en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

REZIDENTU DARBI

 

  • Sjomina, Olga. Standarta trīskāršas terapijas efektivitātes salīdzinājums ar alteranatīvo bismuta subbcitrāta terapiju H. pylori eradikācijā un terapiju ietekme uz cilvēka mikrobiomu: randomizēts šķērsgriezuma pētījums. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
Copyright 2016 - 2022 by LU KPMI