en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
AKTUĀLĀS KONFERENCES UN PASĀKUMI

 

35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference - 23. - 26. augusts, 2023, Rīga, Latvija

Vācijas-Baltijas vasaras skola "Aktuālas problēmas un izaicinājumi sabiedrības veselībā: stiprinot akadēmisko apmaiņu un internacionalizāciju sabiedrības veselības izglītībā" - 28. augusts - 1. septembris, 2023, Tartu, Igaunija

EHMSG 2023 konference - 7. - 9. septembris, 2023, Antverpene, Beļģija

Konference "Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā" - 7. septembris, Antverpene, Beļģija

 

JAUNUMI
2023. gada 17. augustā

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā

23. – 26. augustā Latvijas Universitātē notiks 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības konference (35th European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare - ESPMH Conference). To sadarbībā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH))organizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LUMF). Konference ir viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem Eiropā. Tās tēma - „Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”.

Konferences dalībnieki apskatīs pēdējo 50 gadu laikā notikušās diskusijas par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā un pievērsīsies jaunu metodoloģisko pieeju analīzei.

Pētnieki prezentēs darbus par tēmām eksperimentālajā, digitālajā, fenomenoloģiskajā bioētikā, skatīs filozofisko un ētisko teoriju, eksperimentālās filozofijas lomu bioētikā, kā arī bioētikas mijiedarbību ar citām jomām – apziņas filozofiju, politisko filozofiju, mākslu, humanitārajām zinātnēm un citām jomām. Konferencē uzstāsies Oksfordas Universitātes Uehiro praktiskās ētikas centra (The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics) pētnieks Braiens Ērps (Brian D. Earp) ar priekšlasījumu par eksperimentālo bioētiku. Mančestras un Oslo Universitātes profesors Sorens Holmss (Søren Holm) reflektēs par jautājumu, vai ir iespējams nodarboties ar medicīnas ētiku, nebalstoties ētikas teorijā. Hanoveres medicīnas skolas (Medizinische Hochschule Hannover) profesore Sabīne Zaloha (Sabine Salloch) runās par jaunu bioētikas lauku – digitālo bioētiku, bet Tartu Universitātes profesore Kadrija Simma (Kadri Simm) problematizēs jautājumu par bioētikas mācīšanu.

Pasākumu rīko Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrība (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH)). Tā ir 1987. gadā dibināta filozofu, ētikas speciālistu un citu saistīto profesionāļu starptautiska organizācija. Tās darbības mērķis ir piedāvāt kritisku medicīnas un aprūpes jomu atspoguļojumu mūsdienu sabiedrībā. Konference, sadarbībā ar Eiropas vadošajiem bioētikas un medicīnas jomas pētniekiem, katru gadu tiek organizēta citā valstī.

“Katru gadu konference tiek veltīta kādai lielai tēmai bioētikā. Piemēram, pagājušajā gadā Varšavā notikušās konferences tēma bija “Dažādība un bioētika” un konferences dalībnieki savos referātos tika aicināti fokusēties uz jautājumiem par izaicinājumiem, kurus veselības aprūpē un bioētikā rada reliģiju, kultūru un morālo skatījumu dažādība. Konferences tēmu parasti ierosina lokālie organizatori, proti, Rīgas konferences tēma bija mūsu ziņā. Piesakot savu tēmu, mēs vēlējāmies pievērst uzmanību tam, cik daudz atšķirīgu pieeju šobrīd pastāv bioētikā, īpaši uzverot zināmu pavērsienu uz arvien pieaugošu “vienkāršā cilvēka” pieredzes lomu dažādu bioētikas problēmu risināšanā. Šķiet, ka arvien lielāku nozīmi bioētikā iegūst empīriski – gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi pētījumi. Runa šajā gadījumā ir ne tikai par tā saucamo empīrisko bioētiku, bet arī par fenomenoloģiski orientētu bioētiku un arī par gluži jaunu virzienu bioētikā – eksperimentālo bioētiku, kas lielā mērā izmanto eksperimentālus pētījuma dizainus, kādi tiek izmantoti kognitīvajās zinātnēs. Vēl viena vērā ņemama iezīme – arvien lielāku lomu sāk spēlēt arī dažādu digitālo rīku izmantošana. Šī iemesla dēļ daži pētnieki uzskata, ka ir pamats runāt par tā saucamo digitālo bioētiku. Minētos aspektus ņēmām vērā gan rakstot konferences uzsaukumu, gan domājot par vieslektoru izvēli,” uzsvēra viens no konferences organizatoriem, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks Ivars Neiders.

Detalizēta informācija par konferenci pieejama Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības  mājaslapā https://www.espmh.org/upcoming-conferences/

 

2023. gada 11. jūlijā

Tartu notiks Vācijas-Baltijas vasaras skola par aktuālām problēmām un izaicinājumiem sabiedrības veselībā

No 2023. gada 28. augusta līdz 1. septembrim Tartu Universitātē, Igaunijā notiks starptautiska vasaras skola, veltīta sabiedrības veselības jautājumiem - Vācijas-Baltijas vasaras skola "Aktuālas problēmas un izaicinājumi sabiedrības veselībā: stiprinot akadēmisko apmaiņu un internacionalizāciju sabiedrības veselības izglītībā".

Vasaras skolu organizē Tartu Universitātes Ģimenes medicīnas un sabiedrības veselības institūts sadarbībā ar Vitenes/Herdekes universitāti no Vācijas, Latvijas Universitāti un Vilņas Universitāti. Galvenā vasaras skolas mērķauditorija ir pašreizējie sabiedrības veselības maģistra programmas studenti un nesenie absolventi.

Vasaras skola norisināsies Tartu - Aleksandra Šmita centra, universitātes Biomeedikuma ēkā (Ravila iela 19). Nodarbības sāksies pirmdien, 2023. gada 28. augustā plkst. 13:00 un noslēgsies piektdien, 2023. gada 1. septembrī plkst. 14:00.

Papildus starptautisko ekspertu prezentācijām, svarīga vasaras skolas daļa būs sarunas un diskusijas par pašreizējiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrības veselības eksperti visā pasaulē, un kas tādējādi iespaido arī veselības ekspertu mācības. Tāpat norisināsies tīklošanās pasākumi un pieredzes apmaiņa.

Informācija par vasaras skolu pieejama vietnē https://tervis.ut.ee/et/sisu/german-baltic-public-health-summer-school

Reģistrācija ir atvērta līdz 31. jūlijam. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Lai dotu iespēju interesentiem no visām valstīm, dalībnieki tiek atlasīti, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta reģistrācijas veidlapā, tostarp motiviācijas izklāstu.

Vasaras skolas norisi finansē

2023. gada 5. jūlijā

Pievienojieties diskusijai par kuņģa vēža profilaksi ES

Foto: Darvina zāle. Tiesības: Flanders Meeting & Convention Center Antwerp

Šī gada gada 7. septembrī Flandrijas Tikšanās un konferenču centrā Antverpenē, Beļģijā projekta "Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā" – TOGAS (“Towards gastric cancer screening implementation in the European Union”) ietvaros notiks conference, lai apspriestu Eiropas Savienības perspektīvas attiecībā uz kuņģa vēža skrīninga ieviešanu. Tajā aicināti piedalīties projekta dalībvalstu pārstāvji, nacionālie skrīninga eksperti un pacientu aizstāvji.

2023. gada Eiropas Padomes Ieteikums par profilakses stiprināšanu ar agrīnas atklāšanas palīdzību: jauna ES pieeja vēža skrīningam ieteic ieviest trīs jaunas vēža skrīninga programmas, tostarp kuņģa vēža skrīningu, Eiropas Savienībā (ES).

Lai risinātu efektīvu kuņģa vēža skrīninga ieviešanu ES, TOGAS projektā LU KPMI vadībā strādā 20 partneri no 14 Eiropas valstīm.

Konferences mērķis ir informēt dalībniekus par pašreizējiem pētījumu rezultātiem saistībā ar kuņģa vēža profilaksi, kā arī apkopot atsauksmes no ES dalībvalstīm par vajadzībām un potenciālajiem šķēršļiem kuņģa vēža skrīninga ieviešanai. Mēs aicinām politikas veidotājus, skrīninga ekspertus, epidemiologus, medicīnas speciālistus un pacientu pārstāvjus piedalīties konferencē un dalīties savās atziņās, pieredzē un ekspertīzē. Konferencē tiks nodrošināta arī tiešraide.

Datums un vieta:

2023. gada 7. septembris Flandrijas Tikšanās un konferenču centrs, Antverpene, Beļģija, un tiešsaistē

Dalībnieki:

ES valstu pārstāvji (ministrijas, nacionālās vēža institūcijas)

Eiropas Padomes un Kopīgā pētniecības centra pārstāvji

Vēža skrīninga speciālisti

Projekta konsorcija biedri (TOGAS, EUROHELICAN, AIDA, PRAISE-U, SOLACE)

Pētnieki un viedokļu līderi, kas iesaistīti kuņģa vēža profilaksē

Pacientu aizstāvji

Lai apstiprinātu savu dalību, aizpildiet reģistrācijas formu.

Vairāk informācijas pieejams TOGAS projekta mājaslapā.


Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” (Towards Gastric Cancer Screening Implementation in the European Union, TOGAS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101101252

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 28. jūnijā

LU KPMI pārstāv Latviju Starptautiskajā Vēža skrīninga tīklā

21. – 23. jūnijā LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja Latviju pārstāvēja Starptautiskā Vēža skrīninga tīkla (International Cancer Screening Network (ICSN)) tikšanā Turīnā, Itālijā. Šajā tīklā iesaistās dažādu valstu un organizāciju pārstāvji un jomas eksperti, lai veicinātu kontekstam atbilstošu multidisciplināra, pierādījumos un populācijā balstīta skrīninga stratēģiju attīstību. ICSN mērķis ir izvērtēt vēža skrīninga norises un pārrunāt metodes skrīninga programmu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai.

Dalība Starptautiskajā Vēža skrīninga tīklā ir pieejama ikvienai valstij un reģionam, kurā tiek veiktas vai ir iecerēts ieviest populācijā balstītas vēža skrīninga programmas. Tīklā iesaistīto valstu un organizāciju pārstāvju, un citu ekspertu tikšanās tiek organizētas reizi četros gados, un līdz šim Latvija tajās ir bijusi pārstāvēta reti.

Tīkla pārstāvji ir izveidojuši tematiskas darba grupas, kas strādā ar pētījumiem, datu kopām un skrīninga stratēģiju izvērtējumu. 2023. gadā darba grupas strādāja pie krūts, dzemdes kakla vēža, un kolorektālā vēža skrīninga izvērtējuma.

Vairāk par pasākumu lasāms: https://icsn.global/icsn-2023/

 

2023. gada 6. jūnijā

 

LU KPMI pētniece Danute Ražuka – Ebela konferencē saņem Eiropas mēroga atzinību par labākajām tēzēm

Foto: no personīgā arhīva

Maija otrajā pusē Srebreno, Horvātijā, noritēja 2. Eiropas Jauno gastroenterologu konference (European Conference of Young Gastroenterologists) “Izaicinājumi klīniskajā gastroenteroloģijā un hepatoloģijā”. Starp pieciem jaunajiem Latvijas gastroenterologiem konferencē piedalījās arī LU KPMI pētniece Danute Ražuka-Ebela. Par stenda referātu "Erosive esophagitis and Helicobacter pylori infection associated with the accuracy of the pepsinogen test in detecting precancerous gastric lesions" viņa saņēma apbalvojumu par labākajām tēzēm.

Apsveicam!

Stenda referāta izstrādes atbalsts:

Eiropas Sociālā fonda projekts “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” nr. 8.2.2.0/20/I/006;

ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros realizētais projekts "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem", projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184.

 

2023. gada 21. martā

Līdz 7. maijam pieņem tēmu pieteikumus EHMSG konferencei 2023

Pieteikšanās un vairāk informācijas: mājaslapā www.ehmsg.org

Konference noritēs 2023. gada 7. - 9. septembrī Antverpenē, Beļģijā

2023. gada 22. februārī

Aicinājums pieteikt stenda referātus V Pasauls latviešu zinātnieku kongresam

 

V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa "Zinātne Latvijai" ietvaros Latvijas un latviešu izcelsmes ārvalstīs studējošie vai strādājošie zinātnieki, doktoranti un studenti aicināti pieteikt prezentēšanai kongresā savus stenda referātus. Kongress norisināsies Rīgā 2023. gada 27. - 29. jūnijā.

Pieteikumus var iesniegt latviešu un angļu vai tikai angļu valodā līdz 2023. gada 31. martam “Zinātne Latvijai” kongresa mājaslapā www.zinatneskongress.lv

Pieteikuma forma https://www.zinatneskongress.lv/stenda-referati

 

2023. gada 11. janvārī
Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference tēzes pieņems līdz 22. janvārim
Pēc konferences dalībnieku lūguma par nedēļu pagarināts tēžu iesniegšanas termiņš Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei LU 81. zinātniskās konferences ietvarā. Tēzes gaidītas līdz 22. janvārim.
81. Starptautiskā zinātniskās medicīnas konference noritēs 2023. gada 24.-25. martā, tiešsaistē.
 
Vairāk par konferenci lasāms un tēzes iesniedzamas: conferences.lu.lv/e/medicine2023

 

2022. gada 28. novembrī

Notiks PERSIST vebinārs par tehniskajiem risinājumiem

Projekta PERSIST ietvaros 1. decembrī pulksten 16:00 – 17:00 (pēc Latvijas laika) interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes vebinārā par projektā izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem. PERSIST H2020 konsocrija locekļi prezentēs savu pieeju un risinājumu vēža pacientu atbalstam un to, kā MI un digitāla lēmumu atbalsta sistēma var veicināt personalizētāku un uz pacientu vērstu aprūpi.

Vebinārā interesenti uzzinās par:

 • PERSIST lietotni mHealth – tostarp par anketas, CTC, dienasgrāmatas ierakstīšanas funkcionalitāti un depresijas pazīmju un simptomu iegūšanu no dienasgrāmatām;
 • uz slimību orientētas diskursa funkcionalitātes un brīdināšanas sistēmu;
 • apkopoto datu izmantošanu un dažādām iespējamām aprūpes plānu trajektorijām;
 • klīnisko lēmumu atbalsta sistēmu un lietotni mClinician.

Vebinārs norisināsies platformā MS Teams: https://bit.ly/3Xn7q23

Dalība – bez maksas, iepriekš reģistrējoties: https://forms.gle/HdJ8UHyhMPwgcpfR7

Vairāk informācijas: https://projectpersist.com 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

 

2022. gada 26. oktobrī

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Nākošā gada 23. – 26. augustā Latvijas Universitātē notiks 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference (35th European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare - ESPMH Conference). Kopā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību Latvijā to organizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LU MF). Konferences tēma būs „Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”, un interesenti dalībai konferencē aicināti pieteikt savu referātu tēmas līdz 2023. gada 1. martam.

Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference ir viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem Eiropā. Ik gadu tā, sadarbībā ar Eiropas vadošajiem bioētikas un medicīnas jomas pētniekiem, tiek organizēta citā valstī, un 2023. gadā pirmo reizi notiks Latvijā, Latvijas Universitātē.

Konferences dalībnieki būs aicināti atskatīties uz pēdējo 50 gadu laikā notikušajām diskusijām par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā, un pievērsties jaunu metodoloģisko pieeju analīzei. Referātu autori aicināti pieteikt darbus par tēmām eksperimentālajā, digitālajā, fenomenoloģiskajā bioētikā, skatīt filozofisko un ētisko teoriju, eksperimentālās filozofijas lomu bioētikā, un pētīt bioētikas mijiedarbību ar citām jomām – apziņas filozofiju, politisko filozofiju, mākslu, humanitārajām zinātnēm un citām jomām.

Vairāk informācijas par 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konferenci un referātu tēmu pieteikšanu pieejama rīkotāju mājaslapā https://www.espmh.org/upcoming-conferences/

 

2022. gada 13. oktobrī

Projekta HYCOR rezultāti prezentēti Apvienotajā Eiropas Gastroeneteroloģijas nedēļas 2022 kongresā 

No 8. līdz 11. oktobrim projekta HYCOR vecākā laborante – ārste rezidente Linda Anarkulova piedalījās Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2022 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEGWEEK 2022) kongresā, Austrijā, Vīnē. Dalībai pasākumā L. Anarkulova bija saņēmusi labākās UEG Nacionālās prezentācijas balvu. Šī balva tiek piešķirta daudzsološākajiem jaunajiem pētniekiem, apbalvojumu piešķirot visaugstāk vērtēto pētījumu abstraktu autoriem no katras valsts.

UEGWEEK 2022 L. Anarkulova prezentēja stenda referātu “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer”, kas veidots, balstoties LU KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātos. Standa referāts iekļāva pētījuma secinājumus par kolorektālā vēža skrīningu ar izelpas analīzes palīdzību, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma HYCOR mērķis bija ar analizatora palīdzību diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža. Tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. Pētījums tiks turpināts, veidojot un izvērtējot vēl vairākus specifiskus vēža noteikšanas modeļus plašākā pacientu lokā.  

Foto: Linda Anarkulova. No personīgā arhīva.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam"

 

2022. gada 9. oktobrī

KPMI kopā ar PERSIST partneriem aicina piedalīties pasākumā tiešsaistē un klātienē

13. oktobrī no 9:00 līdz 10:30 (CET) ikviens interesents aicināts piedalīties KPMI un projekta PERSIST partneru rīkotā pasākumā  “PERSISTent to fight cancer, whatever I.T. takes”. Tas norisināsies kā tiešsaistē, tā klātienē Eiropas Parlamenta ēkā Briselē.

Projekta PERSIST mērķis ir, apvienojot lielo datu un mākslīgā intelekta iespējas, uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas, dodot iespēju ārstiem efektīvi sekot līdzi pacienta stāvoklim. Projekts norsinās Latvijā, Slovēnijā, Beļģijā, Spānijā.

Pasākuma laikā projekta īstenotāji izvērtēs inovāciju attīstības gaitu un jauno un inovatīvo tehnoloģiju pielietojumu praksē ārstniecības un veselības aprūpes nozarē. Pasākuma mērķis ir arī veicināt ieinteresēto pušu interesi par projekta PERSIST un citu līdzīgu projektu ieguvumiem, un tā apmeklētāji uzzinās, kā PERSIST projektā tiek izmantota mHealth lietotne, kādā veidā tā var palīdzēt un kā tā sasaucas ar veselības nozarē vēl neattīstītajiem jauno tehnoloģiju pielietojuma virzieniem. Tāpat apmeklētāji varēs uzzināt, kādu nozīmīgu pienesumu projekts sniedz veselības nozarei, tādējādi veicinot dažādu ieinteresēto pušu atbalstu un iesaistīšanos šāda veida projektos.

Pasākuma darba valoda - angļu.

Vairāk informācijas par pasākuma “PERSISTent to fight cancer, whatever I.T. takes” norisi pieejama projekta mājaslapā.

Pieteikties dalībai pasākumā tiešsaistē vai klātienē var, aizpildot pieteikuma anketu.

 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

 

2022. gada 15. septembrī

Kongresā Austrijā tiks prezentēts stenda referāts par KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātiem  

Projekta HYCOR vecākās laborantes – ārstes rezidentes Lindas Anarkulovas sagatavotais stenda referāts “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer” apstiprināts prezentēšanai kongresā Apvienotajā Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļā 2022 (United European Gastroenterology Week 2022), kas norisināsies no 2022. gada 8. oktobra līdz 2022. gada 11. oktobrim Austrijā, Vīnē. To iespējams apmeklēt gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē. Vairāk informācijas – pasākuma mājaslapā.  

L. Anarkulovas referāts ir par kolorektālā vēža, kas ir viens no biežāk sastopamajiem un nāvējošākajiem audzējiem, skrīningu. Lai mazinātu kolorektālā vēža izraisīto mirstību, nepieciešams ieviest efektīvu skrīninga metodi. Šāda metode varētu būt izelpas analīze, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma mērķis bija diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža, un tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus.  

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam" 

 

2022. gada 9. septembrī

LU KPMI plaši pārstāvēts XXXV Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas konferencē

No 8. Līdz 10. septembrim Skotijā, Glāzgovā norisinās XXXV Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG) konference jeb XXXVth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group - EHMSG 2022.

Konferencē mutiskos ziņojumos plaši pārstāvēti Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pārstāvji un pētījumi, un abstrakti lasāmi EHMSG grupas žurnāla "Mircrobitota in Health and Disease" pielikumā (https://www.microbiotajournal.com/):

 • D. Razuka – Ebela, I. Polaka, I. Ebela, I. Daugule, R. Herrero, M. Leja:

„Reflux Espohagitis associated with false negative cases in pepsinogen testing for precancerous gastric lesions”

 

 • D. Slefarska-Wolak, R. Vangravs, M. Leja, L. Mezmale, G. Shani, C. Mayhew, H. Haick, P. Mochalski:

„The volatomic signature of Helicobacter pylori”

 

 • J.M. Huguet, L. Ferrer-Barcelo, P. Suarez, B. Tepes, D. Bordin, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, H. Simsek, L. Kunovsky, A. Gasbarrini, G. M. Buzas, P. Phull, M. Venerito, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Role of complience in Helicobacter Pylori treatments: results from the European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • L. Bujanda, O. Perez-Nyssen, J. Ramos, D.S. Bordyn, B. Tepes, A. Perez-Aisa, D. Vaira, M. Caldas, M. Castro-Fernandez, F. Leran, M. Leja, L. Rodrigo, T. Rokkas, L. Kupcinskas, J. Perez-Lasala, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J. Perez-Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Effectiveness of treatments against Helicobacter Pylori according to clarithromycin: Data from the European registry on helicobacter pylori management (HP-Ereg)"

 

 • L. Fernandez-Salazar, A. Perez-Aisa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, A. Keco-Huerga, A. Lucendo, L. Vologzhanina, L. Bujanda, N. Brglez Jurecic, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, T. Rokkas, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Effectiveness and safety of high-dose dual therapy: Results of the European registry on the management of Helicobacter Pylori infection (HP-Eureg)”

 

 • M. Zaharova, E. Zelca, D. Gudra, D. Fridmanis, I. Daugule:

„Changes in gut microbiota after antibacterial therapy among childre: Prelimenary data”

 

 • O. Sjomina, R. Vangravs, A. Rudule, I. Polaka, S. Parsutins, D. Pupola, I. Stonans, M. Leja:

„The comparison of standard triple therapy effectiveness after addition of Saccharomyces boulardii”

 

 • O.P. Nyssen, A. Perez-Aisa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, A. Keco-Huerga, A. Lucendo, L. Vologzhanina, L. Bujanda, N. Brglez Jurecic, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Larang, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Epmirical first-line treatment use and effectiveness trends in Europe in the period 2013 – 2021: Results from the European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • P. Jonaitis, J. Kupcinskas, A. Perez-Aisa, D, Vaira, B. Tepes, D. Bordin, L. Bujanda, M. Denkovski, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, O.P. Nyssen, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, L. Jonaitis, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Differences of Helicobacter Pylori diagnostics and treatment in the elderly and non-elderly populations: data from European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • P. Jonaitis, J. Kupcinskas, A. Perez-Aisa, D. Vaira, B. Tepes, D. Bordin, L. Bujanda, M. Denkovski, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, O.P. Nyssen, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, L. Jonaitis, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Comparison of the effectiveness of Helicobacter Pylori eradication regiments between the eldrely and non-eldrely populations: data from the European registy of H.Pylori management (HP-Eureg)”

 

 • S. Martinez – Domingues, E. Alfaro, P. Sarrera – Lasfuentes, A. Lanas, A. Perez – Ainsa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, M. Castro – Fernandez, A. Lucendo, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, L. Moreira, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg inverstigator:

„Mistakes in empirical eradication therapies for helicobacter pylori in 45,778 patients: Data from the European registry on H.Pylori management (HP-Eureg)”

 

Vairāk par EHMSG un konferenci: https://www.ehmsg.org/

© Foto: No personīgā arhīva. EHMSG konferences prezidente Georgina Hold atklāj pasākumu

 

2022. gada 22. jūlijā

Prof. M. Leja ar lekciju par gaistošo marķieru izmantošanu piedalās simpozijā Gvatemalā

No 20. līdz 22. jūlijam Centrālamerikā esošās Gvatemalas kādreizējā galvaspilsētā Antigvā notiek IX starptautiskais simpozijs “Helicobacter pylori infekcija un kuņģa vēzis” ("IX International Symposium on Helicobacter pylori Infection and Gastric Cancer").

Konferenci tradicionāli katru otro gadu organizē ASV Nacionālā Vēža institūta (National Cancer Institute) speciālisti sadarbībā ar Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Pasākuma Gvatemalā norise epdiemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ divus gadus tika atlikta.

Pasākums pulcē ne tikai Amerikas valstu, bet arī Eiropas u.c. valstu speciālistus. Šoreiz apspriežamo jautājumu sarakstā – arī Latīņamerikas H.pylori pētnieku grupas veidošana, plānojot arī tās sadarbību ar Eiropas grupu.

Konferencē ar lekciju par izelpas gaistošo marķieru izmatošanas iespējām kuņģa vēža noteikšanā piedalās LU KPMI direktors un vadošais pētnieks, prof. Mārcis Leja.

© Foto: No personīgā arhīva. LU KPMI sadarbības partneris Prof. Alejandro Corvalan no Čīles atklāj otrās konferences dienas programmu

© Foto: No personīgā arhīva

 

2022. gada 28. jūnijā

Tiek plānota ikgadējā EHMSG konference

24. un 25. jūnijā Francijā, Bordo, notika Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG) vadības grupas, kurā darbojas arī LU KPMI direktors Mārcis Leja, sēde. Tikšanās laikā tika plānota šī gada septembrī gaidāmā ikgadējā EHMSG konference Glāzgovā, Skotijā, kurā plaši tiek pārstāvēti LU KPMI veiktie pētījumi. Par vienu no labākajām prezentācijām, kas tika izvēlēta mutiskam ziņojumam, tika atzīta prof. Ilvas Daugules iesniegtais ziņojums par mikrobioma izmaiņām bērniem saistībā ar H.pylori izskaušanas terapiju. Apsveicam!

© Foto: Publicitātes foto; Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG) tikšanās

 

2022. gada 19. jūnijā

Latvija pirmo reizi pārstāvēta OECI 2022 Onkoloģijas dienās

No 15. līdz 17. jūnijam Spānijā, Valensijā, norisinājās OECI 2022 Onkoloģijas dienas (OECI 2022 Oncology Days), ko organizē (Eiropas Vēža institūtu organizācija (Organization of European Cancer Institutes, OECI). To ietvaros ar saukli “Virzībā uz visaptverošu vēža aprūpi” notika visu 110 dalības organizāciju pilnsapulce un pavadošas zinātniskās konferences.

Pirmo reizi pārstāvot Latviju, pasākumos piedalījās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs, Eiropas Komisijas Vēža misijas loceklis, Prof. Mārcis Leja. Apaļā galda diskusijā Mārcis Leja kopā ar OECI valdes locekli Mef Nilbert un OECI viceprezientu, Zinātniskās padomes loceklis Giovanni Apolone iezīmēja Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes un Vēžas darba apakšgrupas perspektīvas, raugoties uz iespējām un izaicinājumiem, tiecoties pēc izcilības visaptverošā vēža aprūpē, pētniecībā un izglītībā.

OECI ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar Eiropas vēža centru un institūtu savstarpējas sadarbības veicināšanu. Tajā ietilpstošo organizāciju vienojošais mērķis ir mazināt savstarpējas sadarbības sadrumstalotību, tādējādi ikvienam Eiropas iedzīvotājam sniedzot iespēju saņemt labāko iespējamo ārstēšanu un aprūpi.

 

2022. gada 25. aprīlī

LU KPMI speciālisti piedalījušies seminārā par biobanku attīstību nākamās paaudzes zinātniskiem atklājumiem

22. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika seminārs ”Biobanku attīstība nākamās paaudzes zinātnes vajadzībām un atklājumiem.”

Biobankas visā pasaulē  ir atzītas par svarīgu stūrakmeni personalizētas medicīnas attīstībai. Tās glabā ne tikai indivīdu bioloģiskos paraugus, bet arī  uzkrāj to klīniskos un ar vairākām omiku metodēm (genomika, transkriptomika, metabolomika, utt.) iegūtus datus, lai, izmantojot mākslīgo intelektu, veiktu jaunus medicīnas atklājumus. Šī  semināra mērķis bija parādīt šīs tendences Latvijas biobanku tīklā, prezentēt ekspertu pašreizējo situācijas novērtējumu un norādīt uz nepieciešamajiem resursiem un kompetencēm mūsdienu pētniecības vajadzībām. Seminārs nodrošināja zināšanu pārnesi starp institūtiem un organizācijām Latvijas biobanku tīklā, lai veicinātu biobanku resursu ilgtspējību Latvijā  un stiprinātu sadarbību ar lielākajiem starptautiskajiem spēlētājiem.

Pasākumā  ar prezentācijām piedalījās:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes vadītajs Prof. Jānis Kloviņš,

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols,

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītāja, vadošā pētniece Dr.biol. Vita Rovīte,

kā arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Prof. Mārcis Leja, un LU asociētā profesore un LU KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska.

© Foto: Lecture hall photo created by jannoon028 - www.freepik.com

 

2022. gada 31. martā

Noslēdzoties kuņģa vēža prevencijai veltītam projektam, starptautiskā konferencē prezentēti tā rezultāti

Ar dalību 2022. gada Latvijas Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē noslēdzies LU KPMI ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/18/A/184 “H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem”. Konferencē projektā sasniegtos rezultātus prezentēja zinātniskie asistenti Olga Sjomina un Reinis Vangravs:

Projekta laikā ir izdevies paveikt iecerēto un iegūt nepieciešamos datus. Veicot projekta laikā iegūto datu analīzi, projekta komanda ir sagatavojuši piecus zinātniskos rakstus, no kuriem trīs ir jau publicēti un divi ir iesniegti un gaida apstiprināšanu publicēšanai:

 1. "Early detection of gastric cancer beyond endoscopy - new methods"  Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, Volumes 50–51, March–April 2021, 101731, https://doi.org/10.1016/j.bpg.2021.101731
 2. Sjomina et al., "Randomised clinical trial: comparison of efficacy and adverse effects of a standard triple clarithromycin-containing regimen with high-dose amoxicillin and bismuth therapy in Helicobacter pylori eradication", 'European Journal of Cancer Prevention', https://journals.lww.com/eurjcancerprev/toc/publishahead
 3. Sabine Skrebinska et.al., “Who Could Be Blamed in the Case of Discrepant Histology and Serology Results for Helicobacter pylori Detection?”, https://www.mdpi.com/2075-4418/12/1/133/htm
 4. Razuka-Ebela Danute et.al., “Factors associated with false negative results in serum pepsinogen testing for precancerous gastric lesions in a European population in the GISTAR study”, iesniegta publicēšanai 31.03.2022 žurnālā “Diagnostics”
 5. Vangravs Reinis et.al., “Clarithromycin-containing triple therapy for H. pylori eradication is inducing increased long-term gut resistome”, iesniegta publicēšanai 31.03.2022 žurnālā “Alimentary Pharmacology and Therapeutics”

© Foto: Vintage microphone photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2022. gada 28. martā

Noslēgusies Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference

No 2022. gada 25. - 26. martam Latvijas Universitātes 80. zinātniskās konferences ietvaros norisinājās Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference. Konference aptvēra dažādas klīniskās un pētnieciskās medicīnas, farmācijas, sabiedrības veselības disciplīnas. Epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ, arī šogad, visas sesijas notika tiešsaistē – Zoom platformā.

Ar vairākiem ziņojumiem un e-stenda referātiem konferencē piedalījās Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki un pētnieciskajā darbā iesaistītie studenti:

Dalībnieku sagatavotās tēzes apkopotas recenzētā tēžu krājumā un izdotas starptautiski citējamā žurnāla "Medicina” 58. numura 1. pielikumā.

2022. gada 25. martā

LU KPMI pētnieki un studenti piedalās starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē

LU starptautiskā zinātniskā konference šogad atzīmē jau 80. gadskārtu un tās sēdes medicīnā un farmācijā notiek 2022.gada 25.-26. martā. Šī gada pasākums noris attālināti, Zoom platformā. Jau vairākus gadus arī Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki un pētnieciskajā darbā iesaistītie studenti piedalās konferencē.

Interesentiem iespējams sekot konferences darbam virtuāli. Konferences mājaslapā publicēta pasākuma programma un pieejamas Zoom piekļuves saites, kā arī e-stenda referāti. Dalībnieku sagatavotās tēzes apkopotas recenzētā tēžu krājumā un izdotas starptautiski citējamā žurnāla "Medicina" 58. numura 1. pielikumā
.

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

 

2022. gada 16. martā

Starptautiskajā kuņģa vēža kongresā IGCC 2022 prezentēti LU KPMI projekta dati

No 6. līdz 9.martam Hjūstonā, Teksasā (ASV) hibrīda formā (klātienē – epidemioloģiski drošā vidē un attālināti) norisinājās Starptautiskās kuņģa vēža asociācijas (IGCA) starptautiskais kuņģa vēža kongress (“International Gastric Cancer Congress - IGCC 2022”).

Kongresā ar attālinātu stenda prezentāciju uzstājās Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks Manohar Prasad Bhandari, kurš prezentēja pēcdoktorantūras pētniecības projektā ,,Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 iegūtos rezultātus. Bhandari savā pētījumā analizēja no kuņģa vēža audiem un veselajiem kuņģa audiem iegūtos gaistošos organiskos savienojumus, nosakot savienojumus, kas atšķiras vēža un veselajiem audiem. Šos savienojumus plānots tālāk analizēt un izmantot cilvēka izelpas analīzē, lai noteiktu kuņģa vēža risku, kā arī neinvazīvu kuņģa vēža atklāšanas iekārtu izstrādē.

Manohar Prasad Bhandari pēcdoktorantūras projekta mērķis ir kuņģa mikrobioma radīto gaistošo savienojumu, mikrobioma izmaiņu ietekmes un izelpas marķieru izpēte agrīnai kuņģa vēža atklāšanai.

   

Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

 

2022. gada 15. martā

Mārcis Leja: Vēža pacientu balsij jābūt sadzirdētai

Portālā Delfi.lv lasāma saruna ar Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru, Eiropas onkoloģisko pacientu organizāciju kongresa “Par vienlīdzību vēža uzveikšanā” rīcības komitejas locekli prof. Mārci Leju, par vēža pacientu skatījuma nozīmīgumu vēža aprūpes kvalitātes uzlabošanā, aktualitātēm vēža aprūpē, Eiropas onkoloģisko pacientu organizācijas kongresa "Par vienlīdzību vēža uzveikšanā" un Eiropas onkoloģijas pacientu vienotās nostājas formulēšanu un publiskošanu kongresa atklātajā vēstulē nozīmīgumu.

Rakstu varat lasīt šeit. 

Cancer Equality

Vairāk par Eiropas onkoloģisko pacientu organizāciju kongresu "Par vienlīdzību vēža uzveikšanā" var uzzināt šeit.

Dalībai attālināti interesenti var reģistrēties līdz 15.03.

Kongresa norisei visas dienas garumā varēs sekot arī tiešsaistē “Onkoalianses” Facebook kontā ar tulkojumu latviešu valodā.

2022. gada 14. martā

Eiropas onkoloģijas pacienti kongresā Rīgā pieprasīs apturēt pazemojošo nevienlīdzību vēža ārstēšanā

18. un 19. martā notiks onkoloģijas jomā Baltijā unikāls pasākums – Eiropas onkoloģisko pacientu organizāciju kongress “Par vienlīdzību vēža uzveikšanā”. Tā mērķis ir novērst nevienlīdzību vēža diagnostikas, ārstēšanas, inovatīvu zāļu pieejamības u.c. jomās.

Pasākumu organizē Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība "Onkoalianse" sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Īpašo komiteju vēža uzveikšanai. Pasākuma līdzorganizatori ir Centrāleiropā un Austrumeiropā (CAE) ietekmīgas pacientu organizācijas no Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, Rumānijas, Grieķijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Maķedonijas, Horvātijas un citām valstīm.

Kongresa dalībnieki kopā ar vairāk kā 30 starptautiski atzītiem ekspertiem – pacientu organizāciju vadītājiem, mācībspēkiem, ārstiem, politiķiem, valstu valdību un Eiropas Parlamenta (EP) pārstāvjiem – apzinās nevienlīdzības iemeslus vēža aprūpē un aicinās CAE reģiona valstu veselības politikas veidotājus un lēmējus tos novērst, lai arī šajā Eiropas Savienības (ES) daļā dzīvojošie vēža pacienti saņemtu tikpat mūsdienīgu, inovatīvu vēža aprūpi kā ES labklājības valstīs. Kongresā kā viens no runātājiem uzstāsies Prof. Mārcis Leja, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, bijušais ES Vēža misijas valdes loceklis.

 Cancer Equality

Vairāk par pasākumu – ŠEIT

 

2022. gada 3. martā

Tiešsaistes pasākums Meeting Of Minds no 23. līdz 24. februārim pulcēja vairāk nekā 100 pacientus, cilvēkus, kuri uzveikuši vēzi, pētniekus, ārstus un aprūpētājus saistībā ar jautājumu ,,Kā jaunās tehnoloģijas var labāk atbalstīt pacientus?”

Pasākuma mērķis bija iesaistīt pacientus un cilvēkus, kuri uzveikuši vēzi, un apkopot atsauksmes no tehnoloģiju tiešajiem lietotājiem. Dalībniekiem bija iespēja dalīties ar viedokli un dot ieguldījumu labāku rīku izstrādē, pamatojoties uz viņu vajadzībām kā vēža pacientiem un kā cilvēkiem, kuri uzveikuši vēzi.

Klastera dalībnieki iepazīstināja ar projektiem, sniedzot pārskatu par darbu, pētījumu apjomu un to, kā projektos izmanto jauno tehnoloģiju risinājumus.

Pasākuma laikā tika prezentēti desmit ES finansēti projekti: MENHIR, LIFECHAMPS, ONCORELIEF, FAITH, PERSIST, QUALITOP, CLARIFY, ASCAPE, REBECCA, CAPABLE.

Projektu PERSIST prezentēja tās koordinatore Victoria Cal. no Gradiant un viens no lietotnes izstrādātājiem Gazihan Alankus no EMODA. Dalībnieki varēja noskatīties PERSIST mHealth lietotnes prezentāciju.

Viena no pasākuma aizraujošākajām daļām bija diskusija ar pacientiem un cilvēkiem, kuri uzveikuši vēzi. Viņi tika aicināti sniegt viedokli jautājumu sērijās, kas saistītas ar uzticēšanos jaunajām tehnoloģijām, pacientu līdzdalību pētījumos, datu apmaiņu un motivāciju piedalīties inovatīvu digitālās veselības risinājumu izpētes izstrādē.

Uzzini vairāk: Meeting of Minds 4.

 Persist on Twitter  Persist projekta mājas lapa.

© Foto no PERSIST bloga - http://bit.ly/3C0nKvH

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2022. gada 17. februārī

Pieteikšanās bezmaksas konferencei - Transforming Healthcare with AI

Deloitte Baltics sadarbībā ar digitālā mārketinga aģentūru Adore aicina datu praktiķus, farmācijas uzņēmumus, valsts un privātās veselības organizācijas pievienoties bezmaksas mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju veselības aprūpes konferencei, lai apspriestu dažādus darbības izaicinājumus, ar kuriem mākslīgais intelekts (AI) saskaras Baltijas valstīs.

Konference “Transforming Healthcare with AI” notiks tiešsaistē, 2022. gada 22. februārī, plkst. 9:30–15:00 EET.

Konferencē piedalīsies arī Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Inese Poļaka ar prezentāciju “Experience and potential in clinical research: application of ML in process improvement and gaining new insights”, kurā pastāstīs par LU KPMI līdzšinējo pieredzi ar mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos medicīnas datu analīzē, procesu uzlabošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī plānotajiem mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās pielietojumiem.

Plašāk par konferenci.

Konferences pieteikšanās forma pieejama šeit .

 

2022. gada 9.februārī

Projekts PERSIST aicina iesniegt tēzes mini-simpozija sesijai Digital Health Interventions and Big Data for Personalized Cancer Survivorship

Projekts PERSIST organizē mini-simpozija sesiju Digital Health Interventions and Big Data for Personalized Cancer Survivorship, kas notiks 18th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2022) ietvaros. ICCMSE 2022 notiks no 2022. gada 26. līdz 29. oktobrim, Krētā, Grieķijā. Sesija būs veltīta pacientu datu, lielo datu, informācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanai, lai atbalstītu cilvēkus pēc vēža ārstēšanas.

Iesniegšanas termiņš: paplašinātās tēzes (3-4 lappuses) jāiesniedz līdz 2022. gada 6. augustam (vairāk par prasībām skatīt šeit).

Informācija par projekta PERSIST aicinājumu pieejama šeit.

Informāciju par izmaksām, reģistrāciju un loģistiku var atrast ICCMSE 2022 oficiālajā vietnē: www.iccmse.org.

Informācija par projekta PERSIST aicinājumu. Persist projekta mājas lapa.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

 

2022. gada 21. janvārī

Projekta dalībnieki iesnieguši tēzes Starptautiskā zinātniskās medicīnas konferencē

2022. gada 25.- 26. martā notiks Latvijas Universitātes Starptautiskās zinātniskās medicīnas konference. Konferencei, medicīnas un veselības zinātnes sekcijā, tēzes ir iesnieguši pieci projekta “H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem” dalībnieki par šādām tēmām:
- “The Use of Shotgun Metagenomic Sequencing for Detection of H. Pylori Pre- and Post-Eradication: Bioinformatics Feasibility Assessment”, autori Vangravs Reinis, Čivkulis Kristaps, Ļeonova Elīna, Dauss Edgars, Poļaka Inese, Sjomina Olga, Leja Mārcis;
- “Evaluation of Dietary Habits of Jekabpils Inhabitants: Adherence to Nordic Diet and Association With Helicobacter Pylori Infection”, autori Jurkevica Ineta, Daugule Ilva, Kojalo Ilona, Poļaka Inese, Paršutins Sergejs, Leja Mārcis, Šantare Daiga;
- “Addition of Saccharomyces Boulardii to Standard Triple Therapy in Eradication of H. pylori: Comparison of Adverse Events and Effectiveness”, autori Sjomina Olga, Suhorukova Jekaterina, Rūdule Aiga, Vangravs Reinis, Paršutins Sergejs, Poļaka Inese, Daugule Ilva, Stonāns Ilmārs, Park Jin Young, Leja Mārcis.

Aicinām sekot līdzi konferences norisei un uzzināt pētījumā atklāto!

LU 80. starptautiskā zinātniskā konference 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

 

2022. gada 14. janvārī

Pagarināts tēžu iesniegšanas termiņš dalībai LU 80. konferencē

Latvijas Universitātes (LU) ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Medicīnas fakultātē tradicionāli noris Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. 2022. gadā LU konference atzīmē jau 80. gadskārtu. To ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās sekciju sēdēs, tai skaitā medicīnas un veselības zinātņu nozaru blokā.

Starptautiskās zinātniskās medicīnas konferences norises tiešsaistē ieplānotas 2022. gada 25.- 26. martā. Dalība konferencē iespējama bez maksas. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Tēžu iesniegšana notiek LU konferenču platformā, termiņš ir pagarināts līdz 23. janvārim.

Visiem LU darbiniekiem izveidoti profili platformas lietošanai. Ilustratīvajos attēlos pieejama pamācība, kā platformai pieslēgties. Jautājumus iespējams uzdot, sazinoties ar organizatora kontaktpersonu vai Zinātnes departamentu.

Apskatīt attēluApskatīt attēlu Apskatīt attēlu

 

2021. gada 14. decembrī

Aicinājums piedalīties LU Doktorantūras skolas seminārā par Ziemeļvalstu diētu

Trešdien, 15. decembrī, no plkst. 15.30 - 17.00 notiks Latvijas Universitātes (LU) Doktorantūras skolas translācijas izpētē medicīnā seminārs “Ziemeļvalstu diēta un zarnu mikrobiotas īpatnības”, ko noturēs LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Dr.med. Daiga Šantare.

Pasākuma gaitā par zarnu mikrobiotu un to ietekmējošiem faktoriem pastāstīs ārste gastroenteroloģe, LU doktorante Ilze Birka. Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā Ziemeļvalstu diēta var ietekmēt gan veselu cilvēku zarnu mikrobiotu, gan pacientu mikrobiotu dažu saslimšanu gadījumā, kā arī to, kuriem produktiem no Ziemeļvalstu diētas piramīdas ir lielāka ietekme.

Reģistrēties doktorantūras skolai (vai tikai semināram) iespējams, apmeklējot šo saiti.

Apskatīt attēlu

Attēlā: Ziemeļvalstu diētas piramīda

2021. gada 10. decembrī

Pasaules gastroenterologu kongresā šodien tiek prezentēti LU KPMI projekta dati

No 9. līdz 11.decembrim Prāgā (Čehijā) norisinās Pasaules Gastroenteroloģijas organizācijas (World Gastroenterology Organisation - WGO) un Čehijas Gastroenteroloģijas biedrības (Česká gastroenterologická společnost - ČGS) kopīgi rīkotais kongress “GASTRO 2021 Prāga” (GASTRO 2021 Prague). Tas notiek hibrīda formātā (gan klātienē – epidemioloģiski drošā vidē, gan attālināti).

Šodien, 10. decembrī, Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) doktorante Olga Sjomina prezentē LU KPMI ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/184 “H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem” datus.

Projekta mērķis ir kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšana, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, kas ļautu savlaicīgi atklāt paaugstinātu gremošanas trakta audzēju risku.

Apskatīt attēlu Apskatīt attēlu

Attēlā - Olga Sjomina

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

 

2021. gada 29. novembrī

Attālināti notiks Otrais kolorektālā vēža skrīninga samits

Novembris visā pasaulē tradicionāli tiek aizvadīts kā kuņģa vēža apzināšanas mēnesis. 30. novembrī attālināti (platformā “Zoom”) notiks jau Otrais kolorektālā vēža skrīninga samits, ko rīko Eiropas jumta organizācija pacientiem ar gremošanas trakta audzējiem “Digestive Cancers Europe (DiCE)”. Šā gada samita tēma – "Kā Eiropa var samazināt augsto saslimšanas līmeni ar kolorektālo vēzi" (“How Can Europe Tackle the High Incidence of Colorectal Cancer”).

Uzaicinājumu piedalīties samitā ir saņēmis Latvijas Universitātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) direktors Mārcis Leja. LU KPMI jau vēsturiski ir izveidojusies ilgstoša un produktīva sadarbība ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS), kur prof. Mārcis Leja ir Zinātnes daļas vadītājs. RAKUS Ārstniecības padomes 28. oktobra sēdē tika skatīts jautājums par pacientu rehabilitācijas vajadzībām un par to, ka šā gada budžetā attiecīgajam mērķim paredzētais līdzekļu apjoms ir svītrots. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka pastiprināta uzmanība jāpievērš arī pacientu pēcaprūpei, nevis tikai medikamentu kompensēšanai un sākotnējam ārstēšanas procesam.

Katru gadu aptuveni pusmiljonam eiropiešu tiek diagnosticēts kolorektālais vēzis un apmēram ceturtdaļmiljonam tas ir nāves cēlonis. Tomēr cilvēku dzīvību saglabāšanā var tikt sasniegts būtisks progress, efektīvāk organizējot profilaktiskās pārbaudes (skrīningu) un vēža slimnieku aprūpi.

Samita laikā tiks aplūkoti šādi svarīgi jautājumi:

- kolorektālā vēža skrīnings un pandēmijas ietekme uz to;

- kā profilaktiskajās pārbaudēs iesaistīt lielāku dalībnieku skaitu, kas Covid-19 iespaidā ir samazinājies;

- kā īstenot integrētu kampaņu ar visām ieinteresētajām pusēm;

- kā padarīt ilgtermiņa centienus ilgtspējīgus;

- kā sadarboties un piedāvāt pārbaudītu praksi.

Ievērojot iepriekšējā gada veiksmīgo pieredzi, pacientu organizācijām atkal būs iespēja tikties ar pazīstamiem veselības aprūpes ekspertiem, redzamiem Eiropas politiķiem, profilaktisko pārbaužu amatpersonām un citiem iesaistītajiem interesentiem, lai diskutētu par to, cik svarīgas ir iedzīvotāju skrīninga programmas un kā var tikt izmantota pārbaudīta prakse, gada laikā glābjot par 90 000 dzīvību vairāk.

Pasākumā ievadvārdus teiks veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu (Στέλλα Κυριακίδου), dalību samitā jau ir apstiprinājis Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta sabiedrības veselības direktors Džons F. Raiens (John F. Ryan), Starptautiskās vēža izpētes aģentūras (IARC) Skrīninga grupas vadītājs Dr. Parta Basu (Partha Basu), kā arī Roterdamas Erasmus Medicīnas centra Sabiedrības veselības departamenta asociētā profesore Dr. Īrisa Lansdorpa-Fohelāra (Iris Lansdorp-Vogelaar).

Apskatīt attēlu

2021. gada 25. novembrī

LU KPMI pārstāvis piedalīsies starptautiskā pasākumā “Health Data Summit Riga 2021”

Jau rītdien, 26. novembrī, Rīgā hibrīda formātā (gan klātienē – epidemioloģiski drošā vidē, gan attālināti) norisināsies nozīmīgs starptautisks pasākums “Health Data Summit Riga 2021”. To organizē Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā.

Covid-19 pandēmijas ietekmē ir aktualizējies jautājums par iespējami ātru veselības aprūpes sistēmas digitalizēšanu, kā arī tādu risinājumu ieviešanu, kas varētu uzlabot visas nozares darbību. Samita laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta uz pacientu orientētai aprūpei. Notiks diskusijas par to, kādus uzlabojumus veselības aprūpes jauninājumi var sniegt pacientiem un ārstiem, padarot esošās sistēmas efektīvākas.

Paredzēts, ka pasākumu atklās Latvijas veselības ministrs Daniels Pavļuts, bet piedalīsies arī Dānijas veselības ministrs Magnuss Heunike (Magnus Heunicke), korporācijas “Intel” veselības un dzīvības zinātņu globālais mākslīgā intelekta vadītājs Prašants Šahs (Prashant Shah) un daudzi starptautiski atzīti eksperti, un uzņēmumu pārstāvji. Būtisks ir Latvijas Universitātes lektoru īpatsvars – ar prezentācijām samitā uzstāsies Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI), Medicīnas fakultātes un Datorikas fakultātes lektori.

Pasākumam nav noteikta dalības maksa, to varēs skatīties jebkurš interesents. Vērot pasākumu iespējams tiešsaistē gan samita mājaslapā, gan samita Facebook kontā, kā arī portālā Tvnet.

Apskatīt attēlu

 

2021. gada 24. novembrī

Šodien paredzēts seminārs par daudzpakāpju statistisko analīzi medicīnas pētījumos

2021. gada 24. novembrī no plkst. 15.30 - 17.00 notiks Latvijas Universitātes (LU) Doktorantūras skolas translācijas izpētē medicīnā seminārs “Kāpēc nepieciešama daudzpakāpju statistiskā analīze?”, kurā LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) vadošā pētniece Inese Poļaka pastāstīs par medicīnas pētījumu datu analīzes pamata pieejām viena un vairāku faktoru analīzei: Hī kvadrāta testu, t-testu un ANOVA (un to neparametriskajām alternatīvām), kā arī loģistisko regresiju.

Semināra laikā dalībnieki varēs praktiski pielietot šīs metodes SPSS vai JASP vidē.

Reģistrēties doktorantūras skolai (vai tikai semināram) iespējams, apmeklējot šo saiti.

Apskatīt attēlu

 

2021. gada 23. novembrī

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja uzstājies Eiropas Vēža samitā 2021

Šā gada 17.-18. novembrī Briselē norisinājās Eiropas Vēža organizācijas sasauktais Eiropas Vēža samits 2021 ar devīzi “No plāniem uz aktivitātēm”.

Konferencē bija pārstāvēti arī Latvijas medicīnas jomas speciālisti. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors (LU KPMI) un Eiropas Vēža misijas padomes loceklis, Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja, runājot par Misijas padomes rekomendācijām par visaptverošu vēža aprūpes infrastruktūru izveidi katrā no ES dalībvalstīm, skāra tās problēmas, kuras var rasties dažās dalībvalstīs, arī Latvijā, Eiropas Vēža misijas rekomendāciju un Eiropas Vēža uzveikšanas plāna ieviešanas procesā.

Konferencē tikās Eiropas Komisijas un dalībvalstu nacionālo līmeņu politiķi, nozares eksperti, tai skaitā aprūpes personāla pārstāvji, mediķu asociācijas, kā arī pacientu organizāciju un industrijas pārstāvji. Eiropas Vēža organizācija (www.europeancancer.org) ir onkoloģijas nozarē Eiropas līmenī strādājošu kopumā 36 organizāciju, kā arī 20 pacientu atbalsta grupu federācija, kam regulāri pievienojas jaunas dalīborganizācijas.

Konferencē tika pārstāvēti augstākā līmeņa Eiropas Komisijas politiķi, tostarp aktīvi piedalījās gan veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu (Στέλλα Κυριακίδου), gan arī inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel), uzsverot augsto onkoloģijas prioritāti Eiropas līmenī attiecīgajos Eiropas Savienības ģenerāldirektorātos.

Samita laikā tika apspriesta un parakstīta deklarācija, kas fokusējas uz vēža skrīninga un agrīnas diagnostikas, vēža pētniecības un ārstēšanas, lielo datu izmantošanas, kā arī vienlīdzības aspektiem. Deklarācijā būtiska uzmanība veltīta nepieciešamībai veidot uz pacientiem vērstu veselības politiku, kā arī visaptverošu Eiropas līmeņa vēža centru tīklu. Tieši pēdējam pievērsta īpaša uzmanība, lai visā Eiropas Savienībā nodrošinātu vienlīdzību, kā arī aprūpes kvalitāti. Tāpat minēta cilvēkresursu problēma onkoloģijas jomā, dažādu specialitāšu profesionāļu apmācības nepieciešamība ar onkoloģiju saistītos jautājumos, kā arī vajadzība izglītot par Covid-19 izraisītiem sarežģījumiem onkoloģijā.

Apskatīt attēlu

 

2021. gada 16. oktobrī

Mārcis Leja piedalījās zinātniskajā konferencē “40 zinātnes gadi nākotnei jeb vēža prevencija ir efektīva un pieejama” Beļģijā

16.10.2021. Beļģijā, Elzart, kas netālu no Briseles, ar zinātnisku konferenci klātienē un virtuālajā telpā tika atzīmēta Eiropas Vēža prevencijas organizācijas (ECP-European Cancer Prevention)  40-gadu jubileja, ka arī šīs organizācijas veidotā žurnāla (European Journal of Cancer Prevention) 30-gadu jubileja.

Organizācija izveidota 1981. gadā ar mērķi apvienot Eiropas zinātniekus vēža prevencijas pētījumos, kā arī nodrošināt Eiropas pētnieku vadošo vietu pasaulē šajā jomā; būtiska uzmanība tikusi pievērsta sabiedrības informēšanai.

KPMI direktors Mārcis Leja ziņoja par GISTAR pētījuma norisi, kas šobrīd norisinās ERAF projekta nr. 1.1.1.1/18/A/184 “H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem” ietvaros, kā arī informēja par Latvijā notiekošajiem izelpas gaistošo marķieru pētījumiem. Viņš pastāstīja arī par projektu kuņģa vēža mirstības mazināšanai, kas pieteikts Eiropas Komisijas atbalstītajai GAIA-X projekta Veselības platformai. Itālijas (Milāna) profesors Carlo La Vecchia ziņoja par starptautisko sadarbību dažādu pētījumu datu apkopošanas konsorcijā StOP ar mērķi analizēt kuņģa vēža riska faktorus; šajā konsorcijā piedalās arī Latvijas pētnieki. Turpmākajās neformālajās sarunās viens no ECP dibinātājiem, prof. Alain Maskens (Beļģija) uzteica Latvijā paveikto, kā arī StOP projektā sasniegto, izceļot šos rezultātus ka ECP centienus daudzu gadu garumā.

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2.kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem".

Attēlā (no kreisās): Prof. Carlo La Vecchia un ECP prezidents Prof. Jaak Janssens

 

2021. gada 12. septembrī

Sanktpēterburgā norisinājās zinātniski-praktiskā konference “Multidisciplināra pieeja gastroenteroloģijā”

10. un 11.septembrī Sanktpēterburgā tika organizēta kārtējā, piektā zinātniski-praktiskā konference ar starptautisku dalību “Multidisciplināra pieeja gastroenteroloģijā”. Tā kā konference tika organizēta virtuālā formātā, tajā piedalījās plašs dalībnieku loks arī ārpus Krievijas otrās lielākās metropoles. Apaļā galda diskusijas tēmai tika izvēlēti jautājumi saistībā ar autoimūnu gastrītu, kurā starptautiska eksperta statusā bija aicināts piedalīties arī M.Leja.
M.Leja diskusijas laikā prezentēja starptautiskās datu sadarbības iniciatīvu kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļu diagnostikas un ārstēšanas optimizēšanai (‘Data collaborative in gastric cancer and precancerous lesions’), paužot viedokli, ka šāds sadarbības modelis varētu sniegt būtisku ieguldījumu autoimūna gastrīta noteikšanas un kontroles jomā.

2021. gada 20. jūlijā

Atvērta pieteikšanās Nacionālā Vēža Institūta rīkotajam simpozijam "Mutation Signatures and Cancer"

2021.gadā 2.-3. decembrim norisināsies Nacionāla Vēža Institūta rīkotais simpozijs "Mutation Signatures and Cancer" virtuālā formātā. Simpoziju vadīs Dr. Ludmils Aleksandrovs (Kalifornijas Universitāte, Sandjego) un Dr. Marija Terēza Landi (Nacionālais Vēža Institūts). Reģistrācija ir bezmaksas, un pieteikties var līdz 24.novembrim.
Vairāk par simpoziju lasi: https://events.cancer.gov/nci/mutationsignature

Reģistrējies šeit

2021. gada 8. jūlijā

Atskats uz 30.jūnija PERSIST konferenci

PERSIST konsorcijs rīkoja tiešsaistes pasākumu 2021. gada 30. jūnijā, lai informētu ieinteresētās personas par projekta tehniskajiem un medicīniskajiem aspektiem, un kā tas atbilst gan Eiropas Vēža uzveikšanas plāna, gan turpmāko projektu attīstībai saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Nikolas Bedlingtonas (Nicola Bedlington) vadībā konsorcija dalībnieki sniedza vispārīgu informāciju par projektu, tā tehnoloģiskajām iespējām un turpmāko pielietojumu. Konferencē atspoguļots pārskats no izaicinājumiem līdz inovācijām un klīniskajiem pētījumiem, kas atklāj projekta pievienoto vērtību ārstiem un uz pacientu orientēto projekta aspektu.PERSIST iesaista pētījuma dalībniekus mobilās lietotnes izveidē, apkopojot datus par viņu fizisko un emocionālo stāvokli. Projektā liela nozīme piešķirta uz pacientu vērstai pieejai, lai pēc iespējas nodrošinātu individuālu aprūpi.

Konferencē uzstājās Annika Novaka (Annika Nowak), Rafaels Perezs (Rafael Perez), Viktorija Kal (Victoria Cal), Tomislavs Sokols (Tomislav Sokol), un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu pārstāvēja Dina Bēma.

Pētniece Dina Bēma skaidroja, ka PERSIST klīniskā daļa palīdzēs risināt dažādas vēža pacientu vajadzības pēc ārstēšanas. Viņa uzsvēra, ka PERSIST izstrādāto aprūpes sistēmu varētu arī izmantot, lai pacienti atrastu  uzticamu un noderīgu informāciju. “Mēs arī apvienojam dažādas paaudzes, jo PERSIST pētījuma dalībnieki dažkārt iesaista bērnus un mazbērnus, kuri palīdz viņiem darboties ar tehnoloģijām, ” informēja pētniece.

Skatīt attēlu   Apskatīt attēlu   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406  

2021. gada 18. jūnijā

30.06.2021. notiks PERSIST konference

Pacientu piekļuve kvalitatīvai, pieejamai, savlaicīgai un inovatīvai vēža aprūpei ir būtiski faktori cīņā pret vēzi. Labi veselības aprūpes pakalpojumi uzlabo ārstēšanas rezultātus, pēc iespējas mazina ciešanas un blakusparādības, kā arī uzlabo izdzīvojušo cilvēku dzīves kvalitāti. Labi veselības aprūpes rezultāti arī nodrošina veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un ilgtspēju. Tāpēc PERSIST galvenais mērķis ir attīstīt atvērtu un savietojamu sistēmu, lai uzlabotu pacientu aprūpi pēc vēža ārstēšanas.

Galvenie rezultāti, kas jāsasniedz konsorcija partneriem, ir: 1) salīdzinājumā ar standarta aprūpi, iegūt pacientu paaugstinātu pašefektivitāti un apmierinātību ar aprūpi, kā arī samazināt psiholoģisko stresu, lai labāk pārvaldītu vēža ārstēšanas un slimības sekas, kā rezultātā uzlabojas veselība un labklājība, kā arī iespējama ātrāka integrācija darba tirgū; (2) paaugstināta efektivitāte vēža ārstēšanā un pēcpārbaudē, nodrošinot prognozēšanas modeļus no Lielajiem datiem, kas palīdzēs lēmumu pieņemšanā speciālistiem, veicinot  optimālu lēmumu pieņemšanu par ārstēšanu ar pozitīvām sekām, uzlabojot vēzi pārdzīvojošo pacientu dzīves kvalitāti un veselības stāvokli; un 3) uzlabota informācija un pierādījumi, lai veicinātu pārvaldības, iejaukšanās un profilakses politikas / stratēģiju efektivitāti, tādējādi iegūstot iespēju savlaicīgi ārstēt blakusparādības un, ja iespējams, izvairīties no sekundāras saslimšanas un letāliem notikumiem, kamēr ilgtermiņa rezultāts būs samazināt sociālekonomisko slogu, kas saistīts ar vēzi pārdzīvojušo aprūpi.

https://projectpersist.com/

Reģistrācijas forma: JotForm link    

      

* Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406 

2021. gada 25. maijā

Veselīga kuņģa iniciatīvas (HSI) sanāksme

Vesela kuņģa iniciatīvas (HSI) 2 stundu pasākums notiks 26. maijā plkst. 14:00 - 16:00 pēc Centrāleiropas laika.
Reģistrācija bez maksas.
Laipni aicināti pievienoties un piedalīties visi!

Lūdzu, reģistrējieties, izmantojot šo saiti:
https://hsi2021.navus.io/delegate-registration

2021. gada 24. maijā

Eiropas Biobanku nedēļa 2021

Eiropas Biobanku nedēļa notiks 2021. gada 8. – 10. Novembrī. Saglabājiet gada svarīgākā biobanku pasākuma datumu.

# EBW21 atkal kļūs pilnībā digitāla, lai dotu iespēju iesaistīties un dalīties zināšanās ar globālo biobanku kopienu bez ceļošanas. EBW kopīgi organizē BBMRI-ERIC un ESBB ar šī gada tēmu “Biobankošana mūsu nākotnei - iespējas ir atvērtas”.

Pasākuma mājas lapā un reģistrācija vietnē: europebiobankweek.eu

Apskatīt attēlu

2021. gada 20. maijā

23. starptautiskais medicīniskais Slāvu un Baltijas valstu zinātniskais forums "Sanktpēterburga - Gastro-2021"

Reģistrācija vietnē https://online.gastroforum.ru ir atvērta visiem, kas vēlas piedalīties 23. starptautiskajā medicīniskajā Slāvu un Baltijas valstu zinātniskajā forumā "Sanktpēterburga - Gastro-2021" un 24. Krievijas Gastroenterologu zinātniskās biedrības kongresā (НОГР), kas notiks 2021. gada 21. un 22. maijā.

Sekojiet saitei un aizpildiet reģistrācijas veidlapu atbilstoši vietnē norādītajām prasībām.

Pasākums tiek iesniegts Komisijai CME izglītības pasākumu un materiālu novērtēšanai un sniedz iespēju saņemt 12 punktus, ievērojot izglītības punktu iegūšanas kritērijus.

Noteikumus var izlasīt pasākuma reģistrācijas lapā.

Apskatīt attēlu

2021. gada 20. maijā

Pārcelts 19. Starptautiskais celiakijas simpozijs

COVID-19 pandēmijas dēļ un ņemot vērā pastāvīgo neskaidro situāciju, ICDS 2021 priekšsēdētāji kopā ar ISSCD valdi un Vietējo komiteju ir nolēmuši atlikt kongresu.
Jaunie ICDS Sorrento datumi būs 2022. gada 19. – 22. Oktobris.
Lēmums tika pieņemts attiecībā uz visu dalībnieku, mācībspēku, tiesnešu, izstādes dalībnieku un personāla veselības un labsajūtas aizsardzību. ICDS vietne nākamajos mēnešos tiks nepārtraukti atjaunināta.
Ar reģistrētiem dalībniekiem, mācībspēkiem, abstraktu iesniedzējiem, tiesnešiem vai sponsoriem, izstādes dalībniekiem simpozija orgkomiteja sazināsies tuvāko dienu laikā.
ICDS kongress, kā parasti, būs iespēja tikties un radīt jaunas sinerģijas un parādīt, kā zinātnieku kopiena, tās gars un kultūra var tikt galā ar izaicinājumiem, ar kuriem mēs šobrīd saskaramies.
Vairāk informācijas par simoziju: https://icds2022sorrento.com/

Apskatīt attēlu

2021. gada 17. maijā

Aicina apmeklēt dažas ļoti noderīgas Mike Morisona apmācības

Kā izveidot speciāli formatētu un strukturētu pētniecības posteri, kas paredzēts skatīšanai mobilajās ierīcēs:


Maiks Morisons “Kā īsākā laikā izveidot labāku pētniecības posteri” (1. paaudze) un (2. paaudze).
Maiks Morisons piedāvā arī dažas patiešām noderīgas posteru veidnes.

2021. gada 7. maijā

Pagarināts abstraktu iesniegšanas termiņš Eiropas helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas 34. semināram

Abstraktu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 16. maijam plkst. 23.59. 

Eiropas helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas 2. virtuālā konference notiks 2021. gada 18. septembrī. 

EHSMG ir veltīts zināšanu un pieredzes apmaiņai, un, neraugoties uz pandēmiju, 2021. gadā tas organizēs vēl vienu tiešsaistes semināru.

Otrajā tiešsaistes EHMSG seminārā būs aizraujoša programma un pasaules klases vadītāji, kuri dalīsies ar jaunākajiem atklājumiem zarnu mikrobioma un Helicobacter pylori dinamiskajā jomā. Kaut arī ceļošanas ierobežojumi kavē tradicionālās sanāksmes organizēšanu, darbnīcas tiešsaistes formāts atvieglo platformu, kurā dažādu kontinentu labākie eksperti var pievienoties un apspriest jaunākos atklājumus šajā aizraujošajā zinātniskajā jomā.

Plašāka informācija par semināru ŠEIT

 

Apskatīt attēlu

2021. gada 6. maijā

12. Starptautiskais Autoimunitātes kongress notiks tiešsaistē

Virtuālais autoimunitātes kongress notiks laikā no 2021. gada 28. maija līdz 1. jūnijam ar tiešsaistes mijiedarbību, sesijas pēc pieprasījuma pieejamas 3 mēnešus pēc kongresa, būs pieejamas samazinātas reģistrācijas likmes.

Kongress piedāvās pašu modernāko zinātnisko programmu, kāda plānota Atēnās - pilnu ar lekcijām, e-plakātiem, simpozijiem, virtuālu izstādi, sadarbības iespējām un daudz ko citu. Turklāt virtuālā pieredze ļaus izmantot jaunas iespējas, padarot kongresu pieejamu plašākai auditorijai visā pasaulē.

Dalība kongresā dos iespēju dalīties ar jaunākajiem zinātniskajiem un tehnoloģiskajiem sasniegumiem autoimunitātes jomā un apspriest visdegošākos jautājumus autoimunitātes slimībās.

Vairāk informācijas par kongresu: https://autoimmunity.kenes.com/going-virtual/

Apskatīt attēlu

2021. gada 5. maijā

ISOCS biedrība (Starptautiskā ožas un ķīmiskās jutības biedrība) organizē koncentrētu tiešsaistes īso kursu: Saožot COVID-19: biomarķieri, oža un pandēmijas aģents

Kurss aptvers COVID-19 ietekmi uz ožu, COVID-19 noteikšanu ar zīdītāju un mākslīgo ožu sistēmu, kā arī pandēmijas vides izraisītājiem. Lekcijas vadīs izcili pētnieki un nozares novatori no mākslīgās ožas, veterinārās un veselības zinātnes jomām.
Kurss notiks no 26. līdz 28. maijam.
Tīkla sesijās tiks iekļautas dalībnieku brīvprātīgas 8 minūšu prezentācijas. 
Dalībniekiem līdz 2021. gada 18. maijam jāiesniedz puslapu garš kopsavilkums ar pētījuma nosaukumu, autoriem un jānosūta uz adresi saverio.devito@enea.it, ierakstot e-pasta objektā [ISOCS2021].
Par veiksmīgu dalību pasākumā tiks piešķirts sertifikāts.
Reģistrācijas maksa (40 eiro, 20 eiro studentiem) segs ISOCS dalību šajā gadā nākamās ISOEN 2022 konferences ietvaros.
Galīgā programma pieejama ŠEIT
Reģistrācija pasākumam ŠEIT

Apskatīt attēlu

2021. gada 20. aprīlī

ESMO 23. pasaules kuņģa-zarnu trakta vēža kongress virtuāli notiks no 2021. gada 30. jūnija līdz 3. jūlijam

Visas akceptētās tēzes tiks publicētas "Annals of Oncology" pielikumā.

Informācija par elektronisko posteru prezentāciju
Kongress ļauj virtuālo posteru zālē demonstrēt visus abstraktus, arī mutvārdu prezentācijai izvēlētās, elektronisko plakātu prezentācijas.
Tuvākajā laikā būs iespēja saņemt saiti uz sava plakāta augšupielādi.

Sistēma automātiski noteiks katra abstrakta embargo, līdz tas tiks parādīts kā daļa no virtuālās programmas.

Reģistrācija
Izmantojiet šo saiti, lai reģistrētos līdz 6. maijam, lai saņemtu likmi ar atlaidi abstraktu prezentētājiem: REĢISTRĒTIES ŠEIT.

Apskatīt attēlu

2021. gada 19. februārī

Abstraktu iesniegšana uz UEG Week Virtual tiks atvērta 22. februārī!

Abstraktu iesniegšana Apvienotajam Eiropas gastroenteroloģijas virtuālajam kongresam 2021 (UEG Week Virtual 2021 ) būs atvērta no 2021. gada 22. februāra līdz 9. aprīlim.  

Šī būs iespēja virtuālā formātā dalīties ar savu balsi, pētījumiem un zinātni ar visu pasauli.

UEG Virtuālā nedēļa 2021 notiks no 2. līdz 6. oktobrim, un tā turpinās uzturēt kvalitātes standartu, izmantojot novatoriskus tehnoloģiskos, dizaina un programmu uzlabojumus.

UEG nedēļa ir galvenā platforma pētniekiem visā pasaulē, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem atklājumiem.

Vairāk informācijas par konferenci un tēžu iesniegšanu: ŠEIT

Apskatīt attēlu

2021. gada 16. februārī

Aicina piedalīties HUG 2021

Aicina piedalīties Korejas Helikobaktērijas un augšējo kuņģa-zarnu trakta pētījumu koledžas 29. ikgadējā sanāksmē un 17. Korejas un Japānas kopīgajā Helikobaktērijas izpētes simpozijā (HUG 2021), kas notiks 2021. gada 19. – 20. martā viesnīcā Swiss Grand Hotel, Seulā, Korejā.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, organizatoriskā komiteja nolēma rīkot HUG 2021 kā hibrīdsapulci (tā daļēji notiks kā virtuāla sanāksme).

Šī tikšanās ir nozīmīga akadēmiska pulcēšanās helikobaktērijas pētījumu un ar to saistīto veselības problēmu risināšanai. HUG 2021 programma iekļauj plašu jautājumu loku, sākot no helikobaktērijas līdz kuņģa vēzim. Pasaules vadošie zinātnieki tiek aicināti prezentēt modernākās lekcijas un dalīties ar savām perspektīvām šajā jomā. Papildus Japānas un Korejas sadarbībai piedalīsies arī Āzijas zinātnieki, lai padarītu šo tikšanos izcilu un ievērojamu. Divu dienu programma sastāv no diskusijām par dažādām ar helikobaktēriju saistītām slimībām Āzijā. Šīs tikšanās galvenās tēmas ir aptaukošanās un zarnu mikrobiomu pētījumi. Turklāt pamatpētījumi ietver kuņģa epitēlija cilmes šūnu bioloģiju un kancerogenēzi.

Vairāk informācijas ŠEIT

Apskatīt attēlu

2021. gada 27. janvārī

Aicina iesniegt abstraktus uz ECCMID 31. kongresu

Interesenti tiek aicināti uz 31. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību kongresu (ECCMID), kas notiks Vīnē, Austrijā no 2021. gada 9. līdz 12. jūlijam. Kongress notiks skaistajā Vīnes pilsētā Reed Messe konferenču centrā, kā arī tiešsaistē, ļaujot radīt unikālu pieredzi visiem delegātiem neatkarīgi no viņu dalības veida.

Nepalaidiet garām iespēju prezentēt savus pētījumus ECCMID 2021!

Regulāras tēzes var iesniegt no 2021. gada 11. janvāra līdz 24. februārim.
Novēlotas tēzes tiks pieņemtas no 2021. gada 26. aprīļa līdz 7. maijam.

Tiek piedāvāta arī bezmaksas reģistrācija uz ECCMID 2021!
2020. gada decembrī ECCMID Paritātes komisija uzsāks aptauju, kuras mērķis būs izpētīt korelāciju starp dalībnieku angļu valodas prasmes līmeņu iesniegšanu, kopsavilkumu rezultātiem un dotāciju priekšlikumu iesniegšanu ECCMID. Tie, kuri vēlas piedalīties šajā iniciatīvā var atstāt savu vārdu un e-pasta adresi, noklikšķinot ŠEIT līdz 2020. gada 15. decembrim. No reģistrētajiem dalībniekiem tiks izlozēta bezmaksas reģistrācija ECCMID 2021!

Jautājumu gadījumā aicina sazināties pa e-pastu eccmid@escmid.org.

Apskatīt attēlu

2021. gada 11. janvārī

Tēžu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 24.01.2021.

Tā kā virkne autoru lūguši termiņa pagarinājumu, tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei laipni gaidītas vēl līdz 24. janvārim.
Konference norisināsies š.g. 23.-24. aprīlī, Zoom platformā.

Tēžu iesniegšanas forma un noformēšanas prasības pieejamas LU MF mājaslapā.

Apskatīt attēlu

2021. gada 8. janvārī

Aicina pieteikties "5. Šķidrās biopsija precīzās onkoloģijas samitam"

Ir atvērta reģistrācija uz "5. Šķidrās biopsijas precīzās onkoloģijas samitu".

Zāļu izstrādātājiem / pētniekiem ir tiesības uz bezmaksas dalību pasākumā.

Pasākums notiks 2021. gada 10. – 12. februārī, digitālā formātā. 

Reģistrējieties samitam iespējams ŠEIT.

Apskatīt attēlu

2021. gada 4. janvārī

Atgādinājums: tēzes LU starptautiskajai medicīnas konferencei gaidītas līdz 10.01.2021. 

Apskatīt attēlu

2020. gada 30. novembrī

Aicina uz 2. TCGA konferenci Indijā

Interesenti tiek aicināti pievienoties 2. TCGA* konferencei Indijā - "Ceļā uz kolektīvo zinātni Multi - omics vēža pētniecībā Dienvidāzijā". 

Konference ir atvērta visiem, taču ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.
Reģistrācija ir bez maksas.
Konference notiks no 2020. gada 3. līdz 5. decembrim.
Reģistrējoties konferencē, būs iespēja piekļūt pirmskonferences semināram un konferences pasākumiem.
Dalībnieki var izvēlēties apmeklēt pirmskonferences semināru, konferenci vai abus pasākumus.
E-sertifikāti tiks izsniegti dalībniekiem, kuri pabeidz visus semināra treniņus 2020. gada 3. decembrī. Dalībniekiem, kuri pabeidz visas 2 dienu konferences sesijas 2020. gada 4. un 5. decembrī, tiks izsniegts atsevišķs e-sertifikāts.
Visa pasākuma apmeklējums tiks uzraudzīts, skatoties videoklipus / piedaloties dienas aktivitātēs, kuras katru dienu tiks pārraidītas tiešraidē.
Dalībnieki drīkst pārtīt dienas tiešraidi kavējumu gadījumā.
Pēc reģistrēšanās, lūdzu, pārbaudiet savu reģistrēto e-pasta adresi, lai saņemtu apstiprinājuma e-pastu. Šis solis ir svarīgs. 
Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.
Reģistrēties konferencei iespējams ŠEIT
.

Apskatīt attēlu

* Vēža genoma atlants (TCGA) ir Nacionālā vēža institūta (NCI) un Nacionālā cilvēka genoma pētījumu institūta (NHGRI) sadarbība, kas ir izveidojusi visaptverošas, daudzdimensiju kartes par galvenajām 33 vēža veidu genomiskajām izmaiņām. TCGA datu kopa, kas satur vairāk nekā divus petabaitus vairāku omiju datu, piemēram, visa genoma sekvencēšana, kopiju skaita izmaiņas, transkripcija un metilome, ir publiski pieejama. Šie dati ir palīdzējuši pasaules vēža pētījumu kopienai uzlabot vēža profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu. Daudzi galvenie ar vēzi saistītie atklājumi pēdējās desmitgades laikā ir atsaukušies uz TCGA datu kopām.

2020. gada 25. novembrī

Aicina uz tiešsaistes semināru "Pacientu veiksmīgas iesaistīšanās vēža izpētē principi"

Seminārs notiks 2020. gada 10. decembrī, no 9:30 līdz 13:00.

Vācijas ES Padomes prezidentūras ietvaros Vācijas, Portugāles un Slovēnijas pētniecības ministri 2020. gada 13. oktobrī pieņēma deklarāciju "Eiropa: Kopā pret vēzi". Ministri tikās pētniecības politikas konferencē "Eiropa: apvienojies pret vēzi", ko organizēja Vācijas federālā Izglītības un pētniecības ministrija (BMBF), lai apspriestu kopīgus veidus, kā stiprināt Eiropas vēža pētījumus.
Pacientu aktīvā iesaistīšanās vēža izpētē ir galvenā Trio Padomes prezidentūras Vācijas / Portugāles / Slovēnijas 2020. – 21. gada problēma, un tā ir uzsvērta deklarācijā. Ir ļoti svarīgi, lai pacienti būtu ciešāk iesaistīti vēža izpētē un ka viņi jau pašā sākumā var palīdzēt veidot pētījumu projektus. Lai atbalstītu šo svarīgo procesu, BMBF ir uzsācis iniciatīvu padarīt pacientu līdzdalību vēža pētījumos par standartu Eiropā.
Pēc sākotnējā prāta vētras procesa BMBF 2020. gada 14. oktobrī uzsāka pirmo apmaiņu ar starptautiskiem pacientu pārstāvjiem, vēža pētniekiem un zinātniekiem, kas iesaistījās līdzdalības pētījumos. Šīs tikšanās rezultātā tika sagatavots pirmais paziņojuma projekts "Pacientu veiksmīgas iesaistīšanās vēža izpētē principi".
Šie principi tagad jāapspriež un jāpadziļina tiešsaistes seminārā ar plašāku ieinteresēto personu loku.

Apsveramie argumenti un diskusiju rezultāti tiks iekļauti paziņojumā, ko vēlāk sabiedrībai iepazīstinās tiešsaistes apspriešanas procesā 2021. gada sākumā.

Galīgais paziņojums tiks publicēts līdz 2021. gada vidum, un tas būs pamats ceļveža procesam, kura mērķis ir stiprināt aktīvu pacientu iesaistīšanos vēža izpētē visā Eiropā.

Dalībai seminārā iespējams reģistrēties līdz 2020. gada 29. novembrim vietnē workshop@dlr.de, izmantojot pievienoto PDF veidlapu.

Darba kārtību iespējams apskatīt ŠEIT.

Plašāku informāciju par semināru iespējams apskatīt ŠEIT

Informācija par semināru ir pieejama arī vietnē:
https://www.dekade-gegen-krebs.de/de/staerkung-der-patientenbeteiligung-in-der-krebsforschung-2336.html.

Apskatīt attēlu

2020. gada 16. novembrī

Aicina iesniegt tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei

Aicinām ar savu klātbūtni pagodināt un iesniegt tēzes dalībai Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē, kas Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences ietvarā norisināsies 2021. gada 23.-24. aprīlī. Tēzes tiks pieņemtas visās veselības zinātņu nozarēs, t.sk. farmācijā.

Gan pieredzējuši, gan jaunie pētnieki tēzes var iesniegt līdz 2021. gada līdz 10. janvārim. Tēžu noformēšanas prasības pieejamas tiešsaistē, kā arī pievienotas šim ielūgumam. Dalība konferencē noris bez maksas. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Pasākuma norises plānotas attālināti un klātienē: LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā.

Aicinām šo ielūgumu pārsūtīt arī citiem iespējami ieinteresētiem kolēģiem, pētniekiem, nozares praktiķiem, doktorantiem, rezidentiem un studentiem.

Saziņai: medconference@lu.lv

Aktualitātēm saistībā ar konferenci iespējams sekot arī Facebook.

Apskatīt attēlu

2020. gada 9. novembrī

Notiek konference "Mikrobioma pasaule"

No 4. līdz 6. novembrim kā virtuāla konference notika "Mikrobioma pasaule: gremošanas un metabolisma veselība" (WoMDMH 2020).

Ar ziņojumu par masveida H.pylori eradikācijas ietekmi uz antibiotiku lietošanas biežumu konferencē uzstājās M.Leja.

Lai iegūtu vairāk informācijas par konferenci, apmeklējiet vietni:

https://microbiome.kenes.com/

#WorldofMicrobiome #DMH20

Apskatīt attēlu

2020. gada 7. novembrī

Aicina uz vebināru par translācijas medicīnu

Interesenti tiek aicināti 24.novembrī no 12.00 līdz 15.00 piedalīties starptautiskā bezmaksas vebinārā “Translational medicine - from the molecule to the patient”!
Vebinārā dzirdēsiet gan par translācijas medicīnu tās visplašākajā nozīmē, gan autoimunitāti un autoimūnām slimībām, gan arī par to, kā ir izveidots translācijas medicīnas pētījuma cikls, balstoties uz  Parkinsona slimības modeli. 
Ar savu pieredzi translācijas medicīnā dalīsies pasaules klases eksperti -  profesors Yehuda Shoenfeld no Telavivas Šebas medicīnas centra, profesors Rejko Krüger no Luksemburgas Universitātes, profesors Pawel Zalewski no Toruņas Nikolaja Kopernika universitātes, kā arī  EATRIS procesu un finanšu direktors Anton Ussi.

Semināra valoda – angļu.

Iepazīties ar semināra programmu iespējams ŠEIT.

Reģistrēties dalībai vebinārā iespējams ŠEIT

Apskatīt attēlu

2020. gada 6. novembrī

Aktuālā informācija par EHMSG nākamajiem kongresiem

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIV Starptautiskais kongress notiks 2021.gada 16.-18.septmebrī, Belgradā, Serbijā. 

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXV Starptautiskais kongress notiks 2022.gada 8.-10.septmebrī, Glāsgovā, Apvienotajā Karalistē. 

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXVI Starptautiskais kongress notiks 2023.gada septmebrī, Antverpenē, Beļģijā. 

Jautājumu gadījumā EHMSG valde aicina sazināties ar viņiem pa e-pastu workshop@ehmsg.org.

Vairāk informācijas par EHMSG: https://www.workshop.ehmsg.org/.

2020. gada 21. oktobrī

GASTRO 2020 notiks virtuāli 2021. gada pavasarī

COVID ierobežojošo pasākumu dēļ visi medicīnas kongresi ir pārveidoti no klātienes uz virtuālo versiju. Tādēļ CSG (Čehijas Gastroenteroloģijas biedrība) un WGO (Pasaules Gastroenteroloģijas organizācija) nesen ir pieņēmušas lēmumu rīkot GASTRO 2020 kā virtuālu sanāksmi 2021. gada pavasarī.

CSG / WGO Apvienotā vadības komiteja, CSG / WGO Apvienotā zinātniskās programmas komiteja un Vietējā organizatoriskā komiteja tagad koncentrējas uz to, lai sniegtu vislabāko virtuālo pieredzi visiem 2021. gada virtuālajai sanāksmei un turpmāk prezentētu klātienē notikušo sanāksmi Prāgā. 

Sekot jaunumiem, reģistrācijas noteikumiem un citām ar kongresu saistītajām aktualitātēm ir iespējams ŠEIT.

Apskatīt attēlu

2020. gada 8. oktobrī

1. Žurnāla "Cancers" organizētais vebinārs - Uz ctDNS balstītas šķidrās biopsijas pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas vēža izpētē

"Cancers" Bezmaksas vebināru sērijas: "Uz ctDNS balstītas šķidrās biopsijas pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas vēža gadījumā" tiks rīkotas 2020. gada 14. oktobrī (laiks: 15:00 (CEST) 丨 9:00 am (EDT) 丨 9:00 pm ( CST ĀZIJA) un to vadīs Dr. Džūlija Siravegna no Hārvardas Medicīnas skolas (ASV).

Plašāka informācija ŠEIT.

Apskatīt foto

2020. gada 8. oktobrī

1. starptautiskā Elektroniskā konference par vēzi (IECC) - atvērta ziņojumu iesniegšanai

1. starptautiskā elektroniskā konference par vēzi “Vēža neaizsargātības izmantošana, mērķtiecīgi reaģējot uz DNS bojājumiem” tiešsaistē notiks no 2021. gadā, no 1. līdz 14. februārim, un to vadīs prof. Dr. Nikola Kurtina un Dr. Helēna E. Braiente.

Plašāka informācija ŠEIT.

Apskatīt foto

2020. gada 7. oktobrī

Eiropas vēža līgu asociācija (ECL) aicina uz ikgadējo konferenci

Aicinām reģistrēties un apmeklēt ECL 40. ikgadējo konferenci 2020. gada 9. novembrī.

Konferences darba kārtību ir iespējams apskatīt ŠEIT

"Cancer World" redakcijas izdevums apskatāms ŠEIT

Reģistrēties uz konferencei ŠEIT.

Jautājumu gadījumā ir iespējams sazināties ar:

ECL prezidentu Sakari Karjalainenu(president@europeancancerleagues.org)

vai ECL izpilddirektoru Wendy Yared (wendy@europeancancerleagues.org).

Apskatīt foto

2020. gada 17. augustā

Aicina pieteikties starptautiskai konferencei WoMDMH 2020

Pievienojieties starptautiskajiem kolēģiem 1. konferencē "Mikrobioma pasaule: gremošanas un metabolisma veselība" (WoMDMH 2020), kas notiks no 4. līdz 6. novembrim kā virtuāla konference. 

Apspriediet savu darbu ar vienaudžiem un ekspertiem un nepalaidiet garām iespēju veidot jaunu sadarbību, sasniegt plašu tiešsaistes auditoriju un uzlabot savu karjeru šajā jomā. 

Abstraktu iesniegšanas termiņš ir 19. augusts. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni:

https://microbiome-dmh.kenes.com/

#WorldofMicrobiome #DMH20

Apskatīt attēlu

2020. gada 20. maijā

EHMSG 2020 notiks virtuāli

Reaģējot uz globālo COVID-19 pandēmiju ir nolemts, ka Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress (kas sākotnēji bija paredzēts no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē) notiks virtuāli kompaktā versijā, tikai vienu dienu -  sestdien, 2020. gada 12. septembrī.  

Tiks nodrošināta gan kongresa tiešraide, gan pieprasījuma sarunas, kā arī E-posteru platforma.

Tēžu iesniegšana ir pagarināta līdz 2020. gada 21. jūnijam plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.
Iesniegt savu E-posteri prezentācijai konferencē iespējams ŠEIT

Visiem dalībniekiem tiks piedāvāti vienlīdzīgi rīki, lai pievienotos konferencei un līdzdarbotos.

Lai garantētu dalībnieku, runātāju, sponsoru un darbinieku veselību un drošību, EHMSG valde ir secinājusi, ka konference šogad nevar notikt paredzētajā formātā. 

Jautājumu gadījumā EHMSG valde aicina sazināties ar viņiem jebkurā laikā uz e-pastu workshop@ehmsg.org.

Vairāk informācijas par EHMSG 2020: https://www.workshop.ehmsg.org/.

2020. gada 20. aprīlī

Abstraktu iesniegšanas termiņš uz Apvienoto Eiropas gastroenteroloģijas kongresu - pagarināts līdz 15. maijam!

No 10. līdz 14. oktobrim Amsterdamā, Nīderlandē norisināsies Apvienotais Eiropas gastroenteroloģijas kongress (United European Gastroenterology Week).

Reaģējot uz pašreizējiem bezprecedenta apstākļiem, abstraktu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15. maijam!

Jaunākās abstraktu tēmas: COVID-19 un GI!

UEG nedēļa ir galvenā platforma pētniekiem visā pasaulē, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem atklājumiem.

UEG nedēļas programmu katru gadu rūpīgi izstrādā Zinātniskā komiteja, un to veido 50% uzaicinātu sarunu un 50% mutiskās abstraktu prezentācijas. Lai turpinātu atbalstīt iesniegto darbu kvalitāti, UEG piedāvā vairākas ar abstraktu apbalvojumiem saistītas balvas.

Vairāk informācijas par konferenci: ŠEIT

2020. gada 16. aprīlī

Gastro Update Europe notiks 4. - 5. septembrī 

7. Eiropas Gastroenteroloģijas Atjauninājumu kongress 2020 (7. European Update Congress in Gastroenterology 2020) tiek atlikts līdz šī gada 4.-5. septembrim, un notiks Bratislavā, Slovākijā. 
 
Šis pasākums tiks straumēts tiešraidē, tēžu abstrakti šobrīd tiek iesniegti, un videoklipi dalībniekiem būs pieejami bez maksas.
 
Vairāk informācijas par pasākumu - vietnē www.gastro-update-europe.eu
 
Pasākuma programma pieejama ŠEIT

2020. gada 14. aprīlī

Aicinām aktīvi iesniegt ziņojumu tēzes ikgadējai Eiropeas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas konferencei! 

Vēl nav zināms, kādā formātā notiks šī gada Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress, kas septembrī ir ieplānots Glāsgovā, Skotijā (plānotais datums bija - 10. līdz 12. septembris).

Taču ziņojumu tēzes tiek pieņemtas neatkarīgi no konferences norises formas.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 10. maijs.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 13. martā

Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference pārcelta uz rudeni

Ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju pasaulē, Latvijas Universitātes vadība un konferences organizācijas komisija pēc konsultācijas ar SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs), ir pieņēmusi lēmumu Starptautisko zinātnisko medicīnas konferenci pārcelt uz šī gada oktobri.

Par jaunumiem un aktualitātēm potenciālos dalībniekus un interesentus konferences organizētāji informēs.

2020. gada 13. martā

Tiek atcelts 19. marta seminārs "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs"

Ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, un lai mazinātu riskus inficēties ar to semināra rīkotājiem, dalībniekiem un viesiem, tika pieņemts lēmums atcelt 19. marta semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs” (tika organizēts ikgadējās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros). 

Seminārs iespējams tiks pārcelts uz šī gada vasaras beigām, taču datums vēl tiks precizēts. Semināra organizētāji informēs par to interesentus.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

2020. gada 7. janvārī

Informācija par 2020 gada tuvākajām konferencēm gastroenteroloģijā

1. The International Liver Congress 
Norises laiks un vieta:  15.-19.04.2020. Londonā
Tēžu iesniegšana vairs nav iespējama, taču vēl var paspēt pieteikties apmeklēt konferenci! 
Vairāk informācijas mājaslapā: https://ilc-congress.eu/

2. 2nd European Conference Of Young gastroenterologists
Norises laiks un vieta: 8-10.05.2020. Dubrovnikā, Horvātijā
Tēžu iesniegšanas termiņš: 1.04.2020. 
Vairāk informācijas mājaslapā: https://ecyg.eu/

3. 5th Athens International Symposium on Digestive diseases
Norises laiks un vieta: 3.-4.07.2020. Atēnās, Grieķijā
Tēžu iesniegšanas termiņš: 20.04.2020.
Pasākuma programmā iekļautas:
*Lekcijas
*E-tēžu prezentācijas
*Live-video demonstrācijas
*Hands-on kursi
Vairāk informācijas mājaslapā: https://aisdd.com/

2019. gada 21. oktobrī

Aicina uz konferenci veltītu nākamajai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa

7. un 8. novembrī aicina piedalīties konferencē "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia", kas veltīta nākamajai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa. 
Konference pulcēs augsta līmeņa profesionāļus, politikas veidotājus, zinātnisko institūciju vadītājus, zinātniekus un citus interesentus.
Pasākumu atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Izglītības un zinātnes ministrijas vadība. 
Ar programmas Apvārsnis Eiropa konceptu iepazīstinās Eiropas Komisijas ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). 
Konferences pirmajā dienā tiks diskutēts par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020. 
Savukārt otrajā konferences dienā būs iespējams uzzināt  nākamās programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātes, kā arī nosacījumus projektu izstrādē un īstenošanā no Eiropas Komisijas pārstāvjiem. 
Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dalība pasākumā ir bez maksas, ar iepriekšēju reģistrēšanos tiešsaistē līdz 1. novembrim. 

Programma angļu valodā, kura tiks precizēta, pieejama ŠEIT
Darba valoda: angļu un latviešu   //   Vieta: LU Zinātņu mājas zāle Alfa, Jelgavas iela 3, Rīga.

2019. gada 15. oktobrī

Aicina iesniegt referātus uz ECCMID 30. kongresu

No 2020. gada 18. līdz 21. aprīlim Parīzē, Francijā notiks 30. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību kongress. ECCMID kā pasaules svarīgākais klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību notikums pulcē daudzu jomu ekspertus, lai vairāk kā 13 000 kolēģu auditoriju iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem, vadlīnijām un pieredzi. Šogad Programmas komiteja ir izstrādājusi daudzšķautņainu programmu, kas ietver galvenās lekcijas un mutvārdu sesijas, kā arī interaktīvus seminārus, ekspertu tikšanās, atvērtus forumus un plašu simpoziju klāstu. 
 
Lai iesniegtu abstraktus uz ECCMID 2020  lūdzu, izmantojiet šo saiti.

2019. gada 25. jūnijā

Aicina uz starptautisko konferenci GASTRO 2020

Starptautiskā konference GASTRO 2020, ko organizē Pasaules Gastroenteroloģijas organizācija (WGO) un Čehijas Gastroenteroloģijas biedrība, notiks Prāgā no 2020. gada 3. līdz 5. decembrim.

Šī konference būs īpašs izaicinājums, lai palīdzētu īstenot WGO misiju un izmantotu iespēju apmainīties ar domām, pieredzi, komentāriem un informāciju par visiem aktuālajiem, svarīgākajiem gastroenteroloģijas un hepatoloģijas jautājumiem uz reģiona specifiskā sociālekonomiskā fona, kā arī kultūras un vēsturiskajos aspektos.

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.

2019. gada 15. maijā

 Aicina piedalīties konferencē “PRECISION MEDICINE CONFERENCE”

Aicinām izmantot unikālu iespēju un piedalīties konferencē “PRECISION MEDICINE CONFERENCE” šī gada 22.maijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā (Jelgavas ielā 3, Rīga).

Konferencē augsta līmeņa starptautiskie un vietējie eksperti runās par lielo datu un IKT tehnoloģiju nozīmi precīzijas medicīnas attīstībā, iezīmēs jomas tendences un nākotnes perspektīvas inovatīvas veselības sistēmas attīstībai. Konferences noslēgumā eksperti diskutēs par ētikas dimensiju precīzijas medicīnas veiksmīgai attīstībai Latvijā un Eiropā.
Konferencē tiek aicināti piedalīties medicīnas un IT nozaru eksperti, politikas veidotāji, zinātnieki, uzņēmēji un citi interesenti.

Pilna konferences programma ŠEIT.
Reģistrēties aicinām ŠEIT.
Seko konferences aktualitātēm pasākuma Facebook lapā.

Konference ir bez maksas.

2019. gada 23. aprīlī

Atvērta reģistrācija EPMA Pasaules kongresam '2019

EPMA Pasaules kongress '2019 notiks 19.-22. Septembrī Pilsenē, Čehijā.
EPMA kongresa galvenais mērķis ir sniegt ieskatu inovācijās, kas saistītas ar prognozējošo, profilaktisko un personalizēto medicīnu biomedicīnas zinātnē un veselības aprūpē.

EPMA kongresā aicina prezentēt jebkuru ar PPPM (prognozējošā, profilaktiskā un personalizētā medicīna) saistītu tēmu, piemēram, tēmu, kuru aprīlī iesniedza EPMA darba grupa ES Parlamentā un kas tagad ir iekļauta kongresa programmā - skatīt šeit:
http://www.epmanet.eu/latest/events/2019/epma-position-on-medical-use-of-cannabis-presented-at-the-eu-parliament.

Visas instrukcijas par piedalīšanos EPMA kongresā '2019 skatiet sadaļā "aktīvā dalība":
http://www.epma2019.eu/active-participation/.

Dalībnieki tiek laipni aicināti reģistrēties pēc iespējas ātrāk, lai pārliecinātos, ka prezentācijas var tikt izskatītas aktīvai dalībai.

2019. gada 25. martā

Aicina iesniegt tēzes uz EHMSG XXXII Starptautisko kongresu

No 5. līdz 7. septembrim Insbrukā, Austrijā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

Aicinām apskatīt arī EHMSG pēcdiploma kursa programmu “Mikrobioms: no metabolisma līdz imunitātei un fēču mikrobu transplantācija - pērles ārstam”.

Termiņš tēžu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš par pazeminātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējas reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

Vairāk informācijas par konferenci www.helicobacter.org.

2019. gada 19. martā

Aicina pieteikties uz Mikrobioma un probiotiku sērijas pasākumiem

Šī gada 20. - 22. maijā Roterdamā, Nīderlandē notiks Mikrobioma un probiotiku sērijas: Eiropas pasākumi - "6. Mikrobioma pētniecības un attīstības un biznesa sadarbības forums", "3. Probiotiku kongress", "Ādas mikrobioma un kosmētikas kongress".

Šajā 3 dienu pasākumu laikā dalībnieki varēs piedalīties visās trijās konferencēs, ieskaitot ekspertu prezentācijas, uzņēmumu izstādes, apaļā galda diskusijas, paneļu un paplašinātas tīkla sesijas. Šīs sesijas ir paredzētas, lai atvieglotu sadarbību starp 400+ augstākā līmeņa dalībniekiem gan no nozaru, gan no akadēmiskās vides.
Stenda referātu konkurss: ir iespēja bez maksas iesniegt stenda referātu ar akadēmisko reģistrāciju, tiks atlasīti 3 uzvarētāji, no kuriem katrs varēs uzstāties ar 15 minūšu prezentāciju. 

Jaunākais darba kārtības pdf fails - ŠEIT.
Vairāk informācijas - ŠEIT

2019. gada 12. martā

Aicina iesniegt tēzes uz Pasaules Gastroenteroloģijas kongresu

Pasaules Gastroenteroloģijas organizācija un Turcijas Gastroenteroloģijas biedrība AICINA VISUS DALĪBNIEKUS, tostarp ārstus, gastroenterologus, internistus, ķirurgus, hepatologus, radiologus, pediatrus un GI biedrus, iezniegt tēzes uz Pasaules gastroenteroloģijas kongresu, kas notiks 2019. gada 21. - 24. septembrī Stambulā, Turcijā.

WCOG 2019 Tēžu kategorijas ir:

  * Žultsvads / aizkuņģa dziedzeris     * Klīniskās vinjetes / Gadījumu ziņojumi
  * Resnā zarna                                      * Kolorektālā vēža profilakse
  * Vispārējā endoskopija                    * Kuņģa-zarnu trakta asiņošana
  * Zarnu mikrobioms                          * Intervences endoskopija
  * Barības vads                                    * Funkcionālā zarnu slimība
  * IBD                                                     * Aknas
  * Aptaukošanās                                  * GI bērniem
  * Mazās zarnas                                   * Kuņģis
  * Video endoskopija

Visas iesniegtās tēzes, neatkarīgi no tās, vai tās ir izvēlētas mutvārdu vai posteru prezentācijai, tiks iekļautas īpašā papildinājumā 2019. gada izdevumam “Turcijas Gastroenteroloģijas žurnāls”, tieši tā, kā tās tiks iesniegtas.

Tēžu iesniegšanas termiņš ir piektdiena, 2019. gada 31. maijs.

Informācija par tēžu iesniegšanu pieejama ŠEIT

Doties tieši uz iesnieguma veidlapu ŠEIT.              Uzzināt vairāk par WCOG 2019 ŠEIT.

2019. gada 18. februārī

ESDO apkārtrakstā piemin arī LU Starptautisko Medicīnas konferenci

Eiropas gremošanas sistēmas onkoloģisko saslimšanu biedrības (ESDO) apkārtrakstā pieminēta arī Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, kas 22.februārī notiks LU 77. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. 

Sīkāka informācija pieejama:

http://www.esdo.eu/education/educational-meetings/

2019. gada 30. janvārī

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskai zinātniskai medicīnas konferencei, kas notiks 2019.gada 22.februārī Latvijas Universitātē, Rīgā.
Reģistrācija konferencei un abstraktu iesniegšana sāksies 2018.gada 26.novembrī un tiks slēgta 2019.gada 14.janvārī.

Plašāku informāciju par konferenci, tās norisi, programmu, reģistrēšanos dalībai un abstraktu iesniegšanu var apskatīt konferences mājaslapā:
https://www.mf.lu.lv/lu-konferences/

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, līdzdalība ir bez maksas.

Tēžu prasības var apskatīt ŠEIT

Neskaidrību gadījumā par abstraktu iesniegumu un reģistrāciju rakstiet: medconf2019@lu.lv.

Ja rodas citi jautājumi par konferenci, kontaktējiet ar Dr. Danute Ražuka-Ebela d.razuka.ebela@gmail.com.

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI