en-GBlv-LV
en-GBlv-LV
IZGLĪTĪBA

   

Paredzams ar institūta izveidi būtiski papildināt LU akadēmisko personālu, piesaistot pētniecībā iesaistīto personālu gan no LU, gan arī klīnisko medicīnas iestāžu (vispirms jau Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas) puses.
    Pamatojoties uz līdzšinējām iestrādēm, paredzama aktīva studējošo iesaiste, t.sk. studentu, rezidentu, doktorantu, postdoktorantūras studentu.
    Līdzdiploma studijās studējošo (profesionālā programma medicīnā, farmācijas bakalaura un maģistru programmas, biologu un ķīmiķu maģistru programmas) iesaiste paredzama, studentiem piedāvājot atbilstošā studiju programmas darba tēmas, radot iespēju prezentēt rezultātus gan Latvijā, gan starptautiski. Līdzīgas iespējas tiks piedāvātas arī profesionālajās medicīnas rezidentūras programmās studējošajiem. Paredzams, ka zinātniskās grupas attīstīšana uz institūta bāzes radīs papildus doktorantūru un postdoktorantūru darba vietas, jo īpaši nozarēs, kurās šobrīd pētniecība ir nepietiekama.

    Par vienu no institūta darbības mērķiem ir izvirzīts - jaunu zinātnieku izaugsmes sekmēšana Institūta profilējošajās pētniecības nozarēs. Savukārt viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir piedalīties LU akadēmisko studiju programmu (bakalaura, maģistra, pēcdiploma un doktora) īstenošanā un profesionālo, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizēšanā.


 

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI