en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
PROMOCIJAS DARBI

 

  • Ancāns, Guntis. Biomarķieri gastrointestinālu vēžu diagnostikai. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
  • Dzērve, Zane. Kunģa pirmsvēža stāvokļu izsekošanas stratēģija Latvijas apstākļos. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
  • Sjomina, Olga. Standarta trīskāršas terapijas efektivitātes salīdzinājums ar alteranatīvo bismuta subbcitrāta terapiju H. pylori eradikācijā un terapiju ietekme uz cilvēka mikrobiomu: randomizēts šķērsgriezuma pētījums. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
  • Ražuka-Ebela, Danute. Dzīves paradumu, anamnēzes faktoru un antropometrisko parametru ietekme uz H.pylori infekciju un saslimstību ar kuņģa un kolorektālo vēzi Latvijā. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja.
  • Gašenko, Evita. Kuņģa vēža profilakses un gaistošo marķieru diagnostikas iespēju izpēte. Darba zinātniskie vadītāji Mārcis Leja, Alinta Hegmane.
  • Škapars, Roberts. Gaistošo biomarķieru loma kuņģa vēža diagnostikā un terapijas efektivitātes izvērtēšanā. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja. 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI