prevencijas aktivitātēm Eiropā uzstājās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un LU profesors Mārcis Leja.

05.06.2018. profesors M.Leja ASV, Vašingtonā notiekošajā pasaules lielākajā gastroenteroloģijas kongresā (DDW, Digestive Diseases Week) sniedza pārskata ziņojumu par vērtīgākajiem Eiropā ziņotajiem atklājumiem mikrobioma izpētes jomā. Kongresā piedalās 14 000 specialisti no visas pasaules. Ziņojums tika nolasīts sesijā “Labākais no Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļas”.

06.06.2018. M.Leja ASV Nacionālajā vēža institūtā sniedza stundu ilgu ziņojumu par Latvijā notiekošajiem pētījumiem kuņģa vēža izpētes jomā. Pēc sanāksmes notika vairākas tikšanās, t.sk. ar Globālās aktivitātes koordinējošajiem speciālistiem par iespējamo turpmāko sadarbības paplašināšanu.

                   
                             Attēlā:
                            M.Leja ar sanāksmes dalībniekiem pie Nacionālā vēža institūta     
2018. gada 5. jūnijs 

Kembridžā apspriež tehnoloģijas un datu analītikas risinājumus medicīnas attīstībai

Kembridžā, Lielbritānijā, Microsoft kopā ar partneriem rīkoja starptautisku semināru par IT un analītikas risinājumiem "Intelektuālā medicīna: nākotnes atrisinājums" (Intelligent Medicines: Future Decoded), kurā piedalījās arī KPMI vadošā pētniece Inese Poļaka. Šajā seminārā uzstājās IT, medicīnas un farmācijas industrijas un zinātnes pārstāvji, lai diskutētu par nākotnes medicīnu: ārstēšanas personalizēšanu, datu analīzi un drošību, kā arī pacientu iesaisti. Tika prezentētas jaunākās tehnoloģijas un labās prakses dažādos pētījumos un uzņēmumos: pacientu stāvokļa novērošanai, detalizētai datu iegūšanai un analīzei, lai pielāgotu diagnostiku un novērošanu pacientu dzīves stilam, jauno tehnoloģiju izmantošanai (ģenētisku u.c. analīžu izmantošana zinātnē un diagnostikā) u.c. Šī pasākuma laikā tika gūtas jaunas zināšanas un kontakti, kas turpmāk ļaus arvien tālāk attīstīt KPMI pētniecību un kompetences.

                   
                             
2018. gada 25. maijs 

Notiek pārskata seminārs par četros gados paveikto VPP 2014 - 2017 BIOMEDICĪNA IV projekta ietvaros

Šodien Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notiek pārskata seminārs par četros gados paveikto" VPP 2014 - 2017 BIOMEDICĪNA IV projekta “Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos” ietvaros. Semināru atklāj profesori Mārcis Leja un Valdis Pīrāgs. Klātesošie tiek iepazīsitināti ar projekta mērķi, struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Galvenie projekta aktivitāšu izpildītāji iepazīstina auditoriju ar projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm. Kopējie rezultatīvie rādītāji par 4 gados paveikto IV projekta ietvaros tiks apkopoti līdz šī gada 31.jūlijam.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 18. maijs 

Latvijas speciālisti vēža skrīninga jomā piedalās Eirāzijas Vēža skrīninga konferencē Minskā

Latvijas speciālisti vēža skrīninga jomā kopā ar vadošajiem speciālistiem no Eiropas valstīm, ASV un Kanādas piedalījās Eirāzijas Vēža skrīninga konferencē, kas norisinājās Minskā no 17.-18. maijam. Konferenci organizēja Baltkrievijas Onkoloģijas centra kolēģi sadarbībā ar ASV Nacionālā vēža institūta Globālā veselības centra speciālistiem ar mērķi attīstīt vēža skrīningu valstīs, kur līdz šim ar veiksmīgiem risinājumiem nav veicies, proti – bijušajās padomju valstīs.
Latviju pasākumā pārstāvēja  LU KPMI direktors Mārcis Leja (kolorektālā un kuņģa vēža jautājumos), Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciāliste Māra Epermane (krūts vēža skrīninga jautājumos), kā arī Juris Plonis no P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (prostatas vēža jautājumos).

Tikšanās rezultātā turpināsies sadarbība un plāni, kas uzsākti projekta CanCon (ES Kopējās aktivitātes projekts cīņai pret vēzi) ietvaros. CanCon projekts pabeigts pagājušajā gadā. 

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 8. maijs 

Diskutē par ētikas, datu drošības un zinātnieku atbildības jautājumiem

Šī gada 7. maijā notika LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta organizēts seminārs par ētikas un atbildīgas pētniecības un inovāciju (responsible research and innovation - RRI) aspektiem sadarbības projektos. Seminārā piedalījās institūta sadarbības partneri no Tamperes Universitātes (Somija) - pētnieki Veiko Ikonens (Veikko Ikonen) un Janika Tinela (Janika Tyynela). Semināra ietvaros tika diskutēts par aktuālajiem ētikas, datu drošības un zinātnieku atbildības jautājumiem šobrīd īstenotajos un turpmāk plānotajos sadarbības projektos, kā arī par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu pētniecības praksē.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 7. maijs 
 

KPMI prioritārās pētniecības jomas 2018.gadā

1) Gremošanas slimību ļaundabīgo saslimšanu prevencijas pētījums GISTAR (www.gistar.eu), t.sk. tā izvēršana (reģionālie pilotpētījumi) ārpus Latvijas

2) Biobankas attīstīšana

3) Mikrobioma pētījumi (gremošanas sistēma, augšējie elpceļi)

4) Pētījumi gaistošo marķieru jomā (izelpas marķieri: kuņģa vēzis un kontroles grupa, populācijas grupa, tuberkuloze un kontroles grupa; ādas marķieri: tuberkuloze un kontroles grupa)

5) Pētījumi tuberkulozes, plaušu slimību jomā

6) Jaunu pētniecības jomu attīstīšana, t.sk. sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem (piem., HIV infekcija, hepatīts C).

             

                

 
2018. gada 12. aprīlis 

Starptautiskās konferences ziņojums ietver arī Latvijā iegūtos baktēriju genotipus

VIII Starptautiskajā Helicobacter pylori un kuņģa vēža konferencē (Belo Horizonte, Brazīlija) tika ziņoti sākotnējie H.pylori globālā genoma projekta dati. Analīzē iekļauti arī Latvijā iegūtie baktēriju genotipi.

                                  
                             Attēlā:
                            Constanza Camargo pie stenda ziņojuma     
2018. gada 11. aprīlis 

Aicinām uz semināru par cilvēka zarnu mikrobiomu

Šī gada maijā RAKUS "Gaiļezers" Izglītības daļā norisināsies nākamais Doktorantūras skolas seminārs, kas būs veltīts Cilvēka zarnu mikrobiomam. Semināru vadīs mikrobioloģe pētniece Dārta Pūpola. Sīkāka informācija par precīzu semināra norises laiku un vietu sekos.

                                  Attēlā: mikrobioloģe pētniece Dārta Pūpola


  • Aicinām piedalīties IV pasaules latviešu zinātnieku kongresā šī gada 18. - 20. jūnijā      

2018. gada 9. aprīlis. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gada 18. - 20.jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcēs Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai.

Vairāk informācijas par kongresu, tā norisi un programmu, aktualitātēm, runātājiem, reģistrēšanos dalībai un stenda referātu iesniegšanu var apskatīt šeit.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress


  • Baltijas un Eirāzijas klīniskās onkoloģijas meistarklase (2018. gada 12.-15. jūlijs, Rīga, Latvija)

2018. gada 6. aprīlis. Eiropas Onkoloģijas skola ar prieku aicināt apmeklēt "BALTIJAS UN EIRĀZIJAS MEISTARKLASI KLINIKAJĀ ONKOLOĢIJĀ", kas notiks Rīgā, 2018. gada 12.-15. jūlijā.

Meistarklasi vadīs: N.Pavlidis (GR), F.Peccatori (IT), J.Eglītis (LV).

Plašāks apraksts par pieteikšanos atrodams šeit.

Sīkāku informāciju var lejupielādēt šeit vai tīmekļa vietnē.


  • Aicinām Jūs uz KPMI semināru, kuru vadīs asoc. prof. Liliāna Civjāne

2018. gada 5. aprīlis. Pētnieki, kuri ir ieinteresēti veiksmīgā publicēšanas procesā, tiek laipni aicināti uz semināru šī gada 16. aprīlī, 16:00 - 17:30, RAKUS, Gaiļezers, Hipokrāta iela 2 - 223. kabinets. 

Tiek plānota lekciju par to, kā ātri un pareizi uzrakstīt manuskriptu, atrast attiecīgo žurnālu, kur to publicēt un iespējām atvieglot publicēšanas procesu. Centīsimies kopā pārdomāt, kā pareizi plānot manuskriptu, kuras daļas ir nepieciešamas un cik plašam tam ir jābūt, kādas tabulas un attēli ir nepieciešami, un kā atbildēt recenzentiem.  
Lekcijā būs apvienotas zināšanas no trim kursiem par šo tematiku: kurss “Good practices in scholarly publishing” (lektore Dr. Katarzina Gaca, Rietumeiropas konsultante no Elsevier žurnālu grupas), kurss “Scientific writing” (lektore Jane Schroder, žurnāla Environmental and Health perspectives redaktore) un kurss “The deep secrets of getting your paper published” (lektors Mark Nieuwenhuijsen, ISGlobal direktors, žurnāla Occupational and Environmental Medicine redaktors)

Saturā- pētījumu protokols, tā saskaņošana ar ārzemju partneriem, saskaņošana ar vietējiem līdzautoriem, publicēšanas iespējas, ātrā rakstu rakstīšana.

Attēlā: Asoc.prof. Liliāna Civjāne


  • KPMI kolektīvs nolēl saulainas un priecīgas Lieldienas!

2018. gada 29. marts.

 


  • Eiropas konsorcijas myCROBIOME sanāksmē pārstāvēts arī KPMI

2018. gada 7. marts. Vīnē, Eiropas Gastroenteroloģijas mājā notika Eiropas konsorcijas myCROBIOME veidošanas sanāksme, kurā pārstāvēts arī KPMI. Konsorcijā pārstāvētas vairāk par 20 organizācijām no Eiropas, Izraēlas, ASV, tā  izveide atbalstīta ar grantu, ko piešķīra Apvienotā Eiropas gastroenteroloģijas federācija (UEG).


  • Latvijas Universitāte paraksta sadarbības memorandu ar Kazahstānas Inovatīvo medicīnas tehnoloģiju organizāciju

2018. gada 21. februāris. Šodien Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš un Inovatīvo medicīnas tehnoloģiju sabiedriskās organizācijas priekšsēdētājs (Kazahstāna) Nijazs Malijevs (Niyaz Malayev) parakstīja sadarbības memorandu starp abām organizācijām.
Dokumenta pamatā ir zinātniskās sadarbības veicināšana ne tikai medicīnas un izglītības nozarē, bet arī klīniskās medicīnas un sabiedrības veselības jomās, galveno akcentu liekot uz plašāku inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu diagnostikas un ārstniecības jomā. Memoranda mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību gan organizāciju starpā, gan komunikācijā ar valsts un nevalstiskajām institūcijām.
Sagaidāms, ka šis memorands būs pamats tālākas sadarbības attīstīšanai, meklējot kopēju projektu un pētījumu realizācijas iespējas nākotnē.

  


  • Latvijas Universitātē nedēļas garumā notiks starptautisks kuņģa vēža profilakses forums

2018. gada 8. februāris. No 19. līdz 23. februārim norisināsies Latvijas Univeristātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta organizēts Starptautisks kuņģa vēža profilakses pētniecības forums. Tajā pulcēsies gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tiks apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

Plašāka informācija par Foruma norisi pieejama šeit.


KPMI darbinieki iepazīstas ar jaunākajām tendencēm mākslīgo degunu jomā

2018. gada 15. janvāris. No 9.-14. janvārim LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta darbinieki piedalījās ISOCS ziemas skolas seminārā  ISOCS Short Course on Breath Analysis and Gas Sensors, kas notika Austrijā, Kühtai pilsētā. ​ Semināra dalībnieki tikās, lai prezentētu savus produktus un stāstītu par pielietošanas praksēm visā pasaulē, turklāt gan medicīnā, gan ražošanā, gan bioloģijā un citās nozarēs.

KPMI darbinieki seminārā iepazinās ar jaunākajām tendencēm mākslīgo degunu un gaistošo marķieru sensoru sfērā. Institūta direktors M.Leja, pētnieces L.Lauka un I.Poļaka uzstājās ar prezentācijām par LU/RAKUS pieredzi ar gaistošo marķieru sensoriem kuņģa vēža un kolorektālā vēža diagnostikā. Semināra laikā notika arī tikšanās ar starptautiskā Horizon2020 projekta "Sniffphone" sadarbības partneriem. Institūta darbinieki prezentēja paveikto “Sniffphone” projektā par pacientu iesaisti, sensoru datu analīzi un klīniskās validācijas procesu. Šajā vērienīgajā projektā, kura mērķis ir attīstīt jaunas slimību skrīninga metodes, izmantojot mākslīgā deguna tehnoloģijas, Latvijas Universitāte ir galvenais klīniskais partneris.  Seminārā tika plānots arī  turpmākais darbs, lai testētu un ieviestu šādas tehnoloģijas Latvijā un attīstītu šo tehnoloģiju lietošanu diagnostikā.
*ISOCS – International Society for Olfaction and Chemical Sensing (Starptautiskā elektronisko degunu un ķīmisko sensoru biedrība), kas apvieno dažādus elektronisko degunu un sensoru ražotājus no visas pasaules).

Semināra mājas lapa: https://www.olfactionsociety.org/

   


  • KPMI direktora vietnieks Ģ.Šķenders piedalīsies H2020 projekta sanāksmē

2018. gada 10. janvāris. LU KPMI insitūta direktora vietnieks Ģirts Šķenders kopā ar TPSC Mikobakterioloģijas laboratorijas speciālisti Ilvu Poli piedalīsies H2020 projekta PITBUL (Point-of-Care implementation of TB testing with ultra-fast Laser PCR) "kick-off" sanāksmē. Sanāksme notiks15. un 16. janvārī Minhenē, Vācijā.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI