en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
DOKTORANTŪRAS SKOLA

 Doktorantūras skola translācijas izpētē medicīnā

  • Doktorantūras skolas darbības pamatā ir multidisciplināra pieeja doktorantu un maģistrantu, arī rezidentu un studentu (medicīnā) apmācībai zinātniskā darba veikšanai, sekmējot topošo zinātnieku kapacitātes celšanu zināšanu pārnesē no bāzes zinātnes uz praktisko rezultātu izmantojamību. Skolas zinātniskās darbības tēmas fokusēsies ar mikrobioloģiju, medicīnisko statistiku, datu vizualizāciju, onkoloģiju, onkoprofilaksi un pirmsvēža stāvokļiem saistītās jomās. Skolas darbībā tiks iesaistītas šajā jomā strādājošās augstskolas, zinātniskie institūti un klīniskās medicīnas iestādes.  
  • Doktorantūras skola sniedz iespēju iepazīties ar pētniecības metodoloģiju, kā arī jaunākām aktualitātēm dažādās pētniecības jomās. Bez tam, ir iespējams diskutēt un apmainīties viedokļiem ar zinātniekiem un speciālistiem, kas strādā biomedicīnas jomā. Doktorantūras skola arī palīdz sagatavoties studijām doktorantūrā. 
  • Skolas ietvaros paredzēts attīstīt tādu sadarbību starp specialitātēm, kāda līdz šim Latvijā ir iztrūkusi vai arī bijusi tikai tās attīstības sākuma stadijā. Piemēram, praktiski Latvijā nav veikti pētījumi profilakses (t.sk. skrīninga) pasākumu ekonomiskai optimizēšanai. Tāpat Latvijas speciālistiem (LU Matemātikas un informātikas institūts) ir visai plašas starptautiskas iestrādes jautājumos, kas saistāmas ar biobanku veidošanu, taču šī pieredze visai maz ir līdz šim izmantota mūsu valstī. Skola palīdzēs attīstīt arī zinātnisko sadarbību starp augstskolām, jo īpaši starp LU un RSU, jo abu augstskolu doktoranti veic izpētes darbu onkoloģijā vienās un tajās pašās klīniskajās bāzēs. 

Lasīt tālāk

 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI