en-GBlv-LVru-RU
en-GBlv-LVru-RU

 

JAUNUMI

 

2020. gada 4. augustā

Jaunākās aktualitātes par Eiropas Komisijas Vēža misijas darbību

2019. gada septembrī Briselē pirmo reizi notika Zinātnes un inovāciju (R&I) dienas. Šo dienu laikā Eiropas Komisija (EK) deva oficiālu startu jaunai darbības formai – misijās balstītai zinātnei, kas jau pazīstama citās pasaules daļās, taču pirmo reizi tiek ieviesta Eiropas Savienības līmenī.
Misiju nozīme ir zinātnes radīto novest līdz sabiedrībai saprotamam, izmantojamam un atzīstamam veidam.
Pavisam izveidotas piecas misijas – tās veltītas EK identificētām aktuālākajām tēmām – tīras pilsētas, tīri okeāni, tīra vide un uzturs, adaptācija klimata pārmaiņām un vēža misija. Pēdējā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja.

2019. gada decembrī Briselē notiek otrā Eiropas Komisijas izveidotās Vēža misijas tikšanās ar ES dalībvalstu pārstāvjiem. 

2020. gada janvārī Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē sniedz īsu pārskatu par ES Vēža misijas aktivitātēm, kā arī iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises.

2020. gada februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Vēzis ietekmē ikvienu neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa, un tas ir milzīgs slogs pacientiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Apvienojot centienus visā Eiropā, vairāk cilvēku dzīvotu bez vēža, vairāk vēža pacientu tiktu diagnosticēti agrāk, viņi ciestu mazāk un viņiem būtu labāka dzīves kvalitāte pēc ārstēšanas.

Daļēji iedvesmojoties no “Apollo 11” misijas par cilvēka nogādāšanu uz Mēness, Eiropas pētniecības un inovācijas misiju mērķis ir rast risinājumus dažām no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras mūsu pasaule.

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/mission-cancer #EUmissions #MissionCancer

Video par Vēža misiju tagad ir pieejams tiešsaistē vietnē Youtube.

 

2020. gada 3. augustā

LZP finansētā projekta rezultāti publicēti starptautiski citējamā ētikas žurnālā

Balstoties uz Latvijas Zinātnes Padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros veiktās sabiedrības aptaujas rezultātiem, LU KPMI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) pētnieces ir publicējušas rakstu žurnālā “BMC Medical Ethics”.

Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (piemēram, asins, audu, urīna paraugi) kolekcijas. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības informētību un attieksmi pret pētniecības biobankām Latvijā, atkārtojot 2010. gadā veiktajā Eirobarometra aptaujā uzdotos jautājumus. 

Sabiedrības informētība par pētniecības biobankām ir svarīga biobanku attīstībai un ilgtspējai. 

Pilnu informāciju par publicēto rakstu lasiet ŠEIT.

Saite uz rakstu ŠEIT

 

Attēlā: raksta autore, LU KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 31. jūlijā

Projekta “Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī 

2020. gada 1. maijā LU KPMI darbu uzsāka vadošais pētnieks Manohar Prasad Bhandari (PhD informācijas inženierijā), realizējot pēcdoktorantūras pētniecības projektu "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai".

Laika perioidā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020. projekta ietvaros veikta jaunākās literatūras analīze par pētījumiem par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC) no mikrobioma, kuņģa šūnām (vēža šūnu metabolisma produkti) un izelpas, kuņģa vēža noteikšanai. Tika noteiktas veicamās zinātniskās aktivitātes un uzdevumi, pielāgojot plānu šā brīža situācijai ierobežotas mobilitātes apstākļos. Projekta pirmās darba pakas ietvaros veikta paraugu vākšana (izelpas, kuņģa sulas, vēža un veselīgo audu) gāzu hromatogrāfijas masu spektrometrijas (GC-MS) analīzei.

Vairāk informācijas par šī projekta aktualitātēm lasiet ŠEIT.

   

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 3. kārta" ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/495 "Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai"

2020. gada 14. jūlijā

Tiek realizēts klīniskās validācijas pētījums projektā “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skīningam”

Pēc veiksmīgi realizētas portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācijas, tika uzsākts klīniskās validācijas pētījums. Šajā pētījumā tiek iesaistīti pacienti ar apstiprinātu kuņģa vēža diagnozi, pacienti ar augsta riska izmaiņām, kā arī kontroles grupas pacienti, ar zināmu kuņģa gļotādas stāvokli.

Galvenais mērķis ir veikt klīnisko sensoru validāciju, izstrādājot modeli, kas spēs atšķirt pētāmās izmaiņas no kontroles mērījumiem, un turpmāk izmantot šo modeli indivīdiem ar labi definētām kuņģa izmaiņām.

Projekta īstenošanu ievērojami ietekmēja Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojums par COVID-19 pandēmiju. Visā Latvijas teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību. Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, līdz ārkārtējās situācijas beigām tika daļēji ierobežota pacientu rekrutēšana projekta vajadzībām. Jūnija otrajā pusē tika noņemti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumiem gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs un pacientu rekrutēšana ir aktīvi atsākusies.

 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam" 

2020. gada 2. jūlijā

Par GISTAR pētījumu raksta un rāda TV

Aicinām iepazīties ar jaunāko informāciju, ko par LU KPMI lielāko pētījumu GISTAR raksta Jēkabpils medijos un rāda TV. 
Raksts informatīvajā portālā "Jēkabpils Laiks".
Vidusdaugavas televīzijas sižets.

   

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 30. jūnijā

Paredz jaunāko EK vēža misijas ziņojuma rekomendāciju būtisku ietekmi uz onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanu Latvijā

Eiropas Komisija publicējusi EK Vēža misijas ziņojumu ar pavisam 13 aktuālām rekomendācijām cīņā ar vēzi. Rekomendācijas ietver starptautiski akreditētas vienotas Vēža infrastruktūras izveidi katrā ES dalībvalstī, kvalitatīvu vēža skrīninga nodrošināšanu, nozares mērķtiecīgu digitalizāciju, sadarbības stiprināšanu gan valsts ietvarā, gan starptautiski. 

Paredzams, ka rekomendācijām varētu būt būtiska loma arī onkoloģijas nozares organizācijas uzlabošanā Latvijā.

Piedāvātās rekomendācijas jau saņēmušas atbalstu gan ekspertu (t.sk. Misijas Asamblejas), gan politiķu aprindās. 

Šobrīd dokuments piedāvāts ES dalībvalstu apspriešanai pirms tā iesniegšanas gala variantā Eiropas Komisijai.

Vairāk informācijas par EK Vēža misijas ziņojumu:ŠEIT

2020. gada 25. jūnijā

ESDO ziņas – jaunākā informācija par ESDO izglītības pasākumiem

Eiropas gremošanas sistēmas onkoloģisko saslimšanu biedrība (ESDO) informē par paredzētajām izglītojošām aktivitātēm:

• ESDO meistarklase Berlīnē, 2020. gada 6. - 7.novembrī:

www.esdo.eu/education/esdo-master-class

• Jauni slaidi no Amerikas klīniskās onkoloģijas biedrības (ASCO) virtuālā simpozija:

www.esdo.eu/publications/gi-slide-decks

2020. gada 19. jūnijā

Priecīgus Līgo svētkus!

2020. gada 10. jūnijā

Rīgas Stradiņa universitātes studentes aizstāv noslēguma darbus - balstītus GISTAR projekta papildpētījumos

Rīgas Stradiņa universitātē savus diplomdarbus ir aizstāvējušas divas studentes, kuru pētījumi ir balstīti mūsu institūta lielākā pētījuma GISTAR papildpētījumos. 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes programmas “Uzturzinātne” maģistrante Ilze Indriksone-Gromova veica pētījumu “Vidusjūras uztura paradumu ietekme uz kardiovaskulāro slimību riska faktoriem Jēkabpils iedzīvotāju populācijā”, savukārt Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas “Uzturs”  bakalaura grādu aizstāvēja Lelde Cīrule-Dambe  ar darbu  “GISTAR projekta Jēkabpils dalībnieku uztura paradumu  atbilstības Ziemeļvalstu diētai izvērtējums”.

Studenšu pētījumus vadīja institūta vadošā pētniece Dr.med Daiga Šantare.

Par pētījuma datu analīzi konsultēja institūta vadošā pētniece Dr.sc.ing. Inese Poļaka.

2020. gada 10. jūnijā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Īstenoto pētījumu aktualitātes: 
•    SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

2020. gada 9. jūnijā

GISTAR projekts - FLPP finansēto projektu starpā

Lepojamies, ka 2018. gada Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 1. konkursā finansēto projektu Medicīnas un veselības zinātņu nozarē starpā arī LU KPMI realizētais projekts GISTAR!

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

GISTAR pētījums tiek finansēts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus"

2020. gada 4. jūnijā

Doktorantūras skolas seminārā uzstāsies LU Datorikas Fakultātes doktoranti

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām:
1.    Maksims Ivanovs ar tēmu "No neironu morfoloģijas līdz sensomotorai integrācijai: kādēļ pētīt žurku smadzenes"
2.    Aleksandrs Ļevinskis ar tēmu "Kalman filtra pielietošana sensoru datu apstrādei"
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 11.06. plkst.16:15.-17:45.  

Semināra facebook lapa - ŠEIT.  

2020. gada 29. maijā

Iznācis PERSIST projekta jaunākais biļetens

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāka PERSIST projekts. 

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiek apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalās 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošina klīniskos pētījumus. 

PERSIST projekta maija mēneša biļetenu var apskatīt ŠEIT.

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 21. maijā

 Mūsu studentes ar izcilu vērtējumu aizstāv diplomdarbus LU

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ārstniecības programmā savus diplomdarbus ar izcilu vērtējumu ir aizstāvējušas mūsu studentes Alise Lielause un Arta Deniņa.
Abas studentes ir topošās ārstes.
Alises Lielauses darba tēma “Helicobacter pylori standarta trīskāršās klaritromicīnu saturošās un alternatīvās augstu devu amoksicilīnu un bismutu saturošās eradikācijas terapiju blakusparādību salīdzinājums", Artas Deniņas darba tēma “Tievo zarnu bakteriālās kolonizācijas noteikšana ar izelpas testu - glikozes un laktulozes testu salīdzinājums”.
Abu darbu zinātniskais vadītājs ir mūsu institūta direktors profesors Mārcis Leja.
Apsveicam abas meitenes!

2020. gada 20. maijā

EHMSG 2020 notiks virtuāli

Reaģējot uz globālo COVID-19 pandēmiju ir nolemts, ka Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress (kas sākotnēji bija paredzēts no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē) notiks virtuāli kompaktā versijā, tikai vienu dienu -  sestdien, 2020. gada 12. septembrī.  

Tiks nodrošināta gan kongresa tiešraide, gan pieprasījuma sarunas, kā arī E-posteru platforma.

Tēžu iesniegšana ir pagarināta līdz 2020. gada 21. jūnijam plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.
Iesniegt savu E-posteri prezentācijai konferencē iespējams ŠEIT

Visiem dalībniekiem tiks piedāvāti vienlīdzīgi rīki, lai pievienotos konferencei un līdzdarbotos.

Lai garantētu dalībnieku, runātāju, sponsoru un darbinieku veselību un drošību, EHMSG valde ir secinājusi, ka konference šogad nevar notikt paredzētajā formātā. 

Jautājumu gadījumā EHMSG valde aicina sazināties ar viņiem jebkurā laikā uz e-pastu workshop@ehmsg.org.

Vairāk informācijas par EHMSG 2020: https://www.workshop.ehmsg.org/.

2020. gada 18. maijā

Doktorantu sagatavotās tēmas: I seminārs

Nākamajā Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" seminārā uzstāsies Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes doktoranti ar savām sagatavotām tēmām: 
•    dr. Tatjana Zablocka - "Jaunas klīniski genomiskas tehnoloģijas izstrāde melanomas riska stratifikācija, prognozes novērtēšana un personalizēta terapija";
•    dr. Lauris Repša - "Gūžas locītavas periprotēzes infekcijas ārstēšanas stratēģijas";
•    dr. Māris Mežeckis - "Radioķirurģijas loma vidēja nelabvēlīga un augsta riska prostatas vēža terapijā".  
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā uz mūsu skolas e-pastu (doktoranturas.skola@gmail.com) vai arī atsūtot vēstuli facebook lapā (https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 28.05. plkst.16.15.-17.30.  

2020. gada 11. maijā

Aicina uz Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" semināru "Manuskripta sagatavošana publikācijai zinātniskajā izdevumā"

Šoreiz semināru vadīs Doktorantūras skolas "Translācijas izpētē medicīnā" priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes, Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ilva Daugule.
Seminārs notiks neklātienē, caur https://meet.google.com/ vietni! 

Lūgums laicīgi atsūtīt savu pieteikumu piedalīties seminārā
uz mūsu skolas e-pastu - doktoranturas.skola@gmail.com
vai arī atsūtot vēstuli Facebook lapā - https://www.facebook.com/Doktoranturas.skola/

Ikviens dalībnieks, kurš pieteiksies dalībai, semināra dienā (5-10 minūtes pirms) saņems savā e-pastā uzacinājuma linku uz meet.google.com vietni, kur varēs pieslēgties semināram neklātienē.

Seminārs notiks 14.05. plkst.16:15 - 17:30.  

2020. gada 20. aprīlī

Abstraktu iesniegšanas termiņš uz Apvienoto Eiropas gastroenteroloģijas kongresu - pagarināts līdz 15. maijam!

No 10. līdz 14. oktobrim Amsterdamā, Nīderlandē norisināsies Apvienotais Eiropas gastroenteroloģijas kongress (United European Gastroenterology Week).

Reaģējot uz pašreizējiem bezprecedenta apstākļiem, abstraktu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15. maijam!

Jaunākās abstraktu tēmas: COVID-19 un GI!

UEG nedēļa ir galvenā platforma pētniekiem visā pasaulē, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem atklājumiem.

UEG nedēļas programmu katru gadu rūpīgi izstrādā Zinātniskā komiteja, un to veido 50% uzaicinātu sarunu un 50% mutiskās abstraktu prezentācijas. Lai turpinātu atbalstīt iesniegto darbu kvalitāti, UEG piedāvā vairākas ar abstraktu apbalvojumiem saistītas balvas.

Vairāk informācijas par konferenci: ŠEIT

2020. gada 16. aprīlī

Attālinātu semināru sēriju piedāvā medicīnas informācijas resurss ClinicalKey

Medicīnas informācijas resurss ClinicalKey piedāvā attālinātu semināru sēriju ar mērķi demonstrēt resursā pieejamo informāciju par CoVid-19, kā arī praktizēt ClinicalKey rīkus.

Plānotie semināri un reģistrēšanās:
- Otrdiena, 21.aprīlis, plkst. 13.00 
- Trešdiena, 22. aprīlis, plkst. 15.00 
- Ceturtdiena, 30. aprīlis, plkst. 12.00 

Pēc reģistrēšanās katrs dalībnieks saņems apstiprinājuma e-pastu un semināra piekļuves saiti.

Semināru ilgums - aptuveni 30 min.

Darba valoda - angļu.

2020. gada 14. aprīlī

Aicinām aktīvi iesniegt ziņojumu tēzes ikgadējai Eiropeas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas konferencei! 

Vēl nav zināms, kādā formātā notiks šī gada Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress, kas septembrī ir ieplānots Glāsgovā, Skotijā (plānotais datums bija - 10. līdz 12. septembris).

Taču ziņojumu tēzes tiek pieņemtas neatkarīgi no konferences norises formas.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 10. maijs.

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 9. aprīlī

LZP atklātajam konkursam no KPMI iesniegti 7 projektu pieteikumi 

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 13 510 977 eiro.

No LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta šim konkursam ir iesniegti 7 projektu pieteikumi konkrētās nozarēs. 

No septiņiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem 3 ir sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaisti, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Projektu īstenošanas laiks ir 3 gadi.

2020. gada 2. aprīlī

Iegūst 2. vietu RSU Studentu Zinātniskajā konferencē 

RSU Medicīnas fakultātes studente Darija Logvinova ar savu darbu ieguva otro vietu Gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentu zinātniskajā konferencē Health and Social Sciences, kas norisinājās 2020. gada 27. un 28. martā.

D.Loginovas prezentācijas nosaukums "Symptoms and the time to diagnosis in patients with gastric and esophageal cancers".

D.Loginovas pētījuma zinātniskie vadītāji ir LU KPMI vadošais pētnieks Prof. Mārcis Leja un pētniece Dr. Evita Gašenko.

Aizvadīto gadu laikā konference ir izaugusi par Baltijā lielāko šāda veida studentu zinātnisko pasākumu, un pērn konferences 17 tematiskās sekcijas, vieslekcijas un praktiskās darbnīcas pulcēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

2020. gada 31. martā

LU noslēdz līgumu par gaistošo marķieru izelpas analizatoru piegādi

Atbilstoši veiktā iepirkuma – atklātā konkursa “Izelpas elektriskās deguna analizatora iekārtas izstrāde un esošās izelpas elektriskās deguna iekārtas VOLGACORE uzlabošana, uzstādot atbilstošus sensorus un elektronikas komponentes” rezultātiem, 9. martā Latvijas Universitāte noslēdza līgumu ar Vācijas tehnoloģiju uzņēmumu JLM Innovation GmbH par portatīvo ekspersanalizatoru iegādi projektam “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skīningam”. 
23.martā iekārtas tika piegādātas un uzstādītas.

Tuvākajā laikā tiks realizēta portatīvo ekspresanalizatoru ierīču validācija, iesaistot Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes studentus un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstus-rezidentus. Veiksmīga aktivitātes realizēšana, palīdzēs izvērtēt atkārtojamību un mainību starp visām iekārtām, lai turpmāk būtu iespējams realizēt projekta klīniskās validācijas pētījumu. 

 

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros, projekta ID Nr. KC-PI-2017/75 "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam" 

2020. gada 30. martā

Tiek pārrunāta projekta turpmākā darbība

23. martā norisinājās projekta “Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte” dalībnieku telekonference, kurā tika pārrunāta turpmākā projekta darbība, kuru šobrīd ietekmē izsludinātā ārkārtas situācija valstī, saistībā ar jauno koronavīrusa COVID-19 infekciju. Telekonferences laikā arī tika pieņemti lēmumi par šī brīža iegūto rezultātu izplatīšanu starptautiskās konferencēs, kas norisināsies 2020.gada rudenī:

1) United European Gastroenterology Week 2020, Amsterdama, Nīderlande.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 24. aprīlim.

2) 33rd Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group, Glāzgova, Apvienotā Karaliste.

Tēžu iesniegšana iespējama līdz 10.maijam.

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. LZP2018/29 "Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte"

2020. gada 26. martā

Iznācis žurnāla "University Therapeutic Journal" pirmais numurs

Iznācis zinātniski - praktiskā žurnāla University Therapeutic Journal («Университетский терапевтический вестник») pirmais numurs (tiek izdots St.Pēterburgā).

Žurnāls apvienos dažādu jomu speciālistu centienus mūsdienu veselības aprūpes zinātnisko un praktisko jautājumu risināšanā iekšējo slimību sfērā un ar tām saistītajās jomās. 

Žurnāla tēmas ietver plašu terapeitisko specialitāšu klāstu, ieskaitot pediatriju, kardioloģiju, pulmonoloģiju, gastroenteroloģiju, geriatriju un citas. Daudznozaru pieeja žurnāla zinātniskās un praktiskās daļas veidošanā neatstās malā saistītās specialitātes, piemēram, ķirurģiju, endoskopiju, mikrobioloģiju un eksperimentālo medicīnu.

Žurnāla redkolēģijā ir arī LU KPMI direktors M.Leja.

Ar žurnāla pirmā numura saturu iespējams iepazīties ŠEIT

Vairāk informācijas ŠEIT

2020. gada 24. martā

24. marts - Pasaules Tuberkulozes diena

Arī dienās, kad plašsaziņas līdzekļu uzmanība tiek koncentrēta uz Covid-19 uzliesmojumu, tuberkuloze vienmēr turpina būt par aktuālu draudu pasaulē.

Pasaules TB diena, kas katru gadu tiek atzīmēta 24. martā, pievērš sabiedrības uzmanību šai slimībai.

PITBUL projekta  ietvaros, sadarbībā ar projekta partneri Vācijas molekulārās diagnostikas uzņēmumu GNA Biosolutions GmbH mēs vēlamies piesaistīt arī sabiedrības uzmanību šai slimībai.

Vairāk informācijas ŠEIT.

    

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 23. martā

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati  Group”, kā arī iesniegts apstiprināšanai viens jauns projekta pieteikums, ko iesniedza SIA “Captomatic”.

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT.

2020. gada 13. martā

Latvijas Universitātes Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference pārcelta uz rudeni

Ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju pasaulē, Latvijas Universitātes vadība un konferences organizācijas komisija pēc konsultācijas ar SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs), ir pieņēmusi lēmumu Starptautisko zinātnisko medicīnas konferenci pārcelt uz šī gada oktobri.

Par jaunumiem un aktualitātēm potenciālos dalībniekus un interesentus konferences organizētāji informēs.

2020. gada 13. martā

Tiek atcelts 19. marta seminārs "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs"

Ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, un lai mazinātu riskus inficēties ar to semināra rīkotājiem, dalībniekiem un viesiem, tika pieņemts lēmums atcelt 19. marta semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs” (tika organizēts ikgadējās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros). 

Seminārs iespējams tiks pārcelts uz šī gada vasaras beigām, taču datums vēl tiks precizēts. Semināra organizētāji informēs par to interesentus.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

2020. gada 13. martā

Par būtiskiem ierobežojumiem COVID-19 saistībā 

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar COVID-19, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts studiju process klātienē.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus COVID-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

* pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības procesa un pārbaudījumu organizēšanas formu īstenošanu
* pārtraukt konferenču un jebkādu citu klātienes pasākumu (kurā ir vairāk par 100 dalībniekiem) organizēšanu LU
* studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus
* LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti
* LU studējošiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot spēkā esošu LU studenta apliecību

LU personālam, tajā skaitā studējošajiem aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.

Aicinām LU mājaslapā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

2020. gada 12. martā

Publicēts H2020 projekta SNIFFPHONE partneru kopīgi veidotais video materiāls 

Starptautiska zinātnisko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotais projekts SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma) - "Viedtālrunis slimības noteikšanai no izelpojamā gaisa", kurā klīnisko darba daļu organizēja un veica LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki, tika realizēts laikā no 15.02.2015. – 15.08.2018.

SNIFFPHONE projekta ietvaros tika izstrādāts ar mobilo telefonu savienojams sensoru izelpas analizators slimību noteikšanai - pārnēsājams "elektroniskais deguns”, kas ar labu precizitāti spēj identificēt kuņģa vēzi pēc pacienta izelpas. Izstrādājamās ierīces potenciālais pielietojums ir ļoti plašs un to var pārnest uz citu slimību atklāšanu un uzraudzību. 

Sniffphone ierīces izstrādātāji ir inženieri un zinātnieki no Izraēlas, Vācijas, Īrijas, Austrijas un Somijas.

Šajā vērienīgajā projektā, kura mērķis bija attīstīt jaunas slimību skrīninga metodes, izmantojot mākslīgā deguna tehnoloģijas, Latvijas Universitāte bija galvenais klīniskais partneris.
LU KPMI projekta ietvaros īstenoja ierīces testēšanu klīniskos apstākļos, analītikas daļu, pacientu iesaisti, sensoru datu analīzi.

Projekta vadītājs - profesors Hossams Haiks (Hossam Haick) no Izraēlas Technion institūta. 
Projekta klīniskās grupas vadītājs – LU KPMI direktors M.Leja.

SNIFFPHONE projekts saņēmis arī Eiropas Komisijas balvu (European Commission Innovation Award) Inovatīvākā projekta kategorijā. Balva tika pasniegta 2018. gada 21. novembrī Lisabonā, Portugālē, Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu forumā.

Institūta pētnieki turpina pētījumus minētajā jomā arī vairāku citu projektu ietvarā.

SNIFFPHONE projekta partneru kopīgi veidotais video materiāls ir apskatāms ŠEIT.

  

SNIFFPHONE projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 644031

2020. gada 9. martā

Starptautiskā gastroenteroloģijai un hepatoloģijai veltītā medicīnas žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI vadošais pētnieks

Šī gada 13.februārī medicīnas žurnālā "Uztura farmakoloģija un terapija" ("Alimentary Pharmacology & Therapeutics") ir publicēts raksts "Sistemātisks pārskats: kuņģa mikrobioms veselībā un slimībās" ("Systematic review: gastric microbiota in health and disease"). 

Raksta autoru starpā ir LU KPMI direktors M.Leja. 

Raksts ir pieejams  "Wiley Online Library" atvērtās piekļuves sadaļā -  vienā no lielākajām un autoritatīvākajām tiešsaistes žurnālu, grāmatu un pētniecības resursu kolekcijām, kas aptver dzīves, veselības, sociālās un fiziskās zinātnes.

Raksta kopsavilkums pieejams ŠEIT

2020. gada 3. martā

Paziņoti pieteikšanās termiņi uz EHMSG XXXIII Starptautisko kongresu

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXIII Starptautiskais kongress no 2020. gada 10. līdz 12. septembrim norisināsies Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē. 

Interesentiem ir jāņem vērā šādi svarīgi datumi:

Termiņš abstraktu iesniegšanai: 2020. gada 10. maijs
Agrīnās reģistrācijas termiņš: 2020. gada 13. jūlijs
Parastās reģistrācijas termiņš: 2019. gada 16. augusts

Vairāk informācijas ŠEIT.

2020. gada 2. martā

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 5. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 29. februārī

Maskavā uzstājas ar prezentāciju par labāko vēža prevencijas stratēģiju Eiropā

2020. gada 27.-28. februārī Maskavā notika Maskavas klīniskās pētniecības centra un Gastroenteroloģijas centrālā zinātniski - pētnieciskā institūta kopēji organizētā 46. konference “Ģenētika gastroenteroloģijā – iespējas un perspektīvas".

LU KPMI direktors M.Leja konferencē nolasīja divas lekcijas par pārmantoto gastrointestinālo audzēju un kuņģa vēža profilakses tēmām.

Lekcijā par kuņģa vēzi M.Leja stāstīja par:
-    GISTAR pētījuma norisi Latvijā
-    Gaistošo marķieru diagnostikas projektiem kuņģa vēža noteikšanai

Tika pārrunātas turpmākas sadarbības paplašināšanas iespējas ar vadošajiem Krievijas gastroenteroloģijas jomas ekspertiem, t.sk. kopēju projektu pieteikšanas iespējas.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 26. februārī

LU bibliotēka aicina uz semināriem par zinātnisko publicēšanos

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina LU akadēmisko, zinātnisko personālu un doktorantūras studentus piedalīties semināros par zinātnisko publicēšanos, dažādu zinātnisko darbību raksturojošo rādītāju izgūšanu no citējamības datubāzēm (Web of Science, Scopus), kā arī atsauču pārvaldības rīkiem (Mendeley, EndNote Online). 

Plašāk par tēmām skatīt šeit.  
 
Semināri notiks LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 209. telpā (telpa ir aprīkota ar datoriem). Vietu skaits ir ierobežots! 

Aicinām pieteikties: 

4. marts plkst. 16.30-18.00 “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”. 
PIETEIKTIES

11. marts plkst. 16.30-18.30 “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?”. 
PIETEIKTIES

18. marts plkst. 16.30-18.30 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”. 
PIETEIKTIES

2020. gada 17. februārī

Briselē spriež par Vienota Vēža centra izveidi

14. februārī Briselē, Eiropas Komisijas ēkā notika EK Vēža misijas padomes un šīs misijas Asamblejas pirmā kopēja tikšanās, kuras laikā pārrunāja stratēģiskos plānošanas dokumentos paredzamās darbības.

Asamblejas dalībnieki, daudzu Eiropas onkoloģijas jomā vadošo organizāciju vadītāji un dalībnieki, misijas padomei bija sagatavojuši virkni ieteikumu un papildinājumu izstrādātajos dokumentos.

Veicamo aktivitāšu skaitā ir daudzi potenciāli Latvijai aktuāli jautājumi, piemēram, nacionālas nozīmes Vienota Vēža centra izveide un akreditācija (šobrīd Latvija ir viena no 6 ES valstīm, kur šādas akreditācijas nav), Eiropā noteiktiem kvalitātes kritērijiem atbilstošas  vēža skrīninga sistēmas pieejamības nodrošināšana visiem valsts iedzīvotājiem, utt.

Kā ES līdz šim nebijis negatīvs piemērs visiem sanāksmes dalībniekiem publiski tika minēta Latvijas – Igaunijas nodokļu samazināšanas cīņa alkoholam.

2020. gada 14. februārī

Latvija pievienojas Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras tīklam

No 11. līdz 12.februārim Lisbonā (Portugāle) notika ikgadējā Eiropas translācijas medicīnas infrastruktūras kursa EATRIS ikgadējā sanāksme. 

Kopš 2020. gada sākumā Latvija pievienojusies šim tīklam asociētā dalībnieka statusā.

Sanāksmes divu dienu laikā notika apmaiņa ar labāko praksi un tālāk kopīgi tika definēta loma, kāda būs EATRIS personalizētās medicīnas attīstībā. Tika diskutēts par to, kā pilnībā izmantot infrastruktūras iespējas, lai apmierinātu pacientu kopienas vajadzības, un kā attīstīt tehnoloģijas, kas atbalstīs uz pacientu vērstas intervences ieviešanu.

Attēlā (no kreisās puses): Latvijas delegācija - Zaiga Nora-Krūkle, Ilmārs Stonāns, Maija Dambrova, Mārcis Leja

2020. gada 7. februārī

Konferencē Pēterburgā ziņo par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām

6. februārī St.Pēterburgā notika Pavlova vārdā nosauktās Pirmās St.Pēterburgas Valsts Medicīnas universitātes zinātniski-praktiskā konference par dažādiem kuņģa vēža aspektiem "Kuņģa vēzis - no "A" līdz "Z" ". Konferencē piedalījās galvenie St.Pēterburgas Universitātes onkologi un vadības pārstāvji, reģiona slimnīcu un ambulatoro iestāžu praktizējošie ārsti.

Ar galveno konferences referātu par kuņģa vēža epidemioloģiju un skrīninga iespējām bija aicināts uzstāties KPMI direktors, profesors M.Leja.
Savā lekcijā viņš pievērsa uzmanību gan kopā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru realizētajam GISTAR projektam, gan gaistošo marķieru diagnostikas iespējām, tostarp tām, kas šobrīd notiek H2020 projekta VOGAS ietvarā.

 

Attēlā: M.Leja kopā ar konferences galveno organizatoru, onkoķirurgu, profesoru Aleksandu Zakarenko

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 4. februārī

Oficiāli atklāj publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi

4. februārī, Pasaules Vēža dienā Briselē Eiropas veselības komisāre, klātesot EK prezidentei oficiāli atklāja publiskās konsultācijas Eiropas Plānam cīņā pret vēzi.

Sīkāka informācija atrodama ŠEIT

2020. gada 30. janvārī

Austrijā notiek VOGAS projekta darba sanāksme

Laika periodā no 26. līdz 31. janvārim Austrijā, pilsētā See notiek ikgadējā H2020 projekta VOGAS darba sanāksme. Šajā sanāksmē tiek pārrunāts projekta progress un turpmākie projekta plāni.

No LU KPMI sanāksmē pārstāv LU KPMI direktors prof. Mārcis Leja un doktorante Linda Mežmale.

VOGAS projekts - "Kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju".

VOGAS H2020 projekta mērķis ir precizēt gaistošo marķieru avotus, veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai piedalīties starptautiskajā kuņģa vēža skrīninga programmā ar mērķi pilnveidot šo neinvazīvo vēža slimības notiekšanas metodi.

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986 

2020. gada 28. janvārī

Ikgadējās LU Zinātniskās konferences ietvaros aicina uz semināru par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs

Aicinām ekspertus un pētniecības biobanku pārstāvjus apmeklēt starptautisku semināru “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Baltijas valstīs”, kas notiks Latvijas Universitātē 2020. gada 19. martā. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un diskusijas par aktuālajām problēmām pētniecības biobanku pārvaldībā Baltijas valstīs. Semināra ietvaros iepazīstināsim arī  ar Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un pētnieku viedokļu analīze” rezultātiem (projekta Nr. lzp-2018/2-01710). Semināra līdzorganizators ir BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium).

Ar semināra provizorisko programmu var iepazīties ŠEIT.

Dalībnieki ir aicināti līdz 2020. gada 1. martam reģistrēties semināram, rakstot uz epastu kpmi@lu.lv. Reģistrācija ir bezmaksas, vietu skaits ir ierobežots.

Seminārs notiks ikgadējās Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences ietvaros. 

https://www.mf.lu.lv/petnieciba/konferences/international-zinātnes-konferences-par-medicīnu

Projekts tiek veikts FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/2-0171 "Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze"

2020. gada 27. janvārī

H2020 projekts PERSIST tiek uzsākts ar konsorcija pirmo sanāksmi Gradiant galvenajā birojā

24. janvārī Vigo (Spānija) notika starptautiskā PERSIST projekta partneru tikšanās, ko savā birojā organizēja projekta vadītājs Spānijas IKT tehnoloģiju centrs Gradiant. Sanāksmē, kurā piedalījās 40 eksperti no Eiropas un Turcijas, tika izvirzīti galvenie pētījumu mērķi, lai uzzinātu par problēmām, ar kurām parasti saskaras pacienti, kuri ir izdzīvojuši pēc saslimšanas ar krūts un kolorektālo vēzi.
 
Šis H2020 projekts koncentrēsies uz novatoriskas platformas izveidi, lai uzlabotu aprūpi vēzi pārdzīvojušajiem pacientiem. 
 
Pirmajā sanāksmē projekta partneri sanāca kopā, lai šo ambiciozo projektu pārvērstu realitātē. Viņi visi dalījās savās zināšanās, pieredzē un plānos par projekta turpmāko attīstību. Sanāksme sākās ar iepazīstināšanu ar PERSIST projektu un aktīvu visu iesaistīto pušu līdzdalību. Pēc tam konsorcija sanāksme turpinājās ar īpašām un uz aspektiem orientētām prezentācijām un debatēm. Visi partneri skaidri parādīja savu izraudzīto lomu projektā.
 
Sanāksmē pulcēto ekspertu dažādība var radīt pievienoto vērtību pašam projektam. Pirmā gada laikā projekts galvenokārt būs vērsts uz datu vākšanu, analīzi un izpēti. Tāpēc konsorcija sanāksmes laikā notika aktīva apmaiņa ar idejām un ierosinājumiem. Tika skaidri noteikts, ka tiks analizēta katra sīkākā projekta detaļa, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti un būtu pēc iespējas produktīvāka pēc vēža saslimšanas izdzīvojušajiem pacientiem un ārstiem.
 
Projekta partneri dalījās ar skaidru vīziju, misiju un apņēmību par projekta PERSIST nākotni. Mūsdienu digitālajā pasaulē pacienti arvien vairāk paļaujas uz digitāliem risinājumiem, lai pārvarētu ar ārstēšanos saistītās grūtības. Tomēr brīva pieeja internetam un datiem rada izaicinājumus, tāpēc projekta kopīgā iniciatīva ir īstajā brīdī, jo tā sniedz drošu informāciju, ko koordinē pacienti, klīnicisti un eksperti.
 
PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 
 
Plašāka informācija par tikšanos ŠEIT

Oficiālā informācija par projektu apskatāma ŠEIT

  

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 24. janvārī

Briselē Onkoloģijas jomai veltītā sēdē iezīmē jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises

Briselē, Eiropas Komisijas ēkā šodien notiek Onkoloģijas jomai veltīta "Apvārsnis 2020"  programmu komitejas un neinfekciozo slimību Veselības popularizēšanas, slimību profilakses un ārstēšanas pārraudzības grupas kopēja sēde. Sēdes laikā analizēta aptauja par ES dalībvalstu vēža pētniecībā ieguldītajiem resursiem, iezīmētas jaunā ES Vēža uzvarēšanas plāna aprises un sniegts īss pārskats par ES Vēža misijas aktivitātēm. Sēdē Latviju pārstāv Veselības un Izglītības un zinātņu ministriju, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, kās arī Programmu komitejas locekļu pārstāvji, arī KPMI direktors M.Leja 

2020. gada 23. janvārī

Aicina pieteikties uz pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma tālākizglītības kursiem

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (KPMI) kā H2020 VIRT2UE projekta partneris organizē reģionālos pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēju un šīs jomas ekspertu tālākizglītības kursus (train-the-trainer course) Rīgā. 
VIRT2UE projekta ietvaros ir izstrādāta inovatīva pasniedzēju tālākizglītības programma, kā arī tiešsaistē pieejami mācību materiāli. Programmas un mācību materiālu izstrādē aktīvi ir piedalījusies KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. VIRT2UE projekta organizētie kursi notiks 10 Eiropas valstīs un kopumā ir plānots apmācīt aptuveni 600 pasniedzējus visā Eiropā. Rīgā notiks reģionālie kursi pasniedzējiem un jomas ekspertiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. 
Balstoties tikumu ētikas pieejā ētikas un akadēmiskā godīguma jautājumiem, tālākizglītības programmas un tālākizglītības kursu mērķis ir veicināt Eiropas rīcības kodeksa par godprātību pētniecībā (European Code of Conduct for Research Integrity) principu internalizāciju, tādējādi veicinot godīgu pētniecības praksi Eiropā. Tālākizglītības programma ir veidota kā tiešsaistes modulis un trīs dienu klātienes apmācības. Ar informāciju par programmas saturu un struktūru var iepazīties  brošūrā projekta vietnē: www.embassy.science/training.  
Reģionālie kursi Rīgā notiks 2020. gada 15. -16. jūnijā un 28. augustā (2+1 diena) Latvijas Universitātē. Pētniecības ētikas un akadēmiskā godīguma pasniedzēji un eksperti kursiem var pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot to uz epastu kpmi@lu.lv līdz 2020. gada 1. aprīlim.  

   

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 787580

2020. gada 20. janvārī

H2020 projekta ietvaros apgūst metodi tuberkulozes un citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai

No 14. līdz 16. janvārim KPMI pētnieki Ilva Pole, Reinis Vangravs un Ģirts Šķenders viesojās Minhenē, lai apgūtu īpaši ātras polimerāzes ķēdes reakcijas metodi tuberkulozes un potenciāli arī citu slimību ātrākai, pieejamākai un vienkāršākai diagnostikai. Metodes pamatprincipi izstrādāti sadarbības partnera 'GNA Biosolutions' laboratorijā, Apvārsnis 2020 projekta “Tuberkulozes diagnostikas ieviešana aprūpes punktu līmenī, izmantojot īpaši ātru lokālās karsēšanas polimerāzes ķēdes reakciju (PITBUL)” ietvaros. Latvijas pētnieku uzdevums, šī projekta ietvaros, ir pilnveidot klīnisko paraugu sagatavošanas principus to tālākai izmantošanai izstrādātajā īpaši ātrajā polimerāzes ķēdes reakcijas metodē.

  

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 768889

2020. gada 13. janvārī

GISTAR pētījumā - jau 9 000 respondenti!

Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka kopējais LU KPMI lielākajā pētījumā GISTAR iekļauto respondentu skaits ir sasniedzis jau 9000!

Savukārt pētījuma Jēkabpils reģionālajā centrā uz šo dienu ir iekļauti jau 689 respondenti. 

Pētījuma realizāciju Jēkabpilī paredzēts turpināt līdz šā gada beigām. 

GISTAR pētījums Latvijā norisinās jau sešus gadus.

  

GISTAR pētījums daļēji tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem" un FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) Latvijas programmas ietvaros, projekta Nr. lzp-2018/1-0135 "Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus".

2020. gada 10. janvārī

Cilvēka viena miljona mikrobioma projekta iniciatoru starpā -  LU KPMI

No 6. - 8. janvārim Ķīnas nacionālajā Gēnu bankā, Shenzhen (Ķīnā) notika starptautiskās sadarbības programmas Cilvēka viena miljona mikrobioma projekts (Million Microbiome of Humans Project, MMHP) pirmā sanāksme. Projektam noteikts visai ambiciozs un nebijis mērķis – ar nolūku veidot dažādu rasu, vecumu, dzimumu, veselības stāvokļu cilvēka mikrobioma kartes, iekļaujot vismaz 1 milj. metagenoma analīzes.
Projektā paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus no visas pasaules. Latvijas vārds ir projekta iniciatoru skaitā. Konferencē Latviju pārstāvēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš un LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja. Sanāksmes laikā tika prezentēts arī līdz šim Latvijā paveiktais.
Projektu atbalsta starptautiskā līmeņa molekulārbioloģijas eksperti, uzņēmums BGI, kura meitas uzņēmums MGI darbojas arī Latvijā. 

2020. gada 7. janvārī

PERSIST : mākslīgais intelekts un lielo datu tehnoloģija - veselības aprūpei 

Spānijas IKT tehnoloģiju centra Gradiant vadībā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vienpadsmit citiem partneriem 2020. gada janvārī savu darbību uzsāk PERSIST projekts - "Uz pacientiem, kuri pārdzīvojuši vēzi, orientēts aprūpes plāns, kas ir balstīts uz Lielo datu un Mākslīgā Intelekta tehnoloģijām".

Projekta PERSIST partneru zināšanas tiks apvienotas, lai izstrādātu inovatīvu platformu, kas sniegs atbalstu ārstiem lēmumu pieņemšanā ar mērķi uzlabot aprūpi vēzi pārcietušajiem pacientiem.

Pētījumā, kas balstīts uz mākslīgā intelekta (AI) un lielo datu izmantošanu (Big Data) veselības nozares uzlabošanai, piedalīsies 13 sadarbības partneri no 10 dažādām valstīm.

Konsorcijā darbojas partneri no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Latvijas, Šveices, Portugāles, Beļģijas un Turcijas. Projektu finansē Eiropas Savienība programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, tā kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

PERSIST projekta ietvaros LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts nodrošinās klīniskos pētījumus. 

Plašāku informāciju par PERSIST projektu lasiet ŠEIT.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 875406

2020. gada 6. janvārī

Viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā

KPMI direktors Mārcis Leja kopā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru / BBMRI Latvijas organizācijas direktoru Jāni Kloviņu viesojas Ķīnas Nacionālajā genomu bankā.

08.01.2020. Shenzhen (Ķīnā). BGI prezidents un dibinātājs  Wang Jian demonstrēja sekvencēšanas automatizācijas iespējas Ķīnas Nacionālajā biobankā.

 

Copyright 2016 - 2020 by LU KPMI