Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
 

JAUNUMI

2019. gada 13. jūnijā

KPMI vadošā pētniece dr.sc.ing. Inese Poļaka apgūst metagenoma sekvenēšanas datu analīzes jaunākās pieejas

No 2019. gada 10. jūnija līdz 14. jūnijam KPMI vadošā pētniece dr.sc.ing. Inese Poļaka pecdoktorantūras projekta (pētniecības pieteikums Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/270) ietvaros apmeklēja Metagenomikas bioinformātikas kursu Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas Eiropas Bioinformātikas institūtā. Šajā kursā Eiropas vadošie bioinformātikas eksperti māca jaunajiem zinātniekiem metagenoma sekvenēšanas datu analīzes jaunākās un arī labi pārbaudītas pieejas. 
Metagenoma analīze ir īpaši svarīga, lai izprastu baktēriju un citu mikroorganismu populāciju sastāvu, mijiedarbību un ietekmi uz cilvēka veselību. Iegūstot paraugu no cilvēka mikrobioma, tas tiek analizēts, iegūstot ģenētisko informāciju bāzu pāru rindas. Bioinformātikas metodes ļauj no tām iegūt informāciju par organismiem (piemēram, identificēt, kādas baktērijas dzīvo mūsu gremošanas traktā) un to funkcijām.
Pēc šī kursa pabeigšanas dr. Poļaka varēs pielietot zināšanas KPMI projektos iegūto kuņģa un zarnu mikrobioma metagenoma datu analīzei, kā arī dalīsies ar savām zināšanām semināros tuvākajā nākotnē. Sekojiet līdzi ziņām, lai nepalaistu garām!

2019. gada 11. jūnijā

Honkongā notiek Pasaules pētniecības godprātīguma konference

No 2. līdz 5. jūnijam KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska piedalījās Pasaules pētniecības godprātīguma konferencē Honkongā (http://www.wcri2019.org/), pārstāvot H2020 projektu VIRT2UE. Projekta mērķis ir veicināt pētniecības ētikas un godprātīguma ievērošanu pētījumos Eiropā. Konferences laikā tika atklāta projekta ietvaros izstrādāta interneta vietne The Embassy of Good Science (https://www.embassy.science/). Vietnes mērķis ir palīdzēt zinātniekiem īstenot labas pētniecības prakses principus, piedāvājot atbildes uz jautājumiem, piemēram: kādi ir labas zinātniskās prakses principi un standarti? kā atrisināt ētiskas dilemmas, ar kurām zinātnieki sastopas savā praksē? ko darīt, ja rodas aizdomas, ka kāds no kolēģiem pārkāpj labas pētniecības prakses principus? 
Vietne ir unikāla, jo tā ir veidota, izmantojot Semantic MediaWiki programmatūru, kas ļauj zinātnieku kopienai savstarpēji sadarbojoties veidot vietnes saturu. Zinātnieki var piedalīties vietnes satura veidošanā, uzdodot jautājumus, sniedzot atbildes uz tiem, kā arī papildinot un labojot platformas saturu. 
Nākamajos divos gados H2020 projektu VIRT2UE un ENERI konsorciji turpinās veidot vietni The Embassy of Good Science, apkopojot pētniecības ētikas un godprātīguma vadlīnijas, izglītojošus resursus un gadījumus diskusijām. Abos konsorcijos kopā piedalās 19 Eiropas universitātes un organizācijas, t.sk. Latvijas Universitāte, un projektu kopējais budžets ir gandrīz 7 miljoni eiro. Rīgā 2020. gadā VIRT2UE projekta ietvaros tiks organizēta pētniecības ētikas un godprātīguma pasniedzēju reģionālā apmācības programma.  

2019. gada 10. jūnijā

LU KPMI darbinieki piedalās Latvijas Universitātes Sporta spēlēs

Lai popularizētu sportu un veselīgu dzīves veidu, šī gada 7. jūnijā LU atpūtas un konferenču kompleksā “RATNIEKI” notika LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2019, kurās mūsu institūta komanda piedalījās jau 2. reizi.

Kopvērtējumā 19 komandu konkurencē tika izcīnīta 18 vieta. Tomēr mūsu komanda varonīgi cīnījās un no visām 17 disciplīnām vislabākos rezultātus guvām kroketā - 2.vietu.

Paldies komandas dalībniekiem! 

2019. gada 3. jūnijā

Radio raidījumā runā par biobanku nozīmi, darbību un popularizēšanu

Latvijas radio izskanēja raidījums “Zināmais nezināmajā”, kurā piedalījās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošās pētnieces Signe Mežinska un Daiga Šantare. Raidījuma tēma bija biobanku nozīme mūsdienīgu medicīnas pētījumu veikšanā un sabiedrības informētība un attieksme pret tām. Šie jautājumi šobrīd institūtā tiek pētīti LZP finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros. Projekta pētnieki veikuši Latvijas iedzīvotāju aptauju, kurā ir atkārtoti 2010. gadā veiktās Eirobarometra aptaujas jautājumi par biobankām un šobrīd notiek iegūto datu analīze.
Pētniecības biobankas ir cilvēka bioloģisko paraugu (asins, audu, urīna, elpas u.c.) kolekcijas. Biobankās tiek uzkrāti gan bioloģiskie paraugi, gan ar tiem saistītā informācija, piemēram, donoru vecums, saslimšanas, analīžu rezultāti. Lai biobankas attīstītos un tajās uzkrātie paraugi un informācija varētu tikt izmantoti sabiedrībai nozīmīgos medicīnas pētījumos, ir nepieciešams, lai iedzīvotāji būtu informēti par biobankām, uzticētos tām un pietiekami liela sabiedrības daļa būtu gatava ziedot savus bioloģiskos paraugus zinātniskai izpētei, tomēr aptaujas dati parāda, ka šobrīd tikai 25% iedzīvotāju ir dzirdējuši par biobankām.  Šie dati liecina, ka sabiedrība ir plašāk jāinformē par biobanku darbību, to nozīmi un iedzīvotāju iespējam ziedot bioloģiskos paraugus biobankai. 

Raidījumu var noklausīties ŠEIT.

2019. gada 27. maijā

ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklē nanosensoru izgatavošanas laboratoriju

ERASMUS+ programmas ietvaros laikā no 12.05.2019 līdz 22.05.2013 KPMI pētnieks Viktors Veliks uzturējās Izraēlas tehnoloģijas institūta TECHNION profesora Hossama Haick laboratorijā. Laboratorijā nodarbojas ar nanosensoru izgatavošanas un to praktisko pielietojuma pētījumiem. 
Prioritārie pētījumu virzieni ir saistīti ar sensoru pielietojumu medicīnā, ūdenī izšķīdušo vielu noteikšanu, ka arī ar jaunas paaudzes pašatjaunošo polimēru pielietojumu nanosensoru izstrādē.
Vizītes laikā tika nolasīta lekcija "Elektromagnētiskā lauka iedarbības bioloģiskie aspekti".
Laboratorijas apmeklējumu laikā tika pāradītas sensoru izgatavošanas un kalibrēšanas iekārtas. Praksē tika veikti zelta nanodaļiņu sensoru kalibrēšanas mērījumi, jaunizgatavoto sensoru pārbaudes ietvaros un gaistošo marķieru noteikšanai izelpas paraugā, izmantojot gāzes hromatogrāfijas masspektrometrijas metodi.

2019. gada 24. maijā

Ar izcilību aizstāv diplomdarbus!

23.05.2019. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ar izcilību savus diplomdarbus aizstāvēja Anna Krīgere un Linda Mežmale, kuras savus darbus izstrādāja uz KPMI bāzes un institūta zinātniskās komandas sastāvā. Anna Krīgeres darba tēma “Kolorektālā vēža skrīninga programmu statusa analīze Eiropas valstīs”. Lindas Mežmales darba tēma “Helicobacter pylori infekcijas un atrofiska gastrīta izplatības analīze Kazahstānas populācijā”. 
Apsveicam kolēģes un vēlam iesākto darbu turpināt!

2019. gada 20. maijā

ASV ziņo par VOGAS projekta aktivitātēm

San Diego (ASV) 19.05.2019. notika starptautiskās Vesela kuņģa iniciatīvas sanāksme, kurā par H2020 projekta VOGAS ietvaros paredzētajām aktivitātēm ziņoja M. Leja.

2019. gada 17. maijā

LU KPMI piedalās Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā

Šodien Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 3, Zinātņu mājā notiek  LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena.

Tās ietvaros LU KPMI iepazīstinās ar institūtu, kā arī pastāstīs par Gaistošo marķieru projektiem, Helikobaktēriju, Mikrobiomu, Biobanku, Ētikas projektiem. Tāpat arī tiks demonstrētas iekārtas, ikviens interesents varēs veikt elptestus.

Aicinām visus apmeklēt pasākumu!

Vairāk informācijas par pasākumu un programma ŠEIT.

LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros tapušais KPMI video.

2019. gada 15. maijā

Plāno izstrādāt plāksteri aktīvas tuberkulozes noteikšanai

Haifā, Izraēlā notiek ES H2020 projekta A-PATCH sanāksme, kurā piedalās arī LU KPMI. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt plāksteri (uzlīmi) ādai, kurā iestrādāti sensori un kas paredzēts aktīvas tuberkulozes noteikšanai.
Pacientu iekļaušana projektā paredzēta ciešā sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.

Attēlā: KPMI direktora vietnieks Ģirts Šķenders ziņo par aktivitātēm, kuras paredzējusi realizēt Latvijas pētnieku grupa

2019. gada 13. maijā

KPMI kolektīvs piedalās starptautiskā konferencē

Izraēlas vadošajā tehnoloģiju Universitātē TECHNION, ar ko Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam (KPMI) ir regulāra sadarbība, sākusies starptautiska konference "Valkājams elektroniskais aprīkojums medicīnas diagnostikā". Šādu konferenci, ko atbalsta arī Izraēlas Zinātnes ministrija, paredzēts turpmāk organizēt katru gadu.

Ar ziņojumu par vienreiz izmantojamu elektroniku gastroenteroloģijā ("Single-use electronics for gastrointestinal disease: the current applications and a view toward the perspective")  uzstājās KPMI direktors M.Leja.

    

2019. gada 12. maijā

Notiek VOGAS konsorcija sēde

Haifā, Izraēlā notiek ES Horizon 2020 projekta VOGAS konsorcija sēde ar mērķi analizēt iepriekšējā periodā paveikto un plānot turpmākās aktivitātes.

Uzziņai par VOGAS projektu.

  

Attēlā priekšplānā: LU KPMI vadošais pētnieks Viktors Veliks sanāksmes laikā

2019. gada 18. aprīlī

KPMI kolektīvs vēl Priecīgas Lieldienas!

Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.

 

2019. gada 12. aprīlī

Veido inovatīvu apmācību programmu pētniecības ētikā zinātniekiem

KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska 3. - 4. aprīlī piedalījās H2020 projekta VIRT2UE darba sanāksmē Atēnās. KPMI kā šī projekta konsorcija dalībnieks piedalās inovatīvas apmācību programmas izveidē pētniecības ētikā zinātniekiem. Projekta mērķis ir ieviest praksē Eiropas Zinātņu akadēmiju Eiropas rīcības kodeksu par godprātību pētniecībā (European Code of Conduct for Research Integrity). Šī projekta ietvaros 2020. gadā Latvijas Universitātē tiks organizēti reģionāli kursi (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas zinātniekiem), kuru laikā tiks sagatavoti jaunās pētniecības ētikas apmācību programmas pasniedzēji. Sanāksmes laikā Atēnās tika veidots un apspriests apmācību programmas saturs.

2019. gada 9. aprīlī

LU KPMI un AHL darbinieki apmeklē vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā 

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) un Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas (AHL) darbinieki Sergejs Isajevs, Inga Bogdanova, Anda Averate, Indra Klišča un Inga Locāne 2019. gada 1.-3. aprīlī apmeklēja vadošo patoloģijas laboratoriju Eiropā - Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļu Porto, Portugālē.
Vizītes laikā Latvijas delegācija iepazinās ar laboratorijas organizācijas darbu un izmantotajām metodēm klīniskajā darbā un zinātniskajos pētījumos, tai skaitā laboratoriju kvalitātes sistēmu un uzraudzību, laboratorijas darba plūsmu, modernajām iekārtām, jaunajām molekulārās patoloģijas metodēm, kā arī aplūkoja sarežģītākus klīniskās patoloģijas gadījumus un piedalījās klīniski - patoloģiskajās sēdēs un ikdienas nodaļas darbā.
Latvijas delegāciju uzņēma Porto Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļas vadītāja profesore Fatima Karneiro (Fátima Carneiro), kas ir vadošais eksperts gastrointestinālajā patoloģijā pasaulē.
Kopā ar prof. F. Karneiro tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība zinātniskajos pētījumos, kā arī pārskatīti LU KPMI GISTAR un SNIFFPHONE realizēto projektu sarežģītākie histotopatoloģiskie gadījumi.
Vizītes laikā gūtā pieredze būtiski paaugstinās Latvijas patologu un biomedicīnas laborantu kompetenci turpmākajos LU KPMI realizētajos vietējos un starptautiskajos projektos.

2019. gada 29. martā

Rēzeknē savu darbību noslēdz GISTAR pētījuma reģionālais centrs

Šodien savu darbību ir noslēdzis Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) lielākā pētījuma GISTAR Rēzeknes reģionālais centrs.
Pētījuma mērķis ir meklēt jaunas stratēģijas kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai. 

Kopumā Rēzeknes pētījumu centrā divu gadu laika posmā no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 29. martam tika iekļauti 2 409 respondenti (attiecīgi sievietes - 1 480, vīrieši - 929).

Pētījuma zinātniskais vadītājs LU profesors Mārcis Leja pateicās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam un domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājam Gunāram Arbidānam par atsaucību un atbalstu pētījuma realizācijā Rēzeknes pilsētā, kā arī -  Rēzeknes pētījumu centra darbiniecēm par paveikto darbu. 

Latvijā GISTAR pētījums tika uzsākts jau 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077.  Atzīmēsim, ka Rēzeknes centrā tā divu gadu darbības laikā iekļautie 2 409 respondenti ir līdz šim lielākais iekļauto respondentu skaits, kā arī Rēzeknes pilsētā pētījums norisinājies visilgāko laika posmu. 

GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās un jau šobrīd norisinās aktīva komunikācija ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem par GISTAR pētījuma realizācijas uzsākšanu šī gada rudenī.

Kopumā Latvijā GISTAR pētījumā jau ir iekļauti  8 316 respondenti.

2019. gada 25. martā

Aicina iesniegt tēzes uz EHMSG XXXII Starptautisko kongresu

No 5. līdz 7. septembrim Insbrukā, Austrijā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress par tēmu Helikobaktērijas mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi.

Aicinām apskatīt arī EHMSG pēcdiploma kursa programmu Mikrobioms: no metabolisma līdz imunitātei un fēču mikrobu transplantācija - pērles ārstam.

Termiņš tēžu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš par pazeminātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējas reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

Vairāk informācijas par konferenci - www.helicobacter.org.

2019. gada 19. martā

KPMI aicina pieteikties kandidātus uz pēcdoktorantūras vietām

Latvijā drīzumā tiks izsludiāts konkurss par pēcdoktorantūras vietām.  Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts ir gatavs ierosināt sekojošas tēmas potenciālajiem kandidātiem:
- Mikrobioma izmaiņas ar H.pylori izskaušanas terapiju (kandidātam ar doktora grādu bioloģijā)
- Gaistošie organiskie savienojumi vēža noteikšanā (kandidātam ar doktora grādu datu pārvaldībā, bioloģijā vai medicīnā)
- GISTAR pētījuma datu analīze (kandidātam ar doktora grādu medicīnā)

Mēs aicinām potenciālos kandidātus, kuri aizstāvējuši savu doktora grādu pēdējo 10 gadu laikā, nosūtīt CV uz šādu e-pasta adresi:

inese.veckagane@lu.lv

2019. gada 18. martā

Uz GISTAR pētījuma DSMB komitejas sēdi pulcēsies 3. oktobrī

Latvijā jau vairākus gadus, sadarbojoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras pētniekiem, tiek realizēts pētījums GISTAR - vienīgais šāda veida pētījums Eiropā, kura rezultātus gaida daudzi speciālisti Eiropā un ārpus tās.
Eiropas eksperti (gastroenterologi, patologi, epidemiologi, bāzes zinātņu pārstāvji), kas piekrituši piedalīties GISTAR pētījuma Datu drošības un monitorēšanas komitejā (DSMB) šogad Rīgā uz 3. DSMB sēdi pulcēsies 3.oktobrī, ar mērķi kritiski paskatīties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, to atbilstību plašu pasaules līmeņa epidemioloģisku pētījumu prasībām. 

2019. gada 11. martā

Simpozijā Korejā ziņo par GISTAR pētījuma norisi

8.-9. martā Busanas pilsētā (Koreja) notika 27. ikgadējais Korejas Helikobaktērijas un augšējā gremošanas stāva pētniecības koledžas un 16. Japānas-Korejas Helikobaktērijas pētniecības apvienotais simpozijs, kurā piedalījās pavisam 380 dalībnieki no 21 valstīm, g.k. no Āzijas reģiona. Sēdē, kas bija veltīta svarīgākajiem kuņģa vēža prevencijas pētījumiem pasaulē, LU KPMI direktors Mārcis Leja ziņoja par GISTAR pētījuma norisi un sākotnējiem rezultātiem, kā arī par potenciālajām sadarbības iespējām ar Āzijas valstīm. Sēdi vadīja otrs pētījuma vadītājs no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras Rolando Herrero.

 Vairāk attēlu:  Foto_1, Foto_2

2019. gada 7. martā

Jaunākajā žurnāla Endoscopy nummurā publicētā raksta autoru starpā - divi KPMI pētnieki 

Jaunākajā akadēmiskā žurnāla ENDOSCOPY numurā publicēts raksts, kura autoru starpā ir KPMI pētnieki - dr.med. Mārcis Leja un dr.med. Ilze Kikuste.

Raksta nosaukums: Epitēlija pirmsvēža stāvokļa un kuņģa bojājumu vadība (MAPS II): Eiropas kuņģa-zarnu trakta endoskopijas biedrība (ESGE), Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma izpētes grupa (EHMSG), Eiropas Patoloģijas biedrība (ESP) un Portugāles gremošanas endoskopijas biedrība (SPED ) 2019. gada atjauninājums.

Sveicam autorus ar šo publikāciju!

Uzziņai: ENDOSCOPY ir ikmēneša recenzētais medicīnas žurnāls, ko publicē Thieme Medical Publishers sadarbībā ar Eiropas kuņģa-zarnu trakta endoskopijas biedrību. Žurnāls aptver visus kuņģa-zarnu trakta endoskopijas aspektus, kā arī publicē ESGE vadlīnijas un jaunāko literatūras pārskatu.

Raksts tiešsaistē pieejams: ŠEIT.

2019. gada 27. februārī

Maskavā prezentē LU doktorantes sagatavotu ziņojumu 


Šodien Maskavā notiek Eiropas Gastroenteroloģijas, endoskopijas un nutrīcijas asociācijas (EAGEN) pēcdiploma apmācības kurss Klīniskie lēmumi gastroenteroloģijā - no vadlīnijām līdz individualizētai pieejai.
Kursā tiks demonstrēts RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra pacienta ārstēšanas pieredze, kad veiksmīgas komandas realizētas ārstēšanas rezultātā būtiski tika pagarināta pacienta dzīve (pacients turpina saņemt terapiju arī šobrīd).
Gadījuma analīzi prezentēšanai kursā sagatavojusi slimnīcas ķīmijterapeite un LU doktorante Dr. Evita Gašenko.

  Vairāk attēlu:  Foto_1Foto_2

2019. gada 22. februārī

Studentu grupa no Kazahstānas ierodas uz LU medicīnas konferenci

Lai piedalītos Latvijas Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā medicīnas konferencē (notiek LU 77. Starptautikās zinātniskās konferences ietvaros), kas šodien notiek Latvijas Universitātes jaunatklātajā Zinātņu mājā, 19.februārī Rīgā ieradās 16 studentu grupa no Kazahstānas, Astanas medicīnas universitātes un Semipalatinskas Valsts medicīnas universitātes. Grupas vadītājs ir MD, PhD, profesors Nurbeks Igissinovs (ārsts  onkologs, sabiedrības veselības speciālists; Astanas Medicīnas universitātes internatūras Ķirurģisko slimību katedras profesors; Sabiedriskās asociācijas Central Asian Cancer Institute priekšsēdētājs).

Studentu grupas sastāvā pārsvarā ir Vispārējās medicīnas specializācijas studenti, interni un rezidenti ar specializēšanos ķirurģijā.

LU Medicīnas Konferencē Kazahstānas grupa piedalās ar 3 mutiskajiem un 13 stenda referātiem.

Lasīt tālāk.

Vairāk attēlu:  Foto_1Foto_2, Foto_3, Foto_4, Foto_5, Foto_6

2019. gada 7. februārī

Notiek diskusija par gremošanas sistēmas veselības profilaksi

Lai piesaistītu to cilvēku uzmanību, kuri vēl nav saskārušies ar gremošanas sistēmas slimībām, un plašākai sabiedrībai nodotu stāstus un to, kā pārbaudīties, 4.februārī Zināšanu telpā Zikurāts tiešraidē notika Ekspertu Diskusija  Gremošanas sistēmas veselības profilakse.

Diskusijā piedalījās KPMI direktors, ārsts-gastroenterologs Mārcis Leja, kurš stāstīja par kolorektālajiem audzējiem, uzsverot to, ka nedaudz vairāk taisnās zarnas audzēju slimības ir tieši vīriešiem, H.pylori problemātiku, atjaunotajiem ES Māstrihtas kritērijiem un citiem jautājumiem.

Diskusijas tēmas - vispārīga informācija par zarnu saslimšanām un to nopietnību, sekām. Iemesli kādēļ mēs saslimstam ar zarnu slimībām. Riski. Kā atpazīt simptomus, kur vērsties, ko darīt. Preventīvās darbības, lai nesaslimtu. Katra atbildība par savu veselību, regulāra veselības pārbaude, valsts apmaksātā zarnu vēža pārbaude. Secinājumi, praktiski ieteikumi.

Diskusijas eksperti - Dr.Mārcis Leja, Dr.Kaspars Snipe, Dr.Atis Tupiņš.
Diskusiju vadīja Uldis Dauģis (Zināšanu telpa Zikurāts / Alianse Vīriešu Veselībai).

https://www.youtube.com/watch?v=lgL8Ujn_pYY&t=1s

2019. gada 5. februārī

Notiek VOGAS H2020 projekta uzsākšanas sanāksme

VOGAS H2020 projekta uzsākšanas sanāksmes laikā (31.01-02.02.2019, Kuhtai, Austrija) KPMI pētnieki piedalījās diskusijās par šī klīniskā pētījuma protokola izstrādi kopā ar projektā iesaistītajiem medicīnas darbiniekiem no Latvijas, Ukrainas, Čīles, Kolumbijas un Brazīlijas.

Savukārt ar zinātniekiem no Vācijas, Zviedrijas un Izraēlas KPMI pētnieki diskutēja par stacionāriem paredzētā izelpas analizatora prototipa uzlabojumiem gan sensoru gan programatūras jomās.

VOGAS H2020 projekta mērķis ir precizēt gaistošo marķieru avotus, veikt jaunākās paaudzes stacionārā izelpas analizatora klīnisko aprobāciju vēža agrīnai diagnostikai. Izmantojot jaunākās paaudzes stacionāro izelpas analizatoru gaistošo marķieru noteikšanai piedalīties starptautiskajā kuņģa vēža skrīninga programmā ar mērķi pilnveidot šo neinvazīvo vēža slimības notiekšanas metodi.

2019. gada 4. februārī

Institūta direktoram M.Lejam - LU Gada balva

1. februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā ikgadējās darbinieku kopsapulces laikā svinīgi tika pasniegtas LU Gada balvas nominācijās: Sasniegums zinātnē, Skolu balva, Gada darbinieks un Rektora pateicības.

Ar lepnumu varam paziņot, ka mūsu institūta direktors LU profesors Mārcis Leja saņēma apbalvojumu nominācijā Sasniegums zinātnē par oriģināla pētījuma rezultātiem.

Nominācijā Sasniegums zinātnē tika apbalvoti LU darbinieki, kas uzrādījuši izcilus akadēmiskos rezultātus. Apbalvojumus pasniedza LU rektors Indriķis Muižnieks kopā ar LU prorektoriem Inu Druvieti un Valdi Segliņu.

2019. gada 1. februārī

Sniffphone projekta sanāksmē apspriež darba rezultātus

No 2019. gada 28. līdz 30. janvārim LU KPMI pētnieki piedalījās ES pētniecības programmas Horizon 2020 projekta Sniffphone sanāksmē Kuhtai (Austrija), kur tikās ar projekta partneriem no Austrijas, Vācijas, Izraēlas un Somijas. Sanāksmē tika apspriesti 3 gadu darba rezultāti pirms projekta noslēgšanas šogad.
Projektā Sniffphone tika izstrādāts maza izmēra izelpas analizatora prototips. Šīs ierīces darbība tika pārbaudīta klīniskā pētījumā, nosakot izelpas reakcijas atšķirības kuņģa vēža pacientiem un veseliem cilvēkiem. LU KPMI pētnieki ir atbildīgi par šo klīnisko pētījumu un veica to sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu.
Ierīce spēj atšķirt vēža pacientu un veselu cilvēku izelpu ar vairāk nekā 70% jutīgumu un specifiskumu, kas ir daudzsološs projekta sasniegums. Šī ierīce tiks tālāk attīstīta un tai ir pielietojuma potenciāls arī citu slimību riska noteikšanai un uzraudzībai.

2019. gada 21. janvārī

EHMSG sēdē informē par KPMI pētniecības projektu gaitu

20. janvārī Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) komitejas sēdē, kas notika Francijā, grupas dalībnieki tika informēti par GISTAR un ar mikrobioma izpēti saistīto KPMI pētniecības projektu gaitu. Grupas dalībnieki deva zaļo gaismu jauna starptautiska žurnāla Microbiome in Health and Disease” izdošanai jau sākot ar 2019. gadu. Grupa atbalstīja arī KPMI jauno pētnieku Olgas Sjominas, Zanes Dzērves un Annas Krīgeres kandidatūras dalībai BIOCODEX firmas atbalstītā kursā zinātnisko rakstu sagatavošanai.

2019. gada 20. janvārī

Lionā pārrunā GISTAR pētījuma gaitu un rezultātus

18. janvārī Starptautiskajā Vēža pētniecības aģentūrā Lionā (Francijā) tika pārrunāta KPMI lielākā pētījuma GISTAR pētījuma gaita un rezultāti, plānota iegūto datu analīze un publicēšana, Datu drošības un monitorēšanas padomes (DSMB Data Safety and Monitoring Board) sanāksme 2019. gadā, kā arī plānota tālākā pētījuma norise.

2019. gada 18. janvārī

Simpozijā ziņo par kuņģa vēža prevencijas iespējām

No 16.-18. janvārim Lionā (Francijā) notika Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) un Pasaules veselības organizācijas (WHO) organizēts simpozijs par vēža skrīninga programmu ieviešanu.
Ar lekciju par kuņģa vēža prevencijas iespējām, kā arī Latvijā notiekošo pētījumu GISTAR simpozijā uzstājās KPMI direktors M.Leja.

2019. gada 2. janvārī

GISTAR pētījumā iekļauti jau 8 150 respondenti

Ar lepnumu varam paziņot, ka uz 2018. gada beigām LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākajā pētījumā GISTAR iekļauti jau 8 150 respondenti. Pētījums tika uzsākts 2013. gada oktobrī Cēsīs, un līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Šobrīd savu darbību turpina pētījumu centrs - Rēzeknē. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauts 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Rēzeknes centrā jau šobrīd ir iekļauti 2200 respondenti.