REZIDENTU DARBI


  • Sjomina, Olga. Standarta trīskāršas terapijas efektivitātes salīdzinājums ar alteranatīvo bismuta subbcitrāta terapiju H. pylori eradikācijā un terapiju ietekme uz cilvēka mikrobiomu: randomizēts šķērsgriezuma pētījums. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.