en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
REZIDENTU DARBI

 

  • Sjomina, Olga. Standarta trīskāršas terapijas efektivitātes salīdzinājums ar alteranatīvo bismuta subbcitrāta terapiju H. pylori eradikācijā un terapiju ietekme uz cilvēka mikrobiomu: randomizēts šķērsgriezuma pētījums. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI