en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU
JAUNUMI
2023. gada 31. janvārī

Informācija medijiem

Katram ceturtajam liepājniekam rūpīgi jāseko sava gremošanas trakta veselībai

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) un Liepājas Reģionālās slimnīcas Liepājā veiktais pētījums GISTAR pierāda - katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam būtu rūpīgi jāseko līdzi sava gremošanas trakta veselībai. No 584 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 119 atklāta kuņģī mītošā un kuņģa vēža attīstību veicinošā baktērija H.pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tiek nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija. Tiem pētījuma dalībniekiem, kam tiek konstatētas novirzes no normas asins vai fēču paraugos, kādi bijuši vēl 30 gadījumi, tiek nozīmēti papildus izmeklējumi – augšējā endoskopija vai kolonoskopija.

Jau vēstīts, ka gremošanas sistēmas vēža statistika kā Latvijā, tā Eiropā un visā pasaulē ik gadu pieaug. Katrs ceturtais jaunatklātais vēzis attīstās gremošanas traktā. Gastrointestinālie audzēji ierindojas trešajā vietā vēža dēļ mirušo skaitā. Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Kolorektālo vēzi Latvijā diagnosticē ap 1100 cilvēkiem gadā. Ik gadus no tā mirst ap 700 cilvēkiem. Ar kuņģa vēzi Latvijā ik gadus saslimst 500 - 600 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstu rādītājiem, ir viens no visaugstākajiem pret iedzīvotāju skaitu. Pētījumā GISTAR iesaistītie zinātnieki atgādina: savlaicīga ļaundabīgo audzēju atklāšana ļauj veiksmīgi ārstēties, ka arī būtiski palielina pacientu dzīvildzi.

GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos. Reģionālajos pētījumu centros, tostarp Liepājas pētījumu centrā, tiek veikta 40 - 64 gadus vecu iedzīvotāju bezmaksas gremošanas trakta pārbaudes (skrīnings) ar nolūku attīstīt skrīninga metodes pēc iespējas agrīnai saslimšanas diagnostikai. Iegūtie dati palīdz uzlabot gremošanas sistēmas audzēju sistemātiskas izpētes procesu efektivitāti. Savukārt pētījuma dalībniekiem ir iespējas bez maksas pārbaudīt sava gremošanas trakta veselību. Gadījumā, ja pārbaužu rezultāti liecina par paaugstinātu vēždraudes risku, pētījuma dalībniekiem tiek nozīmēta kuņģa vēža attīstību veicinošās baktērijas H.pylori eradikācijas terpaija vai papildu izmeklējumi.

Papildus tam Liepājas pētījumu centrā pētījuma dalībnieki veic īpašu izelpas mērījumu hibrīda izelpas analizatorā – projekta HYCOR ietvaros. Šīs aktivitātes mērķis ir izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Lai gan šobrīd ar šo iekārtu nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd ar to palīdzību tiek attīstīta jauna medicīniskā tehnoloģija - potenciāli jauns kolorektālā vēža skrīnings.

Arī pašlaik Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti pārbaudīt gremošanas trakta veselību. Bezmaksas veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00. Vairāk informācijas par pārbaužu norisi pieejama pētījuma mājaslapā www.gistar.eu, pieteikšanās pa tālruni - 25679868

   

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 26. janvārī

Darbu sāk starptautiska Veselības datu inovācijas padome

Pēc iepriekšēja sagatavošanās posma 2023. gada 25. janvārī virtuālas sanāksmes formātā tika uzsākta starptautiskas Veselības datu inovācijas padomes darbība. Padome ir neformāla organizācija, kas apvieno mediķus un datu speciālistus, tāpat arī juristus un ētikas ekspertus.

Padomē Latviju pārstāv Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe un Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas instiūta (LU KPMI) direktors Mārcis Leja.

Sanāksmē tika aktualizēti problēmjautājumi datu apmaiņas un sekundārās izmantošanas jomās. Dalībnieki nolēma apkopot jautājumus, kas kavē pētniecības attīstību dažādās ES valstīs. Plaši tika pārrunāta datu pilotprojekta nepieciešamība, kā pozitīvu piemēru akcentējot Latvijas virzīto GAIA-X projektu.

2023. gada 24. janvārī

Publicēts jauns zinātniskais raksts par gaistošo biomarķieru izmantošanu kuņģa vēža diagnostikā

© Foto: Book publishing photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Žurnālā “Diagnostics” jauns publicēts raksts par gaistošo biomarķieru izmantošanu kuņģa vēža diagnostikā:

Identification of Key Volatile Organic Compounds Released by Gastric Tissues as Potential Non-Invasive Biomarkers for Gastric Cancer

Publikācijā secināts, ka visdaudzsološākais biomarķeru kandidāts kuņģa vēža noteikšanai ir piridīns. Atšķirības gaistošo marķieru spektrā var izskaidrot ar vēzi saistītām izmaiņām atsevišķu fermentu aktivitātē vai vielmaiņas reakcijās. Šī pētījuma rezultāti apstiprina, ka kuņģa vēzis ietekmē ķīmisko pirkstu nospiedumu, ko veido gaistošās vielas kuņģa audos.

Raksta autori ir Pawel Mochalski, kopā ar Daria Ślefarska-Wolak pārstāvot Kelces Jana Kočanocka Universitātes Ķīmijas institūtu (Jan Kochanowski University of Kielce Institute of Chemistry), Insbrukas universitātes Elpošanas pētījumu insitūtu (University of Innsbruck Insitute of Breath Research), Mārcis Leja, pārstāvot Gremošanas slimību centru GASTRO un kopā ar Lindu Mežmali arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Tāpat publikāciju gatavojuši Veronika Patsko no Ukrainas Nacionālā Vēža insitūtuta (National Cancer Institute of Ukraine), Clemens Ager un Chris A. Mayhew, pārstāvot Insbrukas universitātes Elpošanas pētījumu institūtu, Agnieszka Królicka no AGH Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Zinātnes un keramikas materiālu nodaļas Būvmateriālu tehnoloģiju nodaļas (AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Building Materials Technology), un Gidi Shani un Hossam Haick no Izraēlas Tehnoloģiju intsitūta Technion Rasela Berija Nanotehnoloģiju institūta Ķīmiskās inženierijas nodaļas (Technicon—Israel Institute of Technology Russel Berrie Nanotechnology Institute Department of Chemical Engineering).

Raksts brīvpieejā lasāms: https://www.mdpi.com/2075-4418/13/3/335

2023. gada 19. janvārī

Noslēgumam tuvojas starptautisku ekspertu darbs pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas Latvijā

Publicitātes foto no iepriekšējās OECI ekspertu vizītes 2022. g. oktobrī RAKUS

Janvāra otrajā pusē Latvijā atkārtoti tikās Eiropas Vēža institūtu organizācijas (Organisation of European Cancer Institutes - OECI) pārstāvji. Šī bija jau trešā un noslēdzošā ekspertu vizīte, kurā viņi turpināja darbu, kas saistīts ar visaptveroša vēža centra un visaptverošu vēža aprūpes tīkla izveidošanu un akreditāciju Latvijā. Martā OECI eksperti Latvijas veselības politikas veidotājiem un citiem iesaistītajiem - ārstiem, pacientu organizācijām, pētniekiem u.c. - prezentēs īpaši Latvijai izstrādātas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju, reģistru un skrīningu.

Projekts “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) Latvijā norisinās kopš 2022. gada sākuma pēc Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta iniciatīvas. Projekta mērķis Latvijā ir sekmēt vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem, un tā ekspertīze ir sadalīta trijās jomās –  vēža skrīnings, vēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide. Tas Latvijā notiek ar Eiropas Savienības Reformu ģenerāldirektorāta (DG REFORM) atbalstu.

“Izceļot galveno šajā projektā, jāatzīmē, ka Latvijā nepieciešams uzlabot vēža ārstēšanas un skrīningu datu reģistrēšanu un šo datu plūsmu, to integrāciju pārējā veselības sistēmā. Otra dimensija, pie kuras ir jāstrādā – vēža ārstēšanas sistēmā jāiekļaujas arī pētniecībai,” līdzšinējos ekspertu secinājumus iezīmē projekta līdzpriekšsēdētājs, Valsts prezidenta padomnieks viedajās tehnoloģijās Rolands Lappuķe. “Būtiski, ka savā darbībā cīņā pret vēzi valdība varēs balstīties šī projekta starptautisko ekspertu analīzē un rekomendācijās.”

Tikšanās laikā 17. janvārī ar Latvijas slimnīcu un Starptautiskās Vēža Izpētes Aģentūras (International Agency for Research on Cancer - IARC) pārstāvjiem OECI eksperti - prof. Simons Obersts (Simon Oberst),  prof. Mefa Nilberte (Mef Nilbert) un projekta koordinatore Harrieta Blauvgēra (Harriet Blaauwgeers) - diskutēja par tādiem būtiskiem aspektiem kā iespēju izveidot visas nepieciešamās organizatoriskās struktūras, vēža ārstēšanas tīklu Latvijā, profesionālo kvalifikāciju, pacientu ceļiem un ārstēšanas vadlīnijām, kvalitātes kritērijiem, to kontroli un uzraudzību, ģenētiku onkoloģijā, multidisciplinārajām vienībām, pacientu atbalstu un izglītošanu, rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi.

Nākamajā dienā OECI eksperti tikās ar Zāļu Valsts aģentūras un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, un veselības ministri Līgu Meņģelsoni, kas pārņēmusi projekta Pārraudzības komitejas priekšsēdētājas pienākumus no iepriekšējā veselības ministra Daniela Pavļuta. Pārraudzības komitejas sastāvā iesaistās arī citu atbildīgo ministriju - Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvētas pacientu u.c. institūcijas, piemēram, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā. Ekspertu vizīte noslēdzās ar tikšanos ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdi.

Šo vizīšu rezultātā projekta starptautisko ekspertu grupa izstrādās un šī gada martā Latvijas veselības politikas veidotājiem prezentēs īpaši Latvijai piemērotas stratēģiskās rekomendācijas, kā uzlabot vēža aprūpes koordināciju un skrīningu, sekmējot vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā.

2023. gada 17. janvārī

LU KPMI piedalās nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformas izveidošanā

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Ar atklāšanas sanāksmi Latvijas Organiskās sintēzes institūtā 2023. gada 10. janvārī sācies darbs valsts pētījumu programmas Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programmas (IF – NPP) projektā “Valsts pētījumu projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā”. Uzsāktā projekta mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai, un tajā piedalīsies arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas insitūts.

Programmas IF – NPP, kas norisinās pateicoties Ekonomikas ministrijas atbalstam 5,7 miljonu eiro vērtībā, virsmērķis ir jaunu zināšanu, kā arī produktu un tehnoloģiju risinājumu attīstība ilgtermiņā Latvijā biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, farmācijas, kā arī fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomās. Jaunizveidotās platformas uzdevums būs terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

Projekts norisināsies divus gadus. To laikā, realizējot septiņus pētniecības pilotprojektus, tiks attīstīta sadarbība projekta partneru starpā. Katrs no pilotprojektiem paredz vairāku platformas partneru līdzdalību, un kopā tie aptver ļoti plašu sabiedrības veselības izaicinājumu spektru. LU KPMI, sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, ar pacientu iekļaušanu un biobankā uzkrātajiem materiāliem iesaistīsies divos pilotprojektos – attīstot vēža diagnostikas un ārstēšanas metodes un lielajos datos balstītus precīzijas medicīnas risinājumus.

Platformas dalībnieki ir Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas: projektu vada Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), un līdzās Latvijas Universitātei tajā piedalās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

2023. gada 16. janvārī

LU KPMI starptautiskā projektā attīstīs uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu diagnosikas asistentu kuņģa iekaisumu noteikšanai

Publicitātes foto

12. – 13. janvārī Valensijā, Spānijā, aizsākusies starptautiska daudzcentru projekta realizēšana. Lai palīdzētu pētniekiem, ārstniecības personām un pacientiem izprast, diagnosticēt un ārstēt biežos kuņģa vēža izraisītājus - hroniskus kuņģa iekaisumus, projektā “AIDA” tiks attīstīts uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai.

Projekts, kas aizsākās ar dalībnieku pilnsapulci, norisināsies četru gadu garumā. Tā realizēšanai nepieciešamo finansējumu vairāk nekā 7 miljonu apmērā nodrošinas Eiropas un Lielbritānijas atbalsta programmas.

“Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai” jeb saīsinājumā – “AIDA” norisi koordinē INCLIVA Biomedicīnas pētījumu institūts Spānijā. Projekta konsorcijā darbojas 15 partneri no astoņām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. Konsorcijs pulcē multidisciplināru Eiropas mēroga kuņģa veselības ekspertu - epidemiologu, imunologu, onkologu, patologu un gastroenterologu - komandu, un bioinformātikas, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās, datu pārvaldes un privātuma ekspertus, sabiedriskās administrācijas un pacientu tiesību pārstāvjus.

Kuņģa vēzis ir piektais izplatītākais un trešais nāvējošākais vēža veids, neatkarīgi no dzimuma. Tas skar vairāk nekā miljonu cilvēku, un ar kuņģa vēzi mirst 783 000 cilvēku gadā. Izdzīvošanas prognoze pacientiem ar augstu kuņģa vēža attīstības stadiju ir vien 12 mēneši.

Neskatoties uz pašreizējo daudzveidīgo pieeju ārstēšanai, tostarp ķirurģiju, ķīmijterapiju un staru terapiju, kuru mērķis ir audzēja lokāla kontrole un tā izplatīšanās samazināšana, kuņģa vēža ārstēšanas iespējas joprojām ir ierobežotas. Ir nepieciešams uzlabot primāro un sekundāro kuņģa vēža profilaksi.

Lielākajā daļā gadījumu kuņģa vēzis tiek atklāts jau vēlīnā tā attīstības stadijā. Riska grupu identificēšana jau pirmssimptomātiskā stadijā būtiski uzlabotu šo personu slimības prognozi. Lai gan par kuņģa vēža attīstības riskiem ir pieejams liels datu apjoms, nevienu no šiem riskiem ar vispārīgiem datiem apliecināt nevar. Šo datu kombinēšana un korelēšana piedāvās daudz skaidrāku ainu.

Projekts “AIDA” - “Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīts diagnosikas asistents kuņģa iekaisumu noteikšanai”

Projekta “AIDA” mērķis ir radīt uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu instrumentu, kas ārstniecības personām palīdzētu diagnosticēt pirmsvēža iekaisumus, nodrošināt personalizētu medicīnisko uzraudzību, rekomendēt veidus, kā novērot pacienta veselības stāvokli, un izvēlēties ārstēšanu. Projektā “AIDA”, atbilstoši Eiropas datu aizsardzības likumam, tiks apkopoti pētniecības un inovāciju centru, klīniskos partneru, citu nozares pārstāvju un pacientu dati no dažādiem sektoriem.

“AIDA” ir viens no 13 projektiem, kas pēc rūpīga izvērtējuma saņēmis finansējumu Eiropas Savienības galvenās pētniecības un inovācijas finansēšanas programmas “Apvārsnis Eiropa” jeb ‘Horizon Europe’ projektu uzsaukumā HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01. Veselības nozarei veltītajā apakšprogrammā 'Staying healthy' bija pieteikti kopumā 72 projekti.

 

Finansē Eiropas Savienība (dotācijas līgums Nr. 101095359) un atbalsta UK Reasearch and Innovation (dotācijas līgums Nr. 10058099). Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2023. gada 11. janvārī
Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference tēzes pieņems līdz 22. janvārim
Pēc konferences dalībnieku lūguma par nedēļu pagarināts tēžu iesniegšanas termiņš Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei LU 81. zinātniskās konferences ietvarā. Tēzes gaidītas līdz 22. janvārim.
81. Starptautiskā zinātniskās medicīnas konference noritēs 2023. gada 24.-25. martā, tiešsaistē.
 
Vairāk par konferenci lasāms un tēzes iesniedzamas: conferences.lu.lv/e/medicine2023
2022. gada 23. decembrī

Silti un sirsnīgi sveicam gada nogales svētkos!

2022. gada 14. decembrī

LU KPMI piedalās Rīgas Stradiņa universitātes projekta tīklošanās pasākumā

Publicitātes foto

13. decembrī LU KPMI direktora vietnieks Ilmārs Stonāns pārstāvēja institūtu Rīgas Stradiņa universitātes realizētā projekta “Personalizētās medicīnas EATRIS-ERIC kapacitātes konsolidācija” – “EATRIS-plus” industrijas – akadēmijas tīklošanās pasākumā. Pasākuma ietvaros viņš iepazīstināja ar līdzšinējo institūta pieredzi sadarbībā ar akadēmiskajiem un industrijas partneriem, kā arī iezīmēja nākotnes sadarbības iespējas. Tikšanās laikā tika apzināta pieaugošā valsts loma rezultatīvas akadēmisko un industriālo partneru sadarbības nodrošināšanai personalizētās medicīnas uzdevumu risināšanā.

Projekta mērķis ir sekmēt EATRIS ilgtspēju ilgtermiņā, nodrošinot pētniecības kopienu inovatīvus zinātniskos instrumentus, stiprinot infrastruktūras finanšu modeli un nostiprinot EATRIS vadošo lomu Eiropas Pētniecības telpā (EPT), jo īpaši personalizētās medicīnas pētniecības un attīstības jomā. Pasākumā piedalījās projekta EATRIS Zinātnes direktors Dr. Toni Andreu un EATRIS sadarbības organizēšanas vadītāja ar industriju Sara Zullino, kā arī RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta, Latvijas Reto slimību alianses, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra un RSU onkoloģijas institūta pārstāvji. Nozares pārstāvju prezentācijām sekoja apaļā galda diskusija par sadarbības iespējām personalizētajā medicīnā, kā arī RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta, RSU Darba drošības un vides veselības institūta un RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas apmeklējums.

Projekts EATRIS-Plus palīdzēs apvienot un pielietot omikas tehnoloģiju infrastruktūras akadēmiskās iespējas pētniecības atklājumu praktiskai izmantošanai medicīnā, lai pētnieki varētu labāk risināt zinātniskās un sabiedriskās problēmas personalizētās medicīnas jomā. Projekta galvenais rezultāts būs multi-omikas rīku izmēģinājumu veikšana un piegāde, kas ietvers standarta darbības procedūras, paraugprakses pamatnostādnes, atsauces materiālus, kvalitātes parametrus, analīzes rīkus, atsauces vērtību noteikšanas kritērijus un nodrošinās piekļuvi multi-omikas datu repozitorijam. Turklāt koordinācijas birojs un 13 esošie infrastruktūras valsts punkti kopīgi sniegs informāciju, kā arī īstenos apmācības un nozares iesaistes un starptautiskās sadarbības pasākumus, lai vēl vairāk palielinātu valsts spējas, sekmētu lietotāju uzticēšanos, kā arī stiprinātu EATRIS un ERA pasaules mēroga zinātnisko vadību pētniecības atklājumu praktiskai izmantošanai medicīnā un personalizētās medicīnas jomā.

Projekta realizēšanā iesaistītas 19 Eiropas institūcijas. Tā noslēgums paredzēts 2023. gada nogalē. Vairāk par projektu lasāms: https://www.rsu.lv/projekts/personalizetas-medicinas-eatris-eric-kapacitates-konsolidacija-eatris-plus

2022. gada 5. decembrī

„Diagnostics” publicēts raksts par asins biomarķieru izmantošanu autoimūna gastrīta diagnostikā

© Foto: Book publishing photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Žurnālā „Diagnostics” publicēts raksts par asins biomarķieru (t.sk. antivielu pret parietālajām šūnām un antivielu pret iekšējo faktoru) lomu atrofiska korpusa gastrīta neinvazīvā diagnostikā:

The diagnostic value of anti-parietal cell and intrinsic factor antibodies, pepsinogens, and gastrin-17 in corpus restricted atrophic gastritis

Publikācija secina, ka pepsinogēnu I/II attiecības un antiparietālo antivielu noteikšana ir optimāla kombinācija izolēta atrofiska korpusa gastrīta neinvazīvai diagnostikai. Šis gastrīts pamatā ir autoimūnas ģenēzes un saistāms ar paaugstinātu kuņģa vēža attīstības risku.

Raksta autori ir PSKUS interniste, imunoloģe Petra Kriķe, raksts sagatavots LU profesora, gastroenterologa, LU KPMI direktora Mārča Lejas vadībā, autoru vidū arī LU KPMI pētnieki Inese Poļaka, Daiga Šantare, Lilian Tzivian, kā arī GASTRO pārstāvji Ilze Ķikuste, Ivars Tolmanis, Aigars Vanags, tāpat Sergejs Isajevs no Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas, Inta Liepniece-Karele no RSU Patoloģijas katedras, Dace Rudzīte no RAKUS, kopā ar Nacionālā Vēža institūta (National Cancer Institute, ASV) darbiniecēm Minkyo Song, M. Constanza Camargo un Gary L Norman un Zakera Shums no ASV laboratorijas diagnostikas uzņēmuma „Werfen”.

Pētījums veikts, izmantojot Gremošanas slimību centra GASTRO savākto materiālu un izstrādāts sadarbībā ar Gremošanas slimību centru GASTRO, Akadēmisko histoloģijas laboratoriju, laboratorijas izmeklējumi veikti ar diagnostikas uzņēmumu „Werfen” (ASV) un „Biohit” (Somija) atbalstu.

Raksts brīvpieejā lasāms „Diagnostics" saitē: 10.3390/diagnostics12112784

2022. gada 30. novembrī

LU Valsts prezidenta klātbūtnē paraksta sadarbības memorandu un līgumu ar Izraēlas medicīnas centriem 

 

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

29. novembrī, Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un Andras Levites kundzes valsts vizītes Izraēlā laikā, piedaloties vairāk nekā 50 Latvijas uzņēmējiem no IT, medicīnas, izglītības, pārtikas nozarēm un loģistikas un citām jomām, norisinājās Izraēlas – Latvijas Biznesa forums. Latvijas Universitāti uzņēmēju delegācijas sastāvā pārstāvēja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors prof. Mārcis Leja un asoc. prof. Liliāna Civjāne, kas Valsts prezidenta klātbūtnē parakstīja sadarbības memorandu starp Latvijas Universitāti un Šara Zedeka medicīnas centru (Shaare Zedek Medical Center) Jeruzalemē un akadēmiskās sadarbības līgumu ar Telavivas Sourasky medicīnas centru (Tel Aviv Sourasky Medical Center).

 

Foto: No personīgā arhīva. Vizīte Šara Zedeka medicīnas centrā (Shaare Zedek Medical Center) Jeruzalemē

Izraēlas – Latvijas Biznesa forumu 27. – 30. novembrī organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Izraēlas Eksporta un starptautiskās sadarbības institūtu (The Israel Export & International Cooperation Institute). Uzņēmēju delegācijas trīs dienu darba programmas ietvaros, pirms sadarbības memoranda un līguma parakstīšanas turpmākam darbam zinātniskās pētniecības jomā, Latvijas Universitātes pārstāvji partnerus apmeklēja arī klātienē. Tāpat Biznesa foruma laikā tika prezentēts Latvijas un Izraēlas piedāvājums dažādās biznesa jomās un notika paneļdiskusijas. Mārcis Leja kopā ar Šebas medicīnas centra (Sheba Medical Center) Autoimūno slimību centra pārstāvi, Telavivas Universitātes profesoru Jehudu Šoenfeldu (Yehuda Shoenfeld) moderēja kopsēdi ar LR Ekonomikas ministriju un LIAA. Tajā IT sektora, lielo datu uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvji apsprieda ekonomiskos, ētiskos un tehniskos aspektus aktuālās precīzās medicīnas datu infrastruktūras izveidē Latvijā un Izraēlā.

2022. gada 28. novembrī

Notiks PERSIST vebinārs par tehniskajiem risinājumiem

Projekta PERSIST ietvaros 1. decembrī pulksten 16:00 – 17:00 (pēc Latvijas laika) interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes vebinārā par projektā izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem. PERSIST H2020 konsocrija locekļi prezentēs savu pieeju un risinājumu vēža pacientu atbalstam un to, kā MI un digitāla lēmumu atbalsta sistēma var veicināt personalizētāku un uz pacientu vērstu aprūpi.

Vebinārā interesenti uzzinās par:

 • PERSIST lietotni mHealth – tostarp par anketas, CTC, dienasgrāmatas ierakstīšanas funkcionalitāti un depresijas pazīmju un simptomu iegūšanu no dienasgrāmatām;
 • uz slimību orientētas diskursa funkcionalitātes un brīdināšanas sistēmu;
 • apkopoto datu izmantošanu un dažādām iespējamām aprūpes plānu trajektorijām;
 • klīnisko lēmumu atbalsta sistēmu un lietotni mClinician.

Vebinārs norisināsies platformā MS Teams: https://bit.ly/3Xn7q23

Dalība – bez maksas, iepriekš reģistrējoties: https://forms.gle/HdJ8UHyhMPwgcpfR7

Vairāk informācijas: https://projectpersist.com 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2022. gada 25. novembrī

Preses relīze

Latvijas Universitātes zinātnieki sāk darbu Eiropas mēroga projektā saslimstības ar kuņģa vēzi mazināšanai

 

 

 

 

 

 

 

Publicitātes attēls: EUROHELICAN darba grupas tikšanās Ļubļanā, Slovēnijā

Ar projekta realizētāju tikšanos Ļubļanā, Slovēnijā, aizsācies jauns Eiropas mēroga projekts, kura galvenais mērķis ir sekmēt kuņģa vēža profilaksi Eiropā. Projekta “Saslimstības ar kuņģa vēzi samazināšanas paātrināšana Eiropā, izskaužot Helicobacter pylori baktēriju” (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Šī kuņģī mītošā baktērija ir būtisks kuņģa vēža attīstības riska faktors. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā projektu EUROHELICAN realizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI).

Kuņģa vēzis ir piektais izplatītākais un ceturtais nāvējošākais vēža paveids pasaulē. 2020. gadā atklāti aptuveni miljons jaunu kuņģa vēža gadījumu, un miruši gandrīz 800 000 cilvēku. Visaugstākie kuņģa vēža saslimstības rādītāji pasaulē pēc Austrumāzijas ir Centrāleiropā un Austrumeiropā. Šajos reģionos kuņģa vēzis visbiežāk tiek atklāts novēloti, līdz ar to varbūtība, ka pacienti izdzīvos turpmākos piecus gadus, ir ievērojami sliktāka -  tikai 19-30% gadījumu. Neskatoties uz pēdējo gadu sasniegumiem vēža terapijā, lielākajā daļā Eiropas valstu piecu gadu dzīvildzes rādītāji pēdējās desmitgadēs nav būtiski uzlabojušies.

Infekcija ar Helicobacter pylori jeb H. pylori būtiski palielina risku saslimt ar kuņģa vēzi  - vairums kuņģa vēža gadījumu ir saistīti ar šo infekciju. Ņemot vērā šīs samērā vienkārši ārstējamās infekcijas augsto izplatību visā pasaulē, labākais veids, kā samazināt mirstību no kuņģa vēža, ir veikt profilakses pasākumus. Projektā EUROHELICAN tiks izvērtētas un attīstās profilakses pasākumu stratēģijas. Slovēnijā tiks veikta H.pylori testēšana un baktērijas izskaušana 30 – 34 gadus vecu iedzīvotāju grupā. Savukārt ar Latvijā jau iepriekš iegūtiem datiem tiks veikta H.pylori testēšanas un baktērijas izskaušanas stratēģijas ilgtermiņa ietekmes analīze. Balstoties pētījumu rezultātos, Pasaules Veselības Organizācijas Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO)) eksperti izstrādās rekomendācijas kuņģa vēža profilakses pasākumu ieviešanai un to efektivitātes izvērtēšanai Eiropas līmenī. Izveidotās vadlīnijas un rekomendācijas Eiropas valstīm palīdzēs iekļaut šos kuņģa vēža profilakses pasākumus savās veselības aprūpes prioritātēs.  Paredzams, ka tās vēlāk varētu tikt adaptētas izmantošanai arī globāli.

H. pylori infekcijas izskaušanas loma neaprobežojas ar kuņģa vēža profilaksi, jo šīs infekcijas izskaušana novērstu un ārstētu arī citas gremošanas sistēmas problēmas, piemēram: kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas, kuņģa gļotādas iekaisumu jeb gastrītu, dispepsiju (kurai raksturīga pilnuma sajūta, vēdera uzpūšanās, dedzinošas sāpes vēderā, slikta dūša),  dzelzs deficīta anēmiju, MALT limfomu, B12 vitamīna deficītu, un autoimūno saslimšanu idiopātisko trombocitopēnisko purpuru.

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

2022. gada 15. novembrī

Ik gadus 15. novembrī atzīmējam Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta dzimšanas dienu! Šogad - daudz laimes 6. gadadienā!

 
Sirsnīgi sveicieni institūta kolēģiem, Latvijas Universitātei un mūsu partneriem!
 
2022. gada 10. novembrī

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki uzsāk darbu "Apvārsnis Eiropa" programmas projektā FAMILY

No 2. līdz 4. novembrim LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki Signe Mežinska un Ivars Neiders piedalījās projekta FAMILY uzsākšanas sanāksmē Roterdamā, pārstāvot LU kā vienu no projekta partneriem. FAMILY konsorcija mērķis ir  piecu gadu laikā izstrādāt jaunus modeļus, lai prognozētu psihisko slimību pārmantošanu ģimenē, uzlabojot izpratni par cēloņsakarībām un noturības veicināšanu. Projektā ir iesaistītas 16 partnerinstitūcijas, kuru vidū ir Eiropas vadošie neirozinātnes un ģenētikas izpētes centri.  

Foto: no personīgā arhīva

LU KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska vadīs vienu no FAMILY projekta darba pakotnēm, kuras mērķis ir analizēt ētiskās un sociālās problēmas, kas saistītas ar psihisko slimību pārmantošanas risku un to prognozēšanas modeļu izstrādi. Viens no projekta uzdevumiem ir veicināt arī sabiedrības izpratni par ģimenē pārmantotām psihiskām slimībām, kā arī komunicēt zinātnisko pētījumu rezultātus pacientiem, viņu ģimenēm un garīgās veselības aprūpes speciālistiem.

Vairāk informācijas FAMILY projekta mājas lapā: https://family-project.eu/

#HorizonEU #FAMILY_EU

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101057529

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Pētniecības aģentūras (European Research Executive Agency (REA)) nostāju. Nedz Eiropas Savienība, nedz finansējumu piešķirošā iestāde par tiem nav atbildīgi.

2022. gada 9. novembrī

Institūta direktors piedalās vispasaules zinātniskās iniciatīvas noslēgumā Venēcijā

No 7. līdz 10. novembrim Venēcijā, Itālijā, norisinās projekta RE.GA.IN (Real-world Gastris Initiative) noslēdzošā klātienes tikšanās.

Tā ir zinātniska iniciatīva ar mērķi apkopot starpdisciplināras zināšanas par gastrītu un ar to saistītiem ļaundabīgiem audzējiem. No 2022. gada maija līdz novembrim šajā iniciatīvā iesaistījušies 35 vadošie starptautiskie jomas eksperti no visiem kontinentiem, tostarp LU KPMI direktors Mārcis Leja. Šajā laika posmā eksperti ir tikušies vairākās tiešsaistes sanāksmēs, lai kopīgi kritiski izvērtētu pieejamos zinātniskos pierādījumus un formulētu nepieciešamās atziņas. Sanāksmē Venēcijā iniciatīva tiek noslēgta, apkopojot šajās sanāksmēs apkopotos secinājumus.

Foto: no personīgā arhīva. Iniciatīvas organizators, profesors Massimo Rugge

Vēža epidemioloģe Maria Constanza Camargo, pārstāvot Nacionālo vēža institūtu (National Cancer Institute, ASV), vadlīniju grupas sanāksmē ziņoja par Epšteina-Barra vīrusa (EBV) lomu gastrīta un kuņģa vēža izcelsmē. Pētījums izstrādāts kopā ar zinātniskā grāda pretendenti, ķīmijterapeiti Evitu Gašenko (Latvija).

Foto: no personīgā arhīva. NFCI pārstāve, vēža epidemioloģe Maria Constanza Camargo

2022. gada 31. oktobrī

Informatīvā seminārā Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstiem - par GISTAR pētījuma norisi

28. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa rīkoja Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstu sanāksmi – informatīvu semināru.

Pasākuma ietvaros ar lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja LU KPMI direktors, gastroeneterologs un LU profesors Mārcis Leja. Papildu šiem apsektiem, profesors ģimenes ārstus informēja par GISTAR pētījumu, kas pašlaik notiek Liepājā, un aicināja ģimenes ārstus iesaistīties tā īstenošanā, informējot savus pacientus par iespējām tajā piedalīties.

Foto: no personīgā arhīva

Ar Liepājas Sporta un veselības centra piedāvājumu iepazīstināja Liepājas Olimpiskā centra manžēas vadītājas Artis Lagzdiņš.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Anita Zolmane iepazīstināja ar NVD aktualitātēm.  

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam"

2022. gada 31. oktobrī

Projekta VOGAS partneri dalās pārdomās par galvenajiem izaicinājumiem

Projekta VOGAS gaitā tika veikta jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīniskā aprobācija vēža agrīnai diagnostikai un precizēti gaistošo marķieru avoti. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai, projekta dalībnieki veica izelpas analīzes klīniskos apstākļos, novērtējot iekārtas lietojamību un precizitāti, kā arī pilnveidojot šo neinvazīvo vēža slimības noteikšanas metodi.

Projekta dalībnieku pārdomas par galvenajiem izaicinājumiem pēdējo 3 gadu garumā - no ādiem neparedzētiem faktoriem kā Covid-19 pandēmija un karš Ukrainā, līdz jau paredzamajiem riskiem, tehnoloģiskiem un ar loģistiku saistītiem sarežģījumiem projekta gaitā - skatāmas īpaši sagatavotās intervijās, kas pieejamas projekta mājaslapā www.vogas.eu

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986

2022. gada 26. oktobrī

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Nākošā gada 23. – 26. augustā Latvijas Universitātē notiks 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference (35th European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare - ESPMH Conference). Kopā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību Latvijā to organizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LU MF). Konferences tēma būs „Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”, un interesenti dalībai konferencē aicināti pieteikt savu referātu tēmas līdz 2023. gada 1. martam.

Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference ir viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem Eiropā. Ik gadu tā, sadarbībā ar Eiropas vadošajiem bioētikas un medicīnas jomas pētniekiem, tiek organizēta citā valstī, un 2023. gadā pirmo reizi notiks Latvijā, Latvijas Universitātē.

Konferences dalībnieki būs aicināti atskatīties uz pēdējo 50 gadu laikā notikušajām diskusijām par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā, un pievērsties jaunu metodoloģisko pieeju analīzei. Referātu autori aicināti pieteikt darbus par tēmām eksperimentālajā, digitālajā, fenomenoloģiskajā bioētikā, skatīt filozofisko un ētisko teoriju, eksperimentālās filozofijas lomu bioētikā, un pētīt bioētikas mijiedarbību ar citām jomām – apziņas filozofiju, politisko filozofiju, mākslu, humanitārajām zinātnēm un citām jomām.

Vairāk informācijas par 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konferenci un referātu tēmu pieteikšanu pieejama rīkotāju mājaslapā https://www.espmh.org/upcoming-conferences/

2022. gada 24. oktobrī

Projektā PERSIST - īpašs pasākums un partneri tiekas, lai pārrunātu klīniskā pētījuma noslēguma fāzes gaitu

No 19. līdz 22. oktobrim Mariborā, Slovēnijā, notika projekta PERSIST ("Patients-centered SurvivorShip care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies") partneru klātienes sanāksme, kurā piedalījās arī LU KPMI pārstāves – pētniece Dina Bēma un projekta zinātniskā vadītāja asistente Linda Tupiņa. Šajā tikšanā partneri dalījās pieredzē un zināšanās, un pārrunāja klīniskā pētījuma noslēguma fāzes gaitu un veicamos uzdevumus.

Savukārt Vēža apzināšanās mēneša ietvaros 13. oktobrī Eiropas Parlamenta ēkā klātienē un tiešsaistē norisinājās īpašs pasākums - “PERSISTent to fight cancer, whatever I.T. takes”.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par PERSIST ietekmi uz pacientu, medicīnas un aprūpes personāla ikdienu, kādus īpašus datus projektā ievāc ar aplikāciju mHealth un mClinician palīdzību un kā ar to palīdzību iespējams uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas. Tāpat tika prezentēts klāsteris Cancer Survivorship - AI for Well-being (CS_AIW). Pēc tam sekoja panelis par Pārdomām par digitalizāciju Eiropā – Vēža izpratnes mēneša ietvaros.

Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties tiešsaistē.

Projekta PERSIST mērķis ir, apvienojot lielo datu un mākslīgā intelekta iespējas, uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas, dodot iespēju ārstiem efektīvi sekot līdzi pacienta stāvoklim. Projekts norisinās Latvijā, Slovēnijā, Beļģijā un Spānijā.

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2022. gada 19. oktobrī

LU KPMI ierosināta projekta ietvaros Eiropas eksperti Rīgā strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas

Pubiicitātes foto

Divas dienas, 17. un 18. oktobrī - Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tikās Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI) pārstāvji, lai veiktu ekspertīzi un sniegtu ieteikumus Latvijas virzībai uz visaptverošu vēža centru un visaptverošu vēža aprūpes tīklu, kas sekmētu vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem Latvijā.

Tikšanās noritēja Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG REFORM) finansētā projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) ietvaros. Latvijā šis projekts tiek realizēts pēc Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) iniciatīvas.

Ekspertu statusā projektā ir iesaistīti Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras, Eiropas Vēža institūtu organizācijas un ERASMUS Universitātes Medicīnas centra (EMC) pārstāvji. Projekta ekspertīze ir sadalīta trijās daļās – vēža skrīnings, vēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide, kuru  mērķis ir nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu un visiem pacientiem vienādi pieejamu vēža aprūpi visā Latvijā.

„Pēdējos gados cīņa pret vēzi ir arī visas Eiropas Savienības prioritāte, un šogad arī Latvijā valdībā tika apstiprināts Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022. – 2024. gadam. Tas paredz virkni uzlabojumu, kam būs nepieciešams nacionāls finansējums, un patlaban mums talkā nāk visaugstākā līmeņa eksperti,” projekta nozīmību pamato Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes bijušais eksperts, Latvijas Universitātes profesors, LU KPMI direktors Mārcis Leja.

„Piemēram, viena no augstākajām prioritātēm ir vēža reģistrs, jo, ja mēs kvalitatīvi nereģistrējam to, kas notiek Latvijā, mēs nevaram zināt, kas ir jāmaina un kādi pasākumi jāievieš, lai uzlabotu vēža aprūpes iespējas pacientiem. Līdzīgi ir ar skrīningu. Es esmu gandarīts, ka padomdevējs šī projekta ietvaros ir tieši Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūra, kas ir ar visaugstāko kompetenci pasaulē šajā jomā un kas pārrauga un apkopo datus par to, kas notiek visā pasaulē,” pauž M. Leja.

Klātienes vizītē bija ieradušies profesors Saimons Obersts (Simon Oberst) un profesore Mefa Nilberte (Mef Nilbert), un attālināti piedalījās arī citi eksperti no OECI un IARC.

17. oktobrī eksperti tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes un vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu jau sasniegto un akcentētu tālāk risināmos jautājumus. Vizītes otrajā dienā notika vairāki semināri ar ietvertu diskusiju daļu - par audzēju molekulāro diagnostiku, klīniskajiem pētījumiem onkoloģijā, staru terapiju, kā arī par onkoloģisko pacientu paliatīvo un hospisa aprūpi.

Pubiicitātes foto

2022. gada 19. oktobrī

LU KPMI pēcdokturantūras pētnieks devies mobilitātē uz Vāciju

Foto: No personīgā arhīva

No 19. septembra līdz 15. oktobrim LU KPMI vadošais pētnieks Manohar Prasad Bhandari pēcdokturantūras pētījuma ,,Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” ("Study of relation between gastric microbiota and volatile organic compounds (VOCs) for the early detection of gastric cancer") ietvaros strādāja uzņēmumā “JLM Innovation”. Sākotnēji, no 19. septembra līdz 1. oktobrim, darbs noritēja attālināti, bet laikā no 2. līdz 15. oktobrim pētnieks uzņēmumā Tībingenā, Vācijā, darbojās klātienē.

Tehnoloģiju uzņēmums “JLM Innovation”, balstoties pētījumos, izstrādā aparatūru un programmatūru medicīnas datu iegūšanai, tostarp datu analīzes rīkus ķīmisko gāzu sensoru jomā. Līdz šim uznēmums jau piedalījies arī vairākos starptautiska mēroga projektos.

Uzņēmuma līdzšinējā pieredze un sadarbība ar medicīnas un bioķīmijas jomu speciālistiem ir devusi nozīmīgus rezultātus un veicinājusi medicīnas pētījumu veikšanai būtisku tehnoloģiju attīstību. “JLM Innovation” jau iepriekš sadarbojies ar LU KPMI dažādu Eiropas Savienības mēroga projektu realizēšanā, tostarp ar Horizon Europe 2020 programmas atbalstu realizētajā projektā VOGAS. 2022. gada septembrī noslēgtā projekta VOGAS mērķis bija pilnveidot neinvazīvu kuņģa vēža skrīninga aparatūru, ar kuras palīdzību noteikt vēža pacientiem raksturīgos gaistošos marķierus izelpā. Pētnieka Manohar Prasad Bhandari pēcdokturantūras pētījums sasaucas ar šī projekta mērķiem, likumsakarīgi ļaujot izvērst sadarbību ar VOGAS partneriem, tostarp uzņēmumu “JLM Innovation”.

Foto: No personīgā arhīva

Mobilitātes ietvaros pētnieks strādāja uzņēmuma ekspertes un pētniecības ridektores Marta Padilla un izpilddirektora Jan Mitrovics vadībā. Viņš papildināja zināšanas instrumenta eNose datu analīzes metodēs. Šis instruments tiek izmantots kuņģa vēžu pacientu izelpotā gaisa paraugu savākšanai un analīzei projekta DP3 „H.pylori ietekme uz eNose rādījumiem”. Izmantojot “JLM Innovation” izstrādātos Python programmēšanas kodus, pētnieks apguva nepieciešamos sensoru datu analīzes soļus. Iegūtās zināšanas datu analīzē tiks pielietotas, analizējot projekta 3. darba pakas izpildes gaitā ar eNose palīdzību iegūtos datus, un rezultātā taps pētniecisks raksts. Šim nolūkam tiks ņemta vērā H.pylori, uztura un citu traucējošu faktoru ietekme uz eNose sensora rādījumiem. 

Manohar Prasad Bhandari pēcdoktorantūras projekta mērķis ir kuņģa mikrobioma radīto gaistošo savienojumu, mikrobioma izmaiņu ietekmes un izelpas marķieru izpēte agrīnai kuņģa vēža atklāšanai.

   

Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

2022. gada 18. oktobrī

Vīnē notikusi Starptautiskās vesela kuņģa iniciatīvas dalībnieku tikšanās

Oktobra pirmajā pusē Austrijā, Vīnē, pēc vairāku gadu pārtraukuma noritējusi Starptautiskās Vesela kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) tikšanās. Šīs starptautisku medicīnas profesionāļu dibinātās iniciatīvas mērķis ir vērst citu veselības speciālistu un plašākas sabiedrības uzmanību kuņģa veselībai un ar to saistītu saslimšanu prevencijai. Vairāk par Starptautisko Vesela kuņģa iniciatīvu lasāms tās mājaslapā http://www.hsinitiative.org/

LU KPMI sanāksmē pārstāvēja tās direktors Mārcis Leja. Tikšanās laikā tika ziņots par jaunāko Eiropas vadlīniju pieņemšanas procesu, un Slovēnijas pārstāvji izziņoja līguma ar Eiropas Komisijas parakstīšanu, aizsākot jauna projekta - EUROHELICAN - realizēšanu. Tā mērķis ir izstrādāt vadlīnijas un ieteikumus, kas palīdzētu radīt, pilnveidot un ieviest populācijas pētījumos balstītu baktērijas H. pylori skrīninga un ārstēšanas programmu Eiropā. Projektu kopā ar partneriem - Slovēnijas Nacionālo sabiedrības veselības institūtu, Starptautisko Vēža izpētes centru (International Agency for Research on Cancer (IARC), Francija) un Nantes universitātes slimnīcas centru (Francija) – realizēs arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

Projekts tiks realizēts ar Eiropas Savienības programmas EU4Health atbalstu.

Foto: No personīgā arhīva

2022. gada 17. oktobrī

Preses relīze

Institūta direktors strādās pie kolorektālā vēža skrīninga plāna uzlabošanas Eiropā

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, Latvijas Universitātes profesors, gastroenterologs Mārcis Leja izvēlēts strādāt Eiropas Komisijas Kolorektālā vēža iniciatīvas (EKKVI) ekspertu grupā (European Commission Initiative on Colorectal Cancer – ECICC). Viņš kopā ar citiem Eiropas ekspertiem strādās pie Eiropas kolorektālā jeb resnās un taisnās zarnas vēža skrīninga vadlīniju atjaunināšanas. Tādējādi tiks būtiski uzlabota veselības pakalpojumu pieejamība tiem Eiropas un Latvijas iedzīvotājiem, kas ir kolorektālā vēža saslimstības riska grupā.

Resnās un taisnās zarnas vēzis ir trešais pasaulē un otrais Eiropā izplatītākais ļaundabīgais audzējs. Ik gadu šī saslimšana tiek diagnosticēta vairāk nekā miljonam cilvēku visā pasaulē. No šiem gadījumiem teju puse jeb ap 450 000 tiek reģistrēti Eiropā, kur tā ir otra nāvējošākā vēža saslimšana uzreiz aiz plaušu vēža. Latvijā katru gadu tiek atklāti ap tūkstoš jaunu saslimšanas ar resnās un taisnās zarnas vēzi gadījumi un ik gadu ar to mirst ap 700 pacientu.

Kolorektālā vēža attīsību veicina mazkustīgs dzīvesveids, nesabalansēts uzturs, liekais svars un aptaukošanās, smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, kā arī iedzimtība. Laikus atklājot šo saslimšanu un agrīni uzsākot tās ārstēšanu, iespējama pilnīga atlabšana.

EKKVI izvēlētā ekspertu grupa līdz 2025. gadam strādās pie jau esošo vadlīniju ārstniecības personām atjaunināšanas. Atjaunotās vadlīnijas ietvers jaunākos zinātnē balstītos atklājumus, kā arī kvalitātes nodrošinājuma shēmas, kas attieksies uz visu kolorektālā vēža ārstniecības procesu.

Izmantojot šīs vadlīnijas, veselības speciālisti visā Eiropā varēs ātrāk un veiksmīgāk identificēt kolorektālā vēža riska grupas pacientus, strādāt pie dažādu riska faktoru ietekmes mazināšanas, diagnosticēt saslimušos un nodrošināt efektīvāku resnās zarnas vēža pacientu ārstēšanu.

Eiropas Komisijas Kolorektālā vēža iniciatīva sasaucas ar Eiropas Komisijas Vēža misijas plānu (European Commission Cancer mission plan). Šis plāns paredz virkni aktivitāšu vēža profilakses un ārstniecības veicināšanai visā Eiropā. EKKVI mērķis ir sekmēt tieši kolorektālā vēža profilakses, skrīninga un diagnostikas procesus, un piedalīties nevienlīdzības mazināšanā vēža ārstniecības un aprūpes pakalpojumu pieejamībā Eiropā. Iniciatīvas izvēlētā speciālistu grupa sastāv no Eiropas vadošajiem vēža pētniekiem, kas pārstāv dažādas pētniecības institūcijas.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā (LU KPMI) tiek realizēti pētījumi dažādās sabiedrības veselības un slimību profilakses jomās pasaules, Eiropas un Latvijas mērogā. Kopš dibināšanas 2016. gadā institūta darbā īpaša uzmanība ir pievērsta vēža agrīnai diagnostikai un profilaksei, un tas ir kļuvis par vienu no vadošajām Eiropas organizācijām gremošanas sistēmas vēža pētniecībā.

2022. gada 13. oktobrī

Projekta HYCOR rezultāti prezentēti Apvienotajā Eiropas Gastroeneteroloģijas nedēļas 2022 kongresā 

No 8. līdz 11. oktobrim projekta HYCOR vecākā laborante – ārste rezidente Linda Anarkulova piedalījās Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2022 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEGWEEK 2022) kongresā, Austrijā, Vīnē. Dalībai pasākumā L. Anarkulova bija saņēmusi labākās UEG Nacionālās prezentācijas balvu. Šī balva tiek piešķirta daudzsološākajiem jaunajiem pētniekiem, apbalvojumu piešķirot visaugstāk vērtēto pētījumu abstraktu autoriem no katras valsts.

UEGWEEK 2022 L. Anarkulova prezentēja stenda referātu “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer”, kas veidots, balstoties LU KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātos. Standa referāts iekļāva pētījuma secinājumus par kolorektālā vēža skrīningu ar izelpas analīzes palīdzību, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma HYCOR mērķis bija ar analizatora palīdzību diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža. Tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. Pētījums tiks turpināts, veidojot un izvērtējot vēl vairākus specifiskus vēža noteikšanas modeļus plašākā pacientu lokā.  

Foto: Linda Anarkulova. No personīgā arhīva.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam"

2022. gada 12. oktobrī

Gruzijā norisinājusies projekta VOGAS noslēdzošā partneru tikšanās

No 27. līdz 30. septembrim Gruzijā norisinājās projekta VOGAS noslēdzošā konsorcija tikšanās. Tajā pulcējās projekta partneru “Technion” – Izraēlas Tehnoloģiju institūta (Technion – Israel Institute of Technology), Upsalas (Zviedrija), Ulmas (Vācija), Insbrukas (Austrija), Pamplonas (Kolumbija) un Pontificia Universidad Católica de Chile  (Čīle) universitāšu, Sanagnasio universitātes slimnīcas (University Hospital San Ignacio, Kolumbija), tehnoloģiju uzņēmuma „JLM Innovation” (Vācija), A. C. Camargo Vēža centra (A.C.Camargo Cancer Center, Brazīlija), Ukrainas Nacionālā vēža institūta (National Cancer Institute MPH of Ukraine), Somijas Tehniskās izpētes centra VTT (VTT Technical Research Center of Finland), ASV Nacionālā vēža institūta (National Cancer Institute), kā arī Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pārstāvji.

VOGAS projekta mērķis tā norises gaitā bija veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai un precizēt gaistošo marķieru avotus. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai, projekta dalībnieki veica izelpas analīzes klīniskos apstākļos, novērtējot iekārtas lietojamību un precizitāti, kā arī pilnveidojot šo neinvazīvo vēža slimības noteikšanas metodi.

Partneri pārrunāja projekta periodā paveikto, galvenokārt fokusējoties uz iekārtas darbību un tās uzlabošanas un pielietošanas iespējas, kā arī klīniskā pētījuma rezultātus un atklātos biomarķierus. Par galvenajiem rezultātiem šobrīd tiek izstrādātas vairākas publikācijas.

Ar šo tikšanos projekts VOGAS ir oficiāli noslēdzies, tomēr izveidotā sadarbība turpinās. Partneri tikās ar Gruzijas Klīniskās onkoloģijas biedrības prezidentu Rema Gvamichava un pārrunāja iespējamo sadarbību nākotnes projektos, iesaistot plašu sabiedrību, klīnikas un skrīningā iesaistītās organizācijas. Tāpat turpināsies arī sadarbība ar citiem projekta VOGAS partneriem, realizējot arī citus programmas Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe) projektus.

© Foto: no personīgā arhīva

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986

2022. gada 11. oktobrī

Lasāma LU KPMI direktora Mārča Lejas intervija par insitūta darbu agrīnas vēža pētniecības jomā

Portālā Delfi un Latvijas Universitātes mājaslapā www.lu.lv lasāma Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora Mārča Lejas intervija žurnālistam Mārim Zanderam. Tās sākotnējā publikācija - Latvijas Universitātes žurnāla "Alma Mater" 2022. gada rudens numurā.

Sarunā profesors norāda, ka, pateicoties zinātnes attīstībai, mūsdienās diagnoze "vēzis" dažkārt uztverama kā hroniska saslimšana, un nereti redzams, ka tā tiek izārstēta vai tās progresēšana - apturēta. Viņš iezīmē gan iespējas, gan arī vairākus klupšanas akmeņus vēža skrīninga jomā Latvijā, un īpaši izvērš tematu par gaistošo biomarķieru izmantošanu veselības diagnostikā.

Mārča Lejas interviju tiešsaistē lasāma portālā Delfi

un Latvijas Universitātes mājaslapā www.lu.lv

2022. gada 9. oktobrī

KPMI kopā ar PERSIST partneriem aicina piedalīties pasākumā tiešsaistē un klātienē

13. oktobrī no 9:00 līdz 10:30 (CET) ikviens interesents aicināts piedalīties KPMI un projekta PERSIST partneru rīkotā pasākumā  “PERSISTent to fight cancer, whatever I.T. takes”. Tas norisināsies kā tiešsaistē, tā klātienē Eiropas Parlamenta ēkā Briselē.

Projekta PERSIST mērķis ir, apvienojot lielo datu un mākslīgā intelekta iespējas, uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem pēc vēža ārstēšanas, dodot iespēju ārstiem efektīvi sekot līdzi pacienta stāvoklim. Projekts norsinās Latvijā, Slovēnijā, Beļģijā, Spānijā.

Pasākuma laikā projekta īstenotāji izvērtēs inovāciju attīstības gaitu un jauno un inovatīvo tehnoloģiju pielietojumu praksē ārstniecības un veselības aprūpes nozarē. Pasākuma mērķis ir arī veicināt ieinteresēto pušu interesi par projekta PERSIST un citu līdzīgu projektu ieguvumiem, un tā apmeklētāji uzzinās, kā PERSIST projektā tiek izmantota mHealth lietotne, kādā veidā tā var palīdzēt un kā tā sasaucas ar veselības nozarē vēl neattīstītajiem jauno tehnoloģiju pielietojuma virzieniem. Tāpat apmeklētāji varēs uzzināt, kādu nozīmīgu pienesumu projekts sniedz veselības nozarei, tādējādi veicinot dažādu ieinteresēto pušu atbalstu un iesaistīšanos šāda veida projektos.

Pasākuma darba valoda - angļu.

Vairāk informācijas par pasākuma “PERSISTent to fight cancer, whatever I.T. takes” norisi pieejama projekta mājaslapā.

Pieteikties dalībai pasākumā tiešsaistē vai klātienē var, aizpildot pieteikuma anketu.

 

Persist projekta mājas lapa. 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2022. gada 23. septembrī

Aizritējusi ICCCS projekta skrīninga grupas ekspertu vizīte Latvijā

No 19. līdz 21. septembrim Rīgā notika projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving Cancer Care Coordination and Screening in Latvia and Slovakia (ICCCS)) ekspertu skrīninga grupas tikšanās ar iesaistīto Latvijas pušu – Latvijas Veselības ministrijas, slimnīcu, institūtu un institūciju – pārstāvjiem.

Tikšanos laikā projekta eksperti iepazina Latvijas speciālistu darbu un esošo situāciju vēža skrīninga jomā, lai turpmākā projekta gaitā sagatavotu rekomendācijas skrīninga procesu uzlabošanai. Eiropas Komisijas (EK) tehniskā atbalsta instrumenta (DG REFORM) finansētais projekts sasaucas ar Eiropas Vēža misijas plānu un tā mērķis ir veicināt vēža izraisītās mirstības samazināšanu, uzlabot vēža reģistrēšanu populācijā, izveidot un panākt visaptveroša vēža aprūpes un pētniecības infrastruktūras / tīklu akreditāciju, kā arī uzlabot krūšu, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmas. Projekta realizācija Latvijā notiek pēc LU KPMI iniciatīvas.

© Foto: no personīgā arhīva. ICCCS ekspertes Nadya Dimitrova (Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra – International Agency for Research on Cancer, IARC) un Iris Lansdorp - Vogelaar (Erasmums MC Roterdamas Sabiedrības veselības nodaļa - Erasmus MC Rotterdam Department of Public Health) tiekas ar projektā iesaistīto Latvijas pušu pārstāvjiem

Tikšanās ar Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktori Janu Lepiksoni

Tikšanās ar ģimenes ārstu Jevgēniju Bondinu ģ.ā. praksē „Alma”

Tikšanās ar „Centrālā Laboratorija” pārstāvjiem, valdes locekli Edvīnu Kāzušu, Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāju Martu Priedīti un laboratorijas speciālisti Beatrisi Orlovu

Tikšanās ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenterologu Eduardu Krustiņu

Tikšanās ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Krūts ķirurgu Arvīdu Irmeju

Tikšanās ar „Datamed” valdes locekli Normundu Ančupānu

Tikšanās ar Gremošanas slimību centra „Gastro” valdes priekšsēdētāju un Galveno ārstu Ivaru Tolmani

Tikšanās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas radioloģi Eviju Asari

Tikšanās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas centra vadītāju Aiju Balodi

2022. gada 22. septembrī

Rīgā noritējusi pirmā projekta Pragma-TIC partneru tikšanās

No 19. līdz 20. septembrim Rīgā, Latvijas Universitātē, norisinājās pirmā projekta Pragma-TIC partneru tikšanās klātienē. Projekts Pragma-TIC tiek realizēts ar Eiropas Savienības programmas Erasmus + finansiālu atbalstu, un tā mērķis ir veicināt digitālo atbalstu pacientiem un viņu primārajiem aprūpētājiem Eiropas slimnīcās.

Projekta uzdevumi paredz palielināt veselības speciālistu un viņu pacientu digitālās prasmes, rezultātā izveidojot praktiski pielietojamu e-mācību plaformas prototipu. Nākotnē tas atvieglotu medicīnas darbinieku darbu un veicinātu pacientu patstāvību un spēju organizēt savu veselības aprūpi, ja nepieciešams, attālināti. Minētais digitālais apmācību prototips taps medicīnas personāla un pacientu savstarpējā sadarbībā.

Projekta realizētāji ir Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, Līges Centrālā slimnīca (Centre Hospitalier de Liège; projekta vadošais partneris) un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmums „Inforef” Beļģijā, Mariboras universitātes medicīnas centrs (University Medical Centre Maribor) Slovēnijā, kā arī Digitālās psihiatrijas centra Dānijas dienvidu reģiona Garīgās veselības pakalpojumu nodaļa. 

Tikšanās laikā Rīgā darba grupa pārrunāja projekta realizēšanas gaitu, laika grafiku, pētnieciskos jautājumus, dalībnieku piesaistes mehānismus, komunikācijas plāna izstrādi un izveidotās projekta platformas www.pragma-tic.eu struktūru un lietošanu.

Pragma-TIC darba grupas sanāksmes turpmāk norisināsies reizi mēnesī tiešsaistē, bet nākamā darba grupas tikšanās klātienē gaidāma nākošgad Slovēnijā.

Foto: no personīgā arhīva. Projekta Pragma-TIC darba grupas sanāksme Rīgā.

Projekts Pragma-TIC ,,Digitālās veselības pratība nākotnes slimnīcai” (granta līguma Nr. 21PCA0019 / 2021-1-BE01-KA220-ADU-000033677) tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas ERASMUS+

2022. gada 15. septembrī

Kongresā Austrijā tiks prezentēts stenda referāts par KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātiem  

Projekta HYCOR vecākās laborantes – ārstes rezidentes Lindas Anarkulovas sagatavotais stenda referāts “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer” apstiprināts prezentēšanai kongresā Apvienotajā Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļā 2022 (United European Gastroenterology Week 2022), kas norisināsies no 2022. gada 8. oktobra līdz 2022. gada 11. oktobrim Austrijā, Vīnē. To iespējams apmeklēt gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē. Vairāk informācijas – pasākuma mājaslapā.  

L. Anarkulovas referāts ir par kolorektālā vēža, kas ir viens no biežāk sastopamajiem un nāvējošākajiem audzējiem, skrīningu. Lai mazinātu kolorektālā vēža izraisīto mirstību, nepieciešams ieviest efektīvu skrīninga metodi. Šāda metode varētu būt izelpas analīze, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma mērķis bija diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža, un tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus.  

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam" 

2022. gada 9. septembrī

LU KPMI plaši pārstāvēts XXXV Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas konferencē

No 8. Līdz 10. septembrim Skotijā, Glāzgovā norisinās XXXV Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības Grupas (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG) konference jeb XXXVth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group - EHMSG 2022.

Konferencē mutiskos ziņojumos plaši pārstāvēti Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pārstāvji un pētījumi, un abstrakti lasāmi EHMSG grupas žurnāla "Mircrobitota in Health and Disease" pielikumā (https://www.microbiotajournal.com/):

 • D. Razuka – Ebela, I. Polaka, I. Ebela, I. Daugule, R. Herrero, M. Leja:

„Reflux Espohagitis associated with false negative cases in pepsinogen testing for precancerous gastric lesions”

 

 • D. Slefarska-Wolak, R. Vangravs, M. Leja, L. Mezmale, G. Shani, C. Mayhew, H. Haick, P. Mochalski:

„The volatomic signature of Helicobacter pylori”

 

 • J.M. Huguet, L. Ferrer-Barcelo, P. Suarez, B. Tepes, D. Bordin, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, H. Simsek, L. Kunovsky, A. Gasbarrini, G. M. Buzas, P. Phull, M. Venerito, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Role of complience in Helicobacter Pylori treatments: results from the European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • L. Bujanda, O. Perez-Nyssen, J. Ramos, D.S. Bordyn, B. Tepes, A. Perez-Aisa, D. Vaira, M. Caldas, M. Castro-Fernandez, F. Leran, M. Leja, L. Rodrigo, T. Rokkas, L. Kupcinskas, J. Perez-Lasala, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J. Perez-Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Effectiveness of treatments against Helicobacter Pylori according to clarithromycin: Data from the European registry on helicobacter pylori management (HP-Ereg)"

 

 • L. Fernandez-Salazar, A. Perez-Aisa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, A. Keco-Huerga, A. Lucendo, L. Vologzhanina, L. Bujanda, N. Brglez Jurecic, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, T. Rokkas, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Effectiveness and safety of high-dose dual therapy: Results of the European registry on the management of Helicobacter Pylori infection (HP-Eureg)”

 

 • M. Zaharova, E. Zelca, D. Gudra, D. Fridmanis, I. Daugule:

„Changes in gut microbiota after antibacterial therapy among childre: Prelimenary data”

 

 • O. Sjomina, R. Vangravs, A. Rudule, I. Polaka, S. Parsutins, D. Pupola, I. Stonans, M. Leja:

„The comparison of standard triple therapy effectiveness after addition of Saccharomyces boulardii”

 

 • O.P. Nyssen, A. Perez-Aisa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, A. Keco-Huerga, A. Lucendo, L. Vologzhanina, L. Bujanda, N. Brglez Jurecic, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Larang, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Epmirical first-line treatment use and effectiveness trends in Europe in the period 2013 – 2021: Results from the European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • P. Jonaitis, J. Kupcinskas, A. Perez-Aisa, D, Vaira, B. Tepes, D. Bordin, L. Bujanda, M. Denkovski, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, O.P. Nyssen, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, L. Jonaitis, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Differences of Helicobacter Pylori diagnostics and treatment in the elderly and non-elderly populations: data from European registry on H.pylori management (HP-Eureg)”

 

 • P. Jonaitis, J. Kupcinskas, A. Perez-Aisa, D. Vaira, B. Tepes, D. Bordin, L. Bujanda, M. Denkovski, A. Lanas, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, A. Tonkic, O.P. Nyssen, L. Moreira, I. Puig, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, L. Jonaitis, on behalf of the HP-Eureg investigators:

„Comparison of the effectiveness of Helicobacter Pylori eradication regiments between the eldrely and non-eldrely populations: data from the European registy of H.Pylori management (HP-Eureg)”

 

 • S. Martinez – Domingues, E. Alfaro, P. Sarrera – Lasfuentes, A. Lanas, A. Perez – Ainsa, D. Vaira, L. Jonaitis, B. Tepes, D. Bordin, M. Castro – Fernandez, A. Lucendo, M. Leja, G. Babayeva, F. Lerang, L. Moreira, I. Puig, O.P. Nyssen, F. Megraud, C. O’Morain, J.P. Gisbert, on behalf of the HP-Eureg inverstigator:

„Mistakes in empirical eradication therapies for helicobacter pylori in 45,778 patients: Data from the European registry on H.Pylori management (HP-Eureg)”

 

Vairāk par EHMSG un konferenci: https://www.ehmsg.org/

© Foto: No personīgā arhīva. EHMSG konferences prezidente Georgina Hold atklāj pasākumu

2022. gada 29. augustā

Līdz ar tikšanos Izraēlā, aizsākusies projekta VOGAS noslēguma fāze

No 22. līdz 24. augustam Izraēlā, Haifā, noritēja projekta VOGAS „Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, izmantojot hibrīdo sensoro pieeju” partneru tikšanās klātienē.

Tajā piedalījās projekta administratīvā vadītāja Liat Zuri un LU KPMI vadošā eksperte Iveta Eniņa, lai pārrunātu gatavošanos projekta noslēguma fāzei, tai skaitā, gala atskaitei un auditam, un apspriestu citus administratīvos jautājumus.

Savukārt tikšanās laikā ar projekta zinātnisko vadītāju Gidi Shani tika apspriesta VOGAS projekta noslēguma sapulces  organizēšana un nupat apstiprinātā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammas  „Pētniecības un inovācijas darbības Vēža misijas īstenošanai” („Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer”) projekta LUCIA („Ar plaušu vēzi saistīto riska faktoru un to ietekmes izpratne” jeb “Understanding Lung Cancer related risk factors and their Impact”) ieviešana, kā arī potenciālā sadarbība citos projektos. Projektu LUCIA plānots uzsākt 2023.gada 1. janvārī.

Tikšanās noritēja projekta vadošā partnera Technion (Izrāleas Tehnoloģiju institūts (Israel Institute of Technology)) telpās, kur LU KPMI pārstāve iepazinās arī ar Technion tehniskajām laboratorijām.

© Foto: No personīgā arhīva. LU KPMI un Technion (Izraēla) projekta administratīvo vadītāju tikšanās Haifā, Izraēlā

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986

2022. gada 29. jūlijā

Noslēdzies projekts A-PATCH

2022. gada jūnijā noslēdzies LU KPMI realizētais un Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītais projekts „A-PATCH” (Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā).

Projekta mērķis bija pētīt, attīstīt un praktiskā lietošanā ieviest inovatīvu neinvazīvu plāksteri, kas palīdzētu diagnosticēt infekciozas slimības, piemēram, tuberkulozi.

Plašākam ieskatam aicinām noklausīties zinātnes podkāstu #CORDIScovery, kurā piedalās projekta koordinators Hossam Haick, skaidrojot, kā šāds plāksteris varētu palīdzēt cīņā pret tuberkulozi https://anchor.fm/cordiscovery/episodes/Fighting-the-spread-of-Tuberculosis-e1jub2h?fbclid=IwAR0CJcugBtvaQ6jfCbsqnlK8Z6hcxi4bqPX0JUhq7oqAYIGlXHjhZF6lEQI

Ar projektā sasniegtajiem rezultātiem aicinām iepazīties projekta mājaslapā.

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270

2022. gada 26. jūlijā

GISTAR projekta ietvaros vairāki pacienti uzsākuši Helikobakrētijas pilori ārstēšanu  

Turpinoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta projektam "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu, tā ietvaros vairākiem pacientiem uzsākta helikobaktērijas pilori jeb H.pylori ārstēšana.   

Projekta ietvaros H.pylori eradikācijas kurss pacientiem tiek nodrošināts bez maksas.

H.pylori ir spirālveida baktērija, kura ir pielāgojusies dzīvei cilvēka kuņģa skābajā vidē. Tās veicina vairākas kuņģa saslimšanas, un, ja netiek laicīgi ārstēta, var veicināt arī kuņģa vēža attīstību. Tādēļ ir ļoti svarīgi atpazīt riska grupas indivīdus savlaicīgi.

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)". 

2022. gada 22. jūlijā

Prof. M. Leja ar lekciju par gaistošo marķieru izmantošanu piedalās simpozijā Gvatemalā

No 20. līdz 22. jūlijam Centrālamerikā esošās Gvatemalas kādreizējā galvaspilsētā Antigvā notiek IX starptautiskais simpozijs “Helicobacter pylori infekcija un kuņģa vēzis” ("IX International Symposium on Helicobacter pylori Infection and Gastric Cancer").

Konferenci tradicionāli katru otro gadu organizē ASV Nacionālā Vēža institūta (National Cancer Institute) speciālisti sadarbībā ar Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Pasākuma Gvatemalā norise epdiemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ divus gadus tika atlikta.

Pasākums pulcē ne tikai Amerikas valstu, bet arī Eiropas u.c. valstu speciālistus. Šoreiz apspriežamo jautājumu sarakstā – arī Latīņamerikas H.pylori pētnieku grupas veidošana, plānojot arī tās sadarbību ar Eiropas grupu.

Konferencē ar lekciju par izelpas gaistošo marķieru izmatošanas iespējām kuņģa vēža noteikšanā piedalās LU KPMI direktors un vadošais pētnieks, prof. Mārcis Leja.

© Foto: No personīgā arhīva. LU KPMI sadarbības partneris Prof. Alejandro Corvalan no Čīles atklāj otrās konferences dienas programmu

© Foto: No personīgā arhīva

2022. gada 21. jūlijā

Publicēts raksts par asins biomarķieru izmantošanu kuņģa pirmsvēža stāvokļu diagnostikā 

Žurnālā „Diagnostics” publicēts raksts par asins biomarķieru (t.sk. pepsinogēnu) vietu kuņģa pirmsvēža stāvokļu neinvazīvai diagnostikai: 

Assessment of Serum Pepsinogens with and without Co-Testing with Gastrin-17 in Gastric Cancer Risk Assessment—Results from the GISTAR Pilot Study

Pētījums veikts, izmantojot LU KPMI Latvijas novados veiktā pētījuma GISTAR materiālu.  

Pētījums veikts ciešā starptautiskā sadarbībā. Raksta autoru vidū kopā ar LU KPMI pētniekiem ir Spānijā strādājošā pētniece Claudia Robles, un ārvalstu līdzautoru skaitā pazīstami pētnieki no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (International Agency for Research on Cancer jeb IARC) (Francijā).

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Gremošanas slimību centru GASTRO un Akadēmisko histoloģijas laboratoriju.

2022. gada 12. jūlijā

Ieskats AHMSG dibināšanas atspoguļojumā Nigērijas masu medijos

Šī gada 27. – 29. jūnijā Lagosā, Nigērijā notika formāla Āfrikas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupas jeb iniciatīvas (African Helicobacter and Microbiota Study Group jeb AHMSG) dibināšanas konference, kā arī Āfrikas Helikobaktērijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīniju izstrādes ekspertu sanāksme.

AHMSG dibināšanas konferencē, pārstāvot Eiropas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupu (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG), piedalījās arī LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja, kurš lasīja lekciju par kuņģa vēža skrīninga pieredzi Eiropā un akcentēja specifiskas iezīmes Āfrikas kontinentā.

Piedāvājam ieskatu publikācijās Nigērijas masu medijos!

Nigērijas Medicīnas pētījumu institūtā (Nigerian Institute of Medical Research) notiks AHMSG tikšanās; New Telegraph NG, 16.06.2022.

Āfrikas zinātnieki veicina baktērija patogēnu pētniecību; Sun News Online, 04.07.2022.

Izveidota īpaša darba grupa, lai uzlabotu helokibaktērijas diagnostiku un ārstēšanas rezultātus; New Telegraph NG, 07.07.2022.

2022. gada 7. jūlijā

Latvijas politikas veidotāji un speciālisti iepazīstināti ar pasaulē atzītu metodiku vēža skrīninga izmaksu-efektivitātes modelēšanā

Pēc LU KPMI iniciatīvas, norisinājusies prof. Iris Lansdorp-Vogelaar (ERASMUS Universitātes Medicīnas centrs (Erasmus University Medical Center)) prezentācija par vēža skrīninga izmaksu-efektivitātes modelēšanu. Izklāstot, ka pārdomāti un pareizi organizēts vēža skrīnings var būt un ir izmaksu efektīvs, uzrunāti Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas un to pakļautības iestāžu attiecīgās jomas speciālisti, kā arī vēža skrīninga darba grupu speciālisti.

Lektore ir viena no pasaules vadošajiem ekspertiem šajā jomā, un viņas metodika (MISCAN modelis (MIcrosimulation SCreening Analysis)) izmantota daudzās valstīs, tostarp Eiropā un ASV.

MISCAN metodi izmanto arī Eiropas projektā EU-TOPIA. Projekta mērķis ir valsts, reģionālās un vietējās politikas veidotājiem sniegt zināšanas un iespēju ar īpašu rīku sistemātiski izvērtēt un kvantificēt ieguvumus un zaudējumus krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža programmās Eiropas valstīs.

Prezentācijas gaitā prof. Iris Lansdorp-Vogelaar iezīmēja būtiskākos ekonomiskos ieguvumus no efektīva vēža skrīninga, priekšnoteikumus efektīva vēža skrīninga nodrošināšanai, kā arī iepazīstināja ar EU-TOPIA darbības principiem.

Aicinām ikvienu interesentu noskatīties tikšanos ar prof. Iris Lansdorp-Vogelaar un viņas prezentāciju video formātā:

Presentation on modelling for cancer screening by Iris Lansdorp-Vogelaar from LU KPMI on Vimeo.

Tikšanās noritēja Eiropas Komisijas tehniskā atbalsta instrumenta (DG REFORM) finansētā projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS), kuru iniciējis Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI), ietvaros.

2022. gada 6. jūlijā

LU KPMI pārstāves piedalījušās projekta PERSIST partneru sanāksmē Šveicē

No 29. jūnija līdz 30. jūnijam Šveicē, Sjerē (Sierre) LU KPMI pārstāves, pētniece Dina Bēma un projekta zinātniskā vadītāja asistente Linda Tupiņa, piedalījās projekta PERSIST ("Patients-centered SurvivorShip care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies") klātienes sanāksmē un darba grupas aktivitātēs, kas notika Šveices digitālajā centrā Techno-Pole.

Tikšanās laikā pārspriesta projekta līdzšinējā gaita un pārrunātas aktuālās nākamā perioda plānotās aktivitātes, tostarp veicamās izmaiņas darba paku uzdevumos. Tāpat projekta partneru pieredzes un zināšanu apmaiņas gaitā pārrunāta un izvērtēta projekta datu ievades platformas funkcionalitāte, ar mērķi uzlabot iegūstamos rezultātus. Saņemta jauna informācija par projektā sagaidāmo tehnisko risinājumu ieviešanas procesu.

Projekta PERSIST mērķis ir rast veidus, kā pacientiem nodrošināt individuālu vēža ārstēšanas pēcaprūpi. Pētījumā iekļautie dalībnieki pēc vēža ārstēšanas kursa pabeigšanas ir saņēmuši viedpulksteni un viedtālruni ar īpaši izstrādātu mHealth lietotni, kas palīdz ārstiem sekot līdzi viņu veselības stāvoklim.

Pētījums ir starptautisks un tā klīniskā daļa ar pacientu iekļaušanu norit ne tikai Latvijā, bet arī Beļģijā, Slovēnijā un Spānijā. Latvijā par PERSIST klīniskā pētījuma norisi atbild Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts.

Vairāk par tikšanos lasāms projekta mājaslapā.

© Foto: No personīgā arhīva

Persist projekta mājas lapa.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2022. gada 6. jūlijā

Piedaloties LU KPMI direktoram, Prof. M. Lejam, dibināta Āfrikas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupa

No šī gada 27. līdz 29. jūnijam Lagosā, Nigērijā, klātesot Eiropas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupas (European Helicobacter and Microbiota Study Group jeb EHMSG) ekspertiem, notika formāla Āfrikas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupas jeb iniciatīvas (African Helicobacter and Microbiota Study Group jeb AHMSG) dibināšanas konference, kā arī Āfrikas Helikobaktērijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīniju izstrādes ekspertu sanāksme.

EHMSG, kuras pieredze tika ņemta par pamatu Āfrikas organizācijas izveidei, pasākumos bija aicināti pārstāvēt divi dalībnieki, tostarp Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, profesors Mārcis Leja.

Sanāksmē piedalījās daudzu Āfrikas valstu pārstāvji, prezentējot šajā kontinentā uzkrāto pieredzi un atšķirības valstu starpā. Konferences ietvaros M. Leja nolasīja lekciju par kuņģa vēža skrīningu, akcentējot notiekošo Eiropā, kā arī pievēršot uzmanību specifiskām iezīmēm Āfrikas kontinentā. Pasākums izpelnījās plašu masu mediju, tostarp televīzijas uzmanību un tika pozicionēts kā vēsturisks notikums Āfrikas valstu sadarbībā.

Āfrikas Helikobaktērijas un mikrobiotas pētniecības grupa, līdzīgi kā EHMSG, sastāv no ekspertiem no vairākām Āfrikas kontinenta valstīm. Tās uzdevums ir izstrādāt vadlīnijas helikobaktērijas izraisītu infekciju ārstēšanai, kā arī veicināt ar tām saistītu turpmāko pētniecību kontinentā.

© Foto: No personīgā arhīva

Copyright 2016 - 2023 by LU KPMI