en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

JAUNUMI

 

2020. gada 2. jūlijā

Par GISTAR pētījumu raksta un rāda TV

Aicinām iepazīties ar jaunāko informāciju, ko par LU KPMI lielāko pētījumu GISTAR raksta Jēkabpils medijos un rāda TV. 
Raksts informatīvajā portālā "Jēkabpils Laiks".
Vidusdaugavas televīzijas sižets.

   

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 30. jūnijā

Paredz jaunāko EK vēža misijas ziņojuma rekomendāciju būtisku ietekmi uz onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanu Latvijā

Eiropas Komisija publicējusi EK Vēža misijas ziņojumu ar pavisam 13 aktuālām rekomendācijām cīņā ar vēzi. Rekomendācijas ietver starptautiski akreditētas vienotas Vēža infrastruktūras izveidi katrā ES dalībvalstī, kvalitatīvu vēža skrīninga nodrošināšanu, nozares mērķtiecīgu digitalizāciju, sadarbības stiprināšanu gan valsts ietvarā, gan starptautiski. 

Paredzams, ka rekomendācijām varētu būt būtiska loma arī onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanā Latvijā.

Piedāvātās rekomendācijas jau saņēmušas atbalstu gan ekspertu (t.sk. Misijas Asamblejas), gan politiķu aprindās. 

Šobrīd dokuments piedāvāts ES dalībvalstu apspriešanai pirms tā iesniegšanas gala variantā Eiropas Komisijai.

Vairāk informācijas par EK Vēža misijas ziņojumu:ŠEIT

2020. gada 25. jūnijā

ESDO ziņas – jaunākā informācija par ESDO izglītības pasākumiem

Eiropas gremošanas sistēmas onkoloģisko saslimšanu biedrība (ESDO) informē par paredzētajām izglītojošām aktivitātēm:

• ESDO meistarklase Berlīnē, 2020. gada 6. - 7.novembrī:

www.esdo.eu/education/esdo-master-class

• Jauni slaidi no Amerikas klīniskās onkoloģijas biedrības (ASCO) virtuālā simpozija:

www.esdo.eu/publications/gi-slide-decks

2020. gada 19. jūnijā

Priecīgus Līgo svētkus!

2020. gada 10. jūnijā

Rīgas Stradiņa universitātes studentes aizstāv noslēguma darbus - balstītus GISTAR projekta papildpētījumos

Rīgas Stradiņa universitātē savus diplomdarbus ir aizstāvējušas divas studentes, kuru pētījumi ir balstīti mūsu institūta lielākā pētījuma GISTAR papildpētījumos. 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes programmas “Uzturzinātne” maģistrante Ilze Indriksone-Gromova veica pētījumu “Vidusjūras uztura paradumu ietekme uz kardiovaskulāro slimību riska faktoriem Jēkabpils iedzīvotāju populācijā”, savukārt Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas “Uzturs”  bakalaura grādu aizstāvēja Lelde Cīrule-Dambe  ar darbu  “GISTAR projekta Jēkabpils dalībnieku uztura paradumu  atbilstības Ziemeļvalstu diētai izvērtējums”.

Studenšu pētījumus vadīja institūta vadošā pētniece Dr.med Daiga Šantare.

Par pētījuma datu analīzi konsultēja institūta vadošā pētniece Dr.sc.ing. Inese Poļaka.

2020. gada 10. jūnijā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Īstenoto pētījumu aktualitātes: 
•    SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

2020. gada 9. jūnijā

GISTAR projekts - FLPP finansēto projektu starpā

Lepojamies, ka 2018. gada Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 1. konkursā finansēto projektu Medicīnas un veselības zinātņu nozarē starpā arī LU KPMI realizētais projekts GISTAR!

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

GISTAR pētījums tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 4. jūnijā

Doktorantūras skolas seminārā uzstāsies LU Datorikas Fakultātes doktoranti

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām:
1.    Maksims Ivanovs ar tēmu "No neironu morfoloģijas līdz sensomotorai integrācijai: kādēļ pētīt žurku smadzenes"
2.    Aleksandrs Ļevinskis ar tēmu "Kalman filtra pielietošana sensoru datu apstrādei"
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 11.06. plkst.16:15.-17:45.  

Semināra facebook lapa - ŠEIT.  

2020. gada 29. maijā

Iznācis PERSIST projekta jaunākais biļetens

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāka PERSIST projekts. 

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiek apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalās 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošina klīniskos pētījumus. 

PERSIST projekta maija mēneša biļetenu var apskatīt ŠEIT.

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 21. maijā

 Mūsu studentes ar izcilu vērtējumu aizstāv diplomdarbus LU

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ārstniecības programmā savus diplomdarbus ar izcilu vērtējumu ir aizstāvējušas mūsu studentes Alise Lielause un Arta Deniņa.
Abas studentes ir topošās ārstes.
Alises Lielauses darba tēma “Helicobacter pylori standarta trīskāršās klaritromicīnu saturošās un alternatīvās augstu devu amoksicilīnu un bismutu saturošās eradikācijas terapiju blakusparādību salīdzinājums", Artas Deniņas darba tēma “Tievo zarnu bakteriālās kolonizācijas noteikšana ar izelpas testu - glikozes un laktulozes testu salīdzinājums”.
Abu darbu zinātniskais vadītājs ir mūsu institūta direktors profesors Mārcis Leja.
Apsveicam abas meitenes!

2020. gada 20. maijā

EHMSG 2020 notiks virtuāli

Reaģējot uz globālo COVID-19 pandēmiju ir nolemts, ka Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress (kas sākotnēji bija paredzēts no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē) notiks virtuāli kompaktā versijā, tikai vienu dienu -  sestdien, 2020. gada 12. septembrī.  

Tiks nodrošināta gan kongresa tiešraide, gan pieprasījuma sarunas, kā arī E-posteru platforma.

Tēžu iesniegšana ir pagarināta līdz 2020. gada 21. jūnijam plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.
Iesniegt savu E-posteri prezentācijai konferencē iespējams ŠEIT

Visiem dalībniekiem tiks piedāvāti vienlīdzīgi rīki, lai pievienotos konferencei un līdzdarbotos.

Lai garantētu dalībnieku, runātāju, sponsoru un darbinieku veselību un drošību, EHMSG valde ir secinājusi, ka konference šogad nevar notikt paredzētajā formātā. 

Jautājumu gadījumā EHMSG valde aicina sazināties ar viņiem jebkurā laikā uz e-pastu workshop@ehmsg.org.

Vairāk informācijas par EHMSG 2020: https://www.workshop.ehmsg.org/.

2020. gada 18. maijā

Doktorantu sagatavotās tēmas: I seminārs

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām: 
•    dr. Tatjana Zablocka - "Jaunas klīniski genomiskas tehnoloģijas izstrāde melanomas riska stratifikācija, prognozes novērtēšana un personalizēta terapija";
•    dr. Lauris Repša - "Gūžas locītavas periprotēzes infekcijas ārstēšanas stratēģijas";
•    dr. Māris Mežeckis - "Radioķirurģijas loma vidēja nelabvēlīga un augsta riska prostatas vēža terapijā".  
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 28.05. plkst.16.15.-17.30.  

2020. gada 11. maijā

Aicina uz Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" semināru "Manuskripta sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā"

Šoreiz semināru vadīs Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes, Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ilva Daugule.
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā
uz mūsu skolas e-pastu - doktoranturas.skola@gmail.com
vai arī atsūtot vēstuli Facebook lapā - https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (5-10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 14.05. plkst.16:15 - 17:30.  

2020. gada 20. aprīlī

Abstraktu iesniegšanas termiņš uz Apvienoto Eiropas gastroenteroloģijas kongresu - pagarināts līdz 15. maijam!

No 10. līdz 14. oktobrim Amsterdamā, Nīderlandē norisināsies Apvienotais Eiropas gastroenteroloģijas kongress (United European Gastroenterology Week).

Reaģējot uz pašreizējiem bezprecedenta apstākļiem, abstraktu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15. maijam!

Jaunākās abstraktu tēmas: COVID-19 un GI!

UEG nedēļa ir galvenā platforma pētniekiem visā pasaulē, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem atklājumiem.

UEG nedēļas programmu katru gadu rūpīgi izstrādā Zinātniskā komiteja, un to veido 50% uzaicinātu sarunu un 50% mutiskās abstraktu prezentācijas. Lai turpinātu atbalstīt iesniegto darbu kvalitāti, UEG piedāvā vairākas ar abstraktu apbalvojumiem saistītas balvas.

Vairāk informācijas par konferenci: ŠEIT

2020. gada 16. aprīlī

Attālinātu semināru sēriju piedāvā medicīnas informācijas resurss ClinicalKey

Medicīnas informācijas resurss ClinicalKey piedāvā attālinātu semināru sēriju ar mērķi demonstrēt resursā pieejamo informāciju par CoVid-19, kā arī praktizēt ClinicalKey rīkus.

Plānotie semināri un reģistrēšanās:
- Otrdiena, 21.aprīlis, plkst. 13.00 
- Trešdiena, 22. aprīlis, plkst. 15.00 
- Ceturtdiena, 30. aprīlis, plkst. 12.00 

Pēc reģistrēšanās katrs dalībnieks saņems apstiprinājuma e-pastu un semināra piekļuves saiti.

Semināru ilgums - aptuveni 30 min.

Darba valoda - angļu.

2020. gada 14. aprīlī

Aicinām aktīvi iesniegt ziņojumu tēzes ikgadējai Eiropeas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas konferencei! 

Vēl nav zināms, kādā formātā notiks šī gada Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress, kas septembrī ir ieplānots Glāsgovā, Skotijā (plānotais datums bija - 10. līdz 12. septembris).

Taču ziņojumu tēzes tiek pieņemtas neatkarīgi no konferences norises formas.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 10. maijs.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 9. aprīlī

LZP atklātajam konkursam no KPMI iesniegti 7 projektu pieteikumi 

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 13 510 977 eiro.

No LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta šim konkursam ir iesniegti 7 projektu pieteikumi konkrētās nozarēs. 

No septiņiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem 3 ir sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaisti, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Projektu īstenošanas laiks ir 3 gadi.

2020. gada 2. aprīlī

Iegūst 2. vietu RSU Studentu Zinātniskajā konferencē 

RSU Medicīnas fakultātes studente Darija Logvinova ar savu darbu ieguva otro vietu Gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu zinātniskajā konferencē Health and Social Sciences, kas norisinājās 2020. gada 27. un 28. martā.

D.Loginovas prezentācijas nosaukums "Symptoms and the time to diagnosis in patients with gastric and esophageal cancers".

D.Loginovas pētījuma zinātniskie vadītāji ir LU KPMI vadošais pētnieks Prof. Mārcis Leja un pētniece Dr. Evita Gašenko.

Aizvadīto gadu laikā konference ir izaugusi par Baltijā lielāko šāda veida studentu zinātnisko pasākumu, un pērn konferences 17 tematiskās sekcijas, vieslekcijas un praktiskās darbnīcas pulcēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

2020. gada 31. martā

LU noslēdz līgumu par gaistošo marķieru izelpas analizatoru piegādi

Atbilstoši veiktā iepirkuma – atklātā konkursa “Izelpas elektriskās deguna analizatora iekārtas izstrāde un esošās izelpas elektriskās deguna iekārtas VOLGACORE uzlabošana, uzstādot atbilstošus sensorus un elektronikas komponentes” rezultātiem, 9. martā Latvijas Universitāte noslēdza līgumu ar Vācijas tehnoloģiju uzņēmumu JLM Innovation GmbH par portatīvo ekspersanalizatoru iegādi projektam “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skīningam”. 
23.martā iekārtas tika piegādātas un uzstādītas.

Tuvākajā laikā tiks realizēta portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācija, iesaistot Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes studentus un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstus-rezidentus. Veiksmīga aktivitātes realizēšana, palīdzēs izvērtēt atkārtojamību un mainību starp visām iekārtām, lai turpmāk būtu iespējams realizēt projekta klīniskās validācijas pētījumu. 

 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam" 

2020. gada 30. martā

Tiek pārrunāta projekta turpmākā darbība

23. martā norisinājās projekta “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte” dalībnieku telekonference, kurā tika pārrunāta turpmākā projekta darbība, kuru šobrīd ietekmē izsludinātā ārkārtas situācija valstī, saistībā ar jauno koronavīrusa COVID-19 infekciju. Telekonferences laikā arī tika pieņemti lēmumi par šī brīža iegūto rezultātu izplatīšanu starptautiskās konferencēs, kas norisināsies 2020.gada rudenī:

1) United European Gastroenterology Week 2020, Amsterdama, Nīderlande.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 24. aprīlim.

2) 33rd Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group, Glāzgova, Apvienotā Karaliste.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 10.maijam.

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. LZP2018/29 "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte"

2020. gada 26. martā

Iznācis žurnāla "University Therapeutic Journal" pirmais numurs

Iznācis zinātniski - praktiskā žurnāla University Therapeutic Journal («Университетский терапевтический вестник») pirmais numurs (tiek izdots St.Pēterburgā).

Žurnāls apvienos dažādu jomu speciālistu centienus mūsdienu veselības aprūpes zinātnisko un praktisko jautājumu risināšanā iekšējo slimību sfērā un ar tām saistītajās jomās. 

Žurnāla tēmas ietver plašu terapeitisko specialitāšu klāstu, ieskaitot pediatriju, kardioloģiju, pulmonoloģiju, gastroenteroloģiju, geriatriju un citas. Daudznozaru pieeja žurnāla zinātniskās un praktiskās daļas veidošanā neatstās malā saistītās specialitātes, piemēram, ķirurģiju, endoskopiju, mikrobioloģiju un eksperimentālo medicīnu.

Žurnāla redkolēģijā ir arī LU KPMI direktors M.Leja.

Ar žurnāla pirmā numura saturu iespējams iepazīties ŠEIT

Vairāk informācijas ŠEIT

2020. gada 24. martā

24. marts - Pasaules Tuberkulozes diena

Arī dienās, kad plašsaziņas līdzekļu uzmanība tiek koncentrēta uz Covid-19 uzliesmojumu, tuberkuloze vienmēr turpina būt par aktuālu draudu pasaulē.

Pasaules TB diena, kas katru gadu tiek atzīmēta 24. martā, pievērš sabiedrības uzmanību šai slimībai.

PITBUL projekta  ietvaros, sadarbībā ar projekta partneri Vācijas molekulārās diagnostikas uzņēmumu GNA Biosolutions GmbH mēs vēlamies piesaistīt arī sabiedrības uzmanību šai slimībai.

Vairāk informācijas ŠEIT.

    

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 23. martā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati  Group”, kā arī iesniegts apstiprināšanai viens jauns projekta pieteikums, ko iesniedza SIA “Captomatic”.

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT.

2020. gada 13. martā

Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference pārcelta uz rudeni

Ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju pasaulē, Latvijas Universitātes vadība un konferences organizācijas komisija pēc konsultācijas ar SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs), ir pieņēmusi lēmumu Starptautisko zinātnisko medicīnas konferenci pārcelt uz šī gada oktobri.

Par jaunumiem un aktualitātēm potenciālos dalībniekus un interesentus konferences organizētāji informēs.

2020. gada 13. martā

Tiek atcelts 19. marta seminārs "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs"

Ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, un lai mazinātu riskus inficēties ar to semināra rīkotājiem, dalībniekiem un viesiem, tika pieņemts lēmums atcelt 19. marta semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs” (tika organizēts ikgadējās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros). 

Seminārs iespējams tiks pārcelts uz šī gada vasaras beigām, taču datums vēl tiks precizēts. Semināra organizētāji informēs par to interesentus.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

2020. gada 13. martā

Par būtiskiem ierobežojumiem COVID-19 saistībā 

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar COVID-19, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts studiju process klātienē.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus COVID-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

* pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības procesa un pārbaudījumu organizēšanas formu īstenošanu
* pārtraukt konferenču un jebkādu citu klātienes pasākumu (kurā ir vairāk par 100 dalībniekiem) organizēšanu LU
* studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus
* LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti
* LU studējošiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot spēkā esošu LU studenta apliecību

LU personālam, tajā skaitā studējošajiem aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

Aicinām LU mājaslapā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

2020. gada 12. martā

Publicēts H2020 projekta SNIFFPHONE partneru kopīgi veidotais video materiāls 

Starptautiska zinātnisko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotais projekts SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma) - "Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa", kurā klīnisko darba daļu organizēja un veica LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki, tika realizēts laikā no 15.02.2015. – 15.08.2018.

SNIFFPHONE projekta ietvaros tika izstrādāts ar mobilo telefonu savienojams sensoru izelpas analizators slimību noteikšanai - pārnēsājams "elektroniskais deguns”, kas ar labu precizitāti spēj identificēt kuņģa vēzi pēc pacienta izelpas. Izstrādājamās ierīces potenciālais pielietojums ir ļoti plašs un to var pārnest uz citu slimību atklāšanu un uzraudzību. 

Sniffphone ierīces izstrādātāji ir inženieri un zinātnieki no Izraēlas, Vācijas, Īrijas, Austrijas un Somijas.

Šajā vērienīgajā projektā, kura mērķis bija attīstīt jaunas slimību skrīninga metodes, izmantojot mākslīgā deguna tehnoloģijas, Latvijas Universitāte bija galvenais klīniskais partneris.
LU KPMI projekta ietvaros īstenoja ierīces testēšanu klīniskos apstākļos, analītikas daļu, pacientu iesaisti, sensoru datu analīzi.

Projekta vadītājs - profesors Hossams Haiks (Hossam Haick) no Izraēlas Technion institūta. 
Projekta klīniskās grupas vadītājs – LU KPMI direktors M.Leja.

SNIFFPHONE projekts saņēmis arī Eiropas Komisijas balvu (European Commission Innovation Award) Inovatīvākā projekta kategorijā. Balva tika pasniegta 2018. gada 21. novembrī Lisabonā, Portugālē, Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu forumā.

Institūta pētnieki turpina pētījumus minētajā jomā arī vairāku citu projektu ietvarā.

SNIFFPHONE projekta partneru kopīgi veidotais video materiāls ir apskatāms ŠEIT.

  

SNIFFPHONE projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 644031

2020. gada 9. martā

Starptautiskā gastroenteroloģijai un hepatoloģijai veltītā medicīnas žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI vadošais pētnieks

Šī gada 13.februārī medicīnas žurnālā "Uztura farmakoloģija un terapija" ("Alimentary Pharmacology & Therapeutics") ir publicēts raksts "Sistemātisks pārskats: kuņģa mikrobioms veselībā un slimībās" ("Systematic review: gastric microbiota in health and disease"). 

Raksta autoru starpā ir LU KPMI direktors M.Leja. 

Raksts ir pieejams  "Wiley Online Library" atvērtās piekļuves sadaļā -  vienā no lielākajām un autoritatīvākajām tiešsaistes žurnālu, grāmatu un pētniecības resursu kolekcijām, kas aptver dzīves, veselības, sociālās un fiziskās zinātnes.

Raksta kopsavilkums pieejams ŠEIT

2020. gada 3. martā

Paziņoti pieteikšanās termiņi uz EHMSG XXXIII Starptautisko kongresu

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim norisināsies Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē. 

Interesentiem ir jāņem vērā šādi svarīgi datumi:

Termiņš abstraktu iesniegšanai: 2020. gada 10. maijs
Agrīnās reģistrācijas termiņš: 2020. gada 13. jūlijs
Parastās reģistrācijas termiņš: 2019. gada 16. augusts

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 2. martā

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 5. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 29. februārī

Maskavā uzstājas ar prezentāciju par labāko vēža prevencijas stratēģiju Eiropā

2020. gada 27.-28. februārī Maskavā notika Maskavas klīniskās pētniecības centra un Gastroenteroloģijas centrālā zinātniski - pētnieciskā institūta kopēji organizētā 46. konference “Ģenētika gastroenteroloģijā – iespējas un perspektīvas".

LU KPMI direktors M.Leja konferencē nolasīja divas lekcijas par pārmantoto gastrointestinālo audzēju un kuņģa vēža profilakses tēmām.

Lekcijā par kuņģa vēzi M.Leja stāstīja par:
-    GISTAR pētījuma norisi Latvijā
-    Gaistošo marķieru diagnostikas projektiem kuņģa vēža noteikšanai

Tika pārrunātas turpmākas sadarbības paplašināšanas iespējas ar vadošajiem Krievijas gastroenteroloģijas jomas ekspertiem, t.sk. kopēju projektu pieteikšanas iespējas.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 26. februārī

LU bibliotēka aicina uz semināriem par zinātnisko publicēšanos

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina LU akadēmisko, zinātnisko personālu un doktorantūras studentus piedalīties semināros par zinātnisko publicēšanos, dažādu zinātnisko darbību raksturojošo rādītāju izgūšanu no citējamības datubāzēm (Web of Science, Scopus), kā arī atsauču pārvaldības rīkiem (Mendeley, EndNote Online). 

Plašāk par tēmām skatīt šeit.  
 
Semināri notiks LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 209. telpā (telpa ir aprīkota ar datoriem). Vietu skaits ir ierobežots! 

Aicinām pieteikties: 

4. marts plkst. 16.30-18.00 “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”. 
PIETEIKTIES

11. marts plkst. 16.30-18.30 “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?”. 
PIETEIKTIES

18. marts plkst. 16.30-18.30 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”. 
PIETEIKTIES

2020. gada 17. februārī

Briselē spriež par Vienota Vēža centra izveidi

14. februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Asamblejas dalībnieki, daudzu Eiropas onkoloģijas jomā vadošo organizāciju vadītāji un dalībnieki, misijas padomei bija sagatavojuši virkni ieteikumu un papildinājumu izstrādātajos dokumentos.

Veicamo aktivitāšu skaitā ir daudzi potenciāli Latvijai aktuāli jautājumi, piemēram, nacionālas nozīmes Vienota Vēža centra izveide un akreditācija (šobrīd Latvija ir viena no 6 ES valstīm, kur šādas akreditācijas nav), Eiropā noteiktiem kvalitātes kritērijiem atbilstošas  vēža skrīninga sistēmas pieejamības nodrošināšana visiem valsts iedzīvotājiem, utt.

Kā ES līdz šim nebijis negatīvs piemērs visiem sanāksmes dalībniekiem publiski tika minēta Latvijas – Igaunijas nodokļu samazināšanas cīņa alkoholam.

2020. gada 14. februārī

Latvija pievienojas Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras tīklam

No 11. līdz 12.februārim Lisbonā (Portugāle) notika ikgadējā Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras kursa EATRIS ikgadējā sanāksme. 

Kopš 2020. gada sākumā Latvija pievienojusies šim tīklam asociētā dalībnieka statusā.

Sanāksmes divu dienu laikā notika apmaiņa ar labāko praksi un tālāk kopīgi tika definēta loma, kāda būs EATRIS personalizētās medicīnas attīstībā. Tika diskutēts par to, kā pilnībā izmantot infrastruktūras iespējas, lai apmierinātu pacientu kopienas vajadzības, un kā attīstīt tehnoloģijas, kas atbalstīs uz pacientu vērstas intervences ieviešanu.

Attēlā (no kreisās puses): Latvijas delegācija - Zaiga Nora-Krūkle, Ilmārs Stonāns, Maija Dambrova, Mārcis Leja

2020. gada 7. februārī

Konferencē Pēterburgā ziņo par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām

6. februārī St.Pēterburgā notika Pavlova vārdā nosauktās Pirmās St.Pēterburgas Valsts Medicīnas universitātes zinātniski-praktiskā konference par dažādiem kuņģa vēža aspektiem "Kuņģa vēzis - no "A" līdz "Z" ". Konferencē piedalījās galvenie St.Pēterburgas Universitātes onkologi un vadības pārstāvji, reģiona slimnīcu un ambulatoro iestāžu praktizējošie ārsti.

Ar galveno konferences referātu par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām bija aicināts uzstāties KPMI direktors, profesors M.Leja.
Savā lekcijā viņš pievērsa uzmanību gan kopā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru realizētajam GISTAR projektam, gan gaistošo marķieru diagnostikas iespējām, tostarp tām, kas šobrīd notiek H2020 projekta VOGAS ietvarā.

 

Attēlā: M.Leja kopā ar konferences galveno organizatoru, onkoķirurgu, profesoru Aleksandu Zakarenko

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 4. februārī

Oficiāli atklāj publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi

4. februārī, Pasaules Vēža dienā Briselē Eiropas veselības komisāre, klātesot EK prezidentei oficiāli atklāja publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi.

Sīkāka informācija atrodama ŠEIT

2020. gada 30. janvārī

Austrijā notiek VOGAS projekta darba sanāksme

Laika periodā no 26. līdz 31. janvārim Austrijā, pilsētā See notiek ikgadējā H2020 projekta VOGAS darba sanāksme. Šajā sanāksmē tiek pārrunāts projekta progress un turpmākie projekta plāni.

No LU KPMI sanāksmē pārstāv LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja un doktorante Linda Mežmale.

VOGAS projekts - "Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju".

VOGAS H2020 projekta mērķis ir precizēt gaistošo marķieru avotus, veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai piedalīties starptautiskajā kuņģa vēža skrīninga programmā ar mērķi pilnveidot šo neinvazīvo vēža slimības notiekšanas metodi.

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2020. gada 28. janvārī

Ikgadējās LU Zinātniskās konferences ietvaros aicina uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 1. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv. Reģistrācija ir bezmaksas, vietu skaits ir ierobežots.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

https://www.mf.lu.lv/petnieciba/konferences/international-zinātnes-konferences-par-medicīnu

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 27. janvārī

H2020 projekts PERSIST tiek uzsākts ar konsorcija pirmo sanāksmi Gradiant galvenajā birojā

24. janvārī Vigo (Spānija) notika starptautiskā PERSIST projekta partneru tikšanās, ko savā birojā organizēja projekta vadītājs Spānijas IKT tehnoloģiju centrs Gradiant. Sanāksmē, kurā piedalījās 40 eksperti no Eiropas un Turcijas, tika izvirzīti galvenie pētījumu mērķi, lai uzzinātu par problēmām, ar kurām parasti saskaras pacienti, kuri ir izdzīvojuši pēc saslimšanas ar krūts un kolorektālo vēzi.
 
Šis H2020 projekts koncentrēsies uz novatoriskas platformas izveidi, lai uzlabotu aprūpi vēzi pārdzīvojušajiem pacientiem. 
 
Pirmajā sanāksmē projekta partneri sanāca kopā, lai šo ambiciozo projektu pārvērstu realitātē. Viņi visi dalījās savās zināšanās, pieredzē un plānos par projekta turpmāko attīstību. Sanāksme sākās ar iepazīstināšanu ar PERSIST projektu un aktīvu visu iesaistīto pušu līdzdalību. Pēc tam konsorcija sanāksme turpinājās ar īpašām un uz aspektiem orientētām prezentācijām un debatēm. Visi partneri skaidri parādīja savu izraudzīto lomu projektā.
 
Sanāksmē pulcēto ekspertu dažādība var radīt pievienoto vērtību pašam projektam. Pirmā gada laikā projekts galvenokārt būs vērsts uz datu vākšanu, analīzi un izpēti. Tāpēc konsorcija sanāksmes laikā notika aktīva apmaiņa ar idejām un ierosinājumiem. Tika skaidri noteikts, ka tiks analizēta katra sīkākā projekta detaļa, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti un būtu pēc iespējas produktīvāka pēc vēža saslimšanas izdzīvojušajiem pacientiem un ārstiem.
 
Projekta partneri dalījās ar skaidru vīziju, misiju un apņēmību par projekta PERSIST nākotni. Mūsdienu digitālajā pasaulē pacienti arvien vairāk paļaujas uz digitāliem risinājumiem, lai pārvarētu ar ārstēšanos saistītās grūtības. Tomēr brīva pieeja internetam un datiem rada izaicinājumus, tāpēc projekta kopīgā iniciatīva ir īstajā brīdī, jo tā sniedz drošu informāciju, ko koordinē pacienti, klīnicisti un eksperti.
 
PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 
 
Plašāka informācija par tikšanos ŠEIT

Oficiālā informācija par projektu apskatāma ŠEIT

  

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 24. janvārī

Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises

Briselē, Eiropas Komisijas ēkā šodien notiek Onkoloģijas jomai veltīta "Apvārsnis 2020"  programmu komitejas un neinfekciozo slimību Veselības popularizēšanas, slimību profilakses un ārstēšanas pārraudzības grupas kopēja sēde. Sēdes laikā analizēta aptauja par ES dalībvalstu vēža pētniecībā ieguldītajiem resursiem, iezīmētas jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises un sniegts īss pārskats par ES Vēža misijas aktivitātēm. Sēdē Latviju pārstāv Veselības un Izglītības un zinātņu ministriju, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, kās arī Programmu komitejas locekļu pārstāvji, arī KPMI direktors M.Leja 

2020. gada 23. janvārī

Aicina pieteikties uz pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma tālākizglītības kursiem

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (KPMI) kā H2020 VIRT2UE projekta partneris organizē reģionālos pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēju un šīs jomas ekspertu tālākizglītības kursus (train-the-trainer course) Rīgā. 
VIRT2UE projekta ietvaros ir izstrādāta inovatīva pasniedzēju tālākizglītības programma, kā arī tiešsaistē pieejami mācību materiāli. Programmas un mācību materiālu izstrādē aktīvi ir piedalījusies KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. VIRT2UE projekta organizētie kursi notiks 10 Eiropas valstīs un kopumā ir plānots apmācīt aptuveni 600 pasniedzējus visā Eiropā. Rīgā notiks reģionālie kursi pasniedzējiem un jomas ekspertiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. 
Balstoties tikumu ētikas pieejā ētikas un akadēmiskā godīguma jautājumiem, tālākizglītības programmas un tālākizglītības kursu mērķis ir veicināt Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā (European Code of Conduct for Research Integrity) principu internalizāciju, tādējādi veicinot godīgu pētniecības praksi Eiropā. Tālākizglītības programma ir veidota kā tiešsaistes modulis un trīs dienu klātienes apmācības. Ar informāciju par programmas saturu un struktūru var iepazīties  brošūrā projekta vietnē: www.embassy.science/training.  
Reģionālie kursi Rīgā notiks 2020. gada 15. -16. jūnijā un 28. augustā (2+1 diena) Latvijas Universitātē. Pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēji un eksperti kursiem var pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot to uz epastu kpmi@lu.lv līdz 2020. gada 1. aprīlim.  

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 787580

2020. gada 20. janvārī

H2020 projekta ietvaros apgūst metodi tuberkulozes un citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai

No 14. līdz 16. janvārim KPMI pētnieki Ilva Pole, Reinis Vangravs un Ģirts Šķenders viesojās Minhenē, lai apgūtu īpaši ātras polimerāzes ķēdes reakcijas metodi tuberkulozes un potenciāli arī citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai. Metodes pamatprincipi izstrādāti sadarbības partnera 'GNA Biosolutions' laboratorijā, Apvārsnis 2020 projekta “Tuberkulozes diagnostikas ieviešana aprūpes punktu līmenī, izmantojot īpaši ātru lokālās karsēšanas polimerāzes ķēdes reakciju (PITBUL)” ietvaros. Latvijas pētnieku uzdevums, šī projekta ietvaros, ir pilnveidot klīnisko paraugu sagatavošanas principus to tālākai izmantošanai izstrādātajā īpaši ātrajā polimerāzes ķēdes reakcijas metodē.

  

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 13. janvārī

GISTAR pētījumā - jau 9 000 respondenti!

Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka kopējais LU KPMI lielākajā pētījumā GISTAR iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 9000!

Savukārt pētījuma Jēkabpils reģionālajā centrā uz šo dienu ir iekļauti jau 689 respondenti. 

Pētījuma realizāciju Jēkabpilī paredzēts turpināt līdz šā gada beigām. 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 10. janvārī

Cilvēka viena miljona mikrobioma projekta iniciatoru starpā -  LU KPMI

No 6. - 8. janvārim Ķīnas nacionālajā Gēnu bankā, Shenzhen (Ķīnā) notika starptautiskās sadarbības programmas Cilvēka viena miljona mikrobioma projekts (Million Microbiome of Humans Project, MMHP) pirmā sanāksme. Projektam noteikts visai ambiciozs un nebijis mērķis – ar nolūku veidot dažādu rasu, vecumu, dzimumu, veselības stāvokļu cilvēka mikrobioma kartes, iekļaujot vismaz 1 milj. metagenoma analīzes.
Projektā paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus no visas pasaules. Latvijas vārds ir projekta iniciatoru skaitā. Konferencē Latviju pārstāvēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja. Sanāksmes laikā tika prezentēts arī līdz šim Latvijā paveiktais.
Projektu atbalsta starptautiskā līmeņa molekulārbioloģijas eksperti, uzņēmums BGI, kura meitas uzņēmums MGI darbojas arī Latvijā. 

2020. gada 7. janvārī

PERSIST : mākslīgais intelekts un lielo datu tehnoloģija - veselības aprūpei 

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāk PERSIST projekts - "Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām".

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiks apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalīsies 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 

Plašāku informāciju par PERSIST projektu lasiet ŠEIT.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 6. janvārī

Viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā

KPMI direktors Mārcis Leja kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru / BBMRI Latvijas organizācijas direktoru Jāni Kloviņu viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā.

08.01.2020. Shenzhen (Ķīnā). BGI prezidents un dibinātājs  Wang Jian demonstrēja sekvencēšanas automatizācijas iespējas Ķīnas Nacionālajā biobankā.

 

2019. gada 20. decembrī

LU KPMI vēl gaišus Ziemassvētkus un ražīgu Jauno Gadu!

2019. gada 17. decembrī

Apsveicam mūsu institūta darbiniekus ar rektora pateicībām!

Vakardien notika Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes darbinieku sanāksme. 
Sanāksmes ietvaros tika pasniegtas arī rektora pateicības.
Pateicības rakstus par nozīmīgiem sasniegumiem, ieguldīto darbu un sakarā ar LU 100 gadu jubileju pasniedza sekojošiem institūta darbiniekiem:

Līgai Grantiņai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai ekspertei, Mg.env.sc., par entuziasmu, iniciatīvu un milzīgo darba ieguldījumu LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta izveidē savu izpilddirektora pienākumu pildīšanas laikā.

Arnim Kiršneram, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajam pētniekam, Dr.sc.ing., par būtisko ieguldījumu KPMI biobankas IT platformas izstrādē

Signei Mežinskai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai pētniecei, Dr.sc.soc., par ētikas pētījumu attīstīšanu Latvijas Universitātē, par profesionālām citu pētnieku konsultācijām ētikas jautājumos.

Inesei Poļakai, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai pētniecei, Dr.sc.ing., ERAF post-doktorantūras projekta darbiniecei, par būtisko atbalstu studējošo pētniecības darbu plānošanā un iegūto datu analīzē, par GISTAR pētījuma vadošā statistiķa pienākumu izcilu izpildi.

Aigai Rūdulei, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vecākajai ekspertei, par veiksmīgu GISTAR pētījuma administratīvo vadību.

Daigai Šantarei, Medicīnas fakultātes Onkoloģijas katedras docentei, Dr.med., par uztura specialitātes attīstīšanu Latvijas Universitātē, par sadarbības veicināšanu ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.

Apsveicam un lepojamies!

Attēlā: GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule ar pateicības rakstu

2019. gada 13. decembrī

Eiropas vēža misijas aktivitātēm nepiesaka Latvijas pārstāvjus

Briselē notiek otrā Eiropas Komisijas izveidotās Vēža misijas tikšanās ar ES dalībvalstu pārstāvjiem. No katras dalībvalsts uz tikšanos aicināti divi pārstāvji ar mērķi iepazīties ar Vēža misijas darba aktivitātēm, organizēt tās dalībvalstu interesēs, kā arī iepazīties ar Eiropas kopējās aktivitātes ieteikumiem nacionālo vēža programmu izstrādei.
Sanāksmē pārstāvētas gandrīz visas ES dalībvalstis (reto izņēmumu starpā – Latvija).
Latvijas pārstāvji nav pieteikti ne šai stratēģiskai sanāksmei, ne minētajai Eiropas kopējai aktivitātei.

2019. gada 5. decembrī

Prof. Mārcis Leja: saslimšanu ar vēzi provocē laba dzīves kvalitāte

Septembra sākumā Briselē uz pirmo sanāksmi pulcējās Eiropas Vēža misijas padome, kurā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes (LU) profesors un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja. Padome izveidota ar mērķi ieviest un izmantot zinātnes atklājumus praksē, kā arī skaidrot tos plašākai sabiedrībai.

Uz sarunu par vēža izpēti, jaunām tehnoloģijām un situāciju Latvijā profesoru Mārci Leju aicināja Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departamenta redaktore Iveta Sazonova.

Pilnu interviju lasiet:

https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55876/

2019. gada 3. decembrī

GISTAR pētījumam Jēkabpilī pieteikušies jau vairāk nekā 500 dalībnieku

Ar lepnumu varam paziņot, ka LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālajā pētījumu centrā kopumā iekļauti jau 500 respondenti. Savukārt kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 88880! 

Lai aprunātos par iespējām, ko iedzīvotājiem sniedz šis pētījums, Jēkabpils laikraksta "Brīvā Daugava" korespondente Inese Zone uz sarunu aicināja pētījumā iekļauto 500 respondenti Olgu Kirejevu. 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus. Savukārt Jēkabpils reģionālais pētījumu centrs darbojas kopš 2019.gada septembra. Pētījuma realizācija Jēkabpilī šobrīd paredzēta līdz 2020. gada beigām. Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās. 

Rakstu un interviju lasiet ŠEIT

Attēlā: Ārsta palīgs Sendija Vītola (no kreisās) un 500 respondente Olga Kirejeva

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 28. novembrī

Starptautiskā ģenētikas konferencē saņem apbalvojumu par labāko stenda referātu

No 25.-26.novembrim Madridē, Spānijā notika  "International Conference on Genomics & Pharmacogenomics" un "International Conference on Human Genetics and Genetic Disorders" konference (Starptautiskā genomikas un farmakogenomikas konference un Starptautiskā cilvēku ģenētikas un ģenētisko traucējumu konference), kurā stenda ziņojuma veidā LU KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola prezentēja ERAF „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” projekta laikā iegūtos nozīmīgākos rezultātus.

D.Pūpola par savu ziņojumu saņēma apbalvojumu kā par labāko stenda referātu konferencē. 

Rezultāti tika iegūti analizējot paraugus, kas tika iegūti no KPMI lielākajā pētījumā GISTAR iekļautajiem respondentiem. 

Projekts „H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos” ir saņēmis finansējumu no ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 1.1.1.1./16/A/272

2019. gada 19. novembrī

Apsveicam D.Ražuku-Ebelu ar apbalvojumu par labāko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē 

European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN - Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura asociācija) no 15-16. novembrim Varšavā, Polijā rīkoja European Bridging Meeting in Gastroenterology 2019 (Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksme) ar mērķi dot iespēju jauniem pētniekiem prezentēt savus darbus, klātesot saviem zinātniskā darba vadītājiem. Katram dalībniekam tika piesaistīts mentors, kas pēc prezentācijas vadīja diskusiju par dažādiem darba aspektiem. Zinātniskajā saietā 42 jaunie pētnieki uzstājās ar saviem darbiem. Pēc konferences zinātniskā komisija apbalvoja 5 visaugstāk novērtētās prezentācijas.

No Latvijas ar darba vadītāju prof. Mārci Leju konferencē piedalījās LU rezidente gastroenteroloģijā, doktora grāda kandidāte Danute Ražuka-Ebela. Danute par referātu "Analysis of factors associated with decreased pepsinogen in the GISTAR study population in Latvia" ("Ar samazinātu pepsinogēnu saistīto faktoru analīze GISTAR pētījuma populācijā Latvijā") saņēma apbalvojumu par labāko prezentāciju.

"Bridging Meeting" iniciatīvu 1998. gadā Magdeburgā, Vācijā uzsāka prof. Dr. Peters Malfertheiners (Dr. Peter Malfertheiner). Viņa vīzija un mērķis, izstrādājot "Bridging Meeting" koncepciju, bija izveidot forumu jaunajiem klīniskajiem pētniekiem no Austrumu un Rietumeiropas valstīm, kur tiktu prezentēti notiekošo un pabeigto pētījumu rezultāti. Dot iespēju jaunajiem kolēģiem, akadēmiskajiem pasniedzējiem un mentoriem, kā arī nozares partneriem satikties, izveidot sakarus, veidot tiltus un veidot ceļu uz Gastroenteroloģijas nākotni.

Vairāk informācijas par sanāksmi ŠEIT

Fotogrāfijā no kreisās: konferences zinātniskās komitejas vadītāji Prof. Jaroslaw Regula un Prof. Peter Malfertheiner, Danute Ražuka-Ebela, Prof. Mārcis Leja

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 14. novembrī

M.Lejam pateicība par ieguldījumu kampaņā "ES - sargājam kopā"

2019. gadā Eiropas komisija visā Eiropas Savienībā realizēja informatīvu kampaņu "#EUprotects / ES - sargājam kopā. Kampaņas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību drošības dažādajiem aspektiem un parādīt , ko dažādu profesiju pārstāvji dara ikdienā, lai padarītu mūsu dzīvi Latvijā un Eiropā drošāku. 

Pateicoties kampaņā iesaistīto vēstnešu atsaucībai un līdzdalībai, Latvijas iedzīvotāji ir iepazinuši daudzu profesionāļu darbu tādās jomās kā drošākas vides veidošana internetā, pārtikas un sadzīves priekšmetu drošības kontrole, dabas aizsardzība, droša ceļošana, cīņa pret cilvēktirdzniecību. Kampaņa ir ļāvusi Latvijas vārdam izskanēt plašāk, dodot iespēju arī citu ES valstu iedzīvotājiem uzzināt par paveikto Latvijā. 

Mūsu institūta direktors Mārcis Leja ir saņēmis PATEICĪBU par ieguldījumu šajā kampaņā.

SIRSNĪGI APSVEICAM!

Vairāk informācijas kampaņas mājas lapā.

2019. gada 13. novembrī

Izsludināts konkurss NORDPLUS projektiem

Pieteikumus  NORDPLUS apakšprogrammās  Jauniešu izglītība, Augstākā izglītība, Pieaugušo izglītība, Horizontālā programma, Ziemeļvalstu valodas var iesniegt Espresso elektroniskajā sistēmā līdz 2020. gada 3. februārim.  

Plašāka informācija par konkursu pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

20.novembrī plkst.10:00 – 15:30 viesnīcā “Avalon” ( 13. Janvāra ielā 19, Rīgā) notiks informatīvs seminārs „Nordplus programmas 2020. gada konkursa nosacījumi”.
Plašāka informācija par semināru

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 14. novembrim.

  

2019. gada 8. novembrī

Notiek konference par Horizon Europe programmas ieviešanu Latvijā

Šī gada 7. - 8. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Eiropas Komisijas Zinātnes un inovāciju ģenerāldirektorātu organizē konferenci “Virzība uz Horizon Europe programmas ieviešanu Latvijā”.

Konferenci atklāja Valsts prezidents Egils Levits.

Eiropas komisijas atbildīgās institūcijas arī pārstāvētas  visaugstākajā līmenī – Briseles delegāciju vada DG Reaserch & Innovation ģenerālrirektors Jean-Eric Paquet.

Konferencē pārrunātas paredzamās izmaiņas dažādu ar pētniecību saistītu programmu organizācijā. Īpaša uzmanība veltīta paplašināšanas programmām, t.i. īpašām atbalsta programmām valstīm ar līdz šim vājākām sekmēm (tostarp šai valstu grupai pieder arī Latvija). Prezentēti veiksmes stāsti. Tiek sniegti ieteikumi projektu sagatavošanai. Pagājušais periods Latvijai bijis pirmais, kad tā no ES veiksmīgi finansētu projektu veidā saņēmusi vairāk nekā valsts šajā programmā iemaksājusi. 

Jau mazākās darba grupās  Jean-Eric Paquet  iepazinās ar atbildīgo institūciju skatījumu par Latvijas turpmākajām vajadzībām.

Mārcis Leja prezentēja ES Vēža misijas darbu. 

  

2019. gada 1. novembrī

Konferencē Astanā prezentē GISTAR pētījuma Kazahstānas datus

Nur-Sultanā (Kazahstāna) notiek XIV starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Astana-Gastro-2019”.
Ar prezentāciju “Kuņģa vēža skrīnings. GISTAR pētījums” konferencē uzstājās M.Leja.
Prezentācijā tika demonstrēti arī LU KPMI pētnieku veiktā darba rezultāti, kas iegūti analizējot Kazahstānā iegūto materiālu.

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 30. oktobrī

Aicina uz semināru “Biobankas – ilgtspējīgs resurss sabiedrības veselības veicināšanai”

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV.

Šajā seminārā savā pieredzē dalīsies vadošie pētnieki no lielākajām biobankas veidojošajām institūcijām Latvijā par to, kā nodrošināt ilgtspēju pētniecībai, kas balstās uz cilvēka bioloģisko paraugu izmantošanu pētniecībā. Tiks apskatīts un diskutēts par Latvijas vispārējo situāciju šajā jomā, gan no viedokļa, kā iespējams Latvijā veidot lielapjoma veselības izpētes projektus, gan kā iegūt maksimālo pētniecības kvalitāti ekonomiski efektīvā formā, gan ētiskajiem un sociālajiem aspektiem.

Norises laiks: 2019. gada, 11. novembrī, plkst. 9.00 – 11.30 (reģistrācija no 8.45)

Norises vieta: Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, 702. auditorijā (7. stāvs), Jelgavas ielā 1

Pasākuma programma ŠEIT 

Reģistrācija semināram ŠEIT

   

Semināra organizāciju nodrošina Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/006 „ Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos”.

2019. gada 29. oktobrī

Rakstā apskata pretrunu starp gastroenterologu rekomendācijām un antibiotiku patēriņa ierobežošanas stratēģiju

ASV žurnāls Digestive Diseases and Sciences šodien savā interneta versijā publicējis M.Lejas (ārsts - gastroenterologs, LU profesors) un U.Dumpja (ārsts infektologs, LU profesors) rakstu "What Would the Screen-and-Treat Strategy for Helicobacter pylori Mean in Terms of Antibiotic Consumption?" (Ko varētu nozīmēt Helicobacter pylori skrīninga un ārstēšanas stratēģija attiecībā uz antibiotiku patēriņu?). Rakstā iet runa par pretrunu, kas saistīta ar gastroenterologu rekomendācijām un stratēģiju ierobežot antibiotiku patēriņu. Analīze veikta, izmantojot antibiotiku patēriņa datus Latvijā.

Raksta kopsavilkums tiešsaistē pieejams ŠEIT

 

2019. gada 25. oktobrī

Briselē atzinīgi novērtē paveikto H2020 projekta A-PATCH ietvaros

24.oktobrī  Briselē notika Apvāršņa 2020 projekta A-PATCH - Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā (Autonomous Patch for Real-Time Detection of Infectious Disease) 1.perioda atskaites pasākums Eiropas Komisijai. EK oficieris Henrijs Raibenbahs (Henri Rajbenbach) un ārējais vērtētājs Stefans Kiršmeijers (Stephan Kirchmeyer) iepazinās ar projekta partneru ziņojumu un atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto. LU KPMI pārstāvēja pētnieks Ģirts Šķenders. 

25. oktobrī Lēvenā  A-PATCH projekta partneri tikās pie valkājamo elektronisko ierīču dizaina speciālistiem IMEC (www.imec-int.com) un diskutēja par jaunās diagnostiskās pieejas tehniskās izveides problēmām un iespējamiem risinājumiem. Šis projekts apvieno dažādu nozaru pētniekus no Technion (Izraēlas Tehnoloģiju institūts) BioRad Laboratories (Francija), TNO HOLST Centre (Nīderlande), IMEC (Beļgija), LU KPMI, CEVA RivieraWaves (Francija, Īrija, Izraēla), VTT (Somijas Tehniskās izpētes centrs) un FIND (Šveice).

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270

2019. gada 24. oktobrī

Vācijā notiek VOGAS projekta darba sanāksme

No 24. līdz 25. oktobrim Vācijā Ulmes universitātē notiek H2020 projekta VOGAS darba sanāksme.
Sanāksmes laikā tiek pārrunāti gan tehnoloģiju attīstīšanas jautājumi, gan arī plānoti klīniskie pētījumi Eiropas un Latīņamerikas valstīs.

Šos klīniskos pētījumus koordinē LU KPMI.

LU KPMI sanāsmē pārstāv VOGAS projekta eksperte Linda Mežmale. 

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 21. oktobrī

Barselonā UEGW kongresā prezentē GISTAR pētījuma rezultātus

Barselonā notiekošajā Apvienotajā Eiropas gastroenteroloģijas kongresā (United European Gastroenterology Week) LU KPMI direktors M.Leja prezentēja pārskatu par pasaulē notiekošajiem populācijas pētījumiem kuņģa vēža profilaksei. Viens no būtiskākajiem šādiem pētījumiem pasaulē un vienīgais – Eiropā ir Latvijā notiekošais LU Klīniskās  un profilaktiskās medicīnas institūta realizētais GISTAR pētījums.

M.Leja kongresā prezentēja arī LU KPMI jauno pētnieku stenda un mutiskos referātus -  "H. pylori and older age is more related to decreased pepsinogen level compared to different dietary factors" (pirmais autors J.Aleksejeva), un " H.pylori positivity assessed by molecular - biology methods in gastric biopsy samples in serology and histology discrepant cases" (pirmais autors S.Skrebinska).

Mārcim Lejam piešķirta pateicība par pastāvīgo atbalstu un lielajiem centieniem kā UEG zinātniskās komitejas loceklim - ŠEIT

Savukārt J.Aleksejeva kongresā saņēmusi nacionālā zinātnisko balvu par savu referātu "H. pylori and older age is more related to decreased pepsinogen level compared to different dietary factors" - ŠEIT

     

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 20. oktobrī

Jaunie pētnieki kursos apgūst medicīnas rakstu veidošanas iemaņas

EAGEN (Eiropas gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura jautājumu asociācija), sadarbībā ar Francijas farmācijas uzņēmumu Biocodex 20.oktobrī Barselonā, Spānijā rīkoja kursus jaunajiem pētniekiem “Medicīnas rakstu rakstīšana un izdošana”. Tos apmeklēja LU KMPI pārstāvji Linda Mežmale, Olga Sjomina, Zane Dzērve un Anna Krīgere. Kursus vadīja Amy Whereat (Austrālija), kas ir specializējusies kā komunikāciju konsultants medicīniskajā izpētē. 

Kursos tika apgūtas tāda tēmas kā – rakstu sagatavošana - pareiza žurnāla izvēle un ieteikumi autoriem; raksta uzrakstīšana – pareiza teikumu veidošana un tēžu uzbūve; ievada, metožu, rezultātu un diskusijas veidošana - svarīgākie aspekti; raksta iesniegšana – efektīva korektūra un pirms iesniegšanas nosacījumi. Kursu laikā dalībnieki ne tikai apguva teorijas pamatus, bet arī aktīvi iesaistījās diskusijās un piedalījās grupu darbos. 

  

2019. gada 19. oktobrī

Aicina uz konferenci veltītu nākamajai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa

7. un 8. novembrī aicina piedalīties konferencē "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia", kas veltīta nākamajai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa. 
Konference pulcēs augsta līmeņa profesionāļus, politikas veidotājus, zinātnisko institūciju vadītājus, zinātniekus un citus interesentus.
Pasākumu atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Izglītības un zinātnes ministrijas vadība. 
Ar programmas Apvārsnis Eiropa konceptu iepazīstinās Eiropas Komisijas ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). 
Konferences pirmajā dienā tiks diskutēts par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020. 
Savukārt otrajā konferences dienā būs iespējams uzzināt  nākamās programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātes, kā arī nosacījumus projektu izstrādē un īstenošanā no Eiropas Komisijas pārstāvjiem. 
Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dalība pasākumā ir bez maksas, ar iepriekšēju reģistrēšanos tiešsaistē līdz 1. novembrim. 

Programma angļu valodā, kura tiks precizēta, pieejama ŠEIT
Darba valoda: angļu un latviešu   //   Vieta: LU Zinātņu mājas zāle Alfa, Jelgavas iela 3, Rīga.

2019. gada 18. oktobrī

WEO ikgadējā sanāksmē spriež par zarnu vēža skrīninga kvalitāti visā pasaulē

Barselonā notiek ne tikai politiskas demonstrācijas, bet arī Pasaules Endoskopijas organizācijas (WEO) skrīninga komitejas ikgadējā sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāv M.Leja un I.Tolmanis.

Sanāksmes mērķis – uzlabot zarnas vēža skrīninga kvalitāti visā pasaulē. Īpaša uzmanība tiek veltīta kolonoskopijas kvalitātei un skrīninga testu standartizācijai.

M.Leja sanāksmē ziņoja datus, ko ieguvusi LU KPMI pētniece Anna Krīgere par kolorektālā vēža skrīninga programmu pašreizējo stāvokli Eiropas reģiona valstīs ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī – par programmām un pilotpētījumiem Krievijā. Kādreizējais Latvijas gastroenterologs Aldis Kaufmanis, Francijas reģionālā skrīninga programmas direktora statusā, ziņoja par skrīninga programmas rezultātiem viņa pārraudzībā esošajā reģionā.

    

2019. gada 16. oktobrī

Publicēta Misijās - balstīta politika programmai Horizon Europe

Eiropas Komisijas mājas lapā ir publicēta Misijās - balstīta politika Eiropas Komisijas nākamai zinātnes programmai Horizon Europe.

Šī ir pieeja politikas veidošanai, kas nozīmē noteiktu mērķu izvirzīšanu ar konkrētiem mērķiem un darbu to sasniegšanai noteiktā laikā.

Vairāk informācijas ŠEIT

2019. gada 15. oktobrī

Aicina iesniegt referātus uz ECCMID 30. kongresu

No 2020. gada 18. līdz 21. aprīlim Parīzē, Francijā notiks 30. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību kongress. ECCMID kā pasaules svarīgākais klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību notikums pulcē daudzu jomu ekspertus, lai vairāk kā 13 000 kolēģu auditoriju iepazīstinātu ar jaunākajiem atklājumiem, vadlīnijām un pieredzi. Šogad Programmas komiteja ir izstrādājusi daudzšķautņainu programmu, kas ietver galvenās lekcijas un mutvārdu sesijas, kā arī interaktīvus seminārus, ekspertu tikšanās, atvērtus forumus un plašu simpoziju klāstu. 

Kongresu organizē  ESCMID - Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrība. ESCMID misija ir uzlabot infekcijas slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. 
 
Lai iesniegtu abstraktus uz ECCMID 2020  lūdzu, izmantojiet šo saiti.

2019. gada 8. oktobrī

Eiropas Biobanku Nedēļas kongresā prezentē aptaujas rezultātus par Latvijas iedzīvotāju  attieksmi pret biobankām 

No 8. līdz 12. oktobrim Eiropas Biobanku Nedēļas kongresā Lībekā piedalīsies Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieces  Signe Mežinska un Daiga Šantare. Pētnieces prezentēs projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros veiktas reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātus par attieksmi pret biobankām. 

Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (piemēram, asins, audu, urīna, elpas paraugi) kolekcijas. Biobankās ar donoru piekrišanu tiek uzglabāti gan bioloģiskie paraugi, gan informācija (piemēram, vecums, saslimšanas, analīžu rezultāti) par cilvēkiem, kuri šos paraugus ziedojuši. Saņemot ētikas komitejas atļauju, zinātnieki konkrētos pētījumos var analizēt paraugus un ar tiem saistīto informāciju. Biobankas zinātniekiem ir nepieciešamas, lai veiktu sabiedrības veselībai, slimību diagnostikai un ārstēšanai nozīmīgus pētījumus. Tomēr biobanku darbība rada arī daudzus ētiskus jautājumus par to, kā iegūt katra bioloģisko paraugu ziedotāja informēto piekrišanu, kādiem pētījumiem izsniegt paraugus no biobankas, kā informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem utt. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām ir maz informēti par pētniecības biobankām – tikai 26% līdz šim ir dzirdējuši par biobankām. 37% no aptaujātajiem atbildēja, ka vēlētos sniegt informāciju par sevi, lai tā tiktu iekļauta biobankā, kas ir  nedaudz vairāk nekā 2010. gadā, kad šie paši jautājumi tika uzdoti Eirobarametra aptaujas ietvaros.

Atbildot uz jautājumu, vai būtu jāveicina personas datu un bioloģisko paraugu apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstu biobankām, attīstot to sadarbību, apstiprinoši atbildēja 60% aptaujas dalībnieku.

Biobanku nozīme sabiedrības veselībai svarīgu pētījumu veikšanā strauji pieaug, tādēļ ir svarīgi, lai iedzīvotāji ir informēti par biobankām, to darbības prinicipiem un iespējām kļūt par biobanku donoriem. Šobrīd Latvijā tiek izstrādāts Biobanku likums, kura veidošanai ir nepieciešams dialogs starp zinātniekiem, sabiedrībai, donoriem un politikas veidotājiem. Citu valstu pieredze liecina, ka biobanku pārvaldība ir jābalsta uz sabiedrības viedokļa izpēti, kas būtiski veicina sabiedrības uzticēšanos biobankām. Projekta ietvaros veiktais pētījums sniegs šobrīd trūkstošos datus par sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokli biobanku jomā, lai pamatotu sabiedrības interesēm atbilstošu biobanku darbības modeli Latvijā, kā arī nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi.

 

Attēlā: LU KPMI pētnieces Signe Mežinska, Daiga Šantare un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Vita Rovīte pie stenda referāta

Projektu “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” finansē Latvijas Zinātnes Padome, projekta numurs lzp-2018/2-0171.

2019. gada 4. oktobrī

Rīgā notiks UNESCO nedēļa 2019. Spožie prāti: Sievietes zinātnē

No 14. līdz 20. oktobrim Rīgā notiks UNESCO nedēļa 2019, kurā ikviens tiek aicināts bagātināt sabiedrības izpratni par Latvijā nozīmīgām zinātniecēm un zinātnieku dinastijām un viņu pētījumu devumu, ielūkojoties sava novada, reģiona, skolas, iestādes, muzeja vēsturē simts gadu griezumā.
 
UNESCO nedēļas 2019 „Spožie prāti: sievietes zinātnē” galvenais tematiskais pasākums domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni” notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā un tiešraidē to būs iespējams vērot Latvijas Universitātes portālā: http://www.lu.lv/tiesraide/.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu šajā pasākumā pārstāvēs Latvijas Universitātes asociētā profesore, Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komisijā Signe Mežinska. Asoc.Prof. S.Mežinska pasākumā informēs par LU KPMI realizēto projektu Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

(Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"). 

Vairāk informācijas ŠEIT

Informācija arī Facebook ziņās:

https://www.facebook.com/events/2324009961149641/permalink/2329058700644767/

https://www.facebook.com/events/2324009961149641/

2019. gada 3. oktobrī

Rīgā sapulcējušies Eiropas ekperti vērtē GISTAR pētījumu

Šodien Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek viens no būtiskākajiem gada pasākumiem GISTAR pētījuma ietvaros - Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā(DSMB) pulcējās Rīgā ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām.
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī Latvijas Veselības ministrija.
Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, no šā gada septembra projekta realizācija notiek Jēkabpilī.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 27. septembrī

Atklāj GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālo centru

Šodien Jēkabpils poliklīnikas telpās, Stadiona ielā 1 oficiāli atklāts gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs.
Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu LU KPMI realizētā gremošanas trakta slimību profilakses pētījuma GISTAR reģionālais centrs darbu Jēkabpilī uzsāka šī gada 2. septembrī .

Reģionālais centrs ir veiksmīgi aizvadījis pirmo darba mēnesi, kura laikā to ir apmeklējuši jau vairāk kā 130 respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau vairāk kā 8 450 respondenti.

Atklāšanā piedalījās Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekļi - Margarita Meļņikova, Renārs Putniņš, Latvijas Universitātes profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, ārsts gastroenterologs Mārcis Leja, GISTAR pētījuma darbinieki, kā arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.

Šobrīd Jēkabpilī pētījums tiek plānots līdz 2020. gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

VIDEO

    

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2019. gada 26. septembrī

Briselē spriež par misijā balstītu zinātni 

24.–26. septembrī Briselē pirmo reizi notiek Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas, kurās gan Latvija nav pārāk plaši pārstāvēta. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva arī oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.

Atbilstoši R&I generāldirektora Žana Erika Pakē (Jean Eric Paquet) teiktajam, misijas nav tieši zinātne, misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam. Arī EK vadošie eksperti izprot, ka misijas Eiropai ir ne tikai pilnīgi jauna darbības forma, bet arī grūta un ar iespējamiem riskiem saistīta forma.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.
25. septembrī Zinātnes un inovāciju dienā tika organizēta misiju pārstāvju tikšanās ar atbilstošās jomas attīstībā ieinteresētajām organizācijām un speciālistiem. Būtiska būs misiju sadarbība gan ar EK, gan ES dalībvalstu pārstāvjiem. Ieteikumus misiju stratēģiskiem dokumentiem iespējams vēl iesniegt elektroniski līdz š. g. 4. oktobrim.

 

Pirmajā attēlā (no kreisās): Zinātnes un inovāciju komisārs Karlos Moedas (Carlos Moedas), misiju teorijas eksperte Mariana Mazukato (Marianna Mazzucato) un R&I generāldirektors Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet)
Otrajā attēlā: Žans Eriks Pakē (Jean Eric Paquet) dod startu misiju darba uzsākšanai

2019. gada 25.  septembrī

Semināros diskutē par atbildīgu pētniecību klīniskajos pētījumos

No 24. līdz 27 septembrim LU Zinātņu mājā notiek Apvāršņa 2020 projektu A-PATCH  (Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā) un VOGAS (kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju) partneru rīkoti semināri par atbildīgu pētniecību klīniskajos pētījumos.
Semināru gaitā partneri diskutē par jaunās diagnostiskās pieejas pielietojamības dažādiem aspektiem, intervē ārstus un medmāsās, lai izzinātu veselības aprūpes darbinieku pieredzi ar līdzīgu sistēmu izmantošanu, un analizē labākos paņēmienus informācijas iegūšanai no potenciālajiem lietotājiem visā pasaulē.
Seminārus rīko projekta partneri - LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar VTT (Technical Research Centre of Finland / Somijas Tehnisko pētījumu centrs), piedaloties Technion  (Israel Institute of Technology / Izraēlas Tehnoloģiju institūts), BioRad Laboratories (Francija) un TNO, HOLST Centre (Nīderlande), National cancer Institute / Nacionālais vēža institūts (Ukraina).

     

A-Patch projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270
VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986

2019. gada 20. septembrī

Līdz 30. septembrim aicina pieteikties programmas "Apvārsnis Eiropa" konsultējošo ekspertu tematiskajās darba grupās

Izglītības un zinātnes ministrija, lai laicīgi sagatavotos un nodrošinātu Latvijas pētniecības interešu pārstāvniecību ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 veidošanā, aicina pieteikties 5 tematiskās nacionālo konsultējošo ekspertu darba grupās, kā arī atzīmēt savām pētniecības interesēm atbilstošās tematiskās partnerības, līdz 2019. gada 30. septembrim aizpildot elektronisko aptaujas formu.

Tiem, kas aptauju jau ir pildījuši, aicinām papildus norādīt savām interesēm atbilstošās partnerības.

Vienlaikus sakarā ar pašlaik notiekošo jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa stratēģisko plānošanu 2021. – 2027. gadam, Eiropas Komisija aicina ikvienu interesentu piedalīties šajā procesā un līdz 6. novembrim aizpildīt aptauju par pētniecības prioritātēm.

Papildus informējam, ka aktuālā informācija par Apvārsnis Eiropa programmu ir pieejama arī Izglītības un zinātnes mājaslapas sadaļā Zinātne/Aktualitātes/Apvārsnis Eiropa 2021-2027.

 un Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

2019. gada 19. septembrī

Pārrunā esošo un turpmāko sadarbību starp LU KPMI un Kazahstānas zinātņu institūcijām

Šī gada 19. septembrī Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā,  LU KPMI doktorante Linda Mežmale tikās ar MD, PhD, profesoru Nurbeku Igissinovu (ārsts onkologs, sabiedrības veselības speciālists; Astanas Medicīnas universitātes internatūras Ķirurģisko slimību katedras profesors; Sabiedriskās asociācijas Central Asian Cancer Institute priekšsēdētājs), lai pārrunātu par esošo un turpmāko sadarbību starp LU KPMI un Kazahstānas zinātņu institūcijām.

2019. gada 12. septembrī

Ziņojumā uzsver kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanas nozīmi

No 7-11 septembrim Francijā, Nīcā norisinājas 31. Eiropas patologu kongress.

LU KPMI kongresā ar stenda referātu "The value of subtiping of intestinal metaplasia for the risk stratification of gastric cancer" (Zarnu metaplāzijas subtipcijas vērtība kuņģa vēža riska noslāņošanai) pārstāvēja jaunā zinātniece Selga Savčenko. 

Posterī tika uzsvērta kuņģa intestinālās metaplāzijas (IM) apakštipēšanas nozīme, kas šobrīd ikdienā netiek veikta. To pamatojot ar pētījumā pierādīto - ja neveic IM apakštipēšanu, pat līdz 30% no augsta riska pacientiem var netikt neidentificēti. Jo liela daļa pacientu ar OLGIM I, ir nepilnā IM, kas jau ir augsta riska pacients. Savukārt, OLGIM I un II tiek uzskatīti par zema riska pacientiem un nav jānovēro kā augsta riska.
Lai noteiktu intestinālās metaplāzijas apakštipus, papildus parastajai krāsošanas metodei (H&E), tiek izmantota AB-PAS un HID.

Kongresā piedalījās gandrīz 3900 dalībniekiem no 92 valstīm.

2019. gada 11. septembrī

Starptautiskā konferencē demonstrē GISTAR un VOGAS projektu rezultātus

No 9. līdz 10. septembrim Londonā (Lielbritānijā) notika 11. Starptautiskā ICAPS konference: Vēža profilakse fokusējoties uz infekcijas, iekaisuma un imūnās sistēmas saslimšanām.
GISTAR un VOGAS projektu zinātniskais vadītājs M.Leja piedalījās ar uzaicinātu lekciju “H. pylori izskaušana kuņģa vēža profilaksei”.
Prezentācijas laikā tika demonstrēti GISTAR projekta dizains un provizoriskie rezultāti, kā arī Sniffphone / VOGAS speciālistu aptaujas rezultāti Sniffphone / VOGAS speciālistu aptaujas rezultāti.
Konferenci organizē Starptautiskā vēža profilakses biedrība (ICAPS) un Lielbritānijas Terapeitiskā vēža profilakses tīkls (UKTCPN).

GISTAR projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 9. septembrī

Breath Summit 2019 tiek prezentēti VOGAS projekta rezultāti

Lielbritānijā, Lougboro no šī gada 8. līdz 11. septembrim notiek Breath Summit 2019. VOGAS projekts šajā konferencē tiek pārstāvēts ar stenda referātu par izelpas pārbaudes rezultātu reproducējamību un pārtikas patēriņa ietekmi (tā pirmā autore Inese Poļaka).


Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 8. septembrī

EHMSG XXXII Starptautiskajā kongresā piedalās pārstāvji no LU KPMI

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskajā kongresā, kas no 5. līdz 7. septembrim norisinājās Insbrukā, Austrijā, ar stenda referātiem un mutiskām prezentācijām piedalījās LU KPMI zinātnieki. 

Mūsu pētnieku grupa uzstājās ar 5 stenda un 2 mutiskajiem ziņojumiem.

Ar mutiskajiem un stenda referātiem konferencē piedalījās LU KPMI zinātniskajā darbā iesaistītie Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi - Jeļizaveta Aleksejeva, Olga Sjomina, Sabīne Skrebinska un Reinis Vangravs. 

Stenda un mutisko ziņojumu veidā tika ziņoti KPMI lielākā pētījuma GISTAR, VOGAS un citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Lasīt vairāk

   

GISTAR projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 6. septembrī

HELICOBACTER 2019. gadā visvairāk lejuplādēto rakstu skaitā arī mūsu pētnieču raksti

Publiskots WILLEY izdevniecības žurnāla HELICOBACTER 2018. gada pārskats. Minētais žurnāls nozarē ir viens no nozīmīgākajiem izdevumiem (IF=3.52) pasaulē.

Institūciju sarakstā, kuru autoriem bijis visaugstākais ietekmes faktors 2018. gadā, Latvijas Universitāte ievietojas augstajā 3. vietā, sekojot Seulas Nacionālajai Universitātei Korejā un Gentas Universitātei Beļģijā.

2019. gadā (līdz šim brīdim) visvairāk lejuplādēto rakstu skaitā LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieces Olgas Sjominas pārskata raksts ierindojies 2. vietā, bet Sabīnes Skrebinskas pārskata raksts – 5. vietā (abas – pirmās autores).

Apsveicam pētnieces ar šo augsto rezultātu!

2019. gada 3. septembrī

Eiropas vēža misijas padomē Latviju pārstāvēs KPMI direktors Mārcis Leja

Šodien Briselē uz savu pirmo sanāksmi sapulcējās Eiropas Vēža misijas padome (Mission Board for Cancer). Ar mērķi maksimāli zinātnes atklājumus ieviest praksē un tulkot sabiedrībai saprotamā valodā, jaunās ES programmas Horizon Europe ietvaros izveidotas pavisam piecas misiju padomes (citas ES noteiktās prioritātes: tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām). Tātad medicīnas un veselības aprūpes jomā Vēža misija ir vienīgā, kas saņēmusi šādu EK atbalstu.
Padomi vada 2008. gada Nobela prēmijas laureāts fizioloģijā un medicīnā Harald zur Hausen, kuram dzimtas saknes meklējamas Rīgā. Padomē pavisam iekļauti 15 locekļi, kas tika izraudzīti konkursa kārtībā no vairāk par 350 pieteikumiem. Latviju padomē pārstāvēs Mārcis Leja, Igauniju – šīs valsts biobankas vadītājs un genoma centra izveidotājs Andres Metspalu; padomē iekļauti arī vairāki Skandināvijas valstu pārstāvji, t.sk. pacientu organizāciju pārstāvji un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) jaunā direktore Elisabete Weiderpass.

  

Attēlos: KPMI direktors M.Leja                                                                            Priekšplānā: DG R&I direktors Kurt Vandenberghe

2019. gada 2. septembrī

 Darbu uzsāk GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs

Sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu šodien darbu uzsāk LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR Jēkabpils reģionālais centrs. Pirmajā darba dienā pētījumu centru apmeklē pirmie trīs respondenti. Kopumā pētījumā iekļauti jau 8 319 respondenti.

Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2019. gada 29. augustā

LU KPMI zinātnieki iegūst budžeta doktorantūras vietas medicīnas specialitātē

Latvijas Universitātē notika konkurss par budžeta doktorantūras vietām medicīnas specialitātē.
Konkursā sekmīgi piedalījās KPMI zinātnieki – Linda Mežmale (tēma saistīta ar gaistošo marķieru diagnostikas izmantošanu kuņģa vēža skrīningam) un Inga Bogdanova (tēma saistīta ar specializētu morfoloģisko izmeklējumu metodēm kuņģa pirmsvēža stāvokļu noteikšanai).

Sveicam un vēlam veiksmi!

2019. gada 19. augustā

Notiek mācības GISTAR pētījuma Jēkabpils reģionālā centra darbiniekiem

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā notiek LU KPMI lielākā pētījuma GISTAR topošo Jēkabpils reģionālā centra darbinieku apmācības. GISTAR projekta zinātniskais vadītājs profesors Mārcis Leja iepazīstina jaunos darbiniekus ar kuņģa un zarnu vēža aktualitāti Latvijā un pasaulē, kā arī konkrēti ar GISTAR pētījuma nozīmību un būtiskām detaļām. Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma protokolu, anketu, respondentu intervēšanas specifiku, kā arī ar GISTAR datu vadības sistēmu. 

Mācību ietvaros jaunās darbinieces apgūst pētījumam nepieciešamās praktiskās iemaņas, mācās kā norisinās dalībnieku iekļaušana pētījumā. 
Notiek darbs pāros, anketēšana, kā arī tiek apgūta datu ievade DVS sistēmā. Topošās darbinieces apgūst asins noņemšanas un asins paraugu sagatavošanas standartus, kā arī siekalu testu veikšanu, sagatavošanu un uzglabāšanu, un elptestu veikšanas kārtību. Tiek apgūti arī specifiski diētas anketas jautājumi.

GISTAR pētījumu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā paredzēts uzsākt šī gada septembrī. 

  

Projekts tiek veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"

2019. gada 13. augustā

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts pārceļas uz jaunām telpām

No 19. augusta Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts atradīsies jaunajās telpās Gaiļezera ielā 1.

Būsiet laipni gaidīti!

2019. gada 22. jūlijā

Notiek pieredzes apmaiņa H2020 projekta VOGAS ietvaros

VOGAS projekta ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā bija ieradušies Insbrukas universitātes vecākais pēcdoktorantūras pētnieks Dr. Pāvels Močaļskis (Pawel Mochalski) un Ukrainas Nacionālā vēža institūta Endoskopijas nodaļas vadītāja MD Irina Razumeiko un Minimāli invazīvās un endoskopiskās ķirurģijas un intervences radioloģijas nodaļas klīniskais onkologs MD Veronika Patsko.
Ārzemju kolēģu vizītes mērķi bija veikt pieredzes apmaiņu un metožu aprobāciju  (izmēģināšanu) gaistošo organisko marķieru un kuņģa biomateriālu iegūšanas procesos, iekārtu montāžas un lietošanas jautājumos, kā arī VOGAS projekta aktuālo jautājumu apspriešana. 

LU KPMI darbiniekiem - pētniekam Dr. Viktoram Velikam un vecākajai laborantei Marinai Alentjevai, kā arī ukraiņu kolēģēm MD Veronikai Patsko un  MD Irinai Razumeiko gaistošo organisko marķieru iekārtu montāžas un lietošanas apmācības novadīja Dr. Pāvels Močaļskis.
Kā arī laborante Marina Alentjeva kopā ar ukraiņu kolēģēm veica pacienta anketēšanu pirms operācijas.
Dr. Pāvels Močaļskis kopā ar LU KPMI zinātnisko asistentu Reini Vangravu pārrunāja jautājumus par Helicobacter pylori kultivēšanu. 
KPMI vadošais pētnieks Dr.med. Sergejs Isajevs demonstrēja Ukrainas kolēģiem biomateriāla ņemšanu pētījumu vajadzībām, ka arī izstāstīja par kuņģa pirmsvēža stāvokļu un audzēja histopatoloģiju.

Vizītes laikā Gremošanas slimību centrā  “GASTRO” ārste gastroenteroloģe, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste Dr.med. Ilze Kikuste demonstrēja ārzemju viesiem pētījumā izmantotās  kuņģa sulas ievākšanas un kuņģu audu biopsijas  procedūras, ka arī tika izrunāti jautājumi par pacientu un izmeklējumu  datu ievadi Biobankas elektroniskajā sistēmā.

Vizītes noslēgumā viesiem tika organizēta ekskursija par Latvijas Universitātes  Akadēmisko centru un parādītas LU KPMI laboratorijas un Biobankas telpas Dabas mājā. 

Vairāk attēlu: Foto_1, Foto_2, Foto_3, Foto_4

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 17. jūlijā

Pāvels Močaļskis uzstājas ar prezentāciju par izelpas analīzi

Šodien Pāvels Močaļskis (Pawel Mochalski, Insbrukas universitāte) Gremošanas slimību centrā GASTRO (kas ir Latvijas Universitātes stratēģiskais partneris) ārstiem un endoskopijas medmāsām  sniedz prezentāciju par izelpas analīzi. GASTRO ir vadošais endoskopijas un gastroenteroloģijas centrs Latvijā, un tiek plānots, ka pacienti, kas tiek nosūtīti uz endoskopiju uz šo centru, tiks iekļauti VOGAS projektā. Turklāt GASTRO plāno dalīties ar savu pieredzi par endoskopijas jautājumiem pētniecībā.

Vairāk attēlu: Foto_1

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2019. gada 16. jūlijā

Jaunākās ziņas no Eiropas gremošanas onkoloģijas biedrības 

Ar jaunumiem no Eiropas gremošanas onkoloģijas biedrības (ESDO - European society of  digestive oncology) aicinām iepazīties:

2019. gada jūnija biļetenā

2019. gada jūlija biļetenā

2019. gada 15. jūlijā

Iznācis "Vesela Kuņģa Iniciatīvas" biļetena 2019 gada pirmais numurs 

Janunākās ziņas no "Vesela Kuņģa Iniciatīvas" (Healthy Stomach Initiative) biļetena 2019. gada 1. numura lasiet ŠEIT.

2019. gada 5. jūlijā

Notiek H2020 projekta PITBUL partneru darba, plānošanas un atskaišu sanāksmes

LU KPMI pētnieks Ģirts Šķenders no 29.06. līdz 03.07. piedalījās Apvārsnis H2020 projekta PITBUL (“Tuberkulozes diagnostikas ieviešana aprūpes punktu līmenī, izmantojot īpaši ātru lokālās karsēšanas polimerāzes ķēdes reakciju”) partneru darba un plānošnas sanāksmē un Eiropas Mikobakterioloģijas biedrības konferencē (Valensijā, Spānijā). 
Ģ.Šķenders sanāksmē uzstājās ar prezentāciju "Ieskats klīniskajā darba plūsmā. Klīniskie paraugi".
Savukārt no 03.07. līdz 05.07. Ģ.Šķenders piedalījās projekta PITBUL partneru atskaites sanāksmē Briselē (Beļģija), kas norisinājās Eiropas Komisijas, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorātā.

    

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889.

2019. gada 4. jūlijā

KPMI pārstāvji apmeklē atvērto H2020 programmas informācijas dienu

Briselē notiek atvērta H2020 programmas "Veselība, demogrāfiskās izmaiņas, labklājība" informācijas diena, kas saistīta ar pēdējā H2020 projektu konkursa atvēršanu. Plānojot nākamos projektu pieteikumus, pasākumā pārstāvēts arī KPMI.

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI