en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
IZSTRĀDĀTIE BAKALAURA DARBI

 

​2018

 • Marta Barkoviča. Izelpas sensoru datu analīze kuņģa vēža diagnostikai. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2018.

​2017

 • Rihards Mudelis. Datizraces algoritmu lietojums pacientu anketēšanas rezultātu analīzē. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2017.
 • Aigars Bedeicis. “TensorFlow” lietošana plašai un dziļai apmācībai datu klasifikācijā. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2017.

​2016

 • Santa Ķeirāne. Dzīvesveida faktoru iespējamās ietekmes uz asins biomarķieriem analīze ar datizraces metodēm. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.
 • Poļina Kuranova. Diagnostisku faktoru noteikšana ar mašīnapmācības metodēm. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.
 • Mārcis Turks. Datizraces procesa definēšana medicīnas datu analīzei. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2016.

​2015

 • Krišjānis Pinka. Datu ieguves metožu izmantošana kuņģa slimību diagnostikas uzlabošanā. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
 • Krista Titova. Ēšanas paradumu asociatīvā analīze respondentiem ar erozīvo/čūlaino gastrītu. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
 • Laura Lazdāne. Ēšanas paradumu datu analīze kuņģa vēža riska izpētei. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
 • Oskars Koleda. Klasifikācijas algoritmu lietošana likumsakarību noteikšanai anketēšanas datos respondentiem ar kuņģa slimībām. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
 • Liene Jansone. Klasifikācijas lietošana kaitīgo ieradumu datu analīzei helikobaktērijas rašanās cēloņu pētīšanā. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing., lektors Arnis Kiršners; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
 • Lauris Nadziņš. Klašu formalizācija un klasifikatoru novērtēšana medicīniskās diagnostikas uzdevumā. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Inese Poļaka; RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. – Rīga, 2015.
Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI