Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
 

JAUNUMI

2018. gada 11. decembrī

SNIFFPHONE iekārta iegūst balvu ICT 2018 laikā rīkotajā izsolē

Sniffphone iekārtas izstrādātāja uzņēmuma JLM Innovation izpilddirektors Jans Mitrovics (Dr. Jan Mitrovics) ar viedierīci Sniffphone ICT2018 laikā ir uzvarējis konkursā "Elektronisks-Gudrs-Digitāls: uz izsoles balstīts konkurss"(Electronic - Smart - Digital: an auction-based competition). 

ICT2018 konferencē tika organizēta izsole, lai atbalstītu viedās sistēmas. Uzvarētājam tika dāvināts viedo sistēmu Arduino starteru komplekts. Tas tiks izmantots, lai izglītotu jaunos inženierus uzņēmumā JLM.

ICT 2018 norisinājās Vīnē, no 4. līdz 6. decembrim. Šis pētniecības un inovācijas pasākums pievēršas Eiropas Savienības prioritātēm sabiedrības un rūpniecības digitālajās pārmaiņās. Tas dod iespēju cilvēkiem, kas iesaistīti šajās pārmaiņās, dalīties pieredzē un redzējumā par Eiropu digitālajā laikmetā.

Starptautiskajā zinātinsko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotajā projektā SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma) klīnisko darba daļu organizē un veic LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki. Projekta klīniskās grupas vadītājs – KPMI direktors M.Leja.

                   
                    
2018. gada 6. decembrī

KPMI uzsāk projektu par ētiski atbildīgu biobanku pārvaldību  

2018. gada decembrī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru uzsāk Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” īstenošanu. 

Mūsdienās augsta līmeņa zinātnisko rezultātu sasniegšanai biomedicīnā un sabiedrības veselībā jomā ir nepieciešamas pētniecības biobankas – cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu un saistītās informācijas kolekcijas. Projekta mērķis ir veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi. Mērķis tiks sasniegts, veicot reprezentatīvu sabiedrības aptauju par attieksmi pret biobankām, biobanku donoru aptauju un zinātnieku aptauju. Tiks veiktas arī padziļinātas kvalitatīvas intervijas ar biobanku donoriem un zinātniekiem. Aptaujās un intervijās īpaša uzmanība tiks pievērsta mērķa grupu viedokļa izpētei par biobanku pārvaldības ētiskajiem aspektiem (informētās piekrišanas veidi, datu drošība, vēsturisko kolekciju izmantošana, individuālu rezultātu ziņošana, pētījumu rezultātu publicēšana utml.).

Pētījumu veiks starpdisciplināra pētījumu grupa, ko veido šobrīd divas lielākās Latvijas biobankas, iesaistot dažādu nozaru pārstāvjus – ētikas, socioloģijas, antropoloģijas, statistikas, sabiedrības veselības un biobanku ekspertus. Projekta grupu vada KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska. Starpdisciplināra pieeja ļaus, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt ilgtspējīgas rekomendācijas politikas veidotājiem par ētiski un sociāli atbildīgas, sabiedrības interesēm atbilstošas biobanku pārvaldības veidošanu Latvijā.

                   
                    
2018. gada 3. decembrī

LU medicīnas fakultātes studente saņem apbalvojumu par labāko mutisko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas sanāksmē 

Tradicionālajā Eiropas gastroenteroloģijas apvienošanas sanāksmē (EUROPEAN BRIDGING MEETING IN GASTROENTEROLOGY 2018), kas no 30. novembra līdz 1. decembrim norisinājās Berlīnē, Vācijā tika prezentēti Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma rezultāti.

LU Medicīnas fakultātes studente Linda Mežmale šajā sanāksmē saņēma apbalvojumu par labāko mutisko prezentāciju - "Seruma pepsinogēnu kā biomarķieru nozīmība atrofiskā gastrīta skrīningam Kazahstānas iedzīvotāju vidū".

Būtiski atzīmēt, ka šogad sanāksmē notika atgriešanās pie sākotnēji izveidotā klasiskā Apvienošanas sanāksmes modeļa – kas paredz iespēju studentiem kopīgi uzstāties un apspriesties ar saviem vecākajiem un pieredzes bagātākajiem kolēģiem, gūt informāciju par iespējām kopīgi iesaistīties un darboties Eiropas gastroenteroloģijas tīklā. Unikālo mentoru-mācekļu zināšanu apguves koncepciju akadēmiskajā gastroenteroloģijā atbalsta Eiropas gastroenteroloģijas, endoskopijas un uztura jautājumu asociācija (EAGEN) un Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma izpētes grupa (EHMSG). 

Sanāksmes programma: ŠEIT

Vairāk informācijas: ŠEIT

                   
                          Attēlā:  Linda Mežmale Berlīnē ar apbalvojumu par
                         labāko mutisko prezentāciju Eiropas gastroenteroloģijas  
                         apvienošanas sanāksmē 
2018. gada 30. novembrī

Studentiem tiek organizēti semināri par manuskriptu apspriešanu

Lai apspriestu jaunu publikāciju idejas, kā arī jau sagatavotos manuskriptus, izvērtējot to struktūras, satura, statistikas un citus aspektus ar mērķi uzlabot topošā raksta kvalitāti, regulāru tikšanos veidā tiek organizēti “Semināri - manuskriptu apspriešana”. Semināru laikā kopīgi mēģināsim sniegt ieteikumus manuskripta uzlabošanai, kā arī analizēt rakstu dažādu speciālistu (gastreonetrologa, statistiķa, mikrobiologa u.c.) skatījumā.

Manuskriptu apspriešanu vada Dr.med. I.Daugule un Assoc.prof. L.Civjāne, pieteikt manuskriptu apspriešanai, kā arī piedalīties diskusijā var ikviens interesents.

Nākošā tikšanās notiks 07.12.2018. LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC, Jelgavas iela 1, 211. telpa) plkst. 15.00. 

Semināri notiks – piektdienās, reizi divās nedēļās, laiki un norises vieta tiks precizēti. 

                   
                         
2018. gada 26. novembrī

Simpozijā spriež par pacientu orientēta aprūpes modeļa ieviešanu tuberkulozes pacientiem

Lai spriestu par tuberkulozes pacientu labāku aprūpi 3. Baltijas simpozijā "UZ CILVĒKU CENTRĒTAIS MODELIS TUBERKULOZES APRŪPĒ LABĀKAI DIAGNOSTIKAI UN ĀRSTĒŠANAS REZULTĀTIEM” pulcējās ārsti un veselības aprūpes speciālisti no Baltijas valstīm, Pasaules Veselības Organizācijas (World Health Organization - WHO) speciālisti, pārstāvji no Veselības ministrijas un citām organizācijām iesaistītām tuberkulozes apkarošanā un izpētē.

Simpozija dalībnieki uzsvēra, ka būtiski ir nodrošināt tieši uz pacientu orientētu tuberkulozes slimnieku aprūpi, kā arī apsprieda panākumus un izaicinājumus, kas saistīti ar uz tuberkulozes un rezistentas tuberkulozes pacientu orientētu aprūpes modeļa ieviešanu Baltijas valstīs.  

Latvijas Universitātes KPMI pētnieks Ģirts Šķenders iepazīstināja simpozija dalībniekus ar jaunākajām tendencēm tuberkulozes diagnostikā un Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) izpētē.

Lasīt tālāk: ŠEIT

                   
                          Attēlā: Ģirts Šķenders iepazīstina simpozija dalībniekus ar
                          jaunākajām tendencēm tuberkulozes diagnostikā
2018. gada 22. novembrī

SNIFFPHONE projektam pasniegta Eiropas Komisijas Inovāciju balva

Starptautiska zinātinsko institūciju un uzņēmumu konsorcija (tā dalībnieks ir arī KPMI) īstenotais projekts SNIFFPHONE (Horizon 2020 ietvara programma), kurā klīnisko darba daļu organizē un veic LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki, saņēmis Eiropas Komisijas balvu (European Commission Innovation Award) Inovatīvākā projekta kategorijā. Balva tika pasniegta 21. novembrī Lisabonā, Portugālē, Eiropas elektronisko komponentu un sistēmu forumā.

Projekta klīniskās grupas vadītājs – KPMI direktors M.Leja.

Balvu SNIFFPHONE  konsorcija vārdā saņēma projekta vadītājs profesors Hossams Haiks (Hossam Haick) no Izraēlas Technion institūta. Savā prezentācijā viņš pieminēja KPMI pētnieku lielo ieguldījumu projekta veiksmīgā īstenošanā un sirsnīgi pateicās par veiksmīgo sadarbību šajā revolucionārajā projektā.

SNIFFPHONE projekta ietvaros tiek izstrādāts ar mobilo telefonu savienojams sensoru izelpas analizators slimību noteikšanai - pārnēsājams "elektroniskais deguns”, kas ar labu precizitāti spēj identificēt kuņģa vēzi pēc pacienta izelpas. Izstrādājamās ierīces potenciālais pielietojums ir ļoti plašs un to var pārnest uz citu slimību atklāšanu un uzraudzību. KPMI projekta ietvaros īsteno ierīces testēšanu klīniskos apstākļos, kā arī analītikas daļu.

Institūta pētnieki turpina pētījumus minētajā jomā arī vairāku citu projektu ietvarā.

                   
                       
                          Vairāk foto  no foruma: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4, Foto_5,
                          Foto_6 Foto_7.
2018. gada 19. novembrī

LIAA ir atbalstījusi LU KPMI iesniegto projektu 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbalstījusi Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) iesniegto projektu "Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža skrīningam".

Projekta ietvaros paredzēts izveidot portatīvu tehnoloģiju, kas, pamatojoties uz izelpas analīzi, kas veikta ar sensoru palīdzību, bez diskomforta izmeklējamajam indivīdam ļaus agrīni noteikt kuņģa vēzi un ar to saistītos pirmsvēža stāvokļus, piedāvājot unikālu tehnoloģisku risinājumu kuņģa vēža skrīningam ar mērķi mazināt šīs slimības izraisīto mirstību. Jāatzīmē, ka pašlaik pasaulē nav šīs slimības skrīningam piemērotas neinvazīvas metodes. 

Lai pārrunātu LIAA atbalstītā projekta īstenošanu, tika organizēta arī LIAA un LU KPMI pārstāvju tikšanās. LU KPMI direktors, profesors Mārcis Leja iepazīstināja LIAA darbiniekus ar atbalstītā projekta tehnoloģisko pusi, tehniski - ekonomisko pamatojumu, finanšu plānu un riska analīzi, darbībām tehnoloģijas attīstīšanai un komercializēšanai, kā arī ar projekta darbinieku komandu. Savukārt LIAA direktors Andris Ozols prezentēja LIAA skatījumu uz zinātnes sasniegumu komercializāciju, un darbinieki sniedza ieteikumus veiksmīgai projekta dokumentācijas sagatavošanai. 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai

                   
                       
                          Vairāk foto  no sanāsmes: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4,
                          Foto_5,  Foto_6Foto_7, Foto_8.
2018. gada 9. novembrī

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskajai zinātniskajai medicīnas konferencei

Latvijas Universitāte aicina iesniegt tēzes Starptautiskai zinātniskai medicīnas konferencei, kas notiks 2019.gada 22.februārī Latvijas Universitātē, Rīgā.
Reģistrācija konferencei un abstraktu iesniegšana sāksies 2018.gada 26.novembrī un tiks slēgta 2019.gada 14.janvārī.

Plašāku informāciju par konferenci, tās norisi, programmu, reģistrēšanos dalībai un abstraktu iesniegšanu var apskatīt konferences mājaslapā:
https://www.mf.lu.lv/lu-konferences/

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, līdzdalība ir bez maksas.

Tēžu prasības var apskatīt ŠEIT

Neskaidrību gadījumā par abstraktu iesniegumu un reģistrāciju rakstiet: medconf2019@lu.lv.

Ja rodas citi jautājumi par konferenci, kontaktējiet ar Dr. Danute Ražuka-Ebela d.razuka.ebela@gmail.com.

                   
                         
2018. gada 8. novembrī

Iznācis "Eiropas Helicobacter Pylori pārvaldības reģistra" novembra biļetens

Janunākās ziņas no "Eiropas Helicobacter Pylori pārvaldības reģistra" (Hp-EuReg) novembra biļetena lasiet ŠEIT.

                   
                         
2018. gada 5. novembrī

EHMSG speciālistu grupas sastāvā - KPMI direktors 

Pagājušās nedēļas nogalē Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) speciālistu grupa piedalījās konferencē Erevānā ar mērķi piemērot divas Eiropas vadlīnijas (t.sk. Māstrihtas V vadlīnijas, kas nosaka taktiku H.pylori infekcijas gadījumā) Armēnijas ierobežoto veselības aprūpes resursu apstākļiem. LU klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors  M.Leja bija speciālistu grupas sastāvā.

                   
                          Attēlā (no kreisās): EHMSG locekļi Prof. F.Megraud (Francija),
                         Prof. T.Rokkas (Grieķija), Prof. M.Leja (Latvija), kā arī grupas                                                                   korespondētājloceklis, Maskavas galvenais gastroenterologs
                         Prof.D.Bordin (Krievija) 
2018. gada 31. oktobrī

Seminārs “DATU IZMANTOŠANA MEDICĪNAS PĒTĪJUMOS LATVIJĀ: PIEREDZE UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI”

Aicinām visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV. Šajā seminārā savā pieredzē dalīsies vadošie pētnieki no lielākajām zinātniskajām organizācijām Latvijā, kas īstenojuši lielapjoma datu izmantošanu pētniecībā. Būs pārstāvji no valsts pārvaldes organizācijām, kas nodarbojas ar medicīnas datu apstrādi statistiskas nolūkos, kā arī ētikas un likumdošanas eksperti šajā jomā.

Norises laiks: 2018. gada, 16. novembrī, plkst. 9.00 – 13.30

Norises vieta: Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, 702. auditorijā (7. stāvs), Jelgavas ielā 1.

Pasākuma programma pieejama ŠEIT

                   
                          
2018. gada 26. oktobrī

GISTAR pētījumā iekļauti jau 8 000 respondenti

Latvijā jau piecus gadus norisinās GISTAR pētījums - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta sadarbībā ar Starptautisko vēža pētniecības aģentūru veikts pētījums, kas pēta kuņģa un zarnu vēža izraisītās mirstības samazināšanas iespējas. Ar lepnumu varam paziņot, ka kopējais pētījumā iekļauto respondentu skaits šodien ir sasniedzis 8000! 
No 2013. gada oktobra, kad Cēsīs tika uzsākts GISTAR pētījums, līdz šim tas norisinājies arī tādās Latvijas pilsētās kā Alūksne, Ludza, Saldus, Tukums, Dobele un Madona. Vērojama pozitīva tendence - katrā nākamajā pētījumu centrā iekļauto respondentu skaits palielinās. Salīdzinājumam Cēsu reģionālajā centrā tika iekļauti 761 respondents, Ludzas - 1018, Saldus - 1077. Šobrīd aktīvi darbojas pētījumu centrs Rēzeknē (kopš 2017. gada aprīļa), kurā iekļauti jau 2096 respondenti.
Pētījuma vadītājs ir LU KPMI direktors, LU MF profesors, ārsts - gastroenterologs Mārcis Leja.
Paralēli tiek apspriestas pētījuma realizācijas iespējas arī citās Latvijas pilsētās.
Respondentu iekļaušana pētījumā turpinās.

                   
                          
2018. gada 22. oktobrī

Aicina piedalīties seminārā “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina LU akadēmisko un zinātnisko personālu un doktorantūras studentus piedalīties seminārā “Laba zinātniskās publicēšanās prakse” (Good practices in scholarly publishing). Seminārā kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca (Katarzyna Gaca) iepazīstinās klātesošos ar labāko zinātniskās publicēšanās praksi, recenzēšanas procesu, žurnālu izvēli, kā arī informācijas meklēšanas iespējām un jaunākajiem uzlabojumiem datubāzē ScienceDirect.

Seminārs notiks pirmdien, 29. oktobrī plkst. 14.30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702.telpā (7.st.). Darba valoda – angļu. Interesenti varēs saņemt apliecinājumus par dalību seminārā.

Pieteikšanās pieejama šeit.

Plašāka informācija šeit.

                   
                          
2018. gada 19. oktobrī

Notiek Pasaules Endoskopijas organizācijas Skrīninga komitejas sēde

Vīnē (Austrija) notika Pasaules Endoskopijas organizācijas (World Endoscopy Organization) Skrīninga komitejas sēde, kas ik gadus jau 20 gadu garumā regulāri tiek organizēta Eiropā, ASV, šobrīd arī Āzijā un Latīņamerikā. Ekspertu grupas sanāksmē ar ziņojumu par skrīninga programmām Austrumeiropā un Centrālāzijā uzstājās KPMI direktors Mārcis Leja un LU Medicīnas fakultātes studente Anna Krīgere. Francijas skrīninga programmu sanāksmē pārstāvēja Aldis Kaufmanis.

                   
                           Attēlā:  LU Medicīnas fakultātes studente Anna Krīgere 
2018. gada 12. oktobrī

Abstraktu iesniegšanai uz IGCC 2019 atlikušas trīs nedēļas

No 2019. gada 8. - 11. maijam Prāgā, Čehijā notiks XIII Starptautiskais kuņģa vēža kongress (International Gastric Cancer Congress - IGCC 2019). 

Kuņģa vēzis Eiropā un visā pasaulē joprojām ir svarīga veselības problēma. Šogad būs brīnišķīga iespēja būvēt tiltu starp vadošajiem zinātniskajiem, klīniskajiem un biznesa speciālistiem, lai salīdzinātu un apspriestu visas tēmas, kas saistītas ar kuņģa vēzi.

Pasaules kongress ir īpaša iespēja paplašināt savas zināšanas, labāk izprast jaunākos zinātnes sasniegumus, iesniegt jaunākos atklājumus un mijiedarboties ar speciālistiem šajā jomā.

Abstraktu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris pl. 23:59 (CET).

Kongresa mājaslapa un abstraktu iesniegšana ŠEIT.

                   
                          
2018. gada 9. oktobrī

Latvijas Patologu Asociācijas sēdē  ar lekciju uzstāsies prof. Nirs Peleds (Nir Peled) no Izraēlas

23. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Patologu Asociācijas sēdē, kas notiks RAKUS Patoloģijas Centrā ar lekciju "Visaptverošā vēža genoma loma Personalizētajā veselības aprūpē" uzstāsies prof. Nirs Peleds (Nir Peled) no Izraēlas.

Profesors Nirs Peleds (Nir Peled), ir Onkoloģijas nodaļas vadītājs, viņš pārstāv Legacy Heritage Oncology Centru un Dr. Larry Norton institūtu, Soroka Medicīnas Centru un Ben-Gurion Universitāti, Ber-Ševā, Izraēlā. 

Šajā sēdē KPMI vadošais pētnieks, ārsts-patologs profesors Sergejs Isajevs uzstāsies ar lekciju "Hroniska gastrīta histopatoloģija''.

Sēdes programma pieejama ŠEIT.

                   
                          Attēlā:  profesors Nirs Peleds (Nir Peled) 
                       
2018. gada 8. oktobrī

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieteikties tīklošanās pasākumam

Latvijas zinātnisko institūciju doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un zinātnieki tiek aicināti pieteikties dalībai tīklošanās pasākumam 2018. gada 25. oktobrī Tallinā, Igaunijā, kuru rīko Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi.

Pasākumā Baltijas valstu un Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātnieki varēs satikties un vienoties par sadarbību kopīgu pētniecības projektu izstrādei Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam finansētajā Baltijas pētniecības programmas (turpmāk – programma) projektu konkursā.

Dalībnieku reģistrācija ir atvērta līdz 2018. gada 20. oktobrim Igaunijas Zinātnes padomes mājaslapā, kur arī ir pieejama pasākuma programma

Tīklošanās ir plānota kā atklāšanas pasākums programmas pirmajam projektu konkursam, ko izsludinās šī gada 25.oktobrī Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi. Informācija par programmas projektu konkursu ir pieejama šeit.

Latvijas zinātnieki, kuri piedalīsies pasākumā, līdz 22. oktobrim  var pieteikties ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensācijai, sīkāka informācija - nolikums un pieteikuma veidlapa - pieejama VIAA mājaslapas sadāļā Dokumenti un veidlapas

Vairāk informācijas ŠEIT

                   
                       
2018. gada 3. oktobrī

KPMI zinātniskais līdzstrādnieks H.Gorskis aizstāv promocijas darbu

2018. gada 1. oktobrī promocijas darbu «Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde» inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēja Henrihs Gorskis.

Darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūtā.

Darba vadītāji ir Dr. habil. sc. comp., profesors Arkādijs Borisovs un Dr. sc. ing., profesore Ludmila Aleksejeva, bet zinātniskā konsultante  - Dr. sc. ing., docente Inese Poļaka.  

                   
                       
2018. gada 1. oktobrī

Paziņoti pieteikšanās termiņi uz EHMSG XXXII Starptautisko kongresu

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXII Starptautiskais kongress no 2019. gada 5. līdz 7. septembrim norisināsies Austrijas pilsētā Insbrukā. 

Interesentiem ir jāņem vērā šādi svarīgi datumi:

Termiņš abstraktu iesniegšanai: 2019. gada 12. maijs
Reģistrācijas termiņš ar samazinātu maksu: 2019. gada 12. jūlijs
Iepriekšējās reģistrācijas termiņš: 2019. gada 25. augusts

                   
                       
2018. gada 27. septembrī 

Publicēšanai pieņemts starptautiskā STOP projekta ietvaros sagatavotais raksts

Starptautiskā STOP projekta ietvaros sagatavotais raksts "Smēķēšana un Helicobacter pylori infekcija: individuāla dalībnieka apvienotā analīze (Kuņģa vēža apvienošanas projekts)" - "Smoking and Helicobacter pylori infection: an individual participant pooled analysis (Stomach Cancer Pooling Project)" ir pieņemts publicēšanai "Eiropas vēža novēršanas žrnālā" ("European Journal of Cancer Prevention"). 

Raksta autoru starpā ir divi LU KPMI pētnieki -  vadošais pētnieks M.Leja un pētniece E.Gašenko. 

                   
                       
2018. gada 25. septembrī 

Jaunākajā žurnāla Helicobacter nummurā -  divi KPMI autoru raksti

Publicēts jaunākais žurnāla HELICOBACTER numurs. Šoreiz žurnālā ar augstu citējamības indeksu (virs 4) publicēti pat divi raksti, kuru autori ir KPMI jaunie pētnieki, rezidenti: Olga Sjomina un Sabīne Skrebinska. 

Sveicam autorus ar šīm publikācijām!

Papildus iepriekšminētajām pilna apjoma publikācijām žurnālā publicēti arī daudzi Latvijas stenda referātu ziņojumi no Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskā kongresa, vairumā – ar KPMI līdzautoriem.

Žurnāla jaunākais nummurs tiešsaistē pieejams : ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 19. septembrī 

Minhenē ziņo par sasniegto H2020 projektā SNIFFPHONE 

KPMI pētnieki starptautiskā H2020 projekta SNIFFPHONE konsorcija ietvaros Minhenē, SIEMENS firmas birojā sniedza atskaiti Eiropas Komisijas projektu pārraugošajiem speciālistiem un viņu piesaistītajiem nozares ekspertiem par projekta 3 gadu periodā sasniegto. Kaut SNIFFPHONE projekta galvenais uzdevums ir modernas tehnoloģijas attīstīšana, īpaši pozitīvas atsauksmes no speciālistiem tika saņemtas tieši klīnisko pētījumu sakarā. Par visu projekta klīnisko daļu atbildēja KPMI speciālisti un viss darbs veikts Latvijā.

KPMI vārdā par godprātīgi veikto darbu jo īpaši pateicamies vadošajai pētniecei Dr.sc.ing. Inesei Poļakai, pētniekam Edgaram Vasiļjevam, kā arī iesaistītajai studentu un brīvprātīgo komandai.

Savukārt, saistībā ar pētījuma dalībnieku iesaisti paldies galvenajiem darba vadītājiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes  slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrā Aijai Kārkliņai, Rēzeknē – Aigai Rūdulei. Paldies arī Gremošanas slimību centra GASTRO personālam. 

                   
                       
2018. gada 17. septembrī 

EHMSG XXXI Starptautiskajā kongresā piedalās 33 pārstāvji no Latvijas

Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskajā kongresā, kas no 13. līdz 15. septembrim norisinājās Lietuvā, Kauņā, Latvija bija trešā no valstīm ar vislielāko dalībnieku skaitu. 

Latvijas dalībnieku vidū bija KPMI pētnieku grupa, kas uzstājās ar 11 stenda un 1 mutisko ziņojumu.

Stenda ziņojumu veidā tika ziņoti KPMI lielākā pētījuma GISTAR Kazahstānas pilotpētījuma un citu institūtā notiekošo pētījumu rezultāti.

Ar stenda referātiem konferencē piedalījās Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi (Zane Dzērve, Linda Mežmale, Anna Krīgere, Danute Ražuka-Ebela, Ieva Lašina, Petra Kriķe, Edgars Vasiļjevs). Savukārt KPMI direktors un vadošais pētnieks, profesors Mārcis Leja uzstājās ar mutisko ziņojumu. 

Ar lepnumu varam pieminēt, ka KPMI vadošais pētnieks profesors Sergejs Isajevs saņēma apbalvojumu par labāko stenda referātu. 

Kongress norisinājās par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

                   
                       
                          Vairāk foto no kongresa: Foto_1, Foto_2Foto_3, Foto_4, Foto_5,
                          Foto_6Foto_7, Foto_8Foto_9, Foto_10, Foto_11, Foto_12
2018. gada 11. septembrī 

Starptautiskā onkoloģijas tematikai veltītā medicīnas žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI pētnieki

Šī gada 6.septembrī ikmēneša medicīnas žurnālā "Cancer Medicine" ir publicēts raksts "Pierādījumi par PTGER4, PSCA un MBOAT7 kā kuņģa vēzi izraisošajiem riska gēniem genoma un transkriptēmas līmenī" (Evidence for PTGER4, PSCA, and MBOAT7 as risk genes for gastric cancer on the genome and transcriptome level). 

Raksta autoru starpā ir divi LU KPMI pētnieki -  vadošais pētnieks M.Leja un pētniece E.Gašenko. 

Raksts ir pieejams  "Wiley Online Library" atvērtās piekļuves sadaļā -  vienā no lielākajām un autoritatīvākajām tiešsaistes žurnālu, grāmatu un pētniecības resursu kolekcijām, kas aptver dzīves, veselības, sociālās un fiziskās zinātnes.

Raksta kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 10. septembrī 

KPMI pētnieku grupa dosies uz EHMSG XXXI Starptautisko kongresu

No 13. līdz 15. septembrim Lietuvā, Kauņā norisināsies Eiropas Helikobaktērijas un Mikrobioma pētniecības grupas XXXI Starptautiskais kongress par tēmu "Helikobaktērijas & mikrobioma ietekme uz iekaisumu un vēzi".

Kongresā ar ziņojumiem un stenda referārtiem piedalīsies KPMI pētnieku grupa. 

Atgādināsim, ka pagājušā gada septembrī par EHMSG organizācijas prezidentu ievēlēja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru un Medicīnas fakultātes profesoru, gastroenterologu Mārci Leju.

                   
                       
2018. gada 7. septembris 

KPMI pētnieki piedalās Eiropas biobanku nedēļā

No 4. līdz 7. septembrim KPMI vadošie pētnieki Signe Mežinska un Ģirts Šķenders piedalījās Antverpenē (Beļģija) notikušajā Eiropas biobanku nedēļā, ko organizēja Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium). Eiropas biobanku nedēļa ir viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem kongresiem biobanku jomā, kurā tiek diskutēts par biobanku darbības aktuālajiem un nākotnes izaicinājumiem, kā arī jaunām sadarbības iespējām.  

Vairāk informācijas par Biobanku nedēļu ŠEIT.

                                      
                          Vairāk foto: Foto_2
2018. gada 3. septembris 

Aizsākot jauno mācību gadu, sveic institūtu vadītājus 

Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulcē, kas notika 31. augustā plkst. 10.00 Lielajā aulā, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks sveica jaunievēlēto akadēmisko personālu, jaunos dekānus un institūtu vadītājus. Tika pasniegti apsveikumi un pateicības. 

Pateicības rakstu par izcilību zinātnē saņēma KPMI direktors Mārcis Leja. 

                                      
                       
2018. gada 5. jūlijs 

No 12.-15. jūlijam notiks Baltijas un Eirāzijas klīniskās onkoloģijas meistarklase 

Eiropas Onkoloģijas skola aicina apmeklēt "BALTIJAS UN EIRĀZIJAS MEISTARKLASI KLĪNISKAJĀ ONKOLOĢIJĀ", kas notiks Rīgā, 2018. gada 12.-15. jūlijā.

Meistarklasi vadīs: N.Pavlidis (GR), F.Peccatori (IT), J.Eglītis (LV).

Meistarklases organizēšanā piedalās arī KPMI pārstāvji.

Plašāks apraksts par pieteikšanos atrodams šeit.

Sīkāku informāciju var lejupielādēt šeit vai tīmekļa vietnē.

                   
                       
2018. gada 28. jūnijs 

Apspriež onkoloģisko pētījumu atbalsta iespējas Latvijā

27. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā KPMI darbinieki – direktors, profesors M.Leja, institūta direktora vietnieks Ģ.Šķenders, vadošā pētniece D.Šantare tikās ar SIA Mikrotīkls pārstāvjiem - līdzīpašnieku John Tully un ziedojumu/atbalsta programmas pārstāvi Ingu Narkevicu. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas onkoloģijas pētījumu atbalsta iespējas. M.Leja prezentēja SIA Mikrotīkls pārstāvjiem datus par institūta darbības virzieniem onkoloģijas un onkoprofilakses jomā. Viesi tika iepazīstināti ar institūta zinātnisko darbu: starptautiski atzītu kuņģa vēža prevencijas pētījumu GISTAR (gistar.eu), kura ietvaros tiek veikti arī vairāki satelītpētījumi par pirmsvēžā stāvokļu diagnostiku, Helicobacter pylori, tā eradikācijas iespējām un zarnu mikrobiomu. Tika demonstrētas arī pašreizējās iestrādes gaistošo organisko savienojumu noteikšanā un onkoloģisko slimību diagnostikas izmantošanā. Pēc prezentācijas SIA Mikrotīkls pārstāvjiem tika izrādītas laboratorijas un biobankas telpas, kurās tiek veikts pētnieciskais darbs.

Nobeigumā Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamenta direktora p.i. Marģers Počs iepazīstināja viesus ar esošajām LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra pētniecības telpām un demonstrēja LU kampusa attīstības plānu.

Uzziņai - SIA Mikrotīkls cenšas atbalsīt onkoloģijas pētījumus Latvijā, un apzin pētniecības institūtus Latvijā, kas darbojas šajā jomā.

                   
                             Attēlā (no kreisās):
                            KPMI direktors M.Leja, LU Infrastruktūras departamenta
                            direktora p.i. Marģers Počs un SIA Mikrotīkls līdzīpašnieks
                            John Tully  
                            Vairāk foto: Foto_1, Foto_2
2018. gada 25. jūnijs 

Uz 2018 gada EHMSG ikgadējo konferenci iesniegts rekordliels referātu skaits no Latvijas   

Vīnē notiek Eiropas Helicobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas (EHMSG) ikgadējās konferences organizēšanas sanāksme. Uz konferenci šogad ir iesniegts rekordliels referātu skaits no Latvijas: starp citām pasaules valstīm Latvija ir ierindojusies 4. vietā  ar 16 iesniegtajiem referātiem. Lielākā daļa no referātiem nāk no mūsu institūta.

Konference notiks 2018. gada 13.-15. septembrī Kauņā, Lietuvā. 

Vairāk informācijas par konferenci www.helicobacter.org.

                   
                       
2018. gada 22. jūnijs 

KPMI KOLEKTĪVS NOVĒL PRIECĪGU LĪGOŠANU UN LUSTĪGUS JĀŅUS!  

Līgotaji, līgotaji, līgo, līgo!

Nav vairs tālu Jāņa diena: līgo, līgo!

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!

Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!

 

                   
                       
2018. gada 21. jūnijs 

Lielbritānijas GLOBĀLĀS VESELĪBAS iniciatīvas finansējumam iesniegts sadarbības projekts GISTAR pilotpētījuma veikšanai Ukrainā   

Dr. Mangesh Thorat (Vēža novēršanas centrs, Wolfsonas profilaktiskās medicīnas institūts, Barts & Londonas Medicīnas un Zobārstniecības Skola, Londonas Karalienes Marijas Universitāte) vadībā tika iesniegts projekta pieteikums "GISTAR pilotpētījums Ukrainā - H. pylori izskaušana, pepsinogēnu izmeklējumi un FIT kuņģa un kolorektālā vēža mirstības profilaksei (GISTAR-U)".
Ukrainas partneru vidū ir pārstāvji no Viņņicas Nacionālās Pirogova memoriālās universitātes (PI: prof. Vjačeslavs Chernobrovyj), Dņepropetrovskas Nacionālās universitātes (PI: prof. Maryna Shcherbynina) un Nacionālā vēža centra, Ukraina (PI: prof. Andrii Lukašenko).

                   
                       
2018. gada 20. jūnijs 

Eiropas Komisijas pārstāvim demonstrē KPMI sasniegumus pētniecībā

Vizītē Latvijā bija ieradies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta direktors Jean-Eric Paquet. 20. jūnijā Latvijas Universitātē notika tikšanās, kuras ietvaros LU vadošās pētnieku grupas demonstrēja savas iestrādes un sasniegumus pētniecībā. Tikšanās laikā KPMI direktors M.Leja informēja par galvenajiem KPMI pētījumiem onkoloģijā, t.sk. arī informēja par GISTAR pētījuma norisi.

                   
                             Attēlā (no kreisās):
                            LU rektors prof. I.Muižnieks, prof. A.Ambainis un Eiropas                                                                      Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta                                                                           direktors Jean-Eric Paquet vizītes laikā Latvijas Universitātē     
2018. gada 18. jūnijs 

Sākas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress  

Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sākas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tas norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam.
Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcē Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai.
Kongresu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāšu asociāciju, zinātniskajām institūcijām un diasporas organizācijām.
Kongresā piedalās arī pārstāvji no KPMI, to skaitā prof. Mārcis Leja un citi.

Vairāk informācijas par kongresu ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 15. jūnijs 

Upsalas Veselības Samitā diskutē par onkoloģisko pacientu aprūpes uzlabošanu  

KPMI vadošā pētniece Signe Mežinska 14.-15. jūnijā piedalās Upsalas Veselības Samitā (Uppsala Health Summit), kura tēma šogad ir onkoloģisko slimību ārstēšana. Konferencē tiek diskutēts par izmaiņām prioritātēs un veselības politikā, kas nepieciešamas, lai uzlabotu diagnostikas un veselības aprūpes pieejamību vēža pacientiem. S.Mežinska piedalās darba grupā par biobanku lomu globālās onkoloģisko pacientu aprūpes uzlabošanā. Upsalas Veselības Samitā uzaicināti piedalīties vairāk kā 200 eksperti no 33 valstīm, kas pārstāv veselības aprūpes, politikas, zinātnes, industrijas un pilsoniskās sabiedrības jomas.

Vairāk informācijas par samitu ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 12. jūnijs 

Scandinavian Journal of Gastroenterology publicē KPMI pētnieku grupas rakstu 

Šī gada 11. jūnijā izdevniecība Taylor & Francis publicējusi Scandinavian Journal of Gastroenterology KPMI pētnieku grupas salīdzinājumu dažādiem testiem kuņģa helikobaktērijas noteikšanai. Raksta pirmā autore ir ārste-rezidente Sabīne Skrebinska. Apkopoti apjomīga darba materiāli, kura ietvaros kuņģa endoskopiskie izmeklējumi bija veikti Gremošanas slimību centrā GASTRO, bet morfoloģiskie izmeklējumi – Akadēmiskajā histoloģijas laboratorijā. Pētījuma dati liecina, ka ikdienas praksē ir nepareizi izmantot seroloģiskos izmeklējumus (asins analīzes) kā vienīgo testu helikobaktērijas noteikšanai.

Raksta kopsavilkums apskatāms ŠEIT.

                   
                       
2018. gada 11. jūnijs 

Vīnē gatavojas Eiropas Apvienotajai Gastroenteroloģijas nedēļai

Vīnē, Eiropas Gastroenteroloģijas mājā notika pēdējā Zinātniskās komitejas sēde, gatavojoties 2018. gada Eiropas lielākajam notikumam specialitātē – Eiropas Apvienotajai Gastroenteroloģijas nedēļai (UEG Week). Zinātniskās komitejas darbā piedalījās arī KPMI direktors M.Leja.

Vairāk informācijas par UEG Week ŠEIT.

                   
                             Attēlā:
                            2018. gada kongresa Zinātniskās komitejas locekļi     
2018. gada 8. jūnijs 

KPMI zinātniskā asistente D.Pūpola aizstāv maģistra darbu

7.06.2018. LU Dabas mājā KPMI zinātniskā asistente Dārta Pūpola aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Amoksicilīna un klaritromicīna kombinētās terapijas ilgtermiņa ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu". Maģistra darba vadītājs ir Mārcis Leja (LU KPMI direktors), bet zinātniskā konsultante  - Dita Gudrā (LV BMC).  Rezultātā iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā.

                   
                             Attēlā:
                            2018. gada kongresa Zinātniskās komitejas locekļi     
2018. gada 7. jūnijs 

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors ziņo sanāksmē Vašingtonā

03.06.2018. Vašingtonā (ASV) notika starptautiskās Vesela kuņģa iniciatīvas (Healthy Stomach Initiative) kārtējā darba grupas sanāksme. Tika nolemts turpmāk katru gadu 2. oktobrī atzīmēt starptautisko kuņģa veselības dienu. Minētais datums izvēlēts, ņemot vērā, ka šajā dienā dienas gaismu ieraudzīja Nobela prēmijas laureātu B.Maršana un R.Varrena helikobaktērijas atklājums, kas izmainījis likteni miljoniem cilvēku visā pasaulē. Sanāksmē ar ziņojumu par kuņģa vēža prevencijas aktivitātēm Eiropā uzstājās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un LU profesors Mārcis Leja.

05.06.2018. profesors M.Leja ASV, Vašingtonā notiekošajā pasaules lielākajā gastroenteroloģijas kongresā (DDW, Digestive Diseases Week) sniedza pārskata ziņojumu par vērtīgākajiem Eiropā ziņotajiem atklājumiem mikrobioma izpētes jomā. Kongresā piedalās 14 000 specialisti no visas pasaules. Ziņojums tika nolasīts sesijā “Labākais no Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļas”.

06.06.2018. M.Leja ASV Nacionālajā vēža institūtā sniedza stundu ilgu ziņojumu par Latvijā notiekošajiem pētījumiem kuņģa vēža izpētes jomā. Pēc sanāksmes notika vairākas tikšanās, t.sk. ar Globālās aktivitātes koordinējošajiem speciālistiem par iespējamo turpmāko sadarbības paplašināšanu.

                   
                             Attēlā:
                            M.Leja ar sanāksmes dalībniekiem pie Nacionālā vēža institūta     
2018. gada 5. jūnijs 

Kembridžā apspriež tehnoloģijas un datu analītikas risinājumus medicīnas attīstībai

Kembridžā, Lielbritānijā, Microsoft kopā ar partneriem rīkoja starptautisku semināru par IT un analītikas risinājumiem "Intelektuālā medicīna: nākotnes atrisinājums" (Intelligent Medicines: Future Decoded), kurā piedalījās arī KPMI vadošā pētniece Inese Poļaka. Šajā seminārā uzstājās IT, medicīnas un farmācijas industrijas un zinātnes pārstāvji, lai diskutētu par nākotnes medicīnu: ārstēšanas personalizēšanu, datu analīzi un drošību, kā arī pacientu iesaisti. Tika prezentētas jaunākās tehnoloģijas un labās prakses dažādos pētījumos un uzņēmumos: pacientu stāvokļa novērošanai, detalizētai datu iegūšanai un analīzei, lai pielāgotu diagnostiku un novērošanu pacientu dzīves stilam, jauno tehnoloģiju izmantošanai (ģenētisku u.c. analīžu izmantošana zinātnē un diagnostikā) u.c. Šī pasākuma laikā tika gūtas jaunas zināšanas un kontakti, kas turpmāk ļaus arvien tālāk attīstīt KPMI pētniecību un kompetences.

                   
                             
2018. gada 25. maijs 

Notiek pārskata seminārs par četros gados paveikto VPP 2014 - 2017 BIOMEDICĪNA IV projekta ietvaros

Šodien Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notiek pārskata seminārs par četros gados paveikto" VPP 2014 - 2017 BIOMEDICĪNA IV projekta “Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos” ietvaros. Semināru atklāj profesori Mārcis Leja un Valdis Pīrāgs. Klātesošie tiek iepazīsitināti ar projekta mērķi, struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Galvenie projekta aktivitāšu izpildītāji iepazīstina auditoriju ar projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm. Kopējie rezultatīvie rādītāji par 4 gados paveikto IV projekta ietvaros tiks apkopoti līdz šī gada 31.jūlijam.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 18. maijs 

Latvijas speciālisti vēža skrīninga jomā piedalās Eirāzijas Vēža skrīninga konferencē Minskā

Latvijas speciālisti vēža skrīninga jomā kopā ar vadošajiem speciālistiem no Eiropas valstīm, ASV un Kanādas piedalījās Eirāzijas Vēža skrīninga konferencē, kas norisinājās Minskā no 17.-18. maijam. Konferenci organizēja Baltkrievijas Onkoloģijas centra kolēģi sadarbībā ar ASV Nacionālā vēža institūta Globālā veselības centra speciālistiem ar mērķi attīstīt vēža skrīningu valstīs, kur līdz šim ar veiksmīgiem risinājumiem nav veicies, proti – bijušajās padomju valstīs.
Latviju pasākumā pārstāvēja  LU KPMI direktors Mārcis Leja (kolorektālā un kuņģa vēža jautājumos), Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciāliste Māra Epermane (krūts vēža skrīninga jautājumos), kā arī Juris Plonis no P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (prostatas vēža jautājumos).

Tikšanās rezultātā turpināsies sadarbība un plāni, kas uzsākti projekta CanCon (ES Kopējās aktivitātes projekts cīņai pret vēzi) ietvaros. CanCon projekts pabeigts pagājušajā gadā. 

Vairāk informācijas par konferenci ŠEIT.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 8. maijs 

Diskutē par ētikas, datu drošības un zinātnieku atbildības jautājumiem

Šī gada 7. maijā notika LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta organizēts seminārs par ētikas un atbildīgas pētniecības un inovāciju (responsible research and innovation - RRI) aspektiem sadarbības projektos. Seminārā piedalījās institūta sadarbības partneri no Tamperes Universitātes (Somija) - pētnieki Veiko Ikonens (Veikko Ikonen) un Janika Tinela (Janika Tyynela). Semināra ietvaros tika diskutēts par aktuālajiem ētikas, datu drošības un zinātnieku atbildības jautājumiem šobrīd īstenotajos un turpmāk plānotajos sadarbības projektos, kā arī par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu pētniecības praksē.

                   
                             Attēlā:
                            Semināra dalībnieki diskusijas laikā     
2018. gada 7. maijs 
 

KPMI prioritārās pētniecības jomas 2018.gadā

1) Gremošanas slimību ļaundabīgo saslimšanu prevencijas pētījums GISTAR (www.gistar.eu), t.sk. tā izvēršana (reģionālie pilotpētījumi) ārpus Latvijas

2) Biobankas attīstīšana

3) Mikrobioma pētījumi (gremošanas sistēma, augšējie elpceļi)

4) Pētījumi gaistošo marķieru jomā (izelpas marķieri: kuņģa vēzis un kontroles grupa, populācijas grupa, tuberkuloze un kontroles grupa; ādas marķieri: tuberkuloze un kontroles grupa)

5) Pētījumi tuberkulozes, plaušu slimību jomā

6) Jaunu pētniecības jomu attīstīšana, t.sk. sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem (piem., HIV infekcija, hepatīts C).

             

                

 
2018. gada 12. aprīlis 

Starptautiskās konferences ziņojums ietver arī Latvijā iegūtos baktēriju genotipus

VIII Starptautiskajā Helicobacter pylori un kuņģa vēža konferencē (Belo Horizonte, Brazīlija) tika ziņoti sākotnējie H.pylori globālā genoma projekta dati. Analīzē iekļauti arī Latvijā iegūtie baktēriju genotipi.

                                  
                             Attēlā:
                            Constanza Camargo pie stenda ziņojuma     
2018. gada 11. aprīlis 

Aicinām uz semināru par cilvēka zarnu mikrobiomu

Šī gada maijā RAKUS "Gaiļezers" Izglītības daļā norisināsies nākamais Doktorantūras skolas seminārs, kas būs veltīts Cilvēka zarnu mikrobiomam. Semināru vadīs mikrobioloģe pētniece Dārta Pūpola. Sīkāka informācija par precīzu semināra norises laiku un vietu sekos.

                                  Attēlā: mikrobioloģe pētniece Dārta Pūpola


 • Aicinām piedalīties IV pasaules latviešu zinātnieku kongresā šī gada 18. - 20. jūnijā      

2018. gada 9. aprīlis. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gada 18. - 20.jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcēs Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai.

Vairāk informācijas par kongresu, tā norisi un programmu, aktualitātēm, runātājiem, reģistrēšanos dalībai un stenda referātu iesniegšanu var apskatīt šeit.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress


 • Baltijas un Eirāzijas klīniskās onkoloģijas meistarklase (2018. gada 12.-15. jūlijs, Rīga, Latvija)

2018. gada 6. aprīlis. Eiropas Onkoloģijas skola ar prieku aicināt apmeklēt "BALTIJAS UN EIRĀZIJAS MEISTARKLASI KLINIKAJĀ ONKOLOĢIJĀ", kas notiks Rīgā, 2018. gada 12.-15. jūlijā.

Meistarklasi vadīs: N.Pavlidis (GR), F.Peccatori (IT), J.Eglītis (LV).

Plašāks apraksts par pieteikšanos atrodams šeit.

Sīkāku informāciju var lejupielādēt šeit vai tīmekļa vietnē.


 • Aicinām Jūs uz KPMI semināru, kuru vadīs asoc. prof. Liliāna Civjāne

2018. gada 5. aprīlis. Pētnieki, kuri ir ieinteresēti veiksmīgā publicēšanas procesā, tiek laipni aicināti uz semināru šī gada 16. aprīlī, 16:00 - 17:30, RAKUS, Gaiļezers, Hipokrāta iela 2 - 223. kabinets. 

Tiek plānota lekciju par to, kā ātri un pareizi uzrakstīt manuskriptu, atrast attiecīgo žurnālu, kur to publicēt un iespējām atvieglot publicēšanas procesu. Centīsimies kopā pārdomāt, kā pareizi plānot manuskriptu, kuras daļas ir nepieciešamas un cik plašam tam ir jābūt, kādas tabulas un attēli ir nepieciešami, un kā atbildēt recenzentiem.  
Lekcijā būs apvienotas zināšanas no trim kursiem par šo tematiku: kurss “Good practices in scholarly publishing” (lektore Dr. Katarzina Gaca, Rietumeiropas konsultante no Elsevier žurnālu grupas), kurss “Scientific writing” (lektore Jane Schroder, žurnāla Environmental and Health perspectives redaktore) un kurss “The deep secrets of getting your paper published” (lektors Mark Nieuwenhuijsen, ISGlobal direktors, žurnāla Occupational and Environmental Medicine redaktors)

Saturā- pētījumu protokols, tā saskaņošana ar ārzemju partneriem, saskaņošana ar vietējiem līdzautoriem, publicēšanas iespējas, ātrā rakstu rakstīšana.

Attēlā: Asoc.prof. Liliāna Civjāne


 • KPMI kolektīvs nolēl saulainas un priecīgas Lieldienas!

2018. gada 29. marts.


 • Eiropas konsorcijas myCROBIOME sanāksmē pārstāvēts arī KPMI

2018. gada 7. marts. Vīnē, Eiropas Gastroenteroloģijas mājā notika Eiropas konsorcijas myCROBIOME veidošanas sanāksme, kurā pārstāvēts arī KPMI. Konsorcijā pārstāvētas vairāk par 20 organizācijām no Eiropas, Izraēlas, ASV, tā  izveide atbalstīta ar grantu, ko piešķīra Apvienotā Eiropas gastroenteroloģijas federācija (UEG).


 • Latvijas Universitāte paraksta sadarbības memorandu ar Kazahstānas Inovatīvo medicīnas tehnoloģiju organizāciju

2018. gada 21. februāris. Šodien Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš un Inovatīvo medicīnas tehnoloģiju sabiedriskās organizācijas priekšsēdētājs (Kazahstāna) Nijazs Malijevs (Niyaz Malayev) parakstīja sadarbības memorandu starp abām organizācijām.
Dokumenta pamatā ir zinātniskās sadarbības veicināšana ne tikai medicīnas un izglītības nozarē, bet arī klīniskās medicīnas un sabiedrības veselības jomās, galveno akcentu liekot uz plašāku inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu diagnostikas un ārstniecības jomā. Memoranda mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību gan organizāciju starpā, gan komunikācijā ar valsts un nevalstiskajām institūcijām.
Sagaidāms, ka šis memorands būs pamats tālākas sadarbības attīstīšanai, meklējot kopēju projektu un pētījumu realizācijas iespējas nākotnē.

  


 • Latvijas Universitātē nedēļas garumā notiks starptautisks kuņģa vēža profilakses forums

2018. gada 8. februāris. No 19. līdz 23. februārim norisināsies Latvijas Univeristātes (LU) Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta organizēts Starptautisks kuņģa vēža profilakses pētniecības forums. Tajā pulcēsies gan Eiropas vadošie eksperti, gan pārstāvji no valstīm ar augstu kuņģa vēža saslimstību, kā arī starptautisko profesionālo un pacientu organizāciju pārstāvji. Nedēļas garumā tiks apspriestas dažādas ar kuņģa vēža profilakses pētniecību saistītas aktualitātes, iepazīstināts ar Latvijā realizētajiem projektiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem.

Plašāka informācija par Foruma norisi pieejama šeit.


KPMI darbinieki iepazīstas ar jaunākajām tendencēm mākslīgo degunu jomā

2018. gada 15. janvāris. No 9.-14. janvārim LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta darbinieki piedalījās ISOCS ziemas skolas seminārā  ISOCS Short Course on Breath Analysis and Gas Sensors, kas notika Austrijā, Kühtai pilsētā. ​ Semināra dalībnieki tikās, lai prezentētu savus produktus un stāstītu par pielietošanas praksēm visā pasaulē, turklāt gan medicīnā, gan ražošanā, gan bioloģijā un citās nozarēs.

KPMI darbinieki seminārā iepazinās ar jaunākajām tendencēm mākslīgo degunu un gaistošo marķieru sensoru sfērā. Institūta direktors M.Leja, pētnieces L.Lauka un I.Poļaka uzstājās ar prezentācijām par LU/RAKUS pieredzi ar gaistošo marķieru sensoriem kuņģa vēža un kolorektālā vēža diagnostikā. Semināra laikā notika arī tikšanās ar starptautiskā Horizon2020 projekta "Sniffphone" sadarbības partneriem. Institūta darbinieki prezentēja paveikto “Sniffphone” projektā par pacientu iesaisti, sensoru datu analīzi un klīniskās validācijas procesu. Šajā vērienīgajā projektā, kura mērķis ir attīstīt jaunas slimību skrīninga metodes, izmantojot mākslīgā deguna tehnoloģijas, Latvijas Universitāte ir galvenais klīniskais partneris.  Seminārā tika plānots arī  turpmākais darbs, lai testētu un ieviestu šādas tehnoloģijas Latvijā un attīstītu šo tehnoloģiju lietošanu diagnostikā.
*ISOCS – International Society for Olfaction and Chemical Sensing (Starptautiskā elektronisko degunu un ķīmisko sensoru biedrība), kas apvieno dažādus elektronisko degunu un sensoru ražotājus no visas pasaules).

Semināra mājas lapa: https://www.olfactionsociety.org/

   


 • KPMI direktora vietnieks Ģ.Šķenders piedalīsies H2020 projekta sanāksmē

2018. gada 10. janvāris. LU KPMI insitūta direktora vietnieks Ģirts Šķenders kopā ar TPSC Mikobakterioloģijas laboratorijas speciālisti Ilvu Poli piedalīsies H2020 projekta PITBUL (Point-of-Care implementation of TB testing with ultra-fast Laser PCR) "kick-off" sanāksmē. Sanāksme notiks15. un 16. janvārī Minhenē, Vācijā.


 • KPMI kolektīvs sveic svētkos!

2017. gada 29. decembris. 

 • KPMI pārsāv Latvijas Universitāti H2020 programmas partnerības seminārā

2017. gada 7. decembris. Briselē notiek ES Veselības zinātņu H2020 programmas partnerības seminārs. Latvijas Universitāti seminārā pārstāv Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta darbinieki. Paredzētas tikšanās ar vairāku vadošo Eiropas valstu universitāšu un zinātnisko institūtu pārstāvjiem.

Vairāk informācijas par semināru šeit.

Attēlā: Pārskatu jaunajai H2020 2018-2020 programmai sniedz Filips Kupers (Eiropas Komisijas Veselības Direktorāts)


 • Profesors M.Leja piedalās Eiropas Gastroenteroloģijas konresa programmas plānošanā

2017. gada 4. decembris. No 30.novembra līdz 1.decembrim LU KPMI direktors Mārcis Leja piedalījās apvienotās Eiropas Gastroenteroloģijas Zinātniskās padomes sēdē, kas notika Austrijā, Vīnē. Tika plānota 2018. gada Eiropas Gastroenteroloģijas kongresa (UEGW) programma.

Attēlā: Eiropas Gastroenteroloģijas Zinātniskās padomes sēdes dalībnieki


 • M.Leja sniedz interviju LR4

2017. gada 30. novembris. LU KPMI direktors Mārcis Leja 29.novembrī sniedza interviju Latvijas Radio 4, raidījumā Aleksandr Studija (Александр Студия).

Radio intervijā M.Leja atzīmē, ka vairākas onkoloģiskās saslimšanas var tikt veiksmīgi ārstētas, ja tās tiek diagnosticētas agrīnā stadijā. Viņš uzsver, ka nākotnē būs daudz vairāk iespēju agrīni diagnosticēt tādas onkoloģiskās saslimšanas, kas šobrīd tiek atklātas novēloti, tādā veidā rodot iespēju tās veiksmīgi ārstēt, un cilvēkiem dodot iespēju dzīvot. Šobrīd skrīnings tiek rekomendēts arī cilvēkiem, kuriem nav onkoloģisko saslimšanu simptomu, tādā veidā rodas iespēja noteikt saslimšanu agrīnā stadijā. GISTAR pētnieku grupa strādā pie jaunām diagnostikas metodēm un profilakses pasākumiem. Profesors Leja prognozē, ka iespējams jau pēc 10 gadiem varētu būt tādi testi, kas ļaus noteikt onkoloģisko saslimšanu agrīnā stadijā.

Attēlā: M.Leja sniedz interviju LR4

Radio interviju iespējams noklausīties šeit.


 • LU KPMI direktors profesors M.Leja ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli 

2017. gada 25. novembris. Latvijas Zinātņu akadēmija rudens pilnsapulcē, kas notika 23. novembrī, ievēlējusi 11 jaunus LZA īstenos locekļus. To skaitā - LU KPMI direktors Mārcis Leja. Profesors M.Leja ir ilggadējs LU MF Onkoloģijas katedras profesors un vadošais pētnieks, īpašus panākumus guvis kuņģa vēža starptautiskā izpētē. Vienlaikus ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs, kā arī ārsts – gastroenterologs Gremošanas slimību Centrā GASTRO. 


 • LU KPMI jauno pētnieku uzstāšanās izraisa Eiropas ekspertu interesi

2017. gada 22. novembris. Šī gada 17. un 18. novembrī LU KPMI pētnieces, rezidentes Olga Sjomina un Zane Dzērve uzstājās ar ziņojumiem Eiropas gastroenteroloģijas ikgadējā sadarbības konferencē (FIT for the Future in Gastroenterology 2017), kas notika Berlīnē, Vācijā paralēli Eiropas Gastroenteroloģijas, Endoskopijas un Nutrīcijas asociācijas pēcdiploma apmācības kursam. O.Sjomina prezentēja rezultātus, kas iegūti izsekojot Valsts Pētījumu programmā iekļautos pacientus, savukārt Z.Dzērve piedāvāja modeli Eiropas līmeņa datu bāzei pacientu ar kuņģa pirmsvēža stāvokļiem izsekošanai. Prezentācijas izraisīja plašu Eiropas vadošo ekspertu interesi un diskusiju.

 

Attēlā: Zane Dzērve un Olga Sjomina kopā ar konferences organizatoru, vienu no vadošajiem Eiropas gastroenterologiem prof. P.Malfertheiner (Vācija, Itālija), kura iniciatīva jau vairāk kā gadu desmitu ir vienot dažādu Eiropas valstu speciālistus, jo īpaši – jaunos.


 • LU KPMI galvenā pētījuma protokols tiek prezentēts ECP konferencē

 2017. gada 21. novembris. Antverpenē (Beļģija) Eiropas Vēža prevencijas organizācijas (ECP-European Cancer Prevention) organizētajā konferencē  17.-18. novembrī LU KPMI direktors M.Leja prezentēja GISTAR pētījuma protokolu un norisi, kā arī tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar šo organizāciju.

 

Attēlā: Flandrijas ministru prezidents G. Bourgeois atklāj konferenci (18.11.2017.)


 •  

LU pētnieki: Latvijā trūkst inovatīvu metožu iedzīvotāju piesaistei vēža skrīningam

2017. gada 13. novembris. Latvijas Universitātes (LU) “Zinātnes kafejnīcā”, kurai šoreiz bija dots gana intriģējošs nosaukums – “Medicīna bez skalpeļa” – zinātnieki diskutēja par dažādām neinvazīvām diagnostikas metodēm medicīnā, īpašu uzmanību pievēršot audzēju savlaicīgas diagnostikas iespējām.
Vēža skrīnings ir uz iedzīvotāju reģistra datiem balstīta veselības aprūpes programma, lai laikus atklātu pirmsvēža slimības un vēzi agrīnajās stadijās. Zinātnieki diskusijā bija vienisprātis – lai iedrošinātu iedzīvotājus piedalīties vēža skrīningā, valstij jāķeras pie daudz netradicionālākām un arī interesantākām metodēm. Kā uzsvēra pētnieki, skrīnings ir ļoti efektīvs slimību novēršanai populācijā, taču Latvijā pagaidām tam nav lielas atsaucības. [...]
Kā LU “Zinātnes kafejnīcā” skaidroja zinātnieki, lai samazinātu krūts vēža esamību populācijā, sieviešu atsaucībai uz skrīninga izmeklējumiem vajadzētu būt vismaz 70%. Tikai šogad pirmo gadu Latvijā izdevies sasniegt 43% sieviešu atsaucību, savukārt līdz šim tā bijusi nieka 30 līdz 36%. Vēl vājāki rādītāji ir dalībai resnās zarnas vēža skrīningā - tam atsaukušies vien 10% Latvijas iedzīvotāju.
Kā labo piemēru, uz ko Latvijai raudzīties skrīninga popularizēšanā, pētnieki izcēla Skandināvijas valstis un arī Slovēniju. “Slovēnijas labā pieredze ar ļoti lielu iedzīvotāju atsaucību skrīningā slēpjas inovatīvā pieejā iedzīvotāju uzaicināšanā. Ja mums Latvijā aizsūta baltu vēstuli, tad slovēņi savā uzaicinājuma sistēmā iesaista tādus speciālistus kā ugunsdzēsējus un frizierus,” stāstīja Daiga Šantare, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) vadošā pētniece. “Netradicionālas idejas un pieejas aicinu izmantot visās jomās, arī iedzīvotāju uzaicināšanā un informēšanā, ne tikai zinātnē. Rezultāts būs, ja domās ārpus rāmjiem,” viņa uzsvēra.
Savukārt LU KPMI direktors Mārcis Leja akcentēja, ka skrīningā un izmeklējumos lielā mērā atslēgas vārds ir kvalitāte: “Mēs rājam iedzīvotājus par to, ka viņi neiet uz nekvalitatīviem izmeklējumiem, kaut arī valsts tos apmaksā. Jautājums drīzāk ir, kā nodrošināt kvalitātes sistēmu. Valstiskā līmenī ir jāizstrādā kritēriji, kuru nav, jāveido datu bāzes, kuru arī nav, datu bāzē jāapvieno dažādu speciālistu darba rezultāti, kas šobrīd nav iespējams, un tikai tad var izvērtēt efektivitāti un normāli samaksāt izmeklējuma veicējam. To ir izdarījusi Slovēnija, bet neesam izdarījuši mēs.”
Pētnieki apliecināja, ka skrīningam ir ļoti liela nozīme cilvēku veselības saglabāšanā. [...] 
Neinvazīvas diagnostikas metodes gan neatteicas tikai uz audzēju savlaicīgas diagnostikas iespējām – tās var izmantot arī citu slimību atklāšanā. Dažu metožu izmantošana sagaidāma tuvākā vai tālākā nākotnē, bet citas - izmantojam jau šodien. [...]
[...] LU KPMI direktors Mārcis Leja savā prezentācijā uzsvēra, ka dažādas slimības noteikt varēs arī ar gaistošiem izelpas marķieriem. “Pasaulē ir nopietni zinātniski raksti, kuros analizēts, ka suņi spēj saost vēzi. Tā ir realitāte, kas pierādīta, piemēram, zarnu, plaušu un krūts vēža gadījumos. Japānā pat pastāv skolas, kur suņus apmāca vēzi saost, bet Izraēlā – privātprakses, kur klīnikā suņi tiek izmantoti,” klausītājus pārsteidza M. Leja.
Tomēr viņš uzreiz piebilda, ka ar šādu diagnostiku būtu daudz problēmu – suņi nogurst, suņu ožas atšķiras, tāpēc pētnieki drīzāk gribētu izveidot ko tādu, kas standartizētā veidā spētu saost slimību un suni aizstāt. “Šī metode tiešām varētu strādāt – dažādu slimību laikā organismā rodas metabolas izmaiņas, kuras varētu noķert dažādos organisma substrātos, piemēram, asinīs, fēcēs, urīnā un, protams, arī izelpā,” uzsvēra M. Leja, piebilstot, ka izelpas gaiss satur aptuveni desmit tūkstošus dažādu gaistošu organisku vielu, pēc kurām varētu meklēt, vai tās raksturīgas konkrētai slimībai.
Jau šobrīd ir zināmas principiālas pieejas, kā izelpas gaisu analizēt, piemēram, ar gāzes hromatogrāfiju un mass-spektroskopiju vai arī ar sensoru tehnoloģijām, ko varētu līdzīgi kā suni apmācīt atšķirt slimu no vesela cilvēka. Arī LU piedalījusies šādos pētījumos: “Mums bija iespēja strādāt ar vairākiem pasaules vadošajiem centriem, kur kuņģa vēža analīzes gadījumā tika atrasta virkne ar vielām, kas bija vairāk kuņģa vēža pacientiem nekā nebija. Taču ne vienmēr varam apgalvot, ka šīs vielas raksturīgas konkrētam audzējam, jo, salīdzinot ar līdzīgiem datiem Ķīnā, vielas bija atšķirīgas,” pētījuma rezultātus skaidroja M. Leja.
Pēc pētnieku aplēsēm, jau šobrīd ne tikai vienu, bet pat 17 dažādas slimības iespējams noteikt pēc izelpas analīzes. “Viens pūtiens aparātā, un varam uzzināt visu cilvēka veselības stāvokli par dažādām slimībām, kas viņam ir jau šobrīd un kas – vēl tikai draud,” slimību diagnostiku nākotnē iezīmēja M. Leja.
Ieskicē ideālu diagnostiku
Zinātnieki bija vienisprātis – ir jāatrod ideāls skrīninga organizācijas veids, lai tas būtu mērķa grupai, medicīnas personālam un valstij visefektīvākais. Turklāt tāds, kas apmierinātu gan pašu ārstu un pētnieku, gan, pats galvenais, pacienta vēlmes.
Kādus testus tad pacienti vēlētos? “Pirmkārt, lai tie būtu vienkārši lietojami, ērti un droši. Otrkārt, tiem būtu jābūt pēc iespējas ātrāk un bez liela diskomforta veicamiem, kā arī - pēc iespējas nekaitīgākiem. Svarīgi arī, lai tie neprasītu ilgstošu sagatavošanos un, protams, lai tie nebūtu invazīvi,” uzskaitīja Daiga Šantare, uzsverot, ka šobrīd pētnieki pie tādu izstrādes aktīvi turpina darbu.
"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu.

 

 

Attēlos:  M.Leja un D.Šantare uzstājas "Zinātnes kafejnīcas"  diskusijās. 

(Ziņas teksts fragmentāri pārbublicēts no LU Komunikācijas un inovāciju departamenta darbinieces  Aijas Pakalnas ievietotās ziņas LU mājas lapā 10.11.2017.) ; Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un invoāciju departaments.


 •  LU KPMI vadošie darbinieki piedalīsies "Zinātnes kafejnīcas" diskusijās

2017. gada 6. novembris. Mūsu institūta direktors Mārcis Leja un vadošā pētniece Daiga Šantare ceturtdien, 9. novembrī piedalīsies sarunās un diskusijās par zinātni – “Zinātnes kafejnīca". Sarunu tēma būs “Medicīna bez skalpeļa: metodes, kas mainīs medicīnu nākotnē”.

Mārcis Leja sniegs ieskatu tādā neinvazīvā metodē medicīnā kā izelpas analīze.

Daiga Šantare stāstīs par vēža skrīningu pacienta, ārsta un zinātnieka skatījumā.

Kā vērtē eksperti, ideāla metode skrīningam būtu izelpas gaisa analīze. Viena izelpa, un viss zināms par dažādu slimību iespējamo papildu risku. Vai tā kādreiz būs? Runāsim gan par izmeklējumiem, kuros izelpas gaisa izvērtēšana tiek jau ikdienā izmantota šobrīd, gan arī par perspektīvu šādu izmeklējumu veikšanai. 

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu. 

Pasākums notiks LU kafejnīcā (Raiņa bulvārī 19), sākums plkst. 18.00.

 


 • LU KPMI pētnieki piedalās Pasaules endoskopistu asociācijas seminārā

2017. gada 4. novembris. 27.oktobrī LU KPMI  direktors prof. M.Leja un vadošā pētniece D.Šantare piedalījās Pasaules Endoskopistu asociācijas  (World Endoscopist Organization) rīkotajā seminārā par kolorektālā vēža skrīninga jautājumiem. Seminārā, kura ietvaros vadošie pasaules eksperti diskutēja par aktuālākajiem jautājumiem skrīninga organizācijā, analizēja dažādus tajā izmantojamos testus. Seminārs  notika Barselonā, Spānijā.

                       

           M.Leja uzstājas ar ziņojumu WEO seminārā                                                                        WEO logo


 • LU KPMI pētnieki piedalās Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļā

2017. gada 3. novembris. No 30. oktobra līdz 1. novembrim Barselonā, Spānijā notika Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļa (UEG, United European Gastroenterology Week), kas ir viens no lielākajiem šīs jomas speciālistu kongresiem pasaulē. Šogad kongress apzīmēja savu 25. gadskārtu. LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts konferencē un ar to saistītajā pēcdiploma apmācības kursā tika pārstāvēts ar 3 uzaicinātām lekcijām, 4 augsti novērtētiem mutiskiem ziņojumiem un 3 stendu ziņojumiem. Jāatzīmē, ka M.Leja pārstāv Eiropas helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupu kongresa zinātniskajā komitejā.

M.Leja kongresā uzstājās ar 3 lekcijām:
1) The epidemiology of H. pylori infection and associated diseases
2) Widespread use of antibiotics: The public health perspective
3) Gut microbiota and digestive disorders: Gastric disorders

KPMI pētnieku iegūtie dati izmantoti starptautisku grupu mutiskos ziņojumos:
1) Role of Polymorphisms in TLR1 and PRKAA1 Genes in the Development of Atrophic Gastritis and Gastric Cancer
2) Role of miR-20B-5p, miR-451a-5p and miR-1468-5p in gastric cancer
3) Pan-European registry on H.Pylori management (HP-Eureg): First line treatments and interim analysis of 20,000 patients
4) Pan-European registry on H.Pylori management (HP-Eureg): interim analysis of 4,417 second-line treatments    

Kongresā tiks ziņoti trīs stenda referāti:
1) Upper gastrointestinal endoscopic findings in asymptomatic healthy individuals with normal and decreased serum pepsinogens from the GISTAR pilot study
2) Pepsinogens and gastrin-17 for identification of gastric cancer precursor lesions: The results from the GISTAR pilot study     
3) The diagnostic value of hypoxia induced exocellular vesicles in colorectal cancer patient plasma

                                                  

              Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļas logo               M.Leja uzstājas ar lekciju "Gut microbiota and digestive disorders: Gastric disorders"

                                         

 M.Leja un I.Kikuste  pie GISTAR pilotpētījuma stenda ziņojuma  ar kolēģēm no Krievijas                                        Rosība pie   LU KPMI stenda

                                              

LU KPMI vadošā pētniece Ilze Kikuste pie GISTAR pilotpētījuma stenda                                                                 LU KPMI vadošā pētniece Daiga Šantare pie stenda ziņojuma


 • Latvijā viesojas pasaulē slavena amerikāņu patoloģijas eksperta darba turpinātāja

2017. gada 31. oktobris. Pēc LU Klīniskās un profilaktiskā medicīnas institūta ielūguma 24. un 25. oktobrī Rīgā bija ieradusies ASV Vanderbiltas universitātes profesore, patoloģe Maria Blanca Piazuelo. Kopā ar mūsu patologiem prof. Piazuelo piedalījās sarežģītāko pētījumos iekļauto pacientu biopsiju analīzē LU sadarbības partnera – Akadēmiskās histoloģijas laboratorijas telpās, kā arī uzstājās ar lekciju Latvijas Patologu asociācijas seminārā. Tika risināts jautājums par turpmāku attālinātu mikroskopisko preparātu analīzi. Šī jau ir otrā reize, kad prof. Piazuelo sadarbības pētījuma ietvaros ierodas Rīgā. Jāatzīmē, ka prof. Piazuelo ir pasaulslavenā amerikāņu patoloģijas eksperta Pelajo Correa (Pelayo Correa) skolniece un darba turpinātāja.

Attēlos: Prof. Maria Blanca Piazuelo  /  Prof. Maria Blanca Piazuelo un Dr. med Sergejs Isajevs


 • Seminārā Tībingenē diskutē par adipozitātes profilakses ētiskajiem aspektiem Eiropā

2017. gada 9. oktobris. 6. oktobrī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Signe Mežinska piedalījās seminārā Tībingenē, kuru līdzorganizēja kopā ar Tībingenes Universitātes Medicīnas fakultātes Medicīnas ētikas un vēstures institūtu. Semināra tēma bija ētiskās problēmas adipozitātes profilaksē.

Adipozitātes profilakse nenoliedzami ir būtisks sabiedrības veselības uzdevums, tomēr ir virkne ētisku jautājumu, kuri ir jārisina, plānojot un īstenojot sabiedrības veselības programmas šajā jomā. Seminārā tika diskutēts gan par stigmatizācijas un stereotipu ietekmi uz adipozitātes profilakses programmu efektivitāti, gan dažādu iesaistīto pušu atbildības jomām, gan ētiskajām problēmām specifiskos adipozitātes profilakses pasākumos, kā arī ēšanas paradumu kulturālo un sociālo nozīmi. Kā atsevišķa tēma tika izvirzīta arī jauno tehnoloģiju izmantošana svara samazināšanas un veselīgu dzīvesveidu veicinošās programmās, analizējot problēmas, kas saistītas ar privātuma aizsardzību, datu uzkrāšanu un izmantošanu dažādiem mērķiem un izstrādāto mobilo aplikāciju efektivitātes pierādījumu nepieciešamību. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu adipozitātes profilakses programmu ētiskajam izvērtējumam.

Semināra rezultātā tika izveidota sadarbība starp partneriem no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas. Balstoties uz semināra rezultātiem, ir plānots sagatavot un iesniegt plašāku projektu par adipozitātes profilakses ētiskajiem aspektiem. Plānotā pieteikuma mērķis ir izveidot instrumentu adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Latvijas un Lietuvas pārstāvju dalību seminārā atbalstīja Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.


 • Budapeštā diskutē par vēža skrīninga programmām

2017. gada 3. oktobris. Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Daiga Šantare 25. un 26.septembrī piedalījās EU-Topia projekta (Horizon2020, līgums No 634753) sanāksmē, kas notika Budapeštā.

Projekta mērķis ir sistemātiski izvērtēt vēža skrīninga programmu ieguvumus un to izmaksu efektivitāti, kā arī vēža iespējamo kaitējumu visās Eiropas valstīs. Tādejādi noteikt veidus, kā uzlabot veselības  rezultātus un palielināt iedzīvotāju vienlīdzību.

Vairāk kā simts sanāksmes dalībnieki diskutēja par skrīninga programmu kvalitātes, personu datu aizsardzības jautājumiem, kā arī pārrunāja CanCon projekta rezultātu ieviešanu ES dalībvalstīs.


 • M.Leja apmeklē Eiropas Gremošanas sistēmas audzēju dienas

2017. gada 28. septembris. 26.-27. septembrī Prāgā notika Eiropas Gremošanas sistēmas audzēju dienas (European Digestive Cancer Days), kurās galvenā uzmanība tika pievērsta neizmantotajām skrīninga iespējām. Latvijas vārds konferences laikā izskanēja vairākkārt. Tam pārliecinošs pamatojums – starptautisko ekspertu demonstrācijās Latvija ieņēma priekšpēdējo vietu Eiropā iedzīvotāju aptveres ziņā. Savukārt Čehija parādīja, cik veiksmīgi iespējams izmantot Eiropas struktūrfondu naudu radikālai veselības sistēmas statistikas un skrīninga sistēmas reorganizēšanai. Diemžēl Latvijā šāda iniciatīva dzirdīgas ausis nesasniedza. Ar pārskata ziņojumu par zarnu vēža skrīningu Austrumeiropā konferencē uzstājās LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors M.Leja.


 • KPMI vadošā pētniece Jolanta Vamze-Liepiņa piedalās Baltijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijas konferencē

2017. gada 23. septembris. No 2017.gada 20. līdz 22. septembrim Tallinā, Igaunijā norisinājās Baltijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijas (BMLA) konference (http://www.ekei.ee/en/bmla-baltic-medico-legal-association/bmla-conference-2017). Konferences organizētājs - Igaunijas Tiesu zinātņu institūts. Konferencē piedalījās septiņpadsmit Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieki – 16 tiesu medicīnas eksperti, t.sk. LU KPMI Tiesu medicīnas pētījuma nodaļas vad.p.i., vadošā pētniece, Dr.med., vecākā tiesu medicīnas eksperte Jolanta Vamze-Liepiņa.

Konferencē tika pārstāvēta Igaunija, Lietuva, Latvija, Somija, Vācija, Ungārija, Īrija, Slovākija, Portugāle, Lielbritānija, Turcija, Japāna, Kazahstāna, ASV. Konference tika organizēta ar mērķi iepazīstināt klātesošos ar jaunākām diagnostikas metodēm tiesu medicīnā, toksikoloģijā, ģenētikā, dalīties pieredzē tiesu medicīnas organizatoriskajos jautājumos, veicināt pieredzes apmaiņu, sadarbību, kā arī dibināt jaunus un nostiprināt esošos savstarpējos kontaktus.

Konferencē tika izskatītas tēmas par bērnu seksuālās izmantošanas pazīmju diagnostiku, toksikoloģijas jaunākie sasniegumi un izmeklēšanas metodes, ārstniecības prakses kļūdu izmeklēšana (t.sk., ar prezentāciju arī Latvijas pārstāvji un J.Vamze-Liepiņa kā līdzautore prezentācijai “5-year – 2011-2015 analysis of medical negligence cases in Latvia”), praktiskā tiesu medicīna (t.sk., ar prezentāciju arī Latvijas pārstāvji un J.Vamze-Liepiņa kā autore prezentācijai “Sudden cardiac death in younger than 40 and forensic medicine practise in Latvia, 2007-2011”) un tiesu medicīnas organizatoriskie jautājumi un jauno speciālistu apmācība. Konferencē tika prezentēts arī rezidenta tiesu medicīnā S.Dubencova pētnieciskais darbs “Chronic liver damage efdfect on lethal ethyl alcohol poisoning”, kura darba vadītāja bija J.Vamze-Liepiņa.

Konferences laikā notika arī Tiesu medicīnas Eiropas padomes (ECLM) Ģenerālās asamblejas sanāksme, kuras laikā tika pārvēlēts ECLM prezidents un atkārtoti tika ievēlēts tiesu medicīnas profesors D.N.Vieira no Portugāles. ECLM ir oficiālā organizācija, kas nodarbojas ar tiesu medicīnas jautājumiem Eiropā – zinātnes, izglītības un profesionālajiem jautājumiem, kas attiecas uz šo disciplīnu Eiropas līmenī.


 • Starptautiskā žurnālā publicētā raksta autoru starpā - LU KPMI zinātniskā asistente O.Sjomina

2017. gada 15. septembris. Starptautiskā ietekmīgā žurnālā "HELICOBACTER" publicēts pārskata raksts par H.pylori infekcijas saistību ar gremošanas sistēmas slimībām (Helicobacter pylori infection and nonmalignant diseases). Raksta autoru starpā ir divi LU KPMI pētnieki, pirmais autors – internās medicīnas rezidente Olga Sjomina.

Ar raksta pārskatu iespējams iepazīties šeit.

Attēlā: internās medicīnas rezidente Olga Sjomina.


 • Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta pētnieki prezentē GISTAR pētījuma rezultātus

2017. gada 11. septembris. Eiropas Helikobaktērijas un Mikrofloras izpētes grupas kongresā, kas notika 7.-9. septembrī Bordo, Francijā vairāku ziņojumu veidā tika ziņoti Latvijā iegūtie GISTAR* pētījuma rezultāti. Konferences dalībniekiem, to starpā Nobela prēmijas laureātam B. Maršalam un citiem nozares pasaules vadošajiem speciālistiem, kas piedalījās konferencē, Latvijā iegūtos datus ziņoja Latvijas Universitātes rezidenti un absolventi (Jeļizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Zane Dzērve), LU Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Ilva Daugule, kā arī zinātniskajā darbā iesaistītās institūta darbinieces Ieva Lašina un Dārta Pūpola. Kongresa ietvaros tika reprezentēts Helicobacter pylori genoma projekts (HpGP), kurā līdzdarbojas arī Latvija.

*Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes sadarbībā ar Starptautisko vēža pētniecības aģentūru veikts pētījums, kas pēta kuņģa un zarnu vēža izraisītās mirstības samazināšanas iespējas.

 

  


 • LU KPMI direktoru M.Leju ievēl par Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupas prezidentu

2017. gada 10. septembris. Eiropas Helikobaktērijas un mikrobioma pētniecības grupa tās ikgadējās ģenerālās asamblejas laikā (09.09.2017., Bordo, Francija) par organizācijas prezidentu ievēlēja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoru un Medicīnas fakultātes profesoru, gastroenterologu Mārci Leju.


 • GISTAR pētījuma protokols tiek publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā

2017. gada 29. augusts. Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta galvenā pētījuma GISTAR (Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni) protokols publicēts prestižā starptautiskā žurnālā BMJ Open. Pētījums tiek realizēts ciešā sadarbībā ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC).

Tiešsaistē raksts pieejams šeit.


 • Adipozitātes profilakses ētiskie aspekti Eiropā

2017. gada 4. jūlijs. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta norises laiks 15.06.2017 – 15.10.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas:

1. Latvija, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (vadošā pētniece Signe Mežinska)

2. Vācija, Tībingenes Universitātes Medicīnas fakultāte, Medicīnas ētikas un vēstures institūts

3. Lietuva, Viļņas Universitātes Medicīnas fakultāte

Projekta mērķis(i):

Projekta mērķis ir līdzorganizēt semināru  Tībingenes Universitātē un piedalīties tajā, lai sagatavotu pieteikumu turpmākam projektam ES Horizon 2020 ietvarprogrammā. Plānotā pieteikuma mērķis būs izveidot instrumentu adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Semināra mērķis ir izveidot sadarbību starp partneriem no Latvijas, Lietuvas un Vācijas, un nodrošināt zinātnisko pamatu turpmākajam projekta pieteikumam.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms:

Projekta mērķis ir līdzorganizēt semināru  Tībingenes Universitātē un piedalīties tajā, lai sagatavotu pieteikumu turpmākam projektam ES Horizon 2020 ietvarprogrammā. Plānotā pieteikuma mērķis būs izveidot instrumentu adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Semināra mērķis ir izveidot sadarbību starp partneriem no Latvijas, Lietuvas un Vācijas, un nodrošināt zinātnisko pamatu turpmākajam projekta pieteikumam.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s):

1. Seminārs notiks Tībingenes Universitātē.

2. Sekojošā Horizon 2020 projekta pieteikuma rakstīšana notiks elektroniski ar epasta starpniecību, kā arī izmantojot audio un video konferences.


 • Apsveicam Latvijas Universitātes absolventus, kuri savus diplomdarbus izstrādāja KPMI

2017. gada 27. jūnijs. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti (LU MF) šovasar absolvēja un diplomus saņēma 255 ārsti, farmaceiti, māsas un radiogrāferi. Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā savus diplomdarbus izstrādāja:

Ārstniecības otrā līmeņa profesionālās studiju programmas  studenti: Jelizaveta Pavlova, Edgars Vasiljevs,Zane Dzērve, Sabīne Skrebinska, Ieva Grīnberga-Dērica un Jurģis Zušmanis.

Farmācijas maģistra studiju programmas studente Santa Krampane.

Santa Krampane un Sabīne Skrebinska par saviem maģistra darbiem saņēma rektora atzinību. Santa savā darbā analizēja Latvijā izmantotās medikamentu shēmas helikobaktērijas izskaušanai. Savukārt Sabīnes  diplomdarbā tika analizētas helikobaktērijas noteikšanas metodes.

Jurģa Zušmaņa diplomdarbs Helicobacter Pylori - diagnostika izmantojot urīnvielas elptestu un seroloģijas testu: Rezultātu salīdzināšana arī tika izstrādāts balstoties uz KPMI savāktā materiāla.


 • Dalība H2020 projekta SniffPhone atskaišu sanāksmē

2017. gada 14. - 15. jūnijs. KPMI direktors, LU profesors Mārcis Leja un institūta vadošā pētniece Inese Poļaka apmeklēja Sniffphone projekta 2. gada atskaišu sapulci. Kopā ar Sniffphone ierīces izstrādātājiem (inženieri un zinātnieki no Izraēlas, Vācijas, Īrijas, Austrijas, Somijas) panākta vienošanās uzsākt ierīces klīnisko novērtēšanu Latvijā. Ierīce paredzēta gaistošo biomarķieru novērtēšanai izelpā, ar mērķi noteikt vēzim specifisko signālu, lai varētu īstenot nesāpīgu un agrīnu vēža diagnostiku no cilvēka izelpotā gaisa.

Sapulces ietvaros notika darba grupu seminārs, tikšanās ar sadarbības partneriem, un tika apspriestas tālākās sadarbības iespējas pēc projekta noslēguma.


 • Līgo, Līgo! KPMI kolektīvs sagaida Vasaras saulgriežu svētkus

2017. gada 22. jūnijs. Sagaidot Līgo svētkus, institūta darbinieki sanāca uz kopīgu ielīgošanu.

Sirsnīgi sveicam mūsu izpilddirektori Līgu Grantiņu vārda dienā!

Pasākuma ietvaros tika godināti KPMI darbinieki:

 • Ar ievēlēšanu vadošā pētnieka amatā:  Daiga Šantare, Liliāna Civjāne, Signe Mežinska, Jolanta Vamze-Liepiņa, Valdis Folkmanis.
 • Ar maģistra grāda iegūšanu: Reinis Vangravs.

 

 


 • LU KPMI darbinieki pirmo reizi piedalās LU darbinieku Sporta spēlēs

2017. gada 6. jūnijs.  2. jūnijā LU atpūtas un konferenču bāzē “Ratnieki” notika LU darbinieku sporta spēlēs, kurās mūsu institūta komanda piedalījās 1. reizi.

Kopvērtējumā 17 komandu konkurencē tika izcīnīta 14 vieta. Tomēr mūsu komanda varonīgi cīnījās un no visām 10 disciplīnām futbolā ieguvām 1.vietu, bet volejbolā - 3.

Nākamajā gadā plānojam piedalīties sporta spēlēs jau plašākā sastāvā. Bet šajā reizē sakām lielu paldies mūsu pārstāvjiem: Mārcim Lejam, Līgai Grantiņai, Ģirtam Šķenderam, Alisei Ikauniecei, Ilvai Daugulei ar dēliem, Kristapam Narelam.