en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
IZSTRĀDĀTIE MAĢISTRU DARBI

 

​2017

  • Dzērve, Zane. Kunģa pirmsvēža stāvokļu izplatība Latvijas pacientu populācijā. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. – Rīga, 2017.
  • Vasiļjevs, Edgars. Gaisošo marķieru metode gastrointestinālo audzēju diagnostikā. Darba zinātniskais vadītājs Mārcis Leja; rec.: Ilze Kikuste; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. – Rīga, 2017.

​2016

  • Diāna Eižvertiņa. Datizraces metožu lietošana medicīnas datu analīzē. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., docents Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.
Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI