STUDĒJOŠO DARBI


Institūtā tiek izstrādāti diplomdarbi un studiju darbi sekojošās institūta profilējošās pētniecības jomās:

  • Onkoloģija
  • Gastroenteroloģija
  • Sabiedrības veselība un slimību profilakse
  • Epidemioloģija (t.sk. vēža epidemioloģija)
  • Mikrobioma un infekcijas izpēte 
  • Skrīninga un intervences pētījumi
  • Tiesu medicīna